Reorganizarea societății Material Construct SRL

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 31 în total
Cuvinte : 7934
Mărime: 82.01KB (arhivat)
Publicat de: Veronica R.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Vlad Argatu
Facultatea de Stiinte Economice
Universitatea "Danubius", Galati
Specializare: Managementul Financiar Public si Privat

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. PREZENTAREA ȘI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE SOCIETATII MATERIAL COSTRUCT S.R.L. 1
 3. 1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor și scop .1
 4. 1.2. Reorganizarea: concept, implicații și avantaje 2
 5. CAPITOLUL II
 6. APLICAREA PLANULUI DE REORGANIZARE ȘI EVALUARE ASUPRA ÎNTREPRINDERII S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L. 1
 7. 2.1. Perspectivele de redresare în raport cu posibilitățile și specificul activității debitorului, cu mijloacele financiare disponibile și cu cererea pieței față de oferta debitorului .10
 8. 2.1.1. Prezentarea societății debitoare 10
 9. 2.1.2. Mijloacele financiare disponibile 12
 10. 2.1.3. Piața țintă și concurența ...12
 11. 2.1.4. Furnizorii ..13
 12. 2.2. Analiza activității debitoarei în timpul procedurii de insolvență 14
 13. 2.2.1. Analiza contului de profit și pierdere ..14
 14. 2.2.2. Perspectivele de redresare în raport cu situația debitoarei ..20
 15. CAPITOLUL III
 16. POSIBILITĂȚI DE REORGANIZARE ..21
 17. 3.1. Programul de plată al creanțelor .20
 18. 3.1.1. Situația pasivului debitoarei 21
 19. 3.1.2. Programul de plăți .22
 20. 3.2. Termenul de executare a planului de reorganizare ...23
 21. 3.3. Tratamentul creanțelor ...27
 22. 3.4. Măsuri adecvate pentru punerea planului în aplicare .24
 23. CONCLUZII ...39
 24. BIBLIOGRAFIE .42

Extras din proiect

CAPITOLUL I

PREZENTAREA ȘI PERSPECTIVELE DE REORGANIZARE ALE SOCIETATII S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L.

1.1. Planul de reorganizare: cadrul legal, autor și scop

Cadrul legal:

Reglementarea legală care stă la baza întocmirii prezentului plan de reorganizare este Legea 85/2006, modificată și completată prin OUG nr. 173/2008.

Legea insolvenței, enumeră printre principiile de bază care guvernează aplicarea ei și pe cel al preeminenței reorganizării față de faliment și care-și găsește consacrarea explicită în mai multe din articolele actului normativ amintit, având astfel pe lângă o fundamentare economică și socială și una legală.

Salvarea afacerii debitorului ca obiect prioritar al reglementării legale presupune “tratarea” și remedierea incapacității de plată a comerciantului printr-un ansamblu de măsuri care tind să asigure un management competent și eficient întreprinderii aflate în dificultate .

Autorul planului

Planul de reorganizare este întocmit de administratorul judiciar, în temeiul și cu respectarea art. 94 alin. (1) litera (a) și anume: ...”cu aprobarea adunării generale a ascoiaților, în termen de 30 de zile de la afișarea tabelului definitiv de creanțe, cu condiția formulării, potrivit art. 28, a intenției de reorganizare, dacă procedura a fost declanșată de acesta, și potrivit art. 33 alin (6), în cazul în care procedura a fost deschisă ca urmare a cererii unuia sau a mai multor creditori”.

La baza întocmirii planului au stat informațiile furnizate de către managerul societății, documentele contabile și registrele de evidență internă ale societății, precum și informațiile publice obținute de la instituțiile publice.

Scopul planului

Scopul planului de reorganizare este acoperirea pasivului debitorului aflat în insolvență. Acesta corespunde cu scopul Legii 85/2006 expus fără echivoc în art.2. Pe lângă acest scop declarat al legii, reorganizarea urmărește menținerea societății în viața comercială.

Prezentul plan își propune să acționeze pentru restructurarea activității debitoarei pe principalele funcțiuni ale acesteia și anume: comercială, de personal, de producție, având ca obiectiv principal plata pasivului S.C. MATERIAL CONSTRUCT S.R.L. și reinserția debitoarei în activitatea economică. Toate măsurile implementate prin plan precum și derularea activității debitoarei se vor face sub controlul strict al administratorului judiciar.

1.2. Reorganizarea: concept, implicații și avantaje

Concept și implicații

După cum reiese din definiția dată de Legea nr. 85/2006, “reorganizarea judiciară este procedura ce se aplică debitorului, persoană juridică, în vederea achitării datoriilor acestuia, conform programului de plată al creanțelor”. Conceptual, reorganizarea înseamnă punerea în aplicare a unui plan care să aibă ca finalitate plata datoriilor societății pe baza unui program de plăți care să permită continuarea activității debitoarei și în final reinserția acesteia în circuitul economic .

Având în vedere cele prezentate mai sus principalele implicații ale reorganizării se manifestă în plan economic și social.

În plan economic, procedura reorganizării vizează funcțiunile: financiar-contabilă, de producție și comercială, presupunând implementarea unor măsuri care să permită comerciantului aflat în dificultate din punct de vedere financar, să se redreseze și să-și reia activitatea comercială. În acest sens, reorganizarea reprezintă un ansamblu de operații care urmăresc tratarea și remedierea stării maladive a întreprinderii debitorului, în vederea salvării afacerii și a redresării activității acesteia.

Bibliografie

1. Adam I., Savu C.N., “Legea procedurii insolvenței”, Editura C.H. Beck, București, 2006

2. Angheni S., Volonciu M., Stoica C., “Drept comercial”, Editura C.H. Bech, București, 2008

3. Blan E., “Drept financiar public”, Editura C.H.Beck, București, 2007

4. Bucătaru D., “Evaluarea întreprinderii”, Editura Junimea, Iași, 2006

5. Bufan R., “Reorganizarea judiciară și falimentul”, Editura Mirton, Timișoara, 2003

6. Cărpenaru St. D., Nemeș V., Hotca A., “Noua lege a insolvenței - Legea nr. 85/2006. Editura Hamangiu, București, 2006

7. Cărpenaru St. D., “Drept comercial. Procedura falimentului”, Editura Global Print, București, 2006

8. Cărpenaru St. D., “Drept comercial român, ediția a VII-a revăzută și adăugită”, Editura Universul Juridic, București, 2007

9. Cărpenaru St. D., Davis D., “Legea societăților comerciale. Comentariu pe articole”, Ediția a 4-a, Editura C.H. Beck, București, 2009

10. Crețu C.M., Constandache N., Roman G., “Bazele contabilității - Teorie, aplicații practice și teste grilă”, Editura Zigotto, Galați, 2010

11. Cristea S., Stoica C., “Drept comercial”, Editura Lumina Lex, București, 2006

12. Iosif Gh.N., “Analiza diagnostic a firmei”, în Tribuna Economică, v. 17, nr. 44, 2006

13. Nasz B., “Principiile procedurii insolvenței”, în R.D.C. nr. 10/2008

14. Nica D., “Evaluarea întreprinderii”, Editura Fundației România de Mâine, București, 2007

15. Păvăloaia W., Păvăloaia D., “Diagnosticul și evaluarea întreprinderii”, Editura Tehnopress, Iași, 2006

16. Petrescu S., “Analiză și diagnostic financiar - contabil (ghid teoretico - aplicativ)”, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Editura CECCAR, București, 2008

17. Saguna D.D., Sova D., “Drept financiar și fiscal”, Editura C.H. Beck, București, 2007

18. Stan S.V., “Evaluarea întreprinderii”, Ediția a doua revizuită, Editura Invel Multimedia, București, 2006

19. *** Legea 105/1992 privind reglementarea raporturilor de drept internațional privat

20. *** Legea 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare și a falimentului

21. *** Legea 137/1995 privind protecția mediului

22. *** Legea 21/1996 Legea concurenței

23. *** Legea 99/1999 Modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.51/1997 privind operațiunile de leasing și societățile de leasing

24. *** Legea 37/2002 privind aprobarea O.G. nr. 58/2000 pentru modificarea și completarea O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor

25. *** Legea 85/2006 privind procedura insolvenței

Preview document

Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 1
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 2
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 3
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 4
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 5
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 6
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 7
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 8
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 9
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 10
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 11
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 12
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 13
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 14
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 15
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 16
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 17
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 18
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 19
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 20
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 21
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 22
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 23
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 24
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 25
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 26
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 27
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 28
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 29
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 30
Reorganizarea societății Material Construct SRL - Pagina 31

Conținut arhivă zip

 • Reorganizarea societatii Material Construct SRL.docx

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea rezultatului contabil și a rezultatului fiscal și principalii indicatori ai rezultatului financiar

1.Analiza rezultatului contabil și a rezultatului fiscal la S.C.MGH S.R.L. 1.1. Fundamentări teoretice privind rezultatul contabil și rezultatul...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Situațiile financiare

Entitatea Alfa este o unitate comerciala cu amanuntul de comercializare a marfurilor textile .Dupa forma de organizare juridical este o societate...

Analiza venitului de vânzări

Structura veniturilor din vînzări pe tipuri de activitate operaţională la întreprinderea variantei II Tabelul 1.1 Tipuri de activitate...

Aplicație privind interfața contabilitate financiară-contabilitate de gestiune SC Beta SRL

S.C. Beta S.R.L. executa doua produse finite A si B. Procesul de productie este organizat in doua sectii S1 si S2. In sectia S1 se obtin 8000 kg de...

Te-ar putea interesa și

Obținerea de finanțare cu fonduri europene

I. Proiectul 1. Titlul proiectului Achizitia de mijloace si utilaje specifice activitatii SC BUILDUP SRL 2. Scopul si obiectivele proiectului...

Piața băuturilor răcoritoare

Piata bauturilor racoritoare în Moldova Datorita faptului ca piata moldoveneasca a fost invadata de baturi racoritoare din import ce au avut priza...

Diagnosticarea modului de materializare a funcțiilor comerțului la SC Arcon Constructions SA

Capitolul 1 Tema aleasa Societatea comerciala " ARCON CONSTRUCTIONS " S.A. a luat fiinta în anul 2000 în conformitate cu Legea 15/1990, de...

Ai nevoie de altceva?