Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 49 în total
Cuvinte : 11748
Mărime: 1.67MB (arhivat)
Publicat de: Trandafir Sabău
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul I. PREZENTAREA INSTITUŢIEI C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT TG.OCNA I.F.N.
 3. 1.1. Baza legală de înfiinţare 4
 4. 1.2. Structura organizatorică 5
 5. 1.3. Profil- obiect de activitate 7
 6. 1.4. Analiza S.W.O.T pentru C.A.R. Învăţământ Tg.Ocna I.F.N 12
 7. Capitolul II. ANALIZA INDICATORILOR CAREL
 8. 2.1. Metodologia de calcul a indicatorilor CAREL 17
 9. 2.2.Sistemul de indicatori CAREL 16
 10. 2.3. Balanţă de verificare
 11. 2.4. Situaţie de venituri şi cheltuieli
 12. 2.5. Evaluarea performanţei, stabilirea nivelului de risc, identificarea, aplicarea şi raportarea măsurilor privind supravegherea C.A.R Învăţământ Tg.Ocna IFN 25
 13. Studiul de caz:
 14. Capitolul III. INFORMATIZAREA ÎNTOCMIRII DOCUMENTELOR ŞI OPERAŢIUNILOR FINANCIAR CONTABILE LA C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT TG.OCNA I.F.N.
 15. 3.1. Prezentarea sistemului informatic SICAR 2009 33
 16. 3.2. Mixul de Marketing pentru împrumutul tradiţional 40
 17. CONCLUZIE ŞI PROPUNERI 45
 18. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

INTRODUCERE

Existenţa omului este condiţionată de desfăşurarea activităţii economice pentru producerea bunurilor si serviciilor necesare satisfacerii nevoilor sale.

Având in vedere că resursele sunt limitate, iar nevoile umane nelimitate, se impune folosirea eficientă a resurselor economice rare. Trăsătura definitorie a oricărei activităţi economice o constituie raţionalitatea. Raţionaliatea stă la baza progresului si dezvoltării economice a oricărei naţiuni. Indicatorul economic ce caracterizează raţionalitatea sau eficienţa oricărei activităţi economice este profitul, iar obţinerea si maximizarea lui reprezintă scopul esenţial al activităţii oricărui entităţi economice.

Etimologic profitul este un termen de origine latină, provine de la verbul „proficere” care înseamnă a progresa, a da rezultate si care treptat, a căpătat semnificaţia de a da sau a aduce profit Aceasta explică de ce profitul este considerat venit sau o formă de venit alături de salariu, dobândă si rentă.

Orice organizaţie financiară este o sumă a scopurilor pe care şi le propune şi a mijloacelor de care dispune, iar succesul activităţii unei astfel de entităţii este călăuzit de eficienţa introducerii tehnicii moderne de calcul în prelucrarea datelor contabile şi de cunoaşterea şi comunicarea internă din cadrul acesteia.

Organizarea eficientă a datelor contabile şi a prelucrărilor acestoraţin în principal de utilizarea unui program informatic fiabil, robust cu posibilitatea interconectarii cu alte programe informatice, cu o interfaţă utilizator accesibilă şi prietenoasă şi o multitudine de opţiuni de configurare pentru a reflecta starea şi mişcarea reală a resurselor.

Având în vedere toate aceste motivaţii lucrarea reliefează importanta: calităţii sistemului informatic a unei entităţi financiare nebancare din România, informatizării întocmirii documentelor şi operaţiunilor financiar contabile şi nu în ultimul rând monografia privind înregistrarea în contabilitate a operaţiunilor referitoare la constituirea fondurilor sociale, acordarea, rambursarea şi urmărirea împrumuturilor şi dobânzilor membrilor Casei de Ajutor Reciproc Învăţământ Tg.Ocna IFN, în vederea obţinerii eficienţei economico-financiare.

CAPITOLUL I

INSTITUŢIA C.A.R. ÎNVĂŢĂMÂNT TG.OCNA I.F.N

1.1. Baza legală de înfiinţare şi funcţionare

Casa de Ajutor Reciproc Învăţământ Tg.Ocna Instituţie Financiară Nebancară este o asociaţie fără scop patrimonial, cu personalitate juridica, conform Legii privind regimul juridic al Casele de Ajutor Reciproc al salariaţilor şi al Uniunilor acestora: Legea nr.122/1996, modificată şi completată prin Legea nr.135/2003 şi Legea nr.186/2004, organizată pe baza liberului consimţământ al salariaţilor din instituţiile de învăţământ afiliate, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor săi, în număr de 3.100.

Documnete justificative care stau la baza funcţionării unităţii sunt:

- actul constitutiv;

- statutul Casei de Ajutor Reciproc Învăţământ Tg.Ocna Instituţie Financiară Nebancară;

- codul fiscal;

- autorizaţia de funcţionare.

C.A.R Învăţămînt Tg.Ocna IFN este afiliată la Uniunea Judeţeană a C.A.R Bacău cu forul superior de reprezentare Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România.

C.A.R Invăţămînt Tg.Ocna IFN are obligaţia de a prezenta situaţiile financiare trimestriale Uniunii Judeţene a C.A.R Bacău, Uniunii Naţionale, precum şi direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene.

Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc primeşte, verifică şi centralizează situaţiile financiare anuale ale caselor de ajutor reciproc ale salariaţilor şi ale uniunilor teritoriale ale acestora, în vederea depunerii la Ministerul Finanţelor Publice.

Preview document

Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 1
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 2
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 3
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 4
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 5
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 6
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 7
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 8
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 9
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 10
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 11
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 12
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 13
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 14
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 15
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 16
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 17
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 18
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 19
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 20
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 21
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 22
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 23
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 24
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 25
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 26
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 27
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 28
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 29
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 30
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 31
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 32
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 33
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 34
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 35
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 36
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 37
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 38
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 39
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 40
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 41
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 42
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 43
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 44
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 45
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 46
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 47
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 48
Informatizarea Întocmirii Documentelor și Operațiunilor Financiar Contabile - Pagina 49

Conținut arhivă zip

 • Informatizarea Intocmirii Documentelor si Operatiunilor Financiar Contabile.doc

Alții au mai descărcat și

Tabloul Fluxurilor de Trezorerie ca Model de Analiză a Performanțelor Întreprinderii

Varietatea si complexitatea aspectelor legate de buna gestionare a trezoreriei întreprinderii creeaza un amplu câmp de analiza si dezbatere pentru...

Contabilitatea Mijloacelor Fixe

CAPITOLUL I NOŢIUNI GENERALE DESPRE MIJLOACELE FIXE I.1 DEFINIŢII, LEGISLAŢII În acest capitol s-a propus a se defini noţiunea de imobilizări...

Analiza fluxurilor de trezorerie într-o întreprindere

Introducere Intr-o economie de piata, o intreprindere ar trebui sa fie vazuta ca un sistem ce exista si functioneaza cu ajutorul relatiilor pe...

Sistemul Informațional Contabil al Întreprinderii Moderne

INTRODUCERE Din totdeauna a existat si va exista o discrepanta între teorie si practica. Astfel teoreticienii sunt aspru criticati de practicieni...

Contabilitatea Creanțelor și Datoriilor Privind Personalul Asigurările și Protecția Socială la INDCUP

INTRODUCERE În această lucrare cu tema "Contabilitatea datoriilor şi creanţelor privind personalul, asigurarea si protecţia socială", am...

Contabilitatea instituțiilor publice - studiu de caz primăria Brașov

Capitolul 1. Prezentarea generala a Primariei Brasov 1.1 Primarul si atributiile sale. Primaria Brasov este condusa de catre primar, functie...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Te-ar putea interesa și

Misiune de Audit Intern

PREZENTAREA INSTITUŢIEI Eco-Şcoala „Petru Comărnescu” nr. 2 Gura Humorului este situată pe stada Bulevardul Bucovina nr.28 şi a fost infiinţată pe...

Management contabil - master - cursul 1

SISTEMUL CONTABIL - SURSA ESENTIALA DE INFORMATII PENTRU MANAGEMENTUL CONTABIL Economia de piata presupune existenta unei legislatii adecvate...

Bazele contabilității

CURS I CONTABILITATEA CA SISTEM INFORMAŢIONAL I.1. SCURT ISTORIC AL CONTABILITĂŢII Ca urmare a descoperirilor arheologice se poate susţine,...

Ai nevoie de altceva?