Elemente de Procedură Judiciară

Curs
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 121 în total
Cuvinte : 40037
Mărime: 567.81KB (arhivat)
Publicat de: Panait Cojocariu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ada Popescu
Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

Cuprins

 1. Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 4
 2. 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public 4
 3. 1.2. Izvoarele dreptului procesual civil 4
 4. 1.3. Principiile dreptului procesual 5
 5. Capitolul 2. Organizarea şi funcţionarea Autorităţii judecătoreşti în România 9
 6. 2.1. Consideraţii preliminare 9
 7. 2.2. Componentele autorităţii judecătoreşti în România 10
 8. 2.2.1. Judecătoriile 10
 9. 2.2.2. Tribunalele 11
 10. 2.2.3. Tribunalele specializate 11
 11. 2.2.4. Curţile de Apel 12
 12. 2.2.5. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 13
 13. Capitolul 3. Acţiunea civilă 18
 14. 3.1. Consideraţii preliminare 18
 15. 3.2. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile 19
 16. 3.3 Clasificarea acţiunilor civile 21
 17. 3.4. Participanţii la procesul civil 23
 18. Capitolul 4. Competenţa instanţelor de judecată 36
 19. 4.1. Consideraţii preliminare privind competenţa instanţelor de judecată 36
 20. 4.2. Competenţa materială a instanţelor judecătoreşti 36
 21. 4.3. Competenţa teritorială a instanţelor de judecată 41
 22. 4.4. Situaţii speciale privind competenţa instanţelor 44
 23. Capitolul 5. Investirea instanţei judecătoreşti 49
 24. 5.1. Noţiunea cererii de chemare în judecată 49
 25. 5.2. Elementele cererii de chemare în judecată 49
 26. 5.3. Introducerea cererii de chemare în judecată şi efectele acesteia 51
 27. 5.4. Întîmpinarea 54
 28. 5.5. Cererea reconvenţională 55
 29. 5.6. Citarea şi comunicarea actelor de procedură 57
 30. 5.7. Termenele procedurale 61
 31. Capitolul 6. Probele şi administrarea acestora în procesul civil 65
 32. 6.1. Consideraţii preliminare privind probele în procesul civil 65
 33. 6.2. Înscrisurile ca mijloace de probă 67
 34. 6.2.1. Înscrisurile autentice 67
 35. 6.2.2. Înscrisurile sub semnătură privată 67
 36. 6.3. Proba cu declaraţiile martorilor (mărturia) 69
 37. 6.4. Mărturisirea 71
 38. 6.5. Expertizele 72
 39. 6.6. Cercetarea la faţa locului 75
 40. 6.7. Prezumţiile 75
 41. Capitolul 7. Judecata în primă instanţă 79
 42. 7.1. Şedinţele de judecată 79
 43. 7.2. Incidente procedurale care pot apărea în timpul judecăţii 85
 44. 7.2.1. Suspendarea judecăţii 85
 45. 7.2.2. Perimarea 88
 46. 7.3. Acte procesuale de dispoziţie ale părţilor 90
 47. 7.3.1. Desistarea 90
 48. 7.3.2. Achiesarea 91
 49. 7.3.3. Tranzacţia judiciară 92
 50. Capitolul 8. Căile de atac în procesul civil 93
 51. 8.1. Consideraţii generale privind căile de atac în procesul civil 93
 52. 8.2. Apelul – cale principală de atac în dreptul procesual 94
 53. 8.2.1. Persoane care au dreptul de a exercita apelul 94
 54. 8.2.2. Sesizarea instanţei 95
 55. 8.3. Recursul în dreptul procesual 98
 56. 8.4. Contestaţia în anulare 104
 57. 8.5. Revizuirea 105
 58. Capitolul 9. Particularităţi ale procesului penal 109
 59. 9.1. Acţiunea penală şi exercitarea acesteia 109
 60. 9.1.1. Obiectul şi subiecţii acţiunii penale 109
 61. 9.1.2. Trăsăturile acţiunii penale 110
 62. 9.1.3. Momentele desfăşurării acţiunii penale 111
 63. 9.2. Desfăşurarea procesului penal 112
 64. 9.2.1. Urmărirea penală 113
 65. 9.2.2. Judecata 116
 66. 9.2.3. Executarea hotărîrii penale 118
 67. BIBLIOGRAFIE 121

Extras din curs

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar

românesc

1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public

Dreptul procesual civil este o ramură autonomă de drept care are legătură însă şi

cu celelalte ramuri de drept, dreptul procesual civil reglementînd nu numai modul de

realizare a drepturilor recunoscute de legislaţia civilă, ci şi drepturile care sunt

recunoscute şi garantate de normele juridice comerciale, de dreptul familiei, de dreptul

muncii, administrative.

Primul Cod de procedură civilă din România a intrat în vigoare la 1 decembrie

1865. Normele juridice iniţiale au suferit modificări repetate determinate de evoluţia

societăţii româneşti şi pe cale de consecinţă de nevoia de adaptare a regulilor juridice la

noile realităţi.

Dreptul procesual civil poate fi definit ca ansamblu de norme juridice care

reglementează modul în care este organizată şi se desfăşoară judecata pricinilor care au

legătură cu drepturile civile ori interesele legitime ale persoanelor fizice şi juridice şi

modul în care sunt executate hotărîrile judecătoreşti şi alte titluri executorii.

Cu alte cuvinte, normele de drept procesual civil reglementează acţiunea civilă,

exercitarea acesteia şi finalitatea sa.

Normele juridice procedurale pot fi clasificate în funcţie de mai multe criterii.

Astfel, în funcţie de obiectul lor avem: norme de organizare judecătorească, norme de

competenţă şi norme de procedură propriu-zise. În funcţie de întinderea cîmpului de

aplicare deosebim norme generale şi norme speciale, iar după caracterul conduitei pe

care o prescriu se individualizează norme imperative şi norme dispozitive (permisive,

supletive).

1.2. Izvoarele dreptului procesual civil

În literatura de specialitate, prin izvoare ale dreptului sunt desemnate, după caz,

fie condiţiile concrete (sociale, economice, culturale, spirituale etc) care determină

apariţia reglementării juridice (izvoare materiale), fie forma concretă de exprimare pe

care o îmbracă aceste norme juridice (izvoare formale de drept). În ceea ce priveşte

izvoarele formale ale dreptului procesual civil, potrivit cu criteriul forţei juridice a

acestora, evidenţiem:

- Constituţia – consacră principiile fundamentale care stau la baza

desfăşurării activităţii judiciare;

- Legea – Codul de procedură civilă, Legea organizării judiciare nr.

304/2004; Legea privind organizarea şi funcţionarea Registrului

Comerţului nr. 26/1990; Legea fondului funciar nr. 18/1990, Legea

privind reorganizarea judiciară şi falimentul nr. 64/1995, Legea

privind înfiinţarea şi organizarea societăţilor comerciale nr. 31/1990

etc.;

- Ordonanţe şi hotărîri de Guvern, decrete care conţin norme de

procedură.

La aceste acte normative se adaugă şi tratatele şi convenţiile ratificate de

România, ca izvoare internaţionale de drept procesual civil, în măsura în care acestea

conţin norme juridice de procedură judiciară.

1.3. Principiile dreptului procesual

Dreptul procesual fie el civil sau penal are la bază principii fundamentale a căror

aplicare este menită să garanteze respectarea şi apărarea drepturilor fundamentale şi

interesele subiecţilor de drept şi în ultimă instanţă valorile sociale şi cele ale statului de

drept. Astfel, principiul asigurării bazelor legale de funcţionare a statului, principiul

libertăţii şi egalităţii, principiul echităţii şi justiţiei, principiul responsabilităţii îşi găsesc

în mod nemijlocit aplicabilitatea în dreptul procesual.

De asemenea, dreptul procesual civil sau penal este animat şi de principii generale

de drept, precum:

- Principiul legalităţii procesuale – întreaga activitate judiciară trebuie

să se desfăşoare în condiţiile legii (art. 2 Cod proc. pen.);

- Principiul aflării adevărului – presupune stabilirea situaţiei reale de

fapt pe baza cercetărilor şi probelor administrate în cauză (art. 3 Cod

proc. pen.);

Preview document

Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 1
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 2
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 3
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 4
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 5
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 6
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 7
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 8
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 9
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 10
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 11
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 12
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 13
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 14
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 15
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 16
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 17
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 18
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 19
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 20
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 21
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 22
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 23
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 24
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 25
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 26
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 27
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 28
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 29
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 30
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 31
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 32
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 33
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 34
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 35
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 36
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 37
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 38
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 39
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 40
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 41
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 42
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 43
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 44
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 45
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 46
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 47
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 48
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 49
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 50
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 51
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 52
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 53
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 54
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 55
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 56
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 57
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 58
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 59
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 60
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 61
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 62
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 63
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 64
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 65
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 66
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 67
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 68
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 69
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 70
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 71
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 72
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 73
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 74
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 75
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 76
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 77
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 78
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 79
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 80
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 81
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 82
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 83
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 84
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 85
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 86
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 87
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 88
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 89
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 90
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 91
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 92
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 93
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 94
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 95
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 96
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 97
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 98
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 99
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 100
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 101
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 102
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 103
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 104
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 105
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 106
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 107
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 108
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 109
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 110
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 111
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 112
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 113
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 114
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 115
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 116
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 117
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 118
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 119
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 120
Elemente de Procedură Judiciară - Pagina 121

Conținut arhivă zip

 • Elemente de Procedura Judiciara.pdf

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Căile de atac - procedură de judecare a căilor de atac de reformare

CAPITOLUL 1. Consideratii generale privind căile de atac. 1.1. Necesitatea şi clasificarea căilor de atac. 1.2. Istoricul căilor de atac. 1.3....

Principiile înfăptuirii justiției

INTRODUCERE Autoritatea judecătorească înfăptuiește justiția în scopul apărării și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale...

Psihologie judiciară - problematica psihologică a mărturiei și a martorului

Problematica psihologică a mărturiei şi a martorului Psihologia juridică oferă un ajutor substanţial tuturor categoriilor de specialişti care...

Organizarea sitemului judiciar în Germania

1.Istoria si evolutia dreptului german Dreptul german reprezinta cea de a doua sursa principala a sistemelornaionale pe care le putem numi si...

Dreptul Muncii

CURSUL Nr. 1 NOŢIUNEA DREPTULUI MUNCII. OBIECT. RAPORTURILE JURIDICE INDIVIDUALE DE MUNCĂ. IZVOARELE DREPTULUI MUNCII. PINCIPIILE DREPTULUI...

Dreptul consumatorului

Cuprins Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor Componentele sistemului de...

Dreptul Familiei

Sectiunea 1 - Notiunea de familie Definirea exacta a notiunii de familie comporta, indiscutabil, dificultati determinate, pe de-o parte, de...

Te-ar putea interesa și

Dispunerea și Valorificarea Expertizei Medico-Legale

Introducere Prin lucrarea de faţă “Dispunerea si valorificarea constatarii si expertizei medico-legale” am urmărit aprofundarea cunoştinţelor...

Cooperarea internațională a statelor în vederea combaterii criminalității transfrontaliere

1. Introducere Evoluţia societăţilor contemporane evidenţiază faptul că, în pofida intensificării intervenţiilor statului, justiţiei,...

Aplicarea în Contencios Administrativ a Prevederilor Articolului 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului Privind Dreptul la un Proces Echitabil

CAPITOLUL I CONTENCIOS ADMINISTRATIV 1.1. Noţiuni introductive Etimologic, cuvântul contencios provine prin filieră franceză (contentieux =...

Managementul Activității de Creditare pe Termen Scurt la BCR

INTRODUCERE Managementul activităţii bancare constă în corelarea operaţiunilor active cu cele pasive pe diferite orizonturi de timp. Managementul...

Reorganizarea întreprinderilor aflate în dificultate - plan de reorganizare al societății SC Design Construct SRL

CAPITOLUL I PREZENTAREA ŞI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE ÎNTREPRINDERII S.C. DESIGN CONSTRUCT S.R.L. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul...

Răspunderea Penală a Persoanei Juridice

I.Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice-scurt istoric Instituţia răspunderii penale a persoanei juridice nu este o creaţie a epocii...

Procedura divorțului în vechiul și noul cod de procedură civilă

Introducere Divorțul reprezintă un mijloc legal pentru desfacerea căsătoriei care produce efecte în viitor Prin divorț se întelege desfacera...

Drept Administrativ

CAPITOLUL I ACTUL ADMINISTRATIV - NOŢIUNEA DE ACT ADMINISTRATIV 1.1.Consideratii cu caracter istoric si de drept comparat. Conceptul de...

Ai nevoie de altceva?