Sistemul informațional Banca Românească

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Bănci
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4500
Mărime: 38.55KB (arhivat)
Publicat de: Izabela Prodan
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Popescu

Extras din proiect

I. Specificitatea sistemului informaţional bancar

Sporirea profitabilităţii activităţii bancare, corespunzător exigenţelor ce decurg din aplicarea în practică a cerinţelor mecanismului economiei de piaţă, face necesară cunoaşterea amănunţită a proceselor şi acţiunilor economice, implicaţiile lor de ordin financiar, atât în timpul desfăşurării acestora, cât şi ulterior, după ce fenomenele respective s-au produs.

Realizarea acestui deziderat presupune organizarea unui sistem informaţional bancar potrivit standardelor actuale, ţinând seama de realizările în acest domeniu pe plan internaţional, care să asigure un flux cât mai rapid şi continuu de informaţii.

Activitatea bancară, în general, dar mai ales organizarea controlului bancar şi conducerea băncilor se realizează în bune condiţii având ca suport activitatea decizională. Deciziile sunt cele care stau la baza activităţii operaţionale. Legătura între activitatea de decizie şi cea operaţională se realizează printr-un flux de informaţii (vezi fig. 1), în cadrul sistemului informaţional bancar.

Fig. 1. – Fluxul informaţional – bancar prezentat în relaţie feedback

Decizia, ca parte componentă a activităţii de conducere şi control, presupune emiterea dispoziţiilor corespunzătoare obiectivelor urmărite a se realiza în cadrul atribuţiilor băncilor, având un important rol de autoreglare a acestora.

Sistemul informaţional bancar este constituit din ansamblul mijloacelor şi metodelor prin care se realizează colectarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor, reprezentând o premisă a unei bune organizări, atât a activităţii de conducere, coordonare şi control, cât şi a celei operative.

Calitatea activităţii bancare este influenţată direct de organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional, de operativitatea, precizia şi calitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, precum şi de fundamentarea ştiinţifică a deciziilor.

Organizarea sistemului informaţional bancar presupune, cu prioritate, o structurare corespunzătoare necesităţilor curente şi de perspectivă în ceea ce priveşte prelucrarea automată a datelor.

Datele care stau la baza sitemului informaţional bancar au ca suport, atât evidenţa contabilă, operativă şi statistică proprie băncilor, cât şi a agenţilor economici în calitate de titluri de conturi.

Sistemul informaţional bancar este supus unui proces continuu de îmbunătăţire, de perfecţionare a principalelor sale laturi. În primul rând, perfecţionarea sistemului informaţional bancar presupune ca volumul de informaţii bancare să fie redus la strictul necesar, utilitatea fiind principalul criteriu de selecţie.

Complexitatea sistemului informaţional bancar impune ca la baza organizării, funcţionării şi eficienţei sale să se situeze o serie de principii, cum ar fi:

- conceperea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar în funcţie de structura organizatorică a unităţilor bancare (filiale, sucursale, centrale). Se va avea în vedere reducerea volumului şi frecvenţei transmiterii informaţiilor pe măsura trecerii lor de la verigile inferioare la cele superioare. Reducerea pe trepte organizatorice a volumului de informaţii la nivelul celor strict necesare şi utile, fără a afecta calitatea deciziilor, duce la sporirea eficienţei sistemului informaţional;

- ierarhizarea informaţiilor bancare după importanţă şi gradul de operativitate. În cadrul acestui principiu, unele informaţii bancare se impun a fi transmise mai rapid (fax, telex), altele mai puţin rapid (letric). Se va urmări optimizarea evidenţelor şi a fluxurilor de informaţii având drept criteriu accelerarea operaţiunilor bancare. Cu cât se vor realiza mai multe operaţiuni bancare pe unitatea de timp, vom asista la o amplificare a activităţii bancare, se vor încasa mai multe venituri din dobânzi şi comisioane, va spori starea de profitabilitate a băncii, iar pe ansamblu se va realiza o mai bună circulaţie bănească;

- concentrarea şi centralizarea informaţiilor bancare, acţiuni ce contribuie la înlăturarea paralelismelor, la asigurarea informării operative şi o ami bună fundamentare a deciziilor;

- tipizarea documentelor bancare ţinând cont de forma şi elementele pe care acestea le conţin. Se va avea în vedere unificarea codificării operaţiunilor, a documentelor în care acestea se reflectă şi totodată adaptarea documentaţiei bancare la cerinţele automatizării operaţiunilor bancare;

- aprecierea îmbunătăţirilor aduse sistemului informaţional bancar prin aplicarea în practică a acestora cu cheltuieli cât mai reduse şi într-o perioadă de timp cât mai mic;

- conceperea, organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional bancar astfel încât activitatea bancară să devină mai eficientă, să sporească gradul de profitabilitate. Aceste aspecte pot fi apreciate în mod direct, prin utilitatea şi operativitatea informaţiilor culese, prelucrate şi transmise, prin promptitudinea şi calitatea deciziilor luate.

În concluzie, eficienţa sistemului informaţional bancar este reflectată de calitatea activităţii unităţilor bancare, de starea de profitabilitate, de modul în care sunt receptate şi apreciate produsele bancare de către titularii de conturi.

Preview document

Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 1
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 2
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 3
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 4
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 5
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 6
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 7
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 8
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 9
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 10
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 11
Sistemul informațional Banca Românească - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Sistemul Informational Banca Romaneasca.doc

Te-ar putea interesa și

Monografie MKB - Romexterra Bank

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Banca este înfiinţată în martie 1993 (conform legii...

Monografie BCR

Banca Românească a fost fondată în anul 1993, ca bancă comercială universală, cu capital integral de stat. Banca Românească face parte acum,...

Proiect BRD

1.1. Denumirea, sediul, durata şi emblema. BRD – Groupe Société Générale SA este societate pe acţiuni admisă la tranzacţionare pe o piaţă...

Management - SC Vulcan SRL

CAPITOLUL 1 IMPORTANŢA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN DEZVOLTAREA SOCIETĂŢII SECOLULUI XXI Rolul sistemului informational este de a transmite...

Linia de Credit - Credit pentru Capital de Lucru

INTRODUCERE Economia de piaţă presupune în mod necesar existenţa unor institutii de credit care să asigure mobilizarea tuturor disponibilităţilor...

BRD - Groupe Societe Generale - agenția Rădăuți

CAIET DE PRACTICA PERIOADA 12-26 IUNIE 12.06- Am facut cunostinta cu directorul BRD-Groupe Societe Generale, Agentia Radauti si am fost...

Dosar de practică - Volksbank

ISTORICUL VOLKSBANK ROMANIA Denumirea si forma juridica: S.C. VOLKSBANK ROMANIA S.A.; Sediul social: Sos. Mihai Bravu nr. 171, Sector 2,...

Proiect practică BRD Botoșani

Introducere Stagiul de practică l-am efectuat în unitatea BRD- Groupe Societe Generale S.A. Agenţia Gheorghe Avramescu Botoşani. Criteriile în...

Ai nevoie de altceva?