Banca Centrală

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 6819
Mărime: 37.80KB (arhivat)
Publicat de: Anca M.
Puncte necesare: 6

Cuprins

 1. Introducere pag. 3
 2. I. Banca Centrală ca autoritate monetară pag. 3
 3. II. Instrumentele politicii monetare pag. 5
 4. 1. Principalele caracteristici ale sistemului de rezerve obligatorii pag. 5
 5. 2. Mecanismul de refinanţare pag. 7
 6. 3. Operaţiuni de open-market pag. 8
 7. III. Funcţiile băncii centrale pag. 9
 8. 1. Funcţia de emisiune monetară pag. 10
 9. 2. Funcţia de centru de politică monetară pag. 11
 10. 3. Funcţia de creditare economică pag. 12
 11. 4. Funcţia de centru valutar pag. 12
 12. 5. Funcţia de bancă a băncilor pag. 13
 13. 6. Funcţia de bancă a statului pag. 14
 14. 7. Funcţia disciplinară şi prudenţială pag. 15
 15. IV. Banca Naţională a României pag. 15
 16. 1. Istoricul BNR pag. 15
 17. 2. Obiectivul şi rolul BNR pag. 17
 18. 3. Conducerea BNR pag. 20
 19. Concluzii pag. 22
 20. Bibliografie pag. 22

Extras din proiect

Apariţia banilor în economie a impus crearea unei instituţii care să asigure emisiunea, dar şi supravegherea circulaţiei în bune condiţii a acestora. Pe de altă parte, funcţionarea instituţiilor statului, a condus la nevoia acoperirii cheltuielilor suplimentare prin emisiunea monetară. Ca urmare, crearea autorităţii monetare a avut la bază monopolul emisiunii deţinut de stat la momentul respectiv. Existenţa băncii centrale, ca instituţie ierarhică superioară celorlalte instituţii bancare, s-a impus tocmai ca urmare a nevoii coordonării activităţii bancare în economie, dar şi ca urmare a intensificării presiunilor inflaţioniste la nivel internaţional.

Ceea ce este specific băncii centrale este faptul că aceasta emite moneda legală sau, altfel spus, moneda centrală care are putere liberatorie nelimitată pe teritoriul naţional. Celelalte forme de monedă reprezintă aşa-numita monedă privată care nu dispune de capacitatea liberatorie decât ca urmare a clauzelor de răscumpărare ataşate acestui tip, clauze care implică posibilitatea transformării monedei private în monedă centrală.

În condiţiile economiei actuale, s-a ajuns ca banca centrală să joace un rol cheie – de manager economic, în ultima perioadă aceasta acumulând din ce în ce mai multe responsabilităţi legate de stabilizarea propriei economii, în condiţiile practicării de cursuri valutare flexibile. Banca centrală are, astfel, drept obiectiv definirea şi aplicarea măsurilor de politică monetară a statului, păstrarea rezervelor valutare ale ţării, ralizând, în acelaşi timp, supravegherea băncilor din sistem, refinanţarea acesora şi, nu în ultimul rând, administrarea conturilor statului.

I. Banca centrală ca autoritate monetară

Politica monetară reprezintă unul din instrumentele politicii economice, prin intermediul căreia se actionează asupra cererii şi ofertei de moneda din economie. Importanţa politicii monetare rezultă din obiectivul fundamental al acesteia, respectiv stabilitatea preţurilor, la care se adaugă limitarea inflaţiei şi menţinerea valorii interne şi externe a monedei. Responsabilitatea îndeplinirii acestor obiective revine băncii centrale, care deţine monopolul în formularea şi transpunerea în practică a obiectivelor politicii monetare.

Stabilitatea preţurilor constituie obiectivul fundamental al politicii monetare dar, în acelaşi timp, reprezintă un obiectiv central al politicii economice, alături de: creşterea economică durabilă, ocuparea deplină a forţei de muncă, sustenabilitatea balanţei de plăţi. Pentru atingerea acestor obiective, la nivelul fiecarei ţări, sunt identificate instrumentele care să conducă la cele mai bune rezultate, dintre care cele mai însemnate sunt: politica fiscală, politica veniturilor, politica monetară, politica valutară şi politica comercială.

Politica monetară contribuie la realizarea politicii economice şi prin obiectivele specifice care constau în urmatoarele:

a) creşterea masei monetare până la un nivel optim

Acest obiectiv cantitativ se concretizează în determinarea de către autoritatea monetară a unui nivel de creştere a masei monetare, cât mai apropiat de rata de creştere reală a economiei. Astfel, în anii ’70, în ţările dezvoltate, obiectivele formulate au vizat dinamica agregatelor monetare, însa regulile au demonstrat că este dificil şi limitat un control al masei monetare, atunci când economiile ţărilor respective participă puternic la relaţiile comerciale şi financiare internaţionale.

b) menţinerea ratei dobânzii la un nivel corespunzător

Rata dobânzii şi nivelul optim al acesteia a fost considerată ca obiectiv fundamental al politicii monetare până în anii ’70 care evidenţiază că banca centrală poate echilibra piata monetară prin utilizarea unui nivel de echilibru al ratei de dobândă. În prezent, rata de dobândă prezintă un rol important în cadrul politicii monetare, prin aceea că permite menţinerea unui anumit nivel al cursului de schimb şi influenţează investiţiile agenţilor economici.

c) practicarea unui nivel optim al ratei de schimb

Menţinerea unui anumit nivel al cursului de schimb constituie un obiectiv al politicii monetare, prin aceea că antrenează echilibre sau dezechilibre ale balanţei de plaţi în funcţie de aprecierea sau deprecierea monedei naţionale. Dacă nivelul cursului este supraevaluat pentru moneda naţională, rezultă un consum de rezerve valutare, în timp ce un curs depreciat ar putea antrena creşterea exporturilor şi majorarea disponibilităţilor în valută.

d) alocarea optimă a resurselor financiare (fonduri pentru creditare) în cadrul economiei

Alocarea optimă a resurselor financiare, la nivelul unei ţări, constă în selectarea creditelor în funcţie de nivelul rentabilităţilor posibile de obţinut. Un asemenea obiectiv antrenează efecte negative, precum şi diminuarea concurenţei între agenţii economici şi diminuarea reacţiei acestora la evoluţia ratei de dobândă. Din acest motiv se remarcă, în prezent, o limitare a utilizării acestui obiectiv al politicii monetare.

Preview document

Banca Centrală - Pagina 1
Banca Centrală - Pagina 2
Banca Centrală - Pagina 3
Banca Centrală - Pagina 4
Banca Centrală - Pagina 5
Banca Centrală - Pagina 6
Banca Centrală - Pagina 7
Banca Centrală - Pagina 8
Banca Centrală - Pagina 9
Banca Centrală - Pagina 10
Banca Centrală - Pagina 11
Banca Centrală - Pagina 12
Banca Centrală - Pagina 13
Banca Centrală - Pagina 14
Banca Centrală - Pagina 15
Banca Centrală - Pagina 16
Banca Centrală - Pagina 17
Banca Centrală - Pagina 18
Banca Centrală - Pagina 19
Banca Centrală - Pagina 20
Banca Centrală - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Banca Centrala.doc

Alții au mai descărcat și

Banca Centrală Europeană și Instrumentele Sale de Politică Monetară

Introducere Această lucrare își propune să analizeze politicile monetare ale Băncii Centrale Europene și instrumentele folosite de aceasta pentru...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Decontările cu valută

Relaţiile financiar-valutare internaţionale pe care ţara noastră le realizează cu pieţele celorlaltor state determină operaţiuni cu mijloace de...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

Banca Centrală Germană

I.1 Banca centrala a Germaniei înainte de 1848 - Reichsbank Reichsbank a fost banca centrala a Germaniei de la 1876 pâna la 1948. Ea a fost...

Funcțiile băncii centrale și evoluția acestora

CAPITOLUL I 1.1. APARITIA BANCII CENTRALE Bancile Centrale reprezinta institutii publice, care indeplinesc functii de autoritate monetra ,...

Băncile centrale - rolul, funcțiile și operațiunile acestora

Potrivit definitiei data de Enciclopedia Britanica, o banca centrala, reprezinta o institutie care are ca sarcina reglarea ofertei de moneda din...

Banca Centrală Europeană și sistemul european al băncilor centrale

1.1. Principii generale Prin semnarea Tratatului de la Maastricht, s-a decis realizarea Uniunii Economice si Monetare, care se bazeaza pe doua...

Autonomia și independența băncilor centrale

CRESTEREA INDEPENDENTEI BANCII CENTRALE – OBIECTIV FUNDAMENTAL 1. AUTONOMIA SI INDEPENDENTA BANCILOR CENTRALE Conceptul de independenta a bancii...

Banca Centrală Europeană - politică monetară

CAP. 1. Premisele si evolutia Europei monetare Inceputurile procesului de integrare europeana se plaseaza in anii 50, o data cu Planul Schuman...

Independența băncilor centrale

Aspecte teoretice ale Independentei Bancilor Centrale(IBC) 1..1. CRESTEREA INDEPENDENTEI BANCII CENTRALE – OBIECTIV FUNDAMENTAL Noile tari membre...

Organizarea și Funcționarea Băncii Centrale Europene

CAPITOLUL 1. ORGANIZAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE 1.1. Constituirea Băncii Centrale Europene Banca Centrală Europeană reprezintă cea mai înaltă...

Ai nevoie de altceva?