Regresia liniară simplă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 4664
Mărime: 758.40KB (arhivat)
Publicat de: Mihaela A.
Puncte necesare: 8

Extras din proiect

Motivația alegerii temei

Prin acest referat, intenționez să analizez relația dintre Produsul Intern Brut la nivelul României având în vedere rata șomajului. Scopul alegerii acestei teme este de a scoate în evidență legătura inversă dintre rata șomajului și PIB (cu cât valoarea PIB-ului crește, cu atât rata șomajului scade).

Pentru a determina relația dintre PIB și rata șomajului, am utilizat modelul de regresie liniară simplă.

Definirea modelului econometric - Regresia liniară simplă

Regresia liniară reprezintă cea mai utilizată metodă de modelare.

„Modelul de regresie liniară simplă este cel mai simplu model econometric și conține două variabile între care există o legătură de dependență. Forma generală a unui model de regresie liniară simplă este:

, (2.1.1.1)

unde:

Y este variabila dependentă, aleatoare,

X este variabila independentă, nonaleatoare,

este variabila aleatoare eroare sau reziduu,

sunt parametrii.

Parametrii ecuației de regresie:

- reprezintă ordonata la origine și arată valoarea variabilei Y când X = 0;

- este panta dreptei (numit și coeficient de regresie).

În ecuația de regresie (2.1.1.1) parametrii și sunt necunoscuți. Semnul parametrului de regresie indică direcția legăturii între variabile și anume:

> 0 legătură directă (pozitivă), adică dacă variabila X crește cu o unitate, atunci și variabila Y crește în medie cu ,

= 0 nu există legătură de tip liniar;

< 0 legătură inversă (negativă), adică dacă variabila X scade cu o unitate, atunci și variabila Y scade în medie cu unități.”

Pentru modelul de regresie liniară simplă, estimarea punctuală se poate determina punctual cu ajutorul metodei celor mai mici pătrate, rezultând sistemul:

{█(nα+ β∑▒x1= ∑▒y@@@α∑▒x1+ β∑▒〖x1〗^2 =∑▒x1y@)┤

Definirea Produsului Intern Brut (prescurtat PIB)

Produsul intern brut (PIB) este unul dintre principalele agregate ale conturilor naționale.

Fiind principalul indicator economic pentru măsurarea producției economice într-o țară dată, PIB vizează să cuantifice - pentru o anumită țară și an - valoarea totală a „producției de avere” realizată de către agenții economici cu domiciliul pe acest teritoriu (gospodării, întreprinderi, administrații publice).

„Produsul intern brut trimestrial la preț de piață (PIBT), principalul agregat macroeconomic al contabilității naționale, reprezintă rezultatul final al activității de producție al unităților productive rezidente, în decursul unei perioade, respectiv un trimestru.”

Această noțiune poate fi definită în trei moduri:

PIB este suma valorii adăugate brute ale diferitelor sectoare sau industrie instituționale, plus impozitele mai puțin subvențiile pe produse (care nu sunt alocate sectoarelor și industriilor);

PIB-ul este suma utilizărilor finale interne ale bunurilor și serviciilor (consumul final efectiv, formarea brută de capital fix, modificările stocurilor), plus exporturile, minus importurile;

PIB este suma utilizărilor conturilor de exploatare ale sectoarelor instituționale: compensarea angajaților, impozitele pe producție și importuri minus subvențiile, excedentul brut de exploatare și venitul mixt.

Prin urmare, Produsul Intern Brut exprimă activitatea economică internă a unei țări, iar modificarea PIB-ului de la o perioadă la alta se așteaptă să măsoare rata de creștere economică a acesteia.

Definirea ratei șomajului

Șomajul poate fi definit ca starea unei persoane care dorește să lucreze și care caută un loc de muncă. Această definiție a șomajului are multe variații, iar conceptul său naște întotdeauna controverse teoretice și statistice.

„Rata șomajului (conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii) reprezintă raportul dintre numărul șomerilor și populația activă, exprimat procentual.

Șomerii, conform criteriilor Biroului Internațional al Muncii, sunt persoanele în vârstă de 15-74 ani care îndeplinesc simultan următoarele condiții:

- nu au un loc de muncă și nu desfășoară o activitate în scopul obținerii unor venituri;

- sunt în căutarea unui loc de muncă, utilizând în ultimele 4 săptâmani diferite metode active pentru a-l găsi: contactarea agenției (naționale sau județene) pentru ocuparea forței de muncă sau a unei agenții particulare de plasare în vederea găsirii unui loc de muncă, contactarea directă a patronilor sau a factorilor responsabili cu angajarea, susținerea unor teste, interviuri, examinări, demersuri pentru a începe o activitate pe cont propriu, publicarea de anunțuri și răspunsuri la anunțuri, studierea anunțurilor din mică publicitate, apel la prieteni, rude, colegi, sindicate, altă metodă în afara celor menționate;

- sunt disponibile să înceapă lucrul în următoarele două săptămâni dacă s-ar găsi imediat un loc de muncă.”

Bibliografie

- MACOVEI A.G., Econometrie (Note de curs), Suceava-https://ro.scribd.com/document/351454576/Curs-Econometrie

- http://www.insse.ro/cms/ro/content/produsul-intern-brut (accesat la data de 28.11.2019)

- Tradus după: https://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_int%C3%A9rieur_brut (accesat la data de 28.11.2019)

- http://www.insse.ro/cms/files/statistici/Definitii_grafice.htm (accesat la data de 30.11.2019)

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Produsul_intern_brut_al_Rom%C3%A2niei (accesat la data de 03.12.2019)

- http://www.insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-somaj-bim (accesat la data de 30.11.2019)

- http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_bim_apr18r.pdf (accesat la data de 29.11.2019)

- http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/somaj_bim_apr18r.pdf (accesat la data de 28.11.2019)

- https://ro.wikipedia.org/wiki/Produsul_intern_brut_al_Rom%C3%A2niei (accesat la data de 27.11.2019)

Preview document

Regresia liniară simplă - Pagina 1
Regresia liniară simplă - Pagina 2
Regresia liniară simplă - Pagina 3
Regresia liniară simplă - Pagina 4
Regresia liniară simplă - Pagina 5
Regresia liniară simplă - Pagina 6
Regresia liniară simplă - Pagina 7
Regresia liniară simplă - Pagina 8
Regresia liniară simplă - Pagina 9
Regresia liniară simplă - Pagina 10
Regresia liniară simplă - Pagina 11
Regresia liniară simplă - Pagina 12
Regresia liniară simplă - Pagina 13
Regresia liniară simplă - Pagina 14
Regresia liniară simplă - Pagina 15
Regresia liniară simplă - Pagina 16
Regresia liniară simplă - Pagina 17
Regresia liniară simplă - Pagina 18
Regresia liniară simplă - Pagina 19
Regresia liniară simplă - Pagina 20
Regresia liniară simplă - Pagina 21
Regresia liniară simplă - Pagina 22
Regresia liniară simplă - Pagina 23
Regresia liniară simplă - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Regresia liniara simpla.docx

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Modelul de Regresie Multiplă

Selectarea unor serii de date (cronologice sau teritoriale) 2. Formularea modelului econometric si estimarea parametrilor cu Excel 3....

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Proiect SPSS

CAPITOLUL 1 - INTRODUCERE Problema unui autovehicul ideal apare când clientul se hotărăște să cumpere un astfel de produs după criteriile tehnice...

Politică fiscală românească - componentă a politicilor fiscale europene

I. Politică fiscală romanească – componentă a politicilor fiscale europene I.1. Conceptul de politică fiscală: Sistemul fiscal acţionează asupra...

Regresia liniară și calcularea curbei

I. REGRESIA LINIARA Analiza de regresie este metoda statistica ce permite studierea si masurarea relatiei care exista intre doua sau mai multe...

Proiect-cercetari-de-marketing-FINAL

I. Rezumat managerial Pentru a afla reactiile consumatorilor asupra brandului Puma, s-a realizat o cercetare de marketing in municipiul Iasi cu...

Analiza nivelului de trai statistică și modelare economico financiară

Introducere Problema nivelului de trai și a compoziției sale a fost abordată timp de mulți ani și de mulți cercetători, autorități de stat,...

Econometrie

PROBLEMA A Înregistrați pentru perioada 2009-2015, valorile specifice ale unei perechi de caracteristici (X și Y) între care există o legătură...

Modelul de regresie liniară simplă Influența importurilor asupra PIB în perioada 2008-2018

I. Noțiuni teoretice I.1.Introducere Modelele de regresie fac parte din categoria modelelor stochastice (statistice) în care toți factorii...

Regresie Liniară Simplă

Modelul unifactorial de regresie este o relaţie matematică construită pe baza teoriei economice, care presupune că fenomenul economic Y ( fenomenul...

Ai nevoie de altceva?