Evaluarea și diagnosticul entității

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2773
Mărime: 264.77KB (arhivat)
Publicat de: Oana Z.
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: B. Camelia

Cuprins

  1. CAPITOLUL I ... 3
  2. PREZENTAREA SC.U.S.E. SYSTEMS SRL . 3
  3. 1.1 Denumire, înființare, capital .. 3
  4. 1.2 Analiza principalilor indicatori economico-financiari .. 7
  5. CAPITOLUL II 11
  6. DETERMINAREA VALORII ÎNTREPRINDERII SC. U.S.E. SYSTEMS S.R.L. . 11
  7. 2.1 Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor .. 11
  8. 2.2 Metoda activului net contabil corectat 12
  9. 2.3 Concluzii .13

Extras din proiect

INTRODUCERE

Evaluarea este definită ca operațiunea de a aprecia, a stabili valoarea, prețul numărul,

a calcula a socoti, etc.

Cu alte cuvinte, programarea este procedura de stabilire de către experți a valorii prin

aplicarea metodelor consacrate prin situațiile concrete întâlnite în practică determinată și

dezvoltată de cercetători.

Evaluarea urmărește proprietăți imobiliare (construcție și teren), proprietăți agricole,

active intangibile, active financiare, obiecte de artă, afaceri.

Evaluarea afacerilor este cea mai complexă dintre toate tipurile de evaluări și include

contribuția terenului, construcțiilor, mașinilor, echipamentelor, goodwill-ului și a altor active

intangibile.

De asemenea, are în vedere analiza factorilor ce caracterizează piața, precum:

evoluția economiei, a teoriei investițiilor, a piețelor financiare, reglementărilor pieței

imobiliare, a sistemului de impozitare.

Scopul evaluării:

- tranzacțiile comerciale ( Operațiunile de cumpărare sau vânzare);

- evaluarea pentru impozitare (de regulă, se realizează la valoarea de piață sau

valoarea justă);

- operațiile cu scop patrimonial (fuziuni, restructurări, divizări, lichidări);

- operațiunile de modificări de volum și /sau de structură ale capitalului social;

- necesitatea cunoașterii propriei valori a întreprinderii în raport cu cea a

întreprinderilor concurente.

Utilizatorii evaluării

Informația furnizată prin intermediul procesului de evaluare are o gamă largă de

utilizatori după cum urmează:

- managerii pentru care procesul de evaluare contribuie la aprecierea strategiilor

alternative, stabilirea cuantumului valoric ce poate fi obținut prin restructurare sau prin alte

tranzacții majore;

- specialiștii pieței financiare precum: brokerii, conducători ai fondurilor de investiții

virgula specialiști ai sistemului bancar, responsabili financiar, etc.;

- Consultanții financiari în activitatea de consiliere;

- Instituții specializate precum administrația fiscală, instanțele judecătorești;

2

- persoane fizice care utilizează evaluarea cu scopul angajării de credite, în

demersul lor în cazul litigiilor al căror obiect îl reprezintă obținerea unor despăgubiri etc.

Standarde de evaluare

Rolul declarat al standardelor de evaluare este, în principal să instituie proceduri care

să permite certificarea valorii în condiții comparabile legislația internă și internațională, cu

practica evaluării și cu standardele contabile; să ajute evaluatorii prin definirea elementelor

fundamentale ale evaluării, creându-se o bază precisă și compatibilă în activitatea practică

și nu în ultimul rând să asigure parametrii de calitate pentru beneficiarii evaluărilor.

Câteva elemente esențiale ale standardelor de evaluare a afacerii sunt:

- necesitatea de a utiliza în evaluare numai acele metode și proceduri de evaluare

recunoscute, care sunt selectate de evaluator funcție de scopul evaluării și ipotezele care se

reliefează;

- precizarea și descrierea clară a celor 3 abordări în evaluarea unei întreprinderi

respectiv: abordarea prin comparație, abordarea pe bază de venit, abordarea pe bază de

active;

- reconcilierea valorii finale, în cazul în care se utilizează mai multe metode de

evaluare se face nu prin recurgere la aprecieri statistice c prin selectarea unei valori în cadrul

unui proces de judecată a evaluatorului.

Începând cu anul 1981, Comitetul Internațional pentru Standarde de Evaluare (IVSC)

elaborează Standarde Internaționale de Evaluare ( IVS-uri). Activitatea acestui comitet este

suplimentată de cea a asociației europene a evaluatorilor (TEGoVA), Din 1997 aceasta

elaborând Standarde Europene ( EVS-uri), care surprind specific și specificitățile economice,

financiare, de cultură ale diferitelor țări ale comunității europene.

În țara noastră, profesia de evaluator căpătat un statut începând cu anul 1992, prin

înființarea Asociației Naționale a Evaluatorilor din România- ANEVAR-. Institutul de cercetări

în domeniu evaluării, înființat în 1995 sub denumirea de IROVAL, a permis emiterea de

Standarde Naționale de Evaluare (SEV-uri), care au reglementat activitatea de evaluare în

țara noastră până în anul 2000 când acestea au fost înlocuite cu IVS-urile ANEVAR fiind

afiliata IVSC -ului.

În prezent activitatea practică de evaluare se desfășoară în baza Standardelor de

Evaluare ANEVAR ediția 2015 și a codului de etică al profesiei de evaluator elaborat de

ANEVAR.

Preview document

Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 1
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 2
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 3
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 4
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 5
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 6
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 7
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 8
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 9
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 10
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 11
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 12
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 13
Evaluarea și diagnosticul entității - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Evaluarea si diagnosticul entitatii.pdf

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Analiză financiară - SC Steaua de Mare SA

INTRODUCERE În conditiile în care România se afla înt-un îndelungat proces de trecere spre economia de piata, turismul face parte din acele ramuri...

Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL

Introducere Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a întreprinderilor,...

Hotel Steaua de Mare

Introducere 7 Capitolul 1. Caracterizarea continutului si metodologiei analizei diagnostic 1.1. Scopul si importanta analizei diagnostic 9...

Diagnostic economico - financiar în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice cu exemplificare la SC Prebet SA Aiud

Diagnosticul juridic al S.C Prebet S.A Aiud A. Denumirea, sediul firmei, forma juridică, capitalul social şi modul de constituire a societăţii...

Gestiunea bazelor de date în afaceri - sisteme de inteligență în afaceri

CAPITOLUL I Afacere inteligentă (BI) 1.1 Definire BI este un concept generic care grupează sub aceeaşi umbrelă instrumente din domeniul afacerii...

Diagnosticul tehnic, juridic și al resurselor umane

Capitolul 1. Conceptul de diagnostic şi rolul acestuia în evaluarea întreprinderii În sens general, conceptul de diagnostic, la nivelul unei...

Analiza comercială la SC Steaua de Mare SA

ARIA SOCIETĂŢII S.C. STEAUA DE MARE S.A. Întreprinderea, privită ca o entitate juridică şi economică, indiferent de statutul juridic de...

Rolul și importanța evaluării

Evaluarea unei întreprinderi este o misiune dificilă și poate viza structure mici sau entități de anvergură, ceea ce se reflect în metodele...

Ai nevoie de altceva?