Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 53 în total
Cuvinte : 10161
Mărime: 92.91KB (arhivat)
Publicat de: Iosif Luca
Puncte necesare: 11
UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI GESTIUNEA AFACERILOR CLUJ-NAPOCA

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETÃRII 4
 3. 1. NOŢIUNI GENERALE PRIVIND FUZIUNILE 6
 4. 1.1 DEFINIREA OPERAŢIUNILOR DE FUZIUNE 6
 5. 1.2 AVANTAJELE FUZIUNILOR 7
 6. 1.3 EFECTELE FUZIUNII 8
 7. 2.MODALITÃŢI DE REALIZARE A FUZIUNILOR 10
 8. 2.1 CLASIFICAREA FUZIUNILOR 10
 9. 2.2 ETAPELE REALIZÃRII FUZIUNII 15
 10. 2.2.1 FUZIUNEA PRIN ABSORBŢIE 16
 11. 2.2.2 FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE 18
 12. 3. REGLEMENTÃRI LEGALE PRIVIND FUZIUNEA 19
 13. 3.1 CADRUL JURIDIC PRIVIND OPERAŢIILE DE FUZIUNE 19
 14. 3.1.1 REGLEMENTÃRI NAŢIONALE PRIVIND FUZIUNEA 19
 15. 3.1.2 REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE PRIVIND FUZIUNEA 20
 16. 3.2 TRATAMENTUL FISCAL 21
 17. 3.2.1 TRATAMENTUL FISCAL PRIVIND FUZIUNEA PRIN ABSORBŢIE 22
 18. 3.2.2 TRATAMENTUL FISCAL PRIVIND FUZIUNEA PRIN CONTOPIRE 25
 19. 4.STUDIU DE CAZ 27
 20. 4.1 PREZENTAREA SOCIETÃŢILOR PARTICIPANTE 27
 21. 4.2 PROIECTUL DE REALIZARE 28
 22. 4.3 ÎNREGISTRÃRI CONTABILE 46
 23. CONCLUZII 51
 24. BIBLIOGRAGIE 52

Extras din proiect

INTRODUCERE

Fuziunea societăţilor comerciale reprezintă o necesitate în Uniunea Europeană. Pentru a face faţă concurenţei si mai ales pentru a nu plăti impozite mai multe, firmele din România fuzionează.

Fuziunea este operaţiunea prin care două societăţi se unesc pentru a forma una singură.

Ca importanţă majoră fuziunea reprezintă redresarea întreprinderilor în dificultate-condiţie a continuării si dezvoltării activităţii întreprinderii. Strategia de îmbunătăţire a marketingului, de schimbare a managementului neperformant pot duce cu succes la revigorarea unei întreprinderi aflată în impas.

Un factor esenţial al reuşitei societãţilor comerciale îl reprezintã creşterea, iar o variantã de materializare a creşterii se poate realiza prin fuziune. Fuziunea reprezintã o creştere externã a societãţilor comerciale care atrage dupã sine concentrarea capitalurilor ( economic, tehnic, uman ) cu scopul supravieţuirii sau dezvoltãrii a douã sau mai multe unitãţi pe piaţa concurenţialã. Existenţa unei singure entitãţi, care sã includã patrimoniile societãţii/societãţilor participante la fuziune, serveşte mai bine scopurilor economice şi va conduce la mai buna funcţionare a afacerii atât din punct de vedere comercial, cât şi din punct de vedere contabil şi al resurselor umane folosite în întreaga activitate.

De cele mai multe ori fuziunea reprezintă cea mai bună soluţie pentru viitorul unei societăţi economice.

Aceastã lucrare este structuratã în patru capitole, dintre care trei au un conţinut preponderent teoretic pe când a patra parte a lucrãrii este dedicatã unui studiu de caz.

Lucrarea îşi propune sã abordeze procesul de fuziune pe douã dimensiuni: mai întâi sã evidenţieze o serie de aspecte legale, comerciale şi fiscale referitoare la fuziune la nivel naţional, iar în partea a doua sã fie elaboratã o analizã practicã a unor societãţi supuse modificãrii patrimoniale prin fuziune, în mediul economic românesc.

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETÃRII

Unul dintre obiectivele acestei lucrãri este tocmai de a demonstra cã fuziunile în condiţiile în care se realizeazã potrivit reglementãrilor legale, nu reprezintã un factor negativ, fiind posibil chiar ca un astfel tip de tranzacţie sã nu facã altceva decât sã stimuleze concurenţa.

Un alt scop al lucrãrii este de a ilustra complexitatea operaţiunilor pe care le implicã realizarea unei fuziuni precum şi de a prezenta tipurile de fuziuni, obiectivele firmelor care decid sã apeleze la o asemenea soluţie precum şi reglementãrile legale(naţionale şi internaţionale ) din domeniu.

Referitor la metodele de cercetare utilizate, am încercat ca acestea sã fie cât mai riguros fundamentate din punct de vedere ştiinţific, astfel încât argumentele pe care le-am folosit precum şi concluziile la care am ajuns sã ofere cât mai puţine motive de a fi contestate.

Una dintre principalele metode folosite a constat în compararea rezultatelor la care au ajuns diverşi cercetãtori, atât români cât şi strãini, precum şi mãsura în care concluziile acestora sunt confirmate sau infirmate de procesele care se desfãşoarã în viaţa economicã.

De asemenea nu trebuie trecutã cu vederea nici importanţa studiilor, dar şi a anumitor articole apãrute în presa de specialitate. Acestea sunt un imporatant mijloc de informare, care permite punerea la curent a cercetãtorului, cititorului, cu toate elementele de noutate, în special în domeniul legislativ, acolo unde modificãrile se petrec extrem de repede.

Bineânţeles cã trebuie menţionate şi sursele bibliografice alternative, precum internetul.Deşi internetul oferã o cantiatate extrem de mare de informaţii, totuşi aceasta(informaţia) trebuie trecutã prin mai multe filtre pentru a ne asigura cã nu a suferit distorsiuni semnificative.

Un alt element extrem de important pentru fundamentarea ştiinţificã a unei lucrãri îl consider a fi studuiul de caz. Acesta nu face altceva decât sã ofere un argument în plus în susţinerea unei opinii, oferind exemple practice din realitatea ce ne înconjoarã.

O altã metodã folositã în redactarea prezentei lucrãri a constituit-o sinteza. Culegerea şi selectarea informaţiilor necesare şi relevante pentru o anumitã temã aflatã în discuţie este un proces important, fãrã de care caracterul ştiinţific al lucrãrii poate fi pus în discuţie. Acest proces este absolut necesar în principal datoritã cantitãţii mari de informaţii la care avem acces şi a cãrei calitate, nu de puţine ori, poate fi pusã în discuţie.

Preview document

Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 1
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 2
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 3
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 4
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 5
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 6
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 7
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 8
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 9
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 10
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 11
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 12
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 13
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 14
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 15
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 16
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 17
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 18
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 19
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 20
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 21
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 22
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 23
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 24
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 25
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 26
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 27
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 28
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 29
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 30
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 31
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 32
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 33
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 34
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 35
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 36
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 37
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 38
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 39
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 40
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 41
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 42
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 43
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 44
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 45
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 46
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 47
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 48
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 49
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 50
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 51
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 52
Fuziunea societăților comerciale Garanti Bank SA și GE Money SA - Pagina 53

Conținut arhivă zip

 • Fuziunea Societatilor Comerciale Garanti Bank SA si GE Money SA.doc

Alții au mai descărcat și

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Fuziunea prin contopire

Conform Legi socităților comerciale nr.31/1990, fuziunea este definită ca dizolvarea mai multor societății comerciale fără ca acestea să intre în...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Contabilitate aprofundată - fuziunea prin contopire

Fuziunea prin contopire presupune ca doua sau mai multe societati care-si pierd personalitatea juridica prin dizolvare isi unesc elementele...

Contabilitate Aprofundată

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA LICHIDĂRII SOCIETĂłILOR COMERCIALE 1.1. Aspectte generalle priiviind diizollvarea sii lliichiidarea...

Contabilitate aprofundată

1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Ai nevoie de altceva?