Clauze Abuzive

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2121
Mărime: 13.18KB (arhivat)
Publicat de: Amalia Martin
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Livia Mocanu
Universitatea ,,Valahia’’ din Târgovişte Facultatea de Ştiinţe juridice, sociale şi politice Specializarea Drept

Cuprins

  1. Capitolul I Clauze abuzive în dreptul intern 3
  2. Secţiunea I Definirea clauzelor abuzive 3
  3. Secţiunea a II a Determinarea părţilor contractante 5
  4. Secţiunea a III a Enumerarea clauzelor abuzive 6
  5. Secţiunea a IV a Reprimarea clauzelor abuzive 6
  6. Capitolul al II lea Aspecte de drept comparat 10
  7. Bibliografie 11

Extras din referat

Capitolul I

Clauze abuzive în dreptul intern

Secţiunea I

Definirea clauzelor abuzive

Conform art. 4 alin (1) din Legea nr. 193/2000: ,,o clauză contractuală care nu a fost negociată direct cu consumatorul va fi considerată abuzivă dacă, prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, creează, în detrimentul consumatorului si contrar cerinţelor bunei-credinţe, un dezechilibru semnificativ între drepturile şi obligaţiile părţilor’’.

Elementele constitutive ale clauzei abuzive sunt, potrivit acestui articol, urmatoarele:

1. caracterul nenegociat sau insuficient negociat al acestor clauze, sau altfel spus, lipsa negocierii directe consumator – comerciant.

Negocierea poate lipsi in situaţia în care informarea nu îşi are vreun sens sau poate fi obligatorie atunci când legea o cere. Art. 4 alin (2) din Legea nr. 193/2000 prevede: ,,o clauză contractuală va fi considerată ca nefiind negociată direct cu consumatorul dacă aceasta a fost stabilită fără a da posibilitate consumatorului să influenţeze natura ei, cum ar fi contractele standard preformulate sau condiţiile generale de vânzare practicate de comercianţi pe piaţa produsului sau serviciului respectiv’’.

Conform art. 4 alin (2) din Legea nr. 193/2000, contractul de adeziune este denumit ,,contract standard preformulat’’ iar clauzele sale ,,clauze standard preformulate’’.

Faptul ca anumite aspecte ale clauzelor contractuale sau numai una dintre clauze a fost negociată direct cu consumatorul nu exclude aplicarea prevederilor Legii nr. 193/2000 pentru restul contractului, în cazul în care o evaluare globală a contractului evidenţiază că acesta a fost prestabilit unilateral de comerciant.

Dacă un comerciant pretinde că o clauză standard preformulată a fost negociată direct cu consumatorul, este de datoria lui să prezinte probe în acest sens.

2. încălcarea exigenţelor generale de bună-credinţă.

Existenţa clauzelor abuzive presupune încălcarea obligaţiei de bună-credinţă. Buna-credinţă este prezumată de lege, art. 970 din Codul Civil având o aplicare generală.

3. clauza prin ea însăşi sau împreună cu alte prevederi din contract, trebuie să creeye in detrimentul consumatorului un dezechilibru semnificativ între drepturile si obligaţiile părţilor.

Legea însă nu defineşte dezechilibrul semnificativ, acesta obiectivându-se in funcţie de specificul fiecarei clauze abuzive sesizate. Implica un dezechilibru de natură obiectivă care se apreciaza de judecător prin raportarea la un echilibru ideal, dar însă, poate fi vorba şi despre un dezechilibru economic atata timp cât clauzele abuzive au drept scop protecţia intereselor economice ale consumatorului.

Momentul faţă de care se aprecieaza dezechilibrul, ca regulă, este starea părţilor din momentul încheierii contractului.

Potrivit legii, dezchilibrul trebuie să fie semnificativ, ăntrucât nu orice dezechilibru poate releva o clauză abuzivă. Trăsătura semnificativă a dezechilibrului poate fi constatată în funcţie de natura prestaţiei, reciprocitatea sau nereciprocitatea unor drepturi şi obligaţii în contextul unei interpretări sistematice a contractului.

Aceste reglementări speciale derogă de la dreptul comun, in ceea ce priveşte regimul sancţionator.

Producerea dezechilibrului contractului prin inserarea unor clauze abuzive, în favoarea comerciantului şi având efect lezionar asupra consumatorului atrage sancţiunile prevăzute de lege.

Preview document

Clauze Abuzive - Pagina 1
Clauze Abuzive - Pagina 2
Clauze Abuzive - Pagina 3
Clauze Abuzive - Pagina 4
Clauze Abuzive - Pagina 5
Clauze Abuzive - Pagina 6
Clauze Abuzive - Pagina 7
Clauze Abuzive - Pagina 8
Clauze Abuzive - Pagina 9
Clauze Abuzive - Pagina 10
Clauze Abuzive - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Clauze Abuzive.doc

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni privind concurența comercială

1. Cadrul general al reglementarii. 1.1.Consideratii generale.Concurenta este un element definitoriu al economiei de piata si reprezinta motorul...

Clauzele Abuzive în Contractele Încheiate cu Consumatorii

1. Consideraţii introductive În contractul încheiat între profesionişti şi consumatori , libertatea contractuală, de stabilire a clauzelor...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Dreptul consumatorului

Cuprins Consumatorul şi protecţia sa în economia de piaţă Drepturile fundamentale ale consumatorilor şi apărarea lor Componentele sistemului de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Rolul protecției consumatorului în industria telefoniei mobile

INTRODUCERE Am ales aceastǎ temǎ pentru proiect deoarece Reţeaua de telecomunicaţii reprezintă totalitatea mijloacelor tehnice pentru transmiterea...

Contractul de leasing - Speță privind contractul de leasing

I. Noțiuni introductive privind contractul de leasing 1.1. Aspecte generale privind contractul de leasing Contractul de leasing nu este...

Clauzele Abuzive în Contractele Încheiate cu Consumatorii

1. Consideraţii introductive În contractul încheiat între profesionişti şi consumatori , libertatea contractuală, de stabilire a clauzelor...

Clauze Abuzive în Contract

1.INTRODUCERE Intr-o economie de piata si in majoritatea societatilor moderne , problema protectiei consumatorului este una dintre cele mai...

Protecția consumatorilor de servicii bancare în dreptul bancar european - creditul ipotecar

I. INTRDODUCERE Pentru majoritatea cetățenilor UE, angajarea unui credit ipotecar pentru achiziționarea unei locuințe reprezintă investiția...

Probleme teoretice și de practică judiciară privind clauzele abuzive

Introducere Orice contract încheiat între comercianți și consumatori pentru vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii trebuie să cuprindă...

Clauzele Abuzive în Contracte

Clauza contractuală reprezintă o stipulaţie contractuală impusă de catre comerciant consumatorului şi de natură de a produce un dezechilibru...

Regimul juridic al clauzelor abuzive în dreptul român

Introducere Consumatorul, în legislația românească, este definit ca fiind „persoana fizică sau grup de persoane fizice constituite în asociații,...

Ai nevoie de altceva?