Audit Public - Capitolul 2

Curs
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 8261
Mărime: 45.13KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din curs

CAPITOLUL 2

METODOLOGIA DE DERULARE A MISIUNII DE AUDIT

Cuvântul „misiune” are origini latine – „missio”, însemnând „a trimite”. Normele profesionale ale auditului intern definesc misiunea ca fiind „o misiune, sarcină sau activitate specială de revizuire, precum un audit intern, o auto- evaluare în ceea ce priveşte controlul, investigarea unei fraude sau o misiune de consiliere. O misiune poate îngloba mai multe sarcini sau activităţi desfăşurate în vederea atingerii unui ansamblu determinat de obiective care se raportează la acestea”.

2.1. Pregătirea misiunii de audit

Pentru stabilirea misiunii de audit intern ce urmează a se desfăşura se analizează planul anual al compartimentului de audit intern, unde pentru fiecare misiune sunt prezentate următoarele elemente: domeniul de auditat, obiectivele, activităţile care urmează să fie evaluate pentru identificarea riscurilor asociate, perioada supusă auditului, timpul afectat pentru realizarea misiunii şi numărul de auditori.

În practică, pe lângă misiunile de audit intern planificate, pot, în mod excepţional, să mai fie realizate şi misiuni ad-hoc. Acestea se desfăşoară conform procedurilor prevăzute în norme, însă termenul de notificare poate fi redus, dar nu mai puţin de trei zile calendaristice.

Misiunile de audit se realizează printr-o metodologie proprie şi presupune parcurgerea următoarelor etape:

- Pregătirea misiunii de audit;

- Intervenţia la faţa locului;

- Raportul de audit public intern;

- Urmărirea recomandărilor;

Pregătirea misiunii de audit este o etapă foarte importantă, deoarece necesită din partea auditorilor o informare completă despre activitatea ce urmează a fi auditată. Această informare se referă la cunoaşterea reglementărilor în domeniu, dar şi la cunoaşterea particularităţilor legate de activitatea ce urmează a se audita. De asemenea, în aceasta etapă este necesară urmărirea unor proceduri, precum:

a) Iniţierea auditului;

b) Colectarea şi prelucrarea informaţiilor;

c) Analiza riscurilor;

d) Elaborarea programului de audit public intern.

a) Iniţierea auditului

Această procedură presupune întocmirea unor documente care autorizează misiunea şi creează independenţă auditorilor faţă de cel auditat.

- Primul pas al procedurii este emiterea Ordinului de serviciu. Acesta este întocmit de către conducătorul compartimentului de audit, care repartizează sarcinile de serviciu pentru fiecare auditor în parte. Sarcinile de serviciu sunt consemnate în planul anual de audit public intern, iar ordinul de serviciu este întocmit pe baza acestui plan. Emiterea ordinului de serviciu are triplu rol, şi anume:

- De a da „greutate” misiunii de audit, prin aceea că ordinul de serviciu este emis de conducătorul compartimentului de audit;

- De a atenţiona auditorul asupra misiunilor sale;

- De a informa conducerea compartimentului sau compartimentelor ce urmează a fi auditate, despre desfăşurarea misiunii de audit.

După ce a fost întocmit ordinul de serviciu, personalul de secretariat alocă un număr al ordinului de serviciu şi dă copii ale acestuia fiecărui membru al echipei de audit, moment în care auditorii sunt informaţi despre sarcinile imediat următoare.

Ordinul de serviciu trebuie să cuprindă perioada în care se va derula misiunea, scopul şi obiectivele misiunii de audit şi echipa care participă la misiune.

Preview document

Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 1
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 2
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 3
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 4
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 5
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 6
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 7
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 8
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 9
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 10
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 11
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 12
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 13
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 14
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 15
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 16
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 17
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 18
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 19
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 20
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 21
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 22
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 23
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 24
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 25
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 26
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 27
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 28
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 29
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 30
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 31
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 32
Audit Public - Capitolul 2 - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Audit Public - Capitolul 2.doc

Alții au mai descărcat și

Drept Diplomatic și Consular

1. instituţiile interne din România care au competenţă în politica externă a statului: sunt a. preşedintele româniei: i. încheie în numele Ro...

Audit Public - Capitolul 1

CAPITOLUL 1 ASPECTE GENERALE PRIVIND AUDITUL INTERN ÎN INSTITUŢIILE PUBLICE Termenul de audit vine de la cuvântul italian „audire”, care are...

Audit Public - Capitolul 3

CAPITOLUL 3 DEMERSUL PRACTIC AL MISIUNII DE AUDIT Pentru a arăta cum decurge efectiv misiunea de audit am ales drept exemplu un caz concret al...

Drept penal român - note de curs

Titlul I Noţiuni generale CAPITOLUL I Noţiuni introductive Secţiunea I DREPTUL PENAL CA RAMURĂ DE DREPT 1. Noţiunea dreptului penal 1....

Drept Administrativ II

CAPITOLUL I FORME DE ACTIVITATE ALE AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI PUBLICE §. 1. Consideraţii preliminare Autorităţile publice ale statului în...

Elemente de Procedură Judiciară

Capitolul 1. Dreptul procesual civil în sistemul dreptului unitar românesc 1.1. Dreptul procesual civil – ramură a dreptului public Dreptul...

Introducere în Dreptul Comparat

INTRODUCERE ÎN DREPTUL COMPARAT Capitolul I Fenomene care explică apariŃia dreptului comparat Dreptul nu este o creaŃie spontană si abstractă....

Auditul instituțiilor publice

INTRODUCERE Necesitatea îmbunătăţirii proceselor de guvernanță, pentru asigurarea îndeplinirii obiectivelor entităților publice, în condiţii de...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit - Inventarierea Patrimoniului

CAPITOLUL I: PREZENTAREA INSTITUŢIEI Direcţia pentru Dialog, Familie şi Solidaritate Socială, denumită în continuare DDFSS, este organizată şi...

Controlul financiar

Capitolul 1 ASPECTE GENERALE ALE CONTROLULUI FINANCIAR 1. 1 Noţiunea şi conceptul de control financiar. Desfăşurarea şi dezvoltarea...

Auditul intern al managementului resurselor umane în cadrul firmei SC Apartamentul

INTRODUCERE Managementul este o meserie, adică o activitate, o practică ce presupune un ansamblu de tehnici, de priceperi şi un sistem de relaţii;...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Audit Intern

CAPITOLUL I NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL INTERN 1.1 Conceptul privind auditul intern Auditul reprezintă examinarea de către o persoană...

Particularitățile auditului intern la DSVSA Arad

AUDITUL – SCURT ISTORIC Auditul a început să fie cunoscut la începuturile secolului al XVIII-lea. Istoria economică delimitează mai multe etape...

Audit Public

CAPITOLUL I – Evaluarea modului de organizare şi funcţionare a structurilor de audit public intern 1.1. Stadiul organizării structurilor de audit...

Auditul Public Intern la Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău

CAPITOLUL I Organizarea institutionala a auditului public intern Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane...

Ai nevoie de altceva?