Dreptul consumatorului

Curs
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 114 în total
Cuvinte : 40243
Mărime: 162.87KB (arhivat)
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Adrian Tutuianu

Cuprins

 1. Capitolul I. Noţiuni introductive
 2. 2. Capitolul II. Protecţia consumatorilor în România
 3. 3. Capitolul III. Reprimarea clauzelor abuzive
 4. 4. Capitolul IV. Contractele comerciale la distanţă
 5. 5. Capitolul V. Contractele încheiate în afara spaţiilor
 6. comerciale
 7. 6. Capitolul VI. Garanţia calităţii produselor în
 8. condiţiile reglementării speciale a protecţiei
 9. consumatorilor
 10. CAPITOLUL I
 11. NOŢIUNI INTRODUCTIVE
 12. 1. Cuprins
 13. 2. Obiectiv general
 14. 3. Obiective operaţionale
 15. 4. Timpul necesar studiului capitolului
 16. 5. Dezvoltarea temei
 17. 6. Bibliografie selectivă
 18. 7. Temă de reflecţie
 19. 8. Modele de teste
 20. 9. Răspunsuri şi comentarii la teste

Extras din curs

Cuprins

Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă

Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor

Componentele sistemului de protecţie al consumatorilor

Obiectiv general: Dobândirea de cunoştinţe asupra izvoarelor

dreptului consumatorului.

Obiective operaţionale: Însuşirea noţiunilor specifice materiei

şi înţelegerea semnificaţiei acestora.

= 3 ore

CAPITOLUL I

NOŢIUNI INTRODUCTIVE

1. Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă

Economia de piaţă este o modalitate evoluată, complexă şi eficientă prin carese realizează cooperarea dintre partenerii economiei; este un sistem economic acărui organizare şi funcţionare se bazează pe proprietatea privată şi se realizeazăprin mecanismele pieţei, într-un

cadru reglementat legislativ.O condiţie „sine qua non“pentru buna funcţionare a economiei de piaţă oreprezintă orientarea întregii producţii de bunuri şi servicii către satisfacerea în celmai înalt grad şi în mod eficient a necesităţilor oamenilor şi ale societăţii înansamblul său.

Deşi proclamă acest crez fundamental care consfinţeşte poziţia de suveran aconsumatorului, există numeroase motive pentru care în economia de piaţă aparenecesitatea protecţiei consumatorului, ca parte componentă a protecţiei sociale dinorice ţară.În condiţiile economiei de piaţă reale constatăm multe deficienţe ale mecanismului ce pot afecta interesele consumatorilor conducând la diminuarea suveranităţii sale.

Acestea sunt determinate de faptul că nu mai există o libertate de alegere aconsumatorilor care sunt supuşi constrângerilor generate de producţia de masă, declauzele contractelor standardizate şi de unele manifestări monopoliste. Totodată,probleme ridică şi transparenţa pieţei care nu este întotdeauna o realitate câtăvreme ceea ce domină piaţa din acest punct de vedere este publicitatea al căreiscop îl constituie promovarea vânzărilor, creştere volumului acestora şi nufurnizarea de informaţii. În acelaşi timp, deficienţe serioase întâlnim şi în ceea cepriveşte securitatea produselor ori accesul la justiţie şi respectarea intereselorconsumatorilor în raport cu agenţii economici.

Consumul şi consumatorul. Relaţiile consumatorilor cu producţia şi comerţul

În calitatea sa de purtător al cererii, consumatorul joacă un rol esenţial în cadrul mecanismului de piaţă. El constituie, în acelaşi timp, elementul de referinţă al tuturor activităţilor pe care agenţii economici le desfăşoară fie în calitate de

producători, distribuitori sau prestatori de servicii.Consumul reprezintă un moment autonom, particular al reproducţiei şi al vieţii sociale în general.El desemnează „procesul obiectiv prin care, pe baza rezultatelor economice absolute, societatea în ansamblul său, unităţile economice, instituţiile sociale şi fiecare cetăţean în parte îşi satisface nevoile“. Totodată, consumul este elementul primordial al activităţii economice, acesta fiind cel care declanşează şi stimulează activitatea economică, îndeplinind şi o funcţie de reglare permanentă cantitativă şi calitativă a producţiei. Ca practică şi experienţă socială, apariţia consumului ţine de existenţa vieţii omului. Pentru a putea trăi, oamenii trebuie să

consume, iar pentru a consuma este necesar să producă. Prin urmare, perpetuarea vieţii umane determină, în mod obiectiv, permanenţa consumului şi implicit a producţiei.În legătură cu finalitatea consumului, teoria economică uzează consistent noţiuni precum: nevoie, dorinţă, aspiraţie, utilitate etc.Conceptualizarea şi utilizarea noţiunilor de consum şi consumator ţin de începutul economiei politice clasice (W. Petty, Adam Smith, David Ricardo),când s-a precizat locul şi rolul lor în procesul reproducţiei.Astfel, reprezentanţii economiei clasice au creat mitul consumatorului suveran, al individului care, neîngrădit de contrângeri exterioare, îşi alege, pe baza unor calcule, acea structură de consum care să-i aducă maximum de bunăstare. Totodată, consumul şi consumatorul erau privite ca puncte terminus.Peste circa un secol, neoclasicii (L. Walras, C. Menger) au pus bazele teoriei consumatorului raţional. Pentru adepţii acestei teorii, consumatorul este un agent final care, cu venitul câştigat şi în limitele acestuia, caută să cumpere de pe piaţă un anumit număr de bunuri şi servicii în intenţia de a-şi satisface propriile nevoi şi dorinţe. Pentru „antieconomişti“(J. Attali, M. Guillaume) abordarea neoclasică a consumului şi consumatorului este doar pură teorie. Acum, consumul şi consumatorii sunt considerate produse ale culturii şi civilizaţiei, ale istoriei societăţii, motiv pentru care nevoile nu pot fi considerate, atemporal,independente de organizarea economică şi socială. În acelaşi timp, neoclasicii sunt acuzaţi că se adresează doar nevoilor fiziologice, excluzând din analiză alte funcţii importante ale consumului care vizează statutul social.

Preview document

Dreptul consumatorului - Pagina 1
Dreptul consumatorului - Pagina 2
Dreptul consumatorului - Pagina 3
Dreptul consumatorului - Pagina 4
Dreptul consumatorului - Pagina 5
Dreptul consumatorului - Pagina 6
Dreptul consumatorului - Pagina 7
Dreptul consumatorului - Pagina 8
Dreptul consumatorului - Pagina 9
Dreptul consumatorului - Pagina 10
Dreptul consumatorului - Pagina 11
Dreptul consumatorului - Pagina 12
Dreptul consumatorului - Pagina 13
Dreptul consumatorului - Pagina 14
Dreptul consumatorului - Pagina 15
Dreptul consumatorului - Pagina 16
Dreptul consumatorului - Pagina 17
Dreptul consumatorului - Pagina 18
Dreptul consumatorului - Pagina 19
Dreptul consumatorului - Pagina 20
Dreptul consumatorului - Pagina 21
Dreptul consumatorului - Pagina 22
Dreptul consumatorului - Pagina 23
Dreptul consumatorului - Pagina 24
Dreptul consumatorului - Pagina 25
Dreptul consumatorului - Pagina 26
Dreptul consumatorului - Pagina 27
Dreptul consumatorului - Pagina 28
Dreptul consumatorului - Pagina 29
Dreptul consumatorului - Pagina 30
Dreptul consumatorului - Pagina 31
Dreptul consumatorului - Pagina 32
Dreptul consumatorului - Pagina 33
Dreptul consumatorului - Pagina 34
Dreptul consumatorului - Pagina 35
Dreptul consumatorului - Pagina 36
Dreptul consumatorului - Pagina 37
Dreptul consumatorului - Pagina 38
Dreptul consumatorului - Pagina 39
Dreptul consumatorului - Pagina 40
Dreptul consumatorului - Pagina 41
Dreptul consumatorului - Pagina 42
Dreptul consumatorului - Pagina 43
Dreptul consumatorului - Pagina 44
Dreptul consumatorului - Pagina 45
Dreptul consumatorului - Pagina 46
Dreptul consumatorului - Pagina 47
Dreptul consumatorului - Pagina 48
Dreptul consumatorului - Pagina 49
Dreptul consumatorului - Pagina 50
Dreptul consumatorului - Pagina 51
Dreptul consumatorului - Pagina 52
Dreptul consumatorului - Pagina 53
Dreptul consumatorului - Pagina 54
Dreptul consumatorului - Pagina 55
Dreptul consumatorului - Pagina 56
Dreptul consumatorului - Pagina 57
Dreptul consumatorului - Pagina 58
Dreptul consumatorului - Pagina 59
Dreptul consumatorului - Pagina 60
Dreptul consumatorului - Pagina 61
Dreptul consumatorului - Pagina 62
Dreptul consumatorului - Pagina 63
Dreptul consumatorului - Pagina 64
Dreptul consumatorului - Pagina 65
Dreptul consumatorului - Pagina 66
Dreptul consumatorului - Pagina 67
Dreptul consumatorului - Pagina 68
Dreptul consumatorului - Pagina 69
Dreptul consumatorului - Pagina 70
Dreptul consumatorului - Pagina 71
Dreptul consumatorului - Pagina 72
Dreptul consumatorului - Pagina 73
Dreptul consumatorului - Pagina 74
Dreptul consumatorului - Pagina 75
Dreptul consumatorului - Pagina 76
Dreptul consumatorului - Pagina 77
Dreptul consumatorului - Pagina 78
Dreptul consumatorului - Pagina 79
Dreptul consumatorului - Pagina 80
Dreptul consumatorului - Pagina 81
Dreptul consumatorului - Pagina 82
Dreptul consumatorului - Pagina 83
Dreptul consumatorului - Pagina 84
Dreptul consumatorului - Pagina 85
Dreptul consumatorului - Pagina 86
Dreptul consumatorului - Pagina 87
Dreptul consumatorului - Pagina 88
Dreptul consumatorului - Pagina 89
Dreptul consumatorului - Pagina 90
Dreptul consumatorului - Pagina 91
Dreptul consumatorului - Pagina 92
Dreptul consumatorului - Pagina 93
Dreptul consumatorului - Pagina 94
Dreptul consumatorului - Pagina 95
Dreptul consumatorului - Pagina 96
Dreptul consumatorului - Pagina 97
Dreptul consumatorului - Pagina 98
Dreptul consumatorului - Pagina 99
Dreptul consumatorului - Pagina 100
Dreptul consumatorului - Pagina 101
Dreptul consumatorului - Pagina 102
Dreptul consumatorului - Pagina 103
Dreptul consumatorului - Pagina 104
Dreptul consumatorului - Pagina 105
Dreptul consumatorului - Pagina 106
Dreptul consumatorului - Pagina 107
Dreptul consumatorului - Pagina 108
Dreptul consumatorului - Pagina 109
Dreptul consumatorului - Pagina 110
Dreptul consumatorului - Pagina 111
Dreptul consumatorului - Pagina 112
Dreptul consumatorului - Pagina 113
Dreptul consumatorului - Pagina 114

Conținut arhivă zip

 • Dreptul Consumatorului.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni privind concurența comercială

1. Cadrul general al reglementarii. 1.1.Consideratii generale.Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul...

Clauzele Abuzive în Contractele Încheiate cu Consumatorii

1. Consideraţii introductive În contractul încheiat între profesionişti şi consumatori , libertatea contractuală, de stabilire a clauzelor...

Clauze Abuzive

Capitolul I Clauze abuzive în dreptul intern Secţiunea I Definirea clauzelor abuzive Conform art. 4 alin (1) din Legea nr. 193/2000: ,,o...

Cadrul legislativ și instituțional privind protecția consumatorilor în UE

Cadrul legislativ si institutional privind protectia consumatorilor in spatiul Uniunii Europene 1. Notiunea de consumator in legislatia U.E. si...

Protecția Consumatorilor

I. INTRODUCERE Pentru Republica Moldova, problema creării unui sistem optim al protecţiei consumatorilor rămane deosebit de importantă și acută....

Drept Administrativ Comparat

Consideraţii introductive. Bazele dreptului administrativ comparat. Dreptul administrativ comparat- caracteristici. Conceptul de administraţie în...

Dreptul concurenței

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE Sectiunea I: SCURT ISTORIC AL COMUNITATILOR EUROPENE Comunitatile europene , pentru a ajunge la forma actuala...

Dreptul concurenței

Capitolul III Concurenta Analiza conceptului de concurenta In activitatea comerciala si economica exista cel putin 2 concurenti care desfasoara...

Te-ar putea interesa și

Contractul de leasing

INTRODUCERE Potrivit noii legislaţii fundamentale adoptate în România după 1989, economia de piaţă a fost instituita prin dispoziţii declarative...

Protecția consumatorilor

INTRODUCERE Actualitatea temei. Existenţa noastră întru respectul legii, construirea propriului sistem social de valori concentrat în normele...

Managementul protecției consumatorului într-o unitate militară

MOTTO: “Calitatea unui produs este invers proporţională cu mărimea tuturor influenţelor nefaste pricinuite societăţii de către produsul respective...

Drepturile și interesele legale ale consumatorilor

Introducere Conceptul privind drepturile consumatorilor îşi are originea în Cartea drepturilor consumatorilor definită de fostul preşedinte al SUA...

Rezilierea, Rezolutionarea și Revocarea Contractului

Introducere Deşi noţiunile de rezoluţiune, reziliere, revocare nu sunt noi pentru sistemul nostru de drept, reglementare a principiilor...

Armonizarea Reglementărilor cu Legislația Europeană Privind Protecția Consumatorilor

INTRODUCERE Consumatorul este persoana fizică ce cumpără de pe piaţă şi consumă mărfuri şi/sau servicii de tot felul, produse şi oferite spre...

Studiu de caz protecția consumatorului

INTRODUCERE Situat la capătul de sus a principalului bulevard oneştean (Republicii), Hotel Trotuș este o clădire impunătoare, modernă fiind cel...

Protecția Consumatorilor

I. INTRODUCERE Pentru Republica Moldova, problema creării unui sistem optim al protecţiei consumatorilor rămane deosebit de importantă și acută....

Ai nevoie de altceva?