Audit Public - Capitolul 1

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5323
Mărime: 35.65KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Facultatea "valahia", Targoviste

Extras din curs

CAPITOLUL 1

ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE

Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are semnificaţia „a asculta”, cuvânt de origine latină, transformat în timp de practica anglosaxonă semnifică azi, în sens strict, revizia conturilor realizată de experţi independenţi în vederea exprimării unei opinii asupra regularităţii şi sincerităţii acestora.

1.1. Evoluţia activităţii de audit

Auditul nu este o activitate recentă, el fiind utilizat încă de pe vremea asirienilor, egiptenilor sau din timpul domniei lui Carol cel Mare, iar persoanele care desfăşurau această activitate purtau numele de „Missi Dominici”. De asemenea, sunt izvoare istorice care identifică auditul de pe vremea regelui Eduard I, iar persoanele se numeau „auditori”. Până în secolul al şaisprezecelea, auditul era cerut de regi, împăraţi, biserici şi state, care erau ordonatori de audit, iar activitatea de audit era desfăşurată de către clerici sau scriitori regali. Obiectivele activităţii de audit erau acelea legate de pedepsirea persoanelor care deturnau fonduri. Între anii 1700-1850, ordonatorii de audit erau statele, tribunalele comerciale şi acţionarii, care desemnau ca auditori contabilii, iar scopul auditului era protejarea patrimoniului şi oprirea fraudelor. După 1850, când economia mondială a cunoscut o revigorare puternică mai ales datorită marilor descoperiri ale secolului al XIX-lea, ordonatorii de audit au rămas statul şi acţionarii, care foloseau pentru această activitate profesioniştii contabili şi juriştii. În această perioadă, obiectivele auditului s-au diversificat şi pe lângă eliminarea fraudelor şi erorilor a apărut ca obiectiv şi testarea fiabilităţii situaţiilor financiare. După anul 1900, au apărut ca auditori profesioniştii în audit şi contabilitate care aveau ca obiectiv, alături de evitarea fraudelor, şi atestarea fiabilităţii bilanţului. Un imbold deosebit dat dezvoltării auditului l-a dat marea criză mondială din 1929-1933, când lucrările de audit erau comandate de stat, acţionari sau bănci, care cereau examinarea rapoartelor financiare emise de diversele companii sau întreprinderi. Astfel, utilizarea termenului de audit în accepţiunea folosită în prezent se plasează în perioada crizei economice din 1929 din Statele Unite ale Americii, când întreprinderile erau afectate de recesiune economică şi trebuia să plătească sume importante pentru auditorii externi care efectuau certificarea conturilor tuturor întreprinderilor cotate la bursă.

Marile întreprinderi americane foloseau deja serviciile oferite de cabinete de audit extern, organisme independente care aveau misiunea de a verifica conturile şi bilanţurile contabile şi de a certifica situaţiile financiare anuale. Pentru a-şi îndeplini atribuţiile, cabinetele de audit efectuau o serie de lucrări pregătitoare de specialitate şi anume: inventarierea patrimoniului, inspecţia conturilor, verificarea soldurilor, diferite sondaje etc., care au crescut semnificativ costurile auditării.

Întreprinderile au început să-şi organizeze propriile compartimente de audit intern, în special pentru reducerea cheltuielilor, prin preluarea efectuării lucrărilor pregătitoare din interiorul entităţii, iar pentru realizarea activităţii de certificare au apelat în continuare la cabinete de audit extern care aveau dreptul la o supervizare a activităţii întreprinderilor. Pentru a se distinge între auditorii cabinetelor de audit extern şi cei ai organizaţiei supuse auditului, primii au fost numiţi auditori externi, iar cei din urmă au fost numiţi auditori interni, deoarece făceau parte din întreprindere.

Preview document

Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 1
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 2
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 3
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 4
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 5
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 6
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 7
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 8
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 9
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 10
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 11
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 12
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 13
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 14
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 15
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 16
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 17
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 18
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 19
Audit Public - Capitolul 1 - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Audit Public - Capitolul 1.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Activității de Audit Public Intern

A. Prevederi legale privind auditul public intern În tara noastra cadrul legislativ care face referire la activitatea de audit public intern este...

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 2

CAPITOLUL 2 METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele...

Audit Public - Capitolul 3

CAPITOLUL 3 DEMERSUL PRACTIC AL MISIUNII DE AUDIT Pentru a arăta cum decurge efectiv misiunea de audit am ales drept exemplu un caz concret al...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Drept Administrativ II

CAPITOLUL I FORME DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE §. 1. Consideraţii preliminare Autorităţile publice ale statului în...

Elemente de Procedură Judiciară

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public Dreptul...

Introducere în Dreptul Comparat

INTRODUCERE ÎN DREPTUL COMPARAT Capitolul I Fenomene care explică apariŃia dreptului comparat Dreptul nu este o creaŃie spontană si abstractă....

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Auditul Public Intern la Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău

CAPITOLUL I Organizarea institutionala a auditului public intern Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane...

Ai nevoie de altceva?