Practică normalizare

Proiect
4.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 2 fișiere: docx, xlsx
Pagini : 30 în total
Cuvinte : 5480
Mărime: 111.97KB (arhivat)
Publicat de: Monalisa Manea
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. 1. Scurtă prezentare a organizaţie 1
 2. Scurt istoric: 1
 3. Structura organizatorică şi funcţională, inclusiv prezentarea organigramei 2
 4. Organizarea compartimentului financiar contabil şi relaţiile cu celelalte compartimente 5
 5. 2. Lucrările contabile de închidere a exerciţiului financiar 5
 6. Întocmirea balanţei de verificare primară. 6
 7. Înventarierea generală a patrimoniului 6
 8. Contabilizarea operaţiunilor de regularizare privind diferenţele de inventar 6
 9. Stabilirea rezultatului contabil 12
 10. Determinarea profitului impozabil, a impozitului pe profit şi contabilizarea acestuia, repartizarea profitului. 14
 11. Întocmirea balanţei de verificare finale 23
 12. 3. Lucrări de sistematizare a datelor în situaţiile financiar anuale, redactarea bilanţilui, redactarea contului de profit şi pierdere, redactarea contului de profit sau pierdere. 24
 13. 4. Studierea aplicaţiilor informatice specifice activităţii financiar+contabile, cu prezentarea structurii bazelor de date. 25
 14. Descrierea a aplicaţiilor informatice existente 25
 15. Descrierea structurii tabelelor bazei 26
 16. 5. Descrierea principalelor metode de securitate ( fizică, logică, a personalului, etc.) adoptate de firmă pentru a asigura confidenţialitatea, integritatea şi accesibilitatea informaţiilor financiar – contabil. 28
 17. 6. Matricea de control 30

Extras din proiect

1. Scurtă prezentare a organizaţie

Scurt istoric:

• Înfiinţare

Organizaţia a fost înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Neamţ nr.3/21.07.1995, statutul juridic din prezent: societate pe actiuni, cu un capital social de 1.815.740,00 RON integral de stat, subscris şi vărsat. Este înregistrată la Oficiul Român al Comerţului Neamţ sub nr.J27/691/1995, având codul unic de înregistrare 7613398, fiind plătitor de TVA din 01.04.1996.

• Profil de activitate

Societatea comercială SC „Troleibuzul” SA are ca principal obiect de activitate (conf. cod CAEN):

- 4931-transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători.

Alte activităţi desfăşurate sunt (conf. cod CAEN):

- 4520 - întretinerea şi repararea autovehiculelor;

- 2562 - operaţiuni de mecanica generală;

- 7120 - activităţi de testări şi analize tehnice.

Evoluţia societăţii comerciale de la înfiinţare până în prezent

Anii Profit brut

1996 15000 lei

1998 17684 lei

2000 15743 lei

2002 13567 lei

2004 14688 lei

2006 17855 lei

2008 109887 lei

2010 15889 lei

Performanţe înregistrate

1997 - Locul I - Topul Firmelor 1996, Camera de Comerţ şi Industrie a judeţului Neamţ

1998 - Locul I - Topul Firmelor 1997, Camera de Comerţ şi Industrie a judeului Neamţ

1999 - Locul I - Topul Firmelor 1998, Camera de Comerţ şi Industrie a judetului Neamt

2000 - Locul I - Topul Firmelor 1999, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt

2001 - Locul I - Topul Firmelor 2000, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt

2002 - Locul I - Topul Firmelor 2001, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt

2006 - Locul II- Topul Firmelor 2006, Camera de Comert si Industrie a judetului Neamt

2007 - Diploma de onoare pentru modernizarea transportului de calatori din municipiul Piatra Neamt

Structura organizatorică şi funcţională, inclusiv prezentarea organigramei

Societatea este organizată pe o structură care are trei nivele ierarhice (managementul de vârf, conducerea serviciilor, personalul de executie). Structura asigură desfăşurarea tuturor proceselor pe care le dezvoltă organizaţia având prevăzută funcţia „Responsabil Management calitate/mediu”. Funcţie de volumul de activitate şi de capacitatea persoanelor implicate, unele dintre aceste activităţi au fost cumulate în cadrul aceluiaşi serviciu. Sarcinile, competenţele şi responsabilităţile personalului sunt definite pentru fiecare post în Fişa postului. În fruntea fiecărui serviciu, se află câte un şef de serviciu care se subordonează managementului de vârf (directorului general).

Conducere

Conducerea organizaţiei este asigurată, în conformitate cu statutul, de către: Adunarea Generală a Acţionarilor; Consiliul de Administraţie şi Comisia de Cenzori; conducerea operativă este realizată de Directorul General.

În subordinea Directorul General se află inginerul şef şi contabilul şef. Tot în subordinea directă a Directotului General se află şi responsabilul/persoana desemnată pentru următoarele activităţi: calitate/mediu, resurse umane, servicii suport.

În subordinea inginerului şef se află personalul care execută următoarele activităţi: exploatare (programare curs, executare program transport, urmărire execuţie program transport , control trafic, control călătorii, autogara) şi tehnică (întreţinere autobuze şi trolebuze, reparaţii parc auto, ITP, reparaţii terţi, întreţinere şi reparaţii fir contact).

În subordinea contabilului şef se află persoanele care execută următoarele activităţi: relaţia cu clienţul (marketing+prognoze, publicitate/reclame, ofertare/contractare, sesizări/reclamaţii), aprovizionare şi achiziţii publice, recepţie materiale, stocare/gestiune stocuri), financiar-contabilă (finanţare-fiscalitate, evidenţa contabilă, calcul salarii, casieri).

Preview document

Practică normalizare - Pagina 1
Practică normalizare - Pagina 2
Practică normalizare - Pagina 3
Practică normalizare - Pagina 4
Practică normalizare - Pagina 5
Practică normalizare - Pagina 6
Practică normalizare - Pagina 7
Practică normalizare - Pagina 8
Practică normalizare - Pagina 9
Practică normalizare - Pagina 10
Practică normalizare - Pagina 11
Practică normalizare - Pagina 12
Practică normalizare - Pagina 13
Practică normalizare - Pagina 14
Practică normalizare - Pagina 15
Practică normalizare - Pagina 16
Practică normalizare - Pagina 17
Practică normalizare - Pagina 18
Practică normalizare - Pagina 19
Practică normalizare - Pagina 20
Practică normalizare - Pagina 21
Practică normalizare - Pagina 22
Practică normalizare - Pagina 23
Practică normalizare - Pagina 24
Practică normalizare - Pagina 25
Practică normalizare - Pagina 26
Practică normalizare - Pagina 27
Practică normalizare - Pagina 28
Practică normalizare - Pagina 29

Conținut arhivă zip

 • balanta de verif finala trolee.xlsx
 • Practica Normalizare.docx

Te-ar putea interesa și

Elementele comune și particularitățile reglementării contabilității în Republica Moldova și altor sisteme

Întroducere În condiţiile globalizării economiei şi sporirii gradului de deschidere a economiilor naţionale se observă o accelerare a convergenţei...

Normalizarea, armonizarea și convergentă în contabilitate - demersuri către o contabilitate internațională - reușite și provocări

Introducere Ca şi celelalte activităţi umane şi celelalte discipline care cad sub incidenţa ştiinţelor sociale, contabilitatea este în mod...

Sisteme contabile comparate - Noua Zeelandă, Polonia, România

Prezentul proiect urmarește prezentarea cât mai comparativ posibilă a următoarelor țări: Noua Zeelandă, Portugalia și România. Principalele...

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare ale întreprinderilor

INTRODUCERE Evoluția continuă a mediului de afaceri, nevoia de informație de calitate și la momentul oportun, dorința de a lua decizii în timp...

Politici și tratamente contabile privind trezoreria întreprinderii

CAPITOLUL I. TABLOUL FLUXURILOR DE TREZORERIE – COMPONENTA A SITUAŢIILOR FINANCIARE 1.1 DOCUMENTE NECESARE ÎNTOCMIRII TABLOULUI FLUXURILOR DE...

Studiu Comparativ Privind Întocmirea și Prezentarea Situațiilor Financiare în România și în Marea Britanie

Putem să presupunem că, odată ce omul a devenit o fiinţă economică (homo oeconomicus), a apărut şi nevoia de măsurare şi înregistrare a activităţii...

Reforma contabilă în România - studiu și perspective

INTRODUCERE Dupa decembrie 1989, tranzitia spre economia de piata a generat in tara noastra o serie de reforme, dintre care o pozitie deloc de...

Patrimoniul întreprinderii

ARGUMENT Contabilitatea este o stiinta si un important domeniu al practicii sociale. Produs al unei activitati practice si teoretice indelungate,...

Ai nevoie de altceva?