Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 18175
Mărime: 98.14KB (arhivat)
Publicat de: Paul Nechita
Puncte necesare: 11
Contabilitate informatica de gestiune

Cuprins

 1. CAPITOLUL I 4
 2. IMPORTANŢA SECURITAŢII FINANCIAR- CONTABILE ÎN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR ROMANESTI 4
 3. I.1. Informaţia contabilă – calitate, utilizatori, rol, informaţie publică şi confidenţială 4
 4. I.2. Vulnerabilitatea informaţiei financiar – contabile 9
 5. CAPITOLUL II 15
 6. METODE DE PROTECŢIE A INFORMAŢIILOR FINANCIAR-CONTABILE IN SISTEMELE INFORMATICE 15
 7. II.1 Legislaţia în domeniul securităţii informaţiei financiar – contabile 15
 8. II.2 Responsabilităţii manageriale în protecţia informaţiei: strategii, planuri, politici, proceduri de securitate 16
 9. II.3 Securitatea personalului 19
 10. II.4 Securitatea fizica 22
 11. II.5 Securitatea logică 27
 12. CAP.III Politica de securitate privind organizarea unei colegiu 31
 13. SCURTĂ PREZENTARE A ORGANIZAŢIEI 31
 14. CONCLUZII 45
 15. Bibliografie 47

Extras din proiect

CAPITOLUL I

IMPORTANŢA SECURITĂŢII FINANCIAR- CONTABILE ÎN ACTIVITATEA ORGANIZAŢIILOR ROMANESTI

Capitolul subliniază rolul informaţiei în societatea contemporană, clarifică noţiunea de informaţie, descrie tipologia diversă a ei şi particularităţile informaţiei economice. Totodată, se definesc conceptele de ,,dată” şi de ,,cunoaştere”, de ,,sistem informaţional”, ,,decizie” şi se expun calităţile cerute informaţiei pentru a asigura cele mai potrivite decizii. Microcontabilitatea este analizată ca sistem informaţional, cu particularităţile sale, se prezintă ciclul contabil al prelucrării datelor, utilizatorii diverşi ai informaţiei obţinute şi aspectele sale calitative, factorii care influenţează gradul de dezvăluire a informaţiei financiar-contabile. În final, sunt prezentate deficienţele inerente funcţionării unui sistem informaţional, pericolele şi ameninţările asupra datelor şi informaţiilor şi se subliniază necesitatea protecţiei lor.

I.1. Informaţia contabilă – calitate, utilizatori, rol, informaţie publică şi confidenţială

În accepţiunea asociaţiei americane de profil, contabilitatea este un sistem informaţional în sine, pentru că tratează atât aspectele generale ale teoriei informaţiei, cât şi aspecte specifice teoriei generale a sistemelor.

Mai mult, sistemul informaţional contabil reprezintă sursa principală de informaţii pentru conducere, el este o componentă esenţială a sistemului informaţional pentru conducere, diferenţa majora referindu-se doar la scop. În vreme ce sistemul informaţional pentru conducere cuprinde toate datele intrate într-o unitate economică, toate activităţile de prelucrare şi toate informaţiile folosite de către personalul unităţii, sistemul informaţional contabil priveşte doar tipuri certe de date şi informaţii, reprezentând un subsistem al sistemului informaţional pentru conducerea unei organizaţii economice. Spre deosebire de alte subsisteme de informare, contabilitatea se situează în aval de toate funcţiile organizaţiei (producţie, distribuţie, finanţare, investiţii) şi ocupă un loc privilegiat în cadrul sistemului de informare a conducerii datorită posibilităţilor de agregare oferite de sistemul monetar. Prin intermediul unităţii monetare contabilitatea reuşeşte să organizeze o multitudine de fapte disparate cu care se confruntă organizaţia şi sa furnizeze reprezentări unificate ale acestora.

În sens larg, sistemul contabil prelucrează date relative la toate activităţile atestate de documente justificative şi exprimate în etalon bănesc. Se cuprind aici atât datele care nu sunt rezultatul unei tranzacţii economice, dar sunt exprimabile financiar, cât şi cele obţinute din prelucrarea tranzacţiilor economice ale unei firme.

Informaţia contabilă trebuie să fie atractivă, uşor de inţeles şi utilizat şi caracterizată de atribute ca: detalierea, calitatea, ordonarea logică în prezentare.

Ciclul de prelucrare a datelor în contabilitate se prezintă într-o forma particulară şi este adesea denumit “ procesul dublei înregistrări ” sau “ ciclul contabil ” de prelucrare.

În faza de culegere a datelor, ele sunt observate şi înregistrate pe documente - sursa (cum ar fi facturile de vânzare sau fişierele de pontaj). Urmează pregătirea, care presupune verificarea din punct de vedere al corectitudinii, clasificarea şi gruparea lor după tipul tranzacţiei, sortarea după numărul documentului sau simbolul contului, şi transcrierea de pe documentele sursă în jurnale şi transmiterea în diverse locuri, cum ar fi contabilitatea centrală sau oficiul de calcul.

Prelucrarea propriu-zisă a datelor presupune:

- calcule multiple, centralizări;

- numeroase comparaţii ale unor valori cu altele;

- sintetizarea şi verificarea datelor prin întocmirea balanţelor;

- reconstituirea (restaurarea);

- filtrarea datelor irelevante pentru procesul contabil.

Întreţinerea fişierelor presupune memorarea datelor (de exemplu în Cartea Mare), actualizarea lor, indexarea diverselor fişiere pentru a facilita prelucrarea, protecţia lor. Faza de ieşire din ciclul contabil implică raportarea informaţiilor obţinute, în mod deosebit prin conturile anuale. Dintre problemele de bază cu care se confruntă contabilitatea fac parte procurarea bunurilor şi serviciilor, vânzarea lor, încasările şi plăţile, reflectarea prin costuri a fluxurilor materiale din procesul de producţie.

Mecanismele bine conturate de depistare şi corectare a erorilor (denumite, într-o abordare cibernetică, mecanisme de feed-forward sau feed-before) fac din contabilitate un important garant al sincerităţii şi acurateţei datelor prelucrate şi informaţiilor obţinute.

Informaţiile rezultate din prelucrare vor servi planificării, controlului şi reprezentării situaţiilor financiare şi rezultatelor exploatării întreprinderii. Ele fac obiectul cererii unor categorii diverse de utilizatori:

1) Acţionarii, care doresc să măsoare rentabilitatea şi riscul investiţiilor lor, elemente care stau la baza deciziilor de menţinere, creştere sau reducere a aporturilor. Ei sunt interesaţi de fluxurile monetare degajate de întreprindere, de dividende şi rata lor de creştere pe termen lung, de informaţiile contabile care stau la bază determinării riscului, de diverse informaţii previzionale (a căror furnizare ar putea fi însă contrară intereselor întreprinderilor care acţionează într-un mediu concurenţial), de informaţii privind gestiunea mediului întreprinderii, de remuneraţiile directe sau indirecte percepute de manageri şi de mărimea şi natura cheltuielilor generale ale întreprinderii. Acţionarii potenţiali (investitorii) solicită rata rentabilităţii acţiunilor întreprinderii.

Preview document

Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 1
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 2
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 3
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 4
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 5
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 6
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 7
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 8
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 9
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 10
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 11
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 12
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 13
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 14
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 15
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 16
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 17
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 18
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 19
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 20
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 21
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 22
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 23
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 24
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 25
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 26
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 27
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 28
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 29
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 30
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 31
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 32
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 33
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 34
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 35
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 36
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 37
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 38
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 39
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 40
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 41
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 42
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 43
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 44
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 45
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 46
Securitatea activelor informaționale - cerință a unei activități de conducere moderne - Pagina 47

Conținut arhivă zip

 • Securitatea Activelor Informationale - Cerinta a unei Activitati de Conducere Moderne.doc

Alții au mai descărcat și

Auditul Sistemelor Informatice

Societatea Puff SRL a fost infiintata in anul 2001 si are ca obiect de activitate comercializarea produselor si accesoriilor de telefonie mobila si...

Politica de securitate a unei firme

Capitolul 1 1.1 Prezentarea firmei Societatea s-a înfiinţat în 1927 având capital mixt de stat şi privat. Din 1948 compania trece în patrimoniul...

Protecția și Securitatea Sistemelor Informaționale

CAP 1. Cadrul studiului Societatea comercială analizată în acest studiu de caz, ca formă juridică,este o societate pe acţiuni. Obiectul de...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Soluții de Informatizare a Gestiunii Stocurilor

INTRODUCERE Originile contabilităţii se pierd undeva la hotarul dintre istoria “cunoscută” şi partea încă neclară a istoriei societăţii omeneşti....

Raport de practică BC Moldova Agroindbank SA

Introducere Banca Comercială “Moldova Agroindbank” S.A. MAIB este lider al sectorului bancar din Moldova. MAIB este o bancă universală şi dispune...

Studiu Monografic la Bancpost

CAPITOLUL 1 Prezentarea societǎţii bancare. Istoric şi evoluţie 1. Momentul istoric. Principalele etape şi evoluţia Bancpost este astăzi una...

Metode moderne de exploatare și întreținere a motoarelor autoturismelor Dacia 1300

1.1 MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Procesul de invatamant reprezinta un ansamblu de actiuni exercitate in mod constient si sistematic de catre educatori...

Crearea Rețelei Virtual Private Pentru Salamer-Com

Introducere În fiecare an, companiile din lumea întreagă cheltuiesc sume mari în vederea informatizării, însă creşterea investiţiilor în acest...

Dezvoltarea Serviciilor de Comerț Electronic în România

CAP. I – Noţiuni introductive privind comerţul electronic şi afacerile electronice Lucrarea tratează o problemă de mare actualitate, şi anume, cea...

Proiect SIM (Sisteme Informaționale de Management)

PLANIFICREA SISTEMULUI 1. Planul de afaceri A. Descrierea firmei S.C. “SODDA PRO” S.R.L. Sibiu, înfiintatã în anul 1994, este printre cele mai...

Practică BancPost

Introducere Domeniul bancar prezintă un rol deosebit în formarea, dezvoltarea şi buna funcţionare a unei economii. Datorită acestui fapt am ales...

Ai nevoie de altceva?