Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Comerț
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 15969
Mărime: 313.13KB (arhivat)
Publicat de: Augustin Vieru
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vasile Isan
TEMA de PRACTICĂ :COMERŢ EXTERIOR

Extras din proiect

1) Cap 1. Rezumat executiv

Organizaţia aleasă pentru efectuarea stagiului de practică este o instituţie organizată la nivel regional, respectiv Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est. OIR POS DRU este organizat şi funcţionează în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 381/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Este o instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, în subordinea secretarului de stat coordonator al Departamentului Afaceri Europene şi Relaţii Externe din cadrul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Structura organizatorică a OIRPOSDRU este anexa nr. 1 la prezentul raport, potrivit căreia directorul coordonator are în subordinea directă următoarele unităţi:

- Compartimentul Programare;

- Compartimentul Selecţie Operaţiuni;

- Compartimentul Audit Intern;

- Compartimentul Antifraudă şi Nereguli;

- Biroul Managementul Calităţii;

- Serviciul Contractare;

- Serviciul Economic.

OIRPOSDRU asigură în teritoriu aplicarea unitară a atribuţiilor delegate de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane. Totodată, pentru programele PHARE 2004-2006 îndeplineşte rolul de Autoritate de Implementare în relaţia cu Agenţia de Implementare PHARE din cadrul Direcţiei Generale AMPOSDRU, MMFPS.

Am efectuat stagiul în cadrul Serviciului Contractare care are atribuţii atât în cadrul programelor PHARE, îndeplinind rolul de Unitate de Implementare a Programului (UIP), cât şi atribuţii pentru îndeplinirea funcţiilor specifice OI delegate de AMPOSDRU pentru implementarea POSDRU.

Principalul obiectiv a fost familiarizarea cu ceea ce înseamnă activitatea desfăşurată în cadrul acestei instituţii publice care se ocupă cu implementarea POS DRU în România, încheierea contractelor de finanţare nerambursabilă din acest program operaţional, în baza unor acorduri şi parteneriate încheiate între beneficiarii acestor fonduri europene de finanţare.

Acordarea acestor fonduri se realizează pe baza regulilor stabilite de Comisia Europeană, urmare a unui proces de evaluare, cu respectarea principiilor şi regulamentelor europene. Odată încheiate contractele de finanţare, OIR POS DRU Nord-Est se ocupă de monitorizarea activităţilor în cadrul proiectelor finanţate.

Deşi este o instituţie publică care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legislaţia din România în vigoare, OIR POS DRU Nord-Est are responsabilitatea spre deosebire de celelalte instituţii de a respecta toate regulamentele stabilite de UE, în ceea ce priveşte finanţările acordate. Astfel, instituţia are stabilită o organigramă în conformitate cu normele europene şi îşi desfăşoară activitatea pe baza unor proceduri operaţionale descrise pentru fiecare activitate în parte, proceduri ce sunt avizate în final de către Comisia Europeană.

Preview document

Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 1
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 2
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 3
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 4
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 5
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 6
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 7
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 8
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 9
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 10
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 11
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 12
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 13
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 14
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 15
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 16
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 17
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 18
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 19
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 20
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 21
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 22
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 23
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 24
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 25
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 26
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 27
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 28
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 29
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 30
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 31
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 32
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 33
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 34
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 35
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 36
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 37
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 38
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 39
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 40
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 41
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 42
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 43
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 44
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 45
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 46
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 47
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 48
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 49
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 50
Organismul intermediar regional pentru programul operațional sectorial pentru dezvoltarea resurselor umane - regiunea nord-est - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane - Regiunea Nord-Est.doc

Alții au mai descărcat și

Profilul Antreprenorului de Succes

Intre iunie 2005 si ianuarie 2006 in 13 state membre UE si in cele doua tari candidate – Romania si Bulgaria – s-a desfasurat o ancheta (Factorii...

Calitatea Mărfurilor Alimentare

I Obiectul de studiu al merceologiei Merceologia este o disciplina cu caracter economic al carei obiect îl constituie studierea proprietatilor...

Analiza celor patru procese de integrare a pieței bunurilor

A: Politica comerciala comuna Aceasta este denumirea generica pentru ansamblul de masuri, instrumente, politici aplicate în domeniul comercial...

Te-ar putea interesa și

Planul operațional regional

1. Programul Operational Regional – Prezentare generală Programul Operational Regional 2007-2013 este un program care implementează elemente...

Practică în Ministerul Muncii, familiei și egalității de șanse

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse se organizează şi functionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

1. Fondurile Europene – prezentare generală Fondurile europene sau fondurile structurale şi de coeziune sunt instrumentele financiare prin care...

Elemente de Drept Administrativ

1. Centralizarea administrativă. Centralizarea presupune concentrarea tuturor sarcinilor administrative din teritoriul unei ţări în persoana...

Ai nevoie de altceva?