Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Audit
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5569
Mărime: 63.24KB (arhivat)
Publicat de: Paula D.
Puncte necesare: 8
Specializare: Administrație publică
Materie: Audit intern

Cuprins

  1. Capitolul 1. Auditul intern și guvernanța corporativă 3
  2. 1.1 Conceptul de audit intern și sfera sa de manifestare 3
  3. 1.2 Conceptul de guvernanță corporativă și sfera sa de manifestare 6
  4. Capitolul 2. Relația dintre auditul intern și guvernanța corporativă 9
  5. 2.1 Interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă 9
  6. 2.2 Efecte ale principiului de guvernanță corporativă asupra auditului intern 12
  7. Concluzii 15
  8. Bibliografie 16

Extras din proiect

Capitolul 1. Auditul intern și guvernanța corporativă

1.1 Conceptul de audit intern și sfera sa de manifestare

Prin noțiunea de audit intern se înțelege o activitate independentă și obiectivă, care îi oferă asigurare organizației în privința gradului de control pe care îl are asupra operațiunilor, dar o și îndreaptă astfel încât să aducă rectificări operațiunilor și cooperează la sporirea valorii organizației.

Aportul auditului intern se observă prin faptul că acesta sprijină organizația pentru a-și atinge scopurile estimând, printr-o modalitate metodică și sistematică, procesele sale de control, de conducerii a întreprinderii, dar și de management al riscurilor, realizând sugestii pentru a aduce acesteia eficacitate și eficiență.

Auditul intern își va atinge scopurile dacă la baza acestuia se regăsește un sistem de control intern alcătuit din norme și standarde profesionale, anumite ghiduri procedurale, dar și coduri deontologie, având menirea de a sprijini morala acestei ocupații, mai ales că aceasta presupune faptul că auditorul nu trebuie să stârnească neîncredere.

Pe lângă acest lucru, fără a ține seama de natura și mărimea entităților, la nivelul acestora trebuie să se regăsească auditul intern. În privința sectorului public, auditul intern este privit drept un pilon în cadrul instituțiilor publice, întrucât le oferă acestora securitate, eficiență, dar și o îmbunătățire a modului de desfășurare a entității.

Astfel, principalul obiectiv al auditului intern este acela de a sprijini activitatea instituțiilor publice, pentru a estima și spori calitatea, dar și eficienșa sistemului de conducere întemeiat pe gestionarea controlului intern, dar și a riscului. În acest mod, managementul acelei entități dorește să se convingă de faptul că funcția de control se desfășoară într-un mod eficace, pentru a îmbunătăți sau înlătura riscurile care au fost găsite.

Prin activitățile realizate de auditul intern se realizează o sporire a valorii, atât din perspectiva recomandărilor regăsite în raportului întemeiat și transmis pentru a-i asigura entității respective faptul că și-a atins scopurile, cât și din perspectiva examinării riscurilor corelate la operațiunile auditate și măsurarea sistemului de control intern.

De asemenea, auditul intern are un aport în instruirea managementului pentru a afla care sunt modalitățile care dau rezultate bune, dar și la extinderea instrumentelor și tehnicilor cerute în domeniul auditului.

Cu alte cuvinte, auditul intern reprezintă acel element din cadrul unui sistem, care are rolul de a întemeia o estimare independentă a operațiunilor care se realizează în interiorul unei organizații, și nu de a realiza un control intern, ci de a îi confirma entității faptul că managementul general se desfășoară în condiții bune, dând dovadă de eficiență, dar și calitate în cadrul sistemului de control intern.

Pentru a avea dreptul de a face recomandări, auditorul intern este necesar să fie independent și obiectiv în activitatea pe care o desfășoară. Pe de altă parte, auditorul intern trebuie să aibă libertate în misiunea de audit, întrucât acesta nu ar fi afectat de stările de obișnuință sau de monotonie.

Însă, auditul intern este cel care oferă asistență, direcționează sau verifică, dar acesta nu are putere de decizie, întrucât scopul acestuia fiind de a garanta un climat pozitiv, fie de a aduce îmbunătățiri asupra controlului realizat de manager în organizarea activităților astfel încât să își îndeplinească scopurile controlului intern.

Din acest motiv, între auditorul intern și managerul trebuie să existe o relație de colaborare, și nu de rivalitate, deoarece aceștia au aceleași scopuri, spre exemplu, de a-și atinge obiectivele propuse, dar și de a asigura managementului eficiență și siguranță în cadrul organizației.

Mai mult decât atât, este necesar ca managerul să fie de acord cu recomandările auditorului intern, să realizeze sprijinul oferit pentru prevenirea riscurilor ivite și care se dezvoltă consecvent.

La nivelul organizației, este esențial ca auditorul intern și managerul să dețină aceleași scopuri în legătură cu eficacitatea actului de conducere, astfel încât să își ducă la îndeplinire obiectivele stabilite. Managerul pentru a evita din timp riscurile care pot să apară în cadrul organizației trebuie să accepte recomandările auditorului intern, să fie conștient de faptul că are nevoie de sprijinul acestuia.

Este necesar de menționat faptul că auditul intern nu conferă convingerea că la nivelul tuturor activităților nu regăsim erori, iar dintre motivele cele mai importante în acest caz fiind relativitatea controlului intern, reprezentând punctul cheie în activitatea realizată.

Bibliografie

Bibliografie

1. Boța-Avram Cristina, Auditul intern al societăților comerciale, Editura Risoprint, 2009.

2. Cadbury Adrian, Corporate Governance and Chairmanship: A personal View, New York, Oxford University Press.

3. Chambers Andrew, Tolley's Corporate Governance Handbook, Ediția a II-a, 2003.

4. Dobroțeanu Laurențiu, Dobroțeanu Camelia Liliana, Audit intern, Ed. InfoMega, București, 2007.

5. Domnișoru, S., Vînătoru, S., Audit și control intern, Editura Sitech, Craiova, 2008.

6. Dragomir Voicu-Dan, Guvernanță corporativă și sustenabilitate în Uniunea Europeană, Editura Economică, 2010, București.

7. ECIIA, Internal Auditing in Europe, Position Paper, 2005.

8. Fîrțescu Bogdan, Audit intern I - suport de curs electronic, 2015.

9. Ghiță Marcel, Auditul intern, Editura Economică, Ediția a II-a, București, 2009.

10. Ghiță Marcel, Guvernanța corporativă, Ed. Economică, 2008, București.

11. Ghiță Marcel, Sprânceană, M., Auditul intern al instituțiilor publice, Ed. Tribuna Economică, București, 2006.

12. International Standard on Auditing - ISA 260.

13. Păunescu Mirela, Guvernanța corporativă, managementul riscurilor și controlul intern, Editura CECCAR, 2019.

14. Rezaee, Z., Internal auditors’ roles in the prevention, detection, and correction of financial statement fraud, Internal Auditing, 2002, Vol. 17, No.3.

15. Standardele internaționale pentru practica profesională a auditului intern, IIA, 2004.

16. Standardul Internațional de Audit intern 2130 - Guvernarea.

17. The World Bank, The Business Environment and Corporate Governance.

18. Ungureanu Gabriela-Felicia, Auditul intern și guvernanța, Revista Română de Statistică, nrr. 3, 2010.

19. Vasile Emilia, Ghiță Marcel, Popsescu Marin, Control intern și audit intern, Editura Bren, 2004.

20. Whitley, J., Internal auditing’s role in corporate governance, Internal Auditor, 2005.

Preview document

Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 1
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 2
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 3
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 4
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 5
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 6
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 7
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 8
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 9
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 10
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 11
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 12
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 13
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 14
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 15
Interferențe și interdependențe între auditul intern și guvernanța corporativă - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Interferente si interdependente intre auditul intern si guvernanta corporativa.docx

Alții au mai descărcat și

Comitetul de audit în guvernanța corporativă

1. Introducere în sfera guvernanței corporative Termenul de guvernanță provine din limba latină de la cuvântul „guvernare”, care semnifică „a...

Rolul și evoluția auditului în guvernanța corporativă

Rolul si evoluția auditului în Guvernanța Corporativă Abstract: Acest articol își propune să evalueze rolul și importanța auditului intern și...

Codul de conduită etică al profesioniștilor contabili

Demersul deontologic al expertului contabil incepe cu destinatarii expertizelor contabile si se finalizeaza cu scopul expertizelor contabile....

Cadrul legislativ specific derulării activității de audit intern

Capitolul 1. Cadrul de referință al activității de audit intern În contextul amplificării structurii funcționale a entităților publice sau...

Audit financiar

Unitatea de învățare 1. Definiția și rolul auditului financiar Cuprins 1.1. Introducere ... 8 1.2. Competențe .. 8 1.3. Repere istorice privind...

Studiu de caz privind determinarea riscurilor și a pragului de semnificație în cadrul auditului financiar al unei entități

Introducere Epoca noastră actuală este marcată de vaste proceduri de reformă economică și financiară, ale căror obiective sunt promovarea și...

Audit intern

CURS I: ISTORICUL AUDITULUI INTERN I.1. Apariția și evoluția auditului intern În perioada de vârf a capitalismului industrial, marile...

IPSAS

CAPITOLUL I ABORDĂRI DE ORDIN GENERAL CU PRIVIRE LA STANDARDELE INTERNAȚIONALE DE CONTABILITATE PENTRU SECTORUL PUBLIC 1.1. Aspecte cu privire...

Ai nevoie de altceva?