Analiza formelor creditului în România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 7633
Mărime: 531.81KB (arhivat)
Publicat de: Pantiru L.
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. Teorii asupra creditului 3
 2. 2. Apariția creditului în România 5
 3. 3. Creditul - accepțiuni generale 7
 4. 4. Funcțiile creditului 7
 5. 5. Participanți și intermediari pe piața creditului 8
 6. 6. Criterii de clasificare. Formele creditului 9
 7. 6.2. După calitatea debitorului 17
 8. 6.3. În funcție de scopul acordării creditelor 19
 9. 6.4. După natura garanțiilor 19
 10. 6.5. După întinderea drepturilor creditorului 20
 11. 6.6. După modul de rambursare 20
 12. 6.7. După termenul de rambursare 20
 13. 7. Instituția de credit 21
 14. 8. Concluzii: 22
 15. Bibliografie 23

Extras din proiect

1. Teorii asupra creditului

Relațiile de credit au existat încă în economiile premonetare, când au apărut și s-au dezvoltat raporturile marfă-bani. Creditul a apărut pe baza dezvoltării producției de mărfuri. Apariția creditului se leagă de un anumit stadiu de dezvoltare al schimbului, când vânzătorul preda valori de întrebuințare în schimbul unor promisiuni că va primi cândva o valoare.

Teoriile economice atestă apariția inițială a noțiunii de credit încă în antichitate, în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari și al preoților. Dovezi privind activitatea de acordare a împrumuturilor au fost găsite încă în Codul de legi a lui Hammurabi în Babylonul Antic în sec.XVIII î.Hr. Negustoria de bani a existat probabil la egipteni și fenicieni, dar în mod sigur la greci (“trapeziți”) și romani (“argentari”).

Activitatea acestora era însă în realitate cămătărie (noțiunea de cămătărie provine de la noțiunea de camătă, care reprezintă o dobândă foarte ridicată percepută la împrumuturi și practicată în sclavagism, feudalism și capitalismul în ascensiune, din cauza resurselor bănești limitate și a riscului de nerambursare.) și zărăfie (Zărăfie înseamnă îndeletnicirea zarafului de a schimba banii.).

Primele institute care au efectuat operații de profilul actualelor bănci au fost, probabil, cele din orașele-republici italiene, adică în sec. XII-XIV. Una din celebrele familii italiene din domeniul activității de credit a fost familia Medici, care aflându-se la guvernarea provinciei Florența, acorda împrumuturi familiilor princiare din Italia și din întreaga Europă.

Prima bancă a fost, de asemenea, înființată in Italia, în 1171, cunoscută sub denumirea Banca din Veneția, însă ea a fost recunoscută oficial ca bancă de viramente abia în 1587 sub denumirea Banco di Rialto. Creditul a devenit unul din mecanismele fundamentale ale vieții economice începând din 1850, după revoluția industrială, făcând posibilă anticiparea cumpărărilor, și, astfel, exercitând un efect multiplicator asupra activității economice.

Pe parcursul dezvoltării științei economice au fost formulate diverse concepții și expuse păreri cu privire la credit.

În formularea, dezvoltarea și perpetuarea concepțiilor cu privire la credit și dobândă, gânditorii s-au angajat în explicarea, justificarea și utilizarea dobânzii, latură specifică a relațiilor de credit. În general dobânda se considera ca ceva contrar eticii, în ciuda faptului că realitatea relațiilor economice afirma permanent prezența acestui „accident” economic în cadrul procesului de creditare. Această poziție a filosofilor, teologilor și profeților s-a manifestat din cele mai vechi timpuri și a durat secole.

John Maynard Keynes, considerat a fi cel mai mare economist al secolului XX, va avea alte idei referitoare la credit, dobândă și rata dobânzii. Keynes pune accentul pe o intervenție indirectă de natură creditară. Tot el consideră că stimularea investițiilor private urma să se înfăptuiască prin intermediul micșorării ratei dobânzii.

Unul din scopurile principale ale politicii monetare ale lui Keynes este menținerea ratei dobânzii la cel mai scăzut nivel posibil. Asemeni lui Aristotel și canoniștilor medievali, savantul englez considera că banii nu produc nimic, de aceea trebuie stimulați și încurajați, cei care produc și nu cei care, tezaurizând moneda, obțin venituri fabuloase.

Un credit ieftin nu numai că ar stimula investițiile private, ci și ar scoate terenul de sub picioarele rentierilor. Iar printr-o micșorare progresivă a ratei dobânzii până la zero, această clasă parazitară, care nu investește, nu produce, ar fi sortită pieirii. Reducerea ratei dobânzii poate fi realizată pe calea sporirii cantității de bani aflați în circulație (măsură care în mod evident duce la inflație).

Francezul Charles Gide definește creditul ca fiind schimbul unei bogății prezente contra unei bogății viitoare, iar profesorul F.Leitner este de părere că ”sub credit înțelegem cedarea și primirea unui bun la o epocă, în credința că același bun sau altul de aceeași valoare va fi restituit la o dată în viitor, potrivit înțelegerii între părți”.

Una din cele mai complete definiții a dat-o germanul Wagner, conform căreia creditul se caracterizează în acel act de schimb privat-economic, prin care un subiect economic cedează în proprietatea unui alt subiect economic, valori economice, cu rezerva dreptului de a avea pretențiuni asupra lor.

Bibliografie

- Marinela Daniela Manea, Rada Postolache, Creditul bancar Editura C.H. Beck;

- Rodica Diana Apan, Creditul destinat consumului Editura Sfera;

- Richard Lloyd, Analiza creditului Editura Capital;

- N Dardac, C Basno, C.Floricel „Monedă și credit“, Editura Didactică și Pedagogică, București 1994;

- Bogdan Căpraru, Ghid privind Creditele;

- Romanian Statistical Review - Supplement nr. 3 / 2018;

- www.edituraagir.ro

Preview document

Analiza formelor creditului în România - Pagina 1
Analiza formelor creditului în România - Pagina 2
Analiza formelor creditului în România - Pagina 3
Analiza formelor creditului în România - Pagina 4
Analiza formelor creditului în România - Pagina 5
Analiza formelor creditului în România - Pagina 6
Analiza formelor creditului în România - Pagina 7
Analiza formelor creditului în România - Pagina 8
Analiza formelor creditului în România - Pagina 9
Analiza formelor creditului în România - Pagina 10
Analiza formelor creditului în România - Pagina 11
Analiza formelor creditului în România - Pagina 12
Analiza formelor creditului în România - Pagina 13
Analiza formelor creditului în România - Pagina 14
Analiza formelor creditului în România - Pagina 15
Analiza formelor creditului în România - Pagina 16
Analiza formelor creditului în România - Pagina 17
Analiza formelor creditului în România - Pagina 18
Analiza formelor creditului în România - Pagina 19
Analiza formelor creditului în România - Pagina 20
Analiza formelor creditului în România - Pagina 21
Analiza formelor creditului în România - Pagina 22
Analiza formelor creditului în România - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Analiza formelor creditului in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Produse și Servicii Bancare

1. CADRUL LEGAL DE DERULARE A ACTIVITATII BANCARE 1.1. Funcţiile tradiţionale ale băncilor comerciale In cadrul rolului fundamental de...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Finanțarea prin îndatorare a cheltuielilor din bugetele locale

CAP 1. CADRUL CONCEPTUAL AL FINANŢÃRII PRIN ÎMPRUMUTURI A CHELTUIELILOR DIN BUGETELE LOCALE 1.1. Conţinutul şi specificitatea cheltuielilor...

Studiu de fezabilitate al unui proiect de investiții finanțat pe baza unui credit furnizor

Rolul investitiilor in economia de piata si evolutia acestora in ultimii ani Economia Romaniei a parcurs mai mult de noua ani de tranzitie de la...

Creditarea persoanelor juridice MICRO IMM în practica Băncii Raiffeisen

CAP I. CREDITUL BANCAR-INTRODUCERE Creditul a apărut iniţial în Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari şi al...

Analiza Formelor Creditului în România

Capitolul 1. Creditul, relație economică în cadrul relațiilor financiare Creditul este o categorie economico-financiară creată pentru a servi la...

Dosar de practică BRD Groupe Societe Generale Agenția Fălticeni

CAPITOLUL 1. Prezentare generală BRD Groupe Société Générale 1.1 Prezentare generală BRD Groupe Société Générale este a doua bancă românească,...

Creditul Bancar sau Leasingul

Introducere „Creditul reprezinta relatia baneasca intre o persoana fizica sau juridica, numita creditor, care acorda unei alte persoane, numita...

Gestiunea riscurilor de credit și metode de prevenire în cadrul Băncii Românești

CAPITOLUL I SISTEMUL BANCAR. RISCURI BANCARE 1.1. SISTEMUL BANCAR - DEFINITIE, COMPONENTE, EVOLUTIE "Dupa unele pareri, aparitia bancilor ar...

Creditul cumpărător - creditul furnizor

Creditul a aparut initial in Orientul Mijlociu, unde constituia monopolul marilor proprietari funciari si al preotilor si devine unul din...

Ai nevoie de altceva?