Elemente de Drept Administrativ

Curs
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 65 în total
Cuvinte : 23770
Mărime: 142.82KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Sârbu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A.GAVRIS

Extras din curs

1. Centralizarea administrativă. Centralizarea presupune concentrarea tuturor sarcinilor

administrative din teritoriul unei ţări în persoana statului, sarcini a căror îndeplinire este

asigurată printr-o administraţie ierarhizată şi unificată. Ansamblul deciziilor privind

activităţile administrative revine organelor centrale ale administraţiei de stat. O

centralizare completă nu există d.p.d.v. practic. În practică reglementarea satisfacerii

intereselor generale se face prin legi aplicabile pe tot teritoriul lor, iar reglementarea

satisfacerii intereselor locale se face prin norme juridice locale, aplicabile numai în

anumite unităţi (circumscripţii) administrativ-teritoriale, norme adoptate în temeiul legii.

Dacă un stat este astfel organizat încât satisfacerea intereselor locale sau sociale se face

prin servicii publice, depinzând direct de autoritatea publică centrală şi ai căror titulari

sunt numiţi de către aceasta, acel sta este centralizat. Prin centralizare se înţelege regimul

administrativ în care autorităţile publice de specialitate şi cele locale sunt numite de

autoritatea publică centrală, fiind subordonate acesteia. Sub forma sa cea mai riguroasă,

centralizarea nu recunoaşte colectivităţilor umane locale dreptul de a se administra;

numai statul, prin funcţionarii săi publici şi prin bugetul său îşi asumă pentru întreg

teritoriul naţional satisfacerea cerinţelor de interes general. Acest sistem nu exclude

organizarea teritoriului statal în circumscripţii administrative. Nu trebuie să se confunde

circumscripţiile administrative, delimitări teritoriale destinate să permită o organizare

raţională a serviciilor publice ale statului pe ansamblul teritoriului, cu colectivităţile

locale, care sunt comunităţi umane preexistente în părţi ale teritoriului naţional, cu

personalitate juridică şi reprezentând un sediu al unei administraţii locale. Într-un regim

centralizat pur se organizează circumscripţii teritoriale, dar nu se acordă autonomie

colectivităţilor locale. Statul centralizat recunoaşte existenţa colectivităţilor umane care

au cerinţe specifice, dar el numeşte şi conduce funcţionarii publici şi instituţiile care

administrează aceste colectivităţi umane. În cazul unui regim centralizat, în teritoriu

acţionează numai agenţi ai organelor centrale ale statului. Agenţii sunt numiţi, revocaţi şi

răspund exclusiv în faţa acestora. Ei sunt simpli agenţi administrativi, nu au nici un fel de

competenţă proprie de decizie şi au doar 2 obligaţii: să informeze centrul cu privire la

situaţia locală şi să execute în teritoriu deciziile centrului. În sistemul centralizării

administrative, în general, unităţile administrativ-teritoriale nu au personalitate juridică şi

se află în strictă dependenţă faţă de puterea centrală, limitându-se să execute deciziile

acesteia. În acest regim nu se recunoaşte colectivităţilor locale dreptul de a se administra.

Centralizarea administrativă se bazează pe dreptul superiorului de a exercita controlul

ierarhic asupra activităţii inferiorului.

1.1. Deconcentrarea administrativă. Uneori, cerinţele practice au determina o atenuare

a sistemului centralizat, acordându-se unor servicii şi unor funcţionari publici ai statului

dreptul de a soluţiona ei înşişi, în cadrul circumscripţiilor administrativ teritoriale,

problemele care nu mai sunt înaintate centrului spre rezolvare. Prin deconcentrare

administrativă se înţelege transferul unor atribuţii, care revin structurilor administrativ

centrale, unor instituţii din subordine, care funcţionează în teritoriu. Deconcentrarea

administrativă reprezintă deplasarea în teritoriu a unei părţi importante a activităţii

administraţiei publice centrale. Suntem în faţa unei forme diminuate a sistemului de

centralizare. Puterea de a administra aparţine entităţii centrale (stat, guvern) care o

organizează prin externalizări de sarcini şi construirea de competenţe distincte unor

entităţi subordonate. Existenţa competenţei face ca aceste instituţii să acţioneze autonom

pentru exercitarea sa, în nume propriu. Puterea centrală poate exercita asupra lor, în

virtutea ierarhiei, dreptul de instrucţie şi control. În cazul deconcentrării administrative pe

baze, în teritoriu nu există doar simpli agenţi, ci entităţi (instituţii) administrative.

Acestea sunt structuri ale administraţiei statului, numite, revocabile şi răspunzătoare în

faţa autorităţilor administraţiei centrale de stat. Ele sunt înzestrate cu competenţă proprie

de decizie. Structurile administrative deconcentrate teritorial rămân instituţii ale statului,

subordonate ierarhic, chiar dacă au dobândit competenţă proprie. (În fapt, deconcentrarea

constă şi în a pune la conducerea fiecărei circumscripţii administrative a unui

reprezentant al puterii centrale şi a-i recunoaşte acestuia o competenţă de decizie proprie,

cu scopul de rezolva direct, la bază, anumite activităţi, ale căror determinări acesta este

cel mai în măsură a le cunoaşte). Toate autorităţile deconcentrate au o putere de decizie

limitată şi rămân strâns legaţi de autorităţile centrale, care exercită asupra lor o putere

ierarhică ce le permite să se prevaleze de voinţa lor asupra subordonaţilor.

Preview document

Elemente de Drept Administrativ - Pagina 1
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 2
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 3
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 4
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 5
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 6
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 7
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 8
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 9
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 10
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 11
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 12
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 13
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 14
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 15
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 16
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 17
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 18
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 19
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 20
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 21
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 22
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 23
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 24
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 25
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 26
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 27
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 28
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 29
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 30
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 31
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 32
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 33
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 34
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 35
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 36
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 37
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 38
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 39
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 40
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 41
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 42
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 43
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 44
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 45
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 46
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 47
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 48
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 49
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 50
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 51
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 52
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 53
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 54
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 55
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 56
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 57
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 58
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 59
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 60
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 61
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 62
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 63
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 64
Elemente de Drept Administrativ - Pagina 65

Conținut arhivă zip

  • Elemente de Drept Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Elemente de Drept Administrativ

• Capitolul I Dreptul administrativ - ramură a dreptului public 1. Delimitări de conţinut Analiza puterii politice a sferei şi modalităţilor sale...

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Conflictele de Muncă

Conform art. 248 alin.1 din Codul muncii, conflictul de muncă reprezintă orice deza¬cord intervenit între partenerii sociali, în raporturile de...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Evaziune fiscală

In doctrina este data si o definitie conform careia prin evaziune fiscala se întelege „ansamblul sustragerilor intentionate de la obligatiile...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Te-ar putea interesa și

Răspunderea Președintelui României

Introducere Instituţia Şefului Statului constituie una dintre cele mai vechi autorităţi politice, ea a apărut odată cu statul, cunoscând o...

Drepturile și obligațiile funționarilor publici

CAPITOLUL I EVOLUŢIA REGLEMENTĂRII STATUTARE A FUNCŢIEI PUBLICE ÎN ROMÂNIA În ţara noastră, conceptul de statut este folosit pentru prima dată în...

Administrația publică centrală de specialitate - elemente de istorie și contemporaneitate

Capitolul I 1.1 Scurt istoric al administraţiei publice, în România 1.1.1 Apariţia statului român Unul din aspectele cele mai deprimante ale...

Pregătirea profesională și dezvoltarea carierei funcționarilor publicii

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Implementarea şi perfecţionarea activităţii funcţionarilor publici în administraţia...

Natura juridică a raporturilor administrative - Societatea comercială

Putem spune că dreptul comercial (devenit al profesioniștilor) este și va rămâne ramura cea mai dinamică a dreptului privat. Acesta este definit ca...

Funcția publică - noțiune, caracterizare, clasificare

I. Consideratii preliminare Functia publica este o institutie juridica a dreptului public, în general, si ale dreptului administrativ în...

Administrația publică de stat - prefectul și prefectura

1. Istoricul institutiei prefectului in Romania In traditia juridica romaneasca influenta romana are cea mai mare pondere dat fiind statutul...

Raportul Juridic de Drept Administrativ și Raportul Juridic de Drept Civil

1. Noţiuni generale despre dreptul administrativ și dreptul civil Dreptul administrativ este acea ramură a dreptului care cuprinde ansamblul...

Ai nevoie de altceva?