Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2473
Mărime: 30.84KB (arhivat)
Publicat de: Loredana A.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Asaloș Nicoleta
Materie: Doctrina și deontologia profesiei contabile

Extras din proiect

Introducere

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, obiectivul ei fiind “măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice”, în acest scop “trebuie să se asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori”.

Profesia contabilă este una singură și este formată din mai multe activități: activitatea de ținere a contabilități de elaborare și prezentare a situațiilor financiare de audit, evaluare, alte servicii contabile etc.

Deoarece profesia contabilă este foarte important pentru dezvoltarea societății, vom încerca să abordam unele aspect generale legate de aceasta cât și o succintă prezentare a organismelor implicate în reglementarea și armonizarea sistemului contabil din Marea Britanie.

Sistemul contabil din Marea Britanie

Marea Britanie este o țară de drept cutumiar, spre deosebire de țările Europei continentale, bazate pe dreptul scris. Această caracteristică se traduce prin faptul că, în timp ce pe continent normalizarea a fost asigurată de organisme mai mult sau mai puțin independente de puterea publică, în insulele britanice actul de normalizare a fost rodul experienței profesiei contabile liberale.

Contabilitatea este deconectată de fiscalitate, iar influența profesiei contabile în procesul de normalizare este foarte importantă. Sursa standardelor contabile este organismul privat de reglementare contabilă Accounting Standards Board (ASB), dar legea societăților comerciale (Companies Act) cuprinde o serie de reglementări izvorâte din directive contabile europene. Pentru a constitui o societate pe acțiuni este necesar un mandat regal (Regal Charte) sau o lege specială.

În Regatul Unit, obligația situațiilor financiare de a prezenta „a true fair view” (o imagine adevarată și onestă) prevalează asupra respectării oricărei alte reglementări. Sensul cerinței TFV este de competența curților de justiție care vor ține seama de opinia experților în domeniu, iar viziunea organismului de normalizare Accounting Standards Boards va avea o importanță deosebită.

Britanicii au reușit să construiască o școală proprie de contabilitate, cunoscută sub denumirea de școală de contabilitate anglo-saxonă.

Sistemul contabil britanic are două mari trăsături esențiale și anume: simplitatea și libertatea judecății profesionale.

Trăsăturile esențiale ale contabilității britanice:

- Participarea nesemnificativă a statului la regelementarea contabilă;

- Orientarea informațiilor financiare către nevoile societăți comerciale;

- Reglementarea și evoluția principiilor contabile prin efortul unei profesii liberale puternice;

- Necesitatea realizării misiunii de control al conturilor, prin serviciile puse la dispoziție de cabinetele de audit.

Instituțiile normalizării și reglementării contabile în Marea Britanie

Comitetul de normalizare contabilă britanică a propus în anii `80, crearea unei entități independente de profesie, dotată cu puterea de a emite norme, inspirată după modelul american. Prin Legea comapniilor din 1989, guvernul și-a arogat dreptul de a numi un consiliu responsabil cu reglementarea contabilă, numit „Financial Reporting Council” (FRC) (Consiliul Raportării Financiare), care va fi instalat în anul 1990. FRC a fost numit drept unic organism normalizator independent în sfera contabilității și auditului reponsabil cu elaborarea și implementarea de standarde. Are în subordine cinci consilii:

1. ASB - Accounting Standards Board;

2. APB - Auditing Practices Board;

3. POB - Profesional Oversight Board of Accountancy;

4. FRRP - Financial Reporting Reveiw Panel;

5. AIDB - Accountancy Investigation and Discipline Board.

Bibliografie

1. https://www.academia.edu/

2. https://ro.wikipedia.org/wiki/Association_of_Chartered_Certified_Accountants

3. https://pdfslide.net/documents/sistemul-contabil-din-marea-britanie.html

Preview document

Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 1
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 2
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 3
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 4
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 5
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 6
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 7
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 8
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 9
Sistemul contabil din Marea Britanie și profesia contabilă - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Sistemul contabil din Marea Britanie si profesia contabila.docx

Alții au mai descărcat și

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Studiu comparativ contabilitate. România - Marea Britanie

Introducere Spre deosebire de multe alte profesii moderne, contabilitatea are o istorie care este, de obicei, discutată în termenii unui eveniment...

Principii și modele de reflectare a performanțelor întreprinderii în documentele contabile de sinteză

CAPITOLUL I LOCUL SI ROLUL SITUATIILOR FINANCIARE ÎN EXPRIMAREA ADEVARULUI CONTABIL 1.1. Delimitari privind situatiile financiare În literatura...

Sisteme Contabile din SUA și Marea Britanie

Introducere Lucrarea de față urmărește să realizeze un studiu comparativ intre sistemul contabil american și cel britanic. Cele două sisteme fac...

Sisteme contabile - Japonia, China, Australia, Marea Britanie, Turcia

1. SISTEMUL CONTABIL DIN JAPONIA 1.1. Contextul contabil Industrializarea Japoniei a început în anul 1868 după restauraţia Meiji. Guvernul era...

Contabilitatea și gestiunea imobilizărilor corporale

CAPITOLUL I PROBLEME DE BAZA ALE ORGANIZARII SISTEMULUI CONTABIL IN ROMANIA În ţara noastră, accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea...

Sisteme contabile comparate - Marea Britanie, Japonia

Patru caracteristici ale economiei britanice din secolul al XIX-lea au influenţat în mod decisiv dezvoltarea contabilităţii: dezvoltarea...

Comparație în sistemul contabil din Franța și cel din Marea Britanie

SISTEMUL CONTABIL DIN MAREA BRITANIE Contabilitatea, in ceea ce priveste tehnica si informatia, are obiectivul de a masura si de a trduce...

Sisteme Contabile Comparate Privind Leasingul

INTRODUCERE Originile termenului de "leasing" se regasesc la mijlocul secolului XX cand s-au realizat primele operatiuni de acest fel. Leasingul...

Ai nevoie de altceva?