Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 9847
Mărime: 856.06KB (arhivat)
Publicat de: Felix Cristian
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Radu Florea
UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE SECŢIA ECONOMIA COMERŢULUI, SERVICIILOR şi TURISMULUI

Cuprins

 1. INTRODUCERE pag 3
 2. CAPITOLUL 1 - CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII
 3. 1.1. DELIMITARI CONCEPTUALE pag 6
 4. 1.2. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CREŞTERII PRODUCTIVITĂŢII MUNCII pag 9
 5. CAPITOLUL 2 – PREZENTAREA GENERALĂ A ACTIVITĂŢII LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
 6. 2.1. SCURT ISTORIC pag 11
 7. 2.2.PROFILUL ŞI STRUCTURA ORGANIZATORICĂ LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L pag 12
 8. 2.3. NIVELUL ŞI DINAMICA PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI AI FIRMEI ÎN PERIOADA 2005-2007 pag 14
 9. CAPITOLUL 3 – ANALIZA DIAGNOSTIC A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII LA S.C. D.R.I.M. DANIEL S.R.L.
 10. 3.1.MODELE DE CALCUL SI ANALIZA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII pag 21
 11. 3.2.ANALIZA DINAMICII ŞI STRUCTURII INDICATORILOR ÎN PERIOADA 2005-2007 pag 34
 12. 3.3.ANALIZA FACTORIALA A INDICATORILOR PRIVIND PRODUCTIVITATEA MUNCII pag 37
 13. CAPITOLUL 4 – ANALIZA PRINCIPALELOR CĂI SI MASURI PENTRU CREŞTEREA PRODUCTIVITĂŢII ŞI ÎMBUNATĂŢIREA ACTIVITAŢII FIRMEI pag 42
 14. CONCLUZII SI PROPUNERI pag 49
 15. BIBLIOGRAFIE pag 51
 16. ANEXE pag 52

Extras din proiect

Introducere

Productivitatea muncii este unul din cei mai importanţi indicatori sintetici ai eficienţei activităţii economice a întreprinderilor, care reflectă eficacitatea sau rodnicia muncii cheltuite în procesul de producţie.

Creşterea productivităţii muncii constituie cel mai important factor de sporire a volumului producţiei, de reducere a costurilor de producţie şi de creştere a rentabilităţii şi competitivităţii produselor pe piaţa internă şi externă

În acest sens, în condiţiile trecerii la economia de piaţa, în ţara noastră, un obiectiv important îl constituie creşterea productivităţii muncii în industrie, agricultură, construcţii, transporturi şi în celelalte ramuri ale economiei naţionale.

Principalele obiective ale analizei diagnostic a productivităţii muncii sunt:

a) analiza diagnostic a situaţiei generale a productivităţii muncii;

b) analiza efectelor economice ale modificării productivităţii muncii;

c) analiza diagnostic a productivităţii marginale a muncii;

d) analiza profitului pe un salariat;

e) analiza căilor de creştere a productivităţii muncii.

Întreprinderea, în sens fizic, este o unitate compusă din compartimente ce îndeplinesc funcţii specifice (previziune, organizare, coordonare, antrenare şi control – evaluare), iar în sens economic ea trebuie sa fie o entitate producătoare de profit.

Realizarea cu bune rezultate a activităţii întreprinderii presupune o organizare corespunzătoare, în strânsă concordanţă cu cerinţele mediului ambiant. În acest scop, o întreprindere trebuie să proiecteze şi să dezvolte o structură organizatorică proprie care să fie caracterizată de o organizare armonioasă, flexibilă care să depindă de gradul de cunoaştere al managerilor. Sfera de autoritate, compartimentele de muncă şi relaţiile dintre persoane şi compartimentele de muncă trebuie să fie analizate cu multă atenţie în activitatea cotidiană a managerilor.

CAPITOLUL 1

CONSIDERAŢII TEORETICE ŞI METODOLOGICE PRIVIND ANALIZA DIAGNOSTIC A PRODUCTIVITĂŢII MUNCII

1.1. DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Productivitatea muncii este o categorie economică complexă şi dinamică.

În general, productivitatea se defineşte ca raport între rezultatele unei activităţi economice şi eforturile făcute în acest sens, prin ea înţelegându-se de fapt capacitatea de a produce, randamentul sau eficienţa, raportul măsurabil între o producţie dată şi ansamblul factorilor care au contribuit sau unul dintre aceşti factori. Putem afirma că productivitatea muncii poate fi interpretată atât ca randament al combinării şi utilizării factorilor de producţie ( caz în care exprimă producţia obţinută la unitatea de factori de producţie), cât şi sub forma necesarului acestora ( caz în care reflectă cheltuielile cu factorii de producţie pentru obţinerea unei unităţi de producţie).

În sens larg productivitatea, se mai poate definii ca raport între cantitatea de resurse absorbite în cursul producerii ei, ea obţinându-se ca raport între rezultatele obţinute (producţia) şi eforturile depuse pentru a le obţine (factorii de producţie utilizaţi)

Preview document

Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 1
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 2
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 3
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 4
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 5
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 6
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 7
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 8
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 9
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 10
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 11
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 12
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 13
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 14
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 15
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 16
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 17
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 18
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 19
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 20
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 21
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 22
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 23
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 24
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 25
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 26
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 27
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 28
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 29
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 30
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 31
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 32
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 33
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 34
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 35
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 36
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 37
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 38
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 39
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 40
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 41
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 42
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 43
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 44
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 45
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 46
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 47
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 48
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 49
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 50
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 51
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 52
Analiza diagnostic a productivității muncii și a strategiei sale de creștere la SC DRIM Daniel SRL - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Analiza Diagnostic a Productivitatii Muncii si a Strategiei Sale de Crestere la SC DRIM Daniel SRL.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect de management privind creșterea productivității muncii în construcții la SC Astra SA Reșita

INTRODUCERE Activitatea de construcţii, componentă a super-sistemului "societate" poate fi privită ca un sistem deschis ce se caracterizează prin...

Analiza productivității muncii la SC Vranlact SA

INTRODUCERE Mediul economic din România se află sub influenţa unei competiţii din ce în ce mai crescute ca rezultat al procesului de globalizare...

Analiza Productivității Muncii

Productivitatea muncii este, oarecum, o sinteză a întregii folosiri a factorilor de producţie… Productivitatea muncii rămâne însă, deoarece este...

Aspecte practice privind auditul calității

3.4. Metodologia auditului sistemelor calitatii Standardul international ISO 10011 stabileste principiile, criteriile, practicile de baza si...

Sistemul decizional - Concept, decizia managerială, factorii primari, cerințele de raționalitate și tipologia deciziilor manageriale

Cuvântul management este împrumutat din limba engleză provenind de la verbul to manage care înseamnă a conduce,a administra,a guverna,a reuși. De...

Mediul și firma

Mediul extern al firmei poate fi impartit in doua mari segmente: - mediul general sau mega-mediul - mediul specific(mediul sarcina);...

Sicomed - History and Development

WHO and HOW MADE IT POSSIBLE? In order to get where Sicomed has got one has to be very talented, very intelligent an also very patient. The...

Ai nevoie de altceva?