Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea

Proiect
7.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7261
Mărime: 58.22KB (arhivat)
Publicat de: Gelu Pașca
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Diaconu Elena
UNIVERSITATEA SPIRU HARET Facultatea de CONTABILITATE ŞI FINANŢE, Rm. Vâlcea Program de masterat universitar: Contabilitatea Instituţiilor Administraţiei Publice

Cuprins

 1. Contextul legislativ 2
 2. Managementul proiectelor cu finanţare externă 3
 3. Etapele sau ciclurile de viaţa ale unui proiect 4
 4. Programe specifice privind politica europeană pentru educaţie, formare profesională continuă şi pentru tineret 8
 5. Acţiunile din cadrul programului SOCRATES II 11
 6. COMENIUS “ Învaţare pe tot parcursul vieţii” – învăţămînt preuniversitar 12
 7. Acţiunea 1 : Parteneriate şcolare 12
 8. Acţiunea 2: Formarea iniţială şi continuă a profesorilor din şcoli 12
 9. Acţiunea 3: Reţele privind parteneriatele şcolare şi formarea personalului implicat în educaţia elevilor 13
 10. Contabilitatea finanţării din fonduri externe - generalităţi 14
 11. STUDIU DE CAZ- Contabilitatea finanţării din fonduri externe la Şcoala Generală Nr. 8 Colonie Rm. Vâlcea 16
 12. Reguli generale privind eligibilitatea cheltuielilor şi plăţilor 18
 13. Inregistrări contabile privind finanţarea din fonduri externe nerambursabile 19
 14. Concluzii şi propuneri 21
 15. Bibliografie 22
 16. ANEXE 24

Extras din proiect

Contextul legislativ

Organizarea şi funcţionarea unităţilor de învatamânt preuniversitar de stat se realizează în conformitate cu Legea învăţamântului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, cu acte normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării (M.E.C.) şi cu deciziile Inspectoratelor Şcolare Judeţene În România statul garantează fiecărui cetăţean dreptul la educaţie indiferent de sex, de rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, fară nici o îngrădire ce ar putea constitui o discriminare

Finanţarea învăţământului de stat se face de la bugetul de stat, în limitele a cel puţin 4% din produsul intern brut. Fondurile alocate Ministerului Educaţiei Naţionale pentru învăţământul preuniversitar se repartizează Inspectoratelor Şcolare Judeţene care le redistribuie unităţilor de învăţământ din teritoriu prin ordonatorii terţiari de credite subordonaţi. În plus se pot finanţa şi din fonduri externe, Ministerul Educaţiei şi Cercetării a contractat numeroase fonduri externe destinate să îmbunătăţească practic calitatea învăţământului preşcolar, gimnazial, preuniversitar şi universitar românesc.

Principalele programe de finanţare ce oglindesc dezideratele politicii educaţionale de formare profesională şi de tineret sunt: Leonardo da Vinci, Socrates (Grundtvig, Arion, Comenius, Eurydice, Erasmus, Erasmus Mundus) Euromed Youth, Proiectele Jean Monet.

Actele normative care stau la baza finanţării instituţiilor de învăţământ preuniversitar :

- Legea învăţământului nr. 84/1995 actualizată la data de 05.12.2008;

- Legea 128/1997 privind Statutul personalului didactic;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin O.M.E.C, nr. 4925/2005;

- O.M.E.N. nr 3770/1998 privind Metodologia formării continue a personalului preuniversitar, completat şi modificat prin O.M.E.N. nr 4863/09.11.1999;

- Legea nr. 32/1994 privind sponsorizarea, modificată prin OUG nr. 36/1998, aprobată prin Legea nr. 204/2001;

- OUG nr. 32/26 februarie 2001 privind finanţarea învăţământului preuniversitar;

- OUG 45/2003 privind finanţele publice locale;

- Legea 500/2002 privind finanţele publice; etc

Managementul proiectelor cu finanţare externă

Proiectul economic cu finanţare externă este în accepţiunea europeană recunoscut fie ca activitatea originală în ansamblu, fie ca un complex de activităţi specifice noi, derulate după o schemă sau un plan prestabilit, într-un interval de timp programat (dar limitat), prin consumarea resurselor aferente (materiale şi financiare) şi ca urmare a utilizării factorului uman, ceace pare a avea o consecinţa logică, în chiar formularea după care toate activităţile umane trec mai întâi prin stadii de proiecte.

Trăsăturile recunoscute ale proiectelor apar pe parcursul etapelor pe care acesta le parcurge, respectiv în activitatea de concepere, de planificare, de dezvoltare a ideii de proiect, de declanşare a proiectului, de formare a echipei, de derulare, de execuţie, de monitorizare şi de evaluare finală a impactului proiectului asupra situaţiei apărute iniţial, ce a impus implementarea acestuia.

Aceste caracteristici sunt următoarele: o ţintă bine definită, pe fondul unei soluţii obiective; o localizare realistă, dar şi bine delimitată spaţial şi temporal; un grad de complexitate ridicat; un caracter de inovare sau de noutate, mergând până la unicitate; o evaluare continuă axată pe posibilitatea reală de cuantificare a rezultatelor; o manieră de soluţionare în trepte a proiectului; o determinare finală a consecinţelor aplicării; o analiză a necesităţii de reluare a circuitului unui nou proiect la altă scară (spaţială sau geografică, dar şi organizatorică, ierarhică).

Etapele sau ciclurile de viaţa ale unui proiect sunt urmatoarele în număr de şase:

1. iniţierea sau conceperea,

2. definirea obiectului si formarea parteneriatului,

3. redactarea proiectului şi formarea echipei,

4. evaluarea sau aprecierea gradului de realizare a obiectivelor,

5. implementarea sau execuţia,

6. diseminarea şi sustenabilitatea rezultatelor proiectului

1. Iniţierea sau conceperea proiectului constă din precizarea modalităţii de aplicare a strategiei firmei, instituţiei, organizaţiei promotoare în faţa situaţiilor noi apărute şi se realizează în cadrul unui program. Programul denumit ,,de finanţare’’ mai ales în cadrul proiectelor externe se disting prin câteva obiective şi priorităţi care trebuiesc cunoscute cât mai detaliat atât formal cât şi substanţial sau de fond. Iniţiatorii unui proiect se vor ,,plia’’ încă de la început, pe tematica, termenele şi limbajul specific al programului de la care doresc să obţină finanţare. Prima etapă cunoscută şi ca etapă de ,,creionare’’ a proiectului presupune în mod esenţial o mai clară justificare a necesităţii proiectului şi încadrarea cât mai naturală în obiectivele şi priorităţile programului de finanţare. Se precizează în linii mari conţinutul, limitele şi restricţiile, principalii actori şi rezultatele dorite.

Preview document

Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 1
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 2
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 3
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 4
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 5
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 6
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 7
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 8
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 9
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 10
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 11
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 12
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 13
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 14
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 15
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 16
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 17
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 18
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 19
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 20
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 21
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 22
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 23
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 24
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 25
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 26
Finanțarea din fonduri externe nerambursabile la Scoala Generală Nr. 8 Colonie, Râmnicu Vâlcea - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Finantarea din Fonduri Externe Nerambursabile la Scoala Generala nr. 8 Colonie, Ramnicu Valcea.doc

Alții au mai descărcat și

Monografia contabilă - contabilitatea cheltuielilor și veniturilor în unitățile de învățământ

I STRUCTURA ORGANIZATORICĂ I.1 Educaţia, cercetarea şi cultura; Sunt factori strategici ai dezvoltării oricărui stat. Investiţia în educaţie şi...

Raport de expertiză contabilă - extrajudiciară

1. CONCEPTUL DE EXPERTIZA CONTABILA Calitatea de expert contabil a fost recunoscută printr-un decret regal, iar primele Institute de experti...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Ai nevoie de altceva?