Sisteme de Plăți

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 19353
Mărime: 75.51KB (arhivat)
Publicat de: Leonid Pascu
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere
 2. 1.Instituțiile de credit și sistemul de plăți 1
 3. 1.1.Sistemul de plăți 1
 4. 1.2.Tipuri de sisteme de decontare 2
 5. 2.Sistemul decontărilor intra și interbancare 4
 6. 2.1.Decontările intrabancare 4
 7. 2.2.Decontările interbancare 5
 8. 2.2.1.Sistemul plăților de mare valoare și urgente RTGS 7
 9. 2.2.2.Sistemul plăților de mică valoare prin Casa de Compensări Automată ACH 9
 10. 2.2.3.Sistemul de gestiune a titlurilor de stat GSRS 10
 11. 3.Sisteme de plăți utilizate pentru transmiterea fondurilor 13
 12. 3.1.Numerarul și instrumentele cu numerar 14
 13. 3.2.Cecul 15
 14. 3.3.Ordinul de plată 17
 15. 3.4.Cambia 19
 16. 3.5.Biletul la ordin 21
 17. 3.6.Instrumente electronice de plăți 22
 18. 3.6.1.Transferul electronic al fondurilor la locul vânzării – EFT-POS 22
 19. 3.6.2.Distribuitorul automat de numerar – ATM 24
 20. 3.6.3.Cardurile 25
 21. 4.Produse și servicii bancare oferite de OTP Bank România 31
 22. 4.1.Prezentare generală a OTP Bank România 31
 23. 4.2.Produsele și serviciile OTP Bank 32
 24. 4.3.Serviciul OTPdirekt 34
 25. 5.Riscuri în sistemul de plăți și managementul acestora 36
 26. 5.1.Identificarea și analizarea riscurilor 36
 27. 5.1.1.Riscul sistemic 36
 28. 5.1.2.Riscul specific 37
 29. 5.2.Stabilirea, gestionarea și controlul riscurilor 39
 30. Concluzii
 31. Bibliografie

Extras din proiect

1.1.SISTEMUL DE PLĂŢI

Sistemul de plăţi reprezintă o componentă importantă a sistemului monetar şi, prin acesta, a infrastructurii financiare a economiei, asigurând circulaţia banilor şi transferul de active monetare. Acesta este indisolubil legat de monedă, iar evoluţia acesteia a determinat apariţia şi perfecţionarea sistemului de plăţi ca un cadru organizat al transferurilor monetare în scopul finalizării tranzacţiilor economice.

Sistemul de plăţi a fost definit în diverse variante de către instituţiile de credit şi cele de cercetare, fiind reconsiderat în funcţie de evoluţia monedei şi a tehnologiei de înregistrare şi transmisie. Cea mai reprezentativă definiţie este considerată cea elaborată de CPSS (Committee for Payment System Secretariat) din cadrul Băncii Reglementelor Internaţionale, potrivit căreia "sistemul de plăţi reprezintă un set de aranjamente pentru descărcarea obligaţiilor asumate de agenţii economici cu ocazia procurării de resurse reale ori financiare prin transferul titlului de proprietate asupra unor active care, în virtutea faptului că sunt larg acceptate, sunt cunoscute sub numele de bani". Această definiţie este larg acceptată, atât de organismele internaţionale, cât şi de băncile centrale din cadrul Uniunii Europene. Sistemul de plăţi concentrează toate tranzacţiile de schimb din economie pentru descărcarea de obligaţii pecuniare şi se constituie într-un mecanism integrat cunoscut sub numele de sistem de plăţi de interes naţional, aflat sub supravegherea băncii centrale.

Sistemul de plăţi are două funcţii complementare:

• intermedierea tranzacţiilor, care este asigurată de băncile comerciale şi de alţi agenţi nonbancari (companii de plăţi, brokeri, poştă), care efectuează servicii de transfer de fonduri şi de stingere a obligaţiilor de plată. Aceşti agenţi desfăşoară activităţi de interes public şi de aceea sunt supuşi autorizării, supravegherii prudenţiale şi altor forme de control din partea băncii centrale.

• garantarea schimburilor, care este asigurată în final de către banca centrală prin deschiderea de conturi centralizate ale băncilor comerciale care sunt şi un mecanism de garantare a tuturor decontărilor din economie, precum şi prin sistemul de împrumutător de ultimă instanţă.

Elementele componente ale unui sistem de plăţi cuprind: instituţiile care furnizează servicii de plăţi, diversele forme de creanţe transferate, metodele şi mijloacele de transfer, mesajele şi canalele de comunicaţie. În general, un sistem de plăţi are forma unei piramide cu mai multe trepte:

• pe prima treaptă (la bază) se află masa persoanelor fizice şi juridice, care desfăşoară activităţi ce dau naştere la obligaţii de plată. Populaţia reprezintă sursa primară de economisire în societate, care face depozite şi acceptă serviciile băncilor pentru activitatea cu amănuntul. Persoanele juridice sunt companiile care desfăşoară activităţi economice, altele decât cele cu bani, precum şi instituţiile publice şi cele nonprofit.

• a doua treaptă o constituie sistemul bancar la care agenţii au conturi sau unii agenţi nonbancari specializaţi (brokeri, poştă). Preferinţa persoanelor fizice şi juridice pentru bănci este determinată de creanţele asupra acestora (depozitele) care au caracter de lichiditate, iar transferurile se pot efectua imediat şi la întreaga valoare.

• treapta a treia o constituie casele de compensaţie, care pot fi de stat sau particulare, dar sub controlul băncii centrale.

• treapta a patra este agentul de decontare, una din băncile de prim rang din economie sau, în unele cazuri, acest rol îl îndeplineşte chiar banca centrală.

• ultima treaptă este banca centrală, care are rolul de supraveghetor, împrumutător de ultimă instanţă şi garantor.

1.2.TIPURI DE SISTEME DE DECONTARE

Decontarea reprezintă transferul de fonduri între bănci şi încărcarea-descărcarea de gestiune a băncilor participante la transfer, precum şi finalizarea plăţii prin descărcarea de gestiune a plătitorului (debitorul) faţă de beneficiarul plăţii (creditorul). Activele care circulă în sistemul de plăţi (banii) reprezintă creanţe asupra guvernului (moneda metalică), asupra băncii centrale (bancnotele sau fondurile băneşti din evidenţele băncii centrale) şi asupra instituţiilor bancare (depozitele bancare). Aceste active sunt cunoscute sub denumirea generică de mijloace de decontare, folosită mai ales în activitatea de analiză a activităţii bancare.

În sistemele moderne de plăţi există două tipuri de decontări, şi anume:

1. Sistemul de decontare pe bază brută (RTGS – Real Time Gross Settlement);

2. Sistemul de decontare pe bază netă (NEOD – Net End Of the Day).

Sistemul de decontare pe bază brută este caracterizat de faptul că decontarea se face individual pentru fiecare instrucţiune de plată în parte şi, deci, mesajele de plată sunt schimbate între fiecare pereche de instituţii bancare aflate în relaţie de decontare. Deoarece se decontează individual, o bancă decontează separat fondurile pe care le plăteşte şi fondurile pe care le primeşte. Ca urmare a implementării de către sistemele bancare a tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale virtuale, decontările se desfăşoară în timp real (real time).

Sistemul de decontare pe bază netă este sistemul în care fiecare participant face o singură plată sau o singură încasare, în funcţie de poziţia pe care o are: netă debitoare sau netă creditoare. O poziţie este netă debitoare pentru o bancă dacă totalul sumelor de plată depăşeşte totalul sumelor de încasat. O poziţie este netă creditoare pentru o bancă dacă totalul sumelor de plată este mai mic decât totalul sumelor de încasat.

Preview document

Sisteme de Plăți - Pagina 1
Sisteme de Plăți - Pagina 2
Sisteme de Plăți - Pagina 3
Sisteme de Plăți - Pagina 4
Sisteme de Plăți - Pagina 5
Sisteme de Plăți - Pagina 6
Sisteme de Plăți - Pagina 7
Sisteme de Plăți - Pagina 8
Sisteme de Plăți - Pagina 9
Sisteme de Plăți - Pagina 10
Sisteme de Plăți - Pagina 11
Sisteme de Plăți - Pagina 12
Sisteme de Plăți - Pagina 13
Sisteme de Plăți - Pagina 14
Sisteme de Plăți - Pagina 15
Sisteme de Plăți - Pagina 16
Sisteme de Plăți - Pagina 17
Sisteme de Plăți - Pagina 18
Sisteme de Plăți - Pagina 19
Sisteme de Plăți - Pagina 20
Sisteme de Plăți - Pagina 21
Sisteme de Plăți - Pagina 22
Sisteme de Plăți - Pagina 23
Sisteme de Plăți - Pagina 24
Sisteme de Plăți - Pagina 25
Sisteme de Plăți - Pagina 26
Sisteme de Plăți - Pagina 27
Sisteme de Plăți - Pagina 28
Sisteme de Plăți - Pagina 29
Sisteme de Plăți - Pagina 30
Sisteme de Plăți - Pagina 31
Sisteme de Plăți - Pagina 32
Sisteme de Plăți - Pagina 33
Sisteme de Plăți - Pagina 34
Sisteme de Plăți - Pagina 35
Sisteme de Plăți - Pagina 36
Sisteme de Plăți - Pagina 37
Sisteme de Plăți - Pagina 38
Sisteme de Plăți - Pagina 39
Sisteme de Plăți - Pagina 40
Sisteme de Plăți - Pagina 41
Sisteme de Plăți - Pagina 42
Sisteme de Plăți - Pagina 43
Sisteme de Plăți - Pagina 44
Sisteme de Plăți - Pagina 45
Sisteme de Plăți - Pagina 46

Conținut arhivă zip

 • Introducere, cuprins, concluzii, bibliografie.doc
 • Sisteme de Plati.doc

Alții au mai descărcat și

Sisteme europene de plăți - Target, Target2, Transfond

Cap.1. Aspecte generale ale sistemelor europene de plăţi Standardele şi practicile privind plăţile sunt diferite de la o ţară la alta. În decursul...

Proiecte Sapard Dezvoltate în România

1.SAPARD – prezentare generala, conditii de implemantare a programului Programul SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural...

BCR practică

Mesajul Presedintelui Banca Comerciala Romana încheie anul 2003 cu rezultate financiare pozitive, care ne multumesc si care confirma strategia si...

Băncile comerciale - de depozit - și rolul lor în sistemul bancar

BANCILE COMERCIALE (DE DEPOZIT) SI ROLUL LOR ÎN SISTEMUL BANCAR Aparitia bancilor moderne este strâns legata de dezvoltarea comertului cu...

Proiect economie bancară

1.1. Prezentarea capitolului din acquis-ul comunitar care priveste activitatea financiar bancara: Pentru aderarea la Uniunea Economica si...

Creditare Bancară

OBIECTIVE: Scopul disciplinei consta în asigurarea cunostintelor si informatiilor teoretice, metodologice si operationale în domeniul creditarii...

Grilă cu răspunsuri informatică de gestiune (baze) 2008-2009 aranjate alfabetic

Accesul la o locatie de memorie se realizeaza prin: a. unitatea aritmetico-logica; b. adresele de memorie; c. adresare de memorie; d. locatii de...

HVB țiriac

Bancile sunt entitati economice specializate, menite sa infaptuiasca in economie creditarea bancara. In acest fel, ele asigura functionarea deplina...

Te-ar putea interesa și

E-Money și E-Banking

Capitolul 1 – E-money 1. 1. Banii şi moneda – concept, funcţii în accepţiunea clasică Banul provine din dinar – monedă bătuta a Sloveniei în...

Comerțul electronic în România din perspectiva integrării în UE

CAPITOLUL 1. COMERTUL ELECTRONIC. CONCEPTE SI DEFINITII 1.1. Definirea activitatii de comert „Comertul reprezinta schimbul de produse prin...

BNR și Rolul Său în Monitorizarea Sistemelor de Plăți în România

Capitolul 1. Sistemul de plăţi – circuit vital al economiei naţionale 1.1. Capacitatea de plată – expresie a vitalităţii firmei În economia de...

Sisteme de Plăți

Platile electronice, aceasta semnificativa inventie a sfarsitului de secol XX, au aparut ca una din urmarile remarcabile ale dezvoltarii...

Promovarea și Comercializarea Produselor IT cu Ajutorul Tehnologiei ASP

E-BUSINESS (COMERŢ ELECTRONIC) Odată cu trecerea timpului limitele internetului devin tot mai îndepărtate, acesta fiind foarte practic şi folosit...

Sisteme de Plăți în România și Impactul Lor în Contextul Integrării Europene

Capitolul 1. Consideraţii privind mecanismul plăţilor în România 1.1. Caracteristici ale mecanismului plăţilor în România în perioada de după 1990...

Riscurile în sistemel de plăți și compensări

INTRODUCERE Increderea generala in moneda scripturala, indiferent daca este materializata in bancnota sau reprezinta valoare stocabila pe...

Lucrare de practică - sisteme de plăți la Raiffeisen Bank - Agenția Gheorghe Lazăr Timișoara

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, de-a lungul diverselor forme de organizare şi mai ales într-o economie de piaţă, tranzacţiile sunt foarte...

Ai nevoie de altceva?