Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Proiect
8.8/10 (4 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 101 în total
Cuvinte : 19996
Mărime: 110.98KB (arhivat)
Publicat de: Filomela Nedelcu
Puncte necesare: 14

Cuprins

 1. CAPITOLUL I: DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII .. 2
 2. 1.1. Capitalurile proprii, element definitoriu în aprecierea pozitiei financiare a întreprinderii .. 2
 3. 1.2. Structura capitalurilor proprii în conformitate cu O.M.F.P. nr. 94/2001 si cu O.M.F.P. nr. 306/2002 .. 7
 4. 1.2.1. Capitalul social .. 11
 5. 1.2.2. Primele de capital .. 21
 6. 1.2.3. Rezervele din reevaluare .. 22
 7. 1.2.4. Rezervele .. 24
 8. 1.2.5. Rezultatul reportat .. 27
 9. 1.2.6. Rezultatul exercitiului .. 28
 10. CAPITOLUL II: PREVEDERI ALE CADRULUI GENERAL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A SITUATIILOR FINANCIARE ELABORAT DE IASC ÎN LEGATURA CU CAPITALURILE PROPRII ALE ÎNTREPRINDERII .. 30
 11. 2.1. Capitalul propriu – element al pozitiei financiare prevazut de Cadrul General de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC .. 30
 12. 2.2. Conceptele de capital si de mentinere a nivelului capitalului abordate în Cadrul General de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASC .. 32
 13. CAPITOLUL III: CONTABILITATEA TRANZACTIILOR PRIVIND CAPITALURILE PROPRII .. 36
 14. 3.1. Contabilitatea tranzactiilor capitalurilor proprii în conformitate cu O.M.F.P. nr. 94/2001 si cu O.M.F.P. nr. 306/2002 .. 36
 15. CAPITOLUL IV: MODELE SI STRUCTURI DE PREZENTARE A CAPITALURILOR PROPRII ÎN CADRUL SITUATIILOR FINANCIARE .. 77
 16. 4.1. Necesitatea extinderii analizei financiare la un concept global: rezultatul economic .. 77
 17. 4.2. Modele si structuri privind tabloul variatiei capitalurilor .. 81
 18. CAPITOLUL V: UTILIZAREA PROGRAMULUI EXCEL ÎN MONITORIZAREA EVOLUTIEI CAPITALURILOR PROPRII. 88
 19. CAPITOLUL VI: CONCLUZII .. 94
 20. BIBLIOGRAFIE .. 100

Extras din proiect

DELIMITARI SI STRUCTURI PRIVIND CAPITALURILE PROPRII

1.1.CAPITALURILE PROPRII, ELEMENT DEFINITORIU ÎN APRECIEREA POZITIEI FINANCIARE A ÎNTREPRINDERII.

Situatiile financiare constituie principalul mijloc de comunicare a informatiilor contabile, pentru uzul diferitilor utilizatori. Din punctul de vedere al întreprinderii, acestia pot fi utilizatori interni si externi.

Utilizatorii interni se refera la conducatori (manageri), organele de administratie si diferitele structuri interne ale întreprinderii. Conducatorii sunt principalii responsabili cu întocmirea si prezentarea situatiilor financiare. Ei sunt interesati de informatiile continute în aceste situatii si de orice informatie produsa de contabilitatea financiara, precum si de informatii produse de contabilitatea de gestiune, pentru a-si asuma responsabilitatile de planificare si de control al activitatilor întreprinderii.

Utilizatorii externi se refera mai ales la furnizorii de capitaluri, la administratia publica si alte institutii dotate cu putere reglementara si de control, precum si la alte grupuri de interese.

Furnizorii de capitaluri sunt investitori, creditori si, în masura în care subventioneaza investitiile si exploatarea, puterea publica.

Investitorii care furnizeaza capitaluri în conditii de risc, cât si creditorii „solicita” informatii în virtutea riscului inerent plasamentelor si creditelor lor, în timp ce puterea publica vrea sa cunoasca daca întreprinderea a atins obiectivele care i-au fost fixate, resursele si avantajele pe care statul i le-a pus la dispozitie.

Deci, furnizorii de capitaluri vor sa cunoasca daca întreprinderea este rentabila, daca activitatea ei genereaza fluxuri de trezorerie, daca ea este în masura sa îsi continue activitatea, daca a reusit sa îsi mentina capitalul si daca va fi apta sa îsi onoreze angajamentele într-un viitor previzibil.

Potrivit O.M.F.P. nr. 94/2001, situatiile financiare anuale trebuie sa cuprinda:

a) bilantul;

b) contul de profit si pierdere;

c) situatia modificarilor capitalului propriu;

d) situatia fluxurilor de trezorerie;

e) politici contabile si note explicative.

Bilantul contabil constituie o reprezentare a situatiei financiare a întreprinderii, sub forma de active, de pasive si de capitaluri proprii.

Bilantul furnizeaza informatii despre situatia financiara a întreprinderii si în special referitoare la resursele economice pe care ea le controleaza, la datorii si la efectele tranzactiilor, evenimentelor si circumstantelor susceptibile sa modifice resursele si datoriile.

Resursele economice, obtinute sau controlate, corespund activelor, în timp ce datoriile corespund pasivelor externe care, împreuna cu capitalurile proprii, constituie structura financiara a întreprinderii.

Daca se are în vedere interpretarea simpla a bilantului, acesta este definit ca un document de sinteza care prezinta situatia afacerilor unei întreprinderi la un moment dat. Din punct de vedere tehnic, bilantul este privit ca un moment culminant al unui proces complex si lung de înregistrare, clasificare si evaluare.

Preview document

Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 1
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 2
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 3
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 4
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 5
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 6
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 7
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 8
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 9
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 10
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 11
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 12
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 13
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 14
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 15
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 16
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 17
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 18
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 19
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 20
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 21
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 22
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 23
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 24
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 25
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 26
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 27
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 28
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 29
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 30
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 31
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 32
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 33
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 34
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 35
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 36
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 37
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 38
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 39
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 40
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 41
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 42
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 43
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 44
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 45
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 46
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 47
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 48
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 49
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 50
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 51
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 52
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 53
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 54
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 55
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 56
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 57
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 58
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 59
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 60
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 61
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 62
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 63
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 64
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 65
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 66
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 67
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 68
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 69
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 70
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 71
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 72
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 73
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 74
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 75
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 76
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 77
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 78
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 79
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 80
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 81
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 82
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 83
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 84
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 85
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 86
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 87
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 88
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 89
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 90
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 91
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 92
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 93
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 94
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 95
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 96
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 97
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 98
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 99
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 100
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 101
Contabilitatea Capitalurilor Proprii - Pagina 102

Conținut arhivă zip

 • Bibliografie.doc
 • Contabilitatea Capitalurilor Proprii.doc
 • Cuprins.doc

Alții au mai descărcat și

Politici contabile și influența lor asupra poziției financiare a întreprinderii la SC Antilopa SA

1.1 Politicile contabile înainte de adoptarea noilor reglementari 2 1.2 Note si politici contabile în conditiile aplicarii actualelor...

Elaborarea și analiza bilanțului contabil la SC ICERP SA

INTRODUCERE In zilele noastre, o mai buna cunoastere a situatiei patrimoniului este strict necesara pentru a participa cu succes la viata...

Analiza Gestiunii Resurselor Umane

Capitolul 1. Importanta resurselor umane in organizatii Managementul modern pune in centrul preocupărilor sale omul, ca principal factor al...

Finanțarea afacerii prin majorări de capital social

Apectele finantarii prezinta importanta cruciala pentru supravietuirea si dezvoltarea intreprinderii. In primul rand, intreprinderea trebuie sa...

Bilanțul contabil

BILANTUL CONTABIL I NOTIUNE SI STRUCTURA “Documentul oficial de gestiune al persoanelor prevazute la art.1 din Legea contabilitatii il...

Documente Contabile - Notiune, Importanta, Clasificare

CAPITOLUL I NOŢIUNEA DE DOCUMENTE CONTABILE 1.1. Documente contabile-definiţie. Documentele contabile sunt acte scrise cuprinzând informatii...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Importanța și etapele inventarierii

IMPORTANTA SI ROLUL INVENTARIERII Inventarierea inseamna constatarea existentei, prin masurare, cantarire, numarare a mijloacelor, drepturilor si...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea capitalurilor proprii la SC Hidroconstructia SA Pitești

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND ORGANIZAREA SI CONDUCEREA CONTABILITATII IN ROMÂNIA 1.1. Întreprinderea-parte integranta a economiei...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

CAPITOLUL 1 PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. “CRONOS” S.A. Iaşi 1.1. ACTIVITATEA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA S.C. “CRONOS” S.A. IAŞI Producţia de mătase...

Politici și tratamente contabile privind capitalurile proprii

INTRODUCERE Această lucrare de licență este structurată în patru capitole, în lucrare este prezentată importanța capitalurilor proprii ale unei...

Contabilitatea capitalurilor proprii - pe exemplul SC Office Cleaning SRL Iași

Introducere Contabilitatea are rolul de motor al dezvoltării, în cadrul procesului de construire a unei economii de piață, iar dacă înainte ea era...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

Introducere Încă din antichitate, marii gânditori ne încadrau într-o lume în care nevoile nelimitate şi în continuă expansiune ale firii umane se...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

1 Argument Pregatirea cadrelor care lucreaza sau vor lucra in domeniul contabilitatii reprezinta o actiune de maxima importanta si actualitate ,...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii la SC Inedit Trans Auto SRL

CAPITOLUL 1 Reglementări juridice privind capitalurile proprii 1.1. Definiţia şi formele societăţii comerciale. Clasificarea societăţilor...

Ai nevoie de altceva?