Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 108 în total
Cuvinte : 34838
Mărime: 124.61KB (arhivat)
Publicat de: Olimpian Drăghici
Puncte necesare: 13
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Profesor Doctor. Augustin Fuerea
Aceasta lucrare are ca scop prezentarea constructiei comunitare, organizarea institutiilor europene, modul de functionare si atributiile institutiilor europene UNIVERSITATEA SPIRU HARET FACULTATEA DE DREPT

Cuprins

 1. Abrevieri 5
 2. CAPITOLUL I. EUROPA Şl CONSTRUCŢIA COMUNITARĂ 7
 3. Istoricul construcţiei comunitare. 7
 4. Lămuriri Conceptuale. 13
 5. Analiza temei principale. 16
 6. CAPITOLUL II. ORGANIZAREA INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE. 21
 7. Organizarea Consiliului Uniunii Europene 21
 8. Organizarea Comisiei Uniunii Europene. 21
 9. Organizarea Parlamentului Uniunii Europene. 27
 10. Organizarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene 28
 11. Organizarea Tribunalul de Primă Instanţă. 33
 12. Organizarea Curţii de Conturi a Uniunii Europene. 33
 13. CAPITOLUL III . FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE. 35
 14. Funcţionarea Consiliului Uniunii Europene. 35
 15. Funcţionarea Comisiei Europene. 40
 16. Funcţionarea Parlamentului Uniunii Europene. 41
 17. Funcţionarea Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 42
 18. Funcţionarea Tribunalul de Primă Instanţă. 53
 19. Funcţionarea Curţii de Conturi a Uniunii Europene. 54
 20. CAPITOLUL IV. ATRIBUŢIILE INSTITUŢIILOR UNIUNII EUROPENE. 56
 21. Atribuţiile Consiliului Uniunii Europene. 56
 22. Atribuţiile Comisiei Uniunii Europene. 57
 23. Atribuţiile Parlamentului Uniunii Europene. 60
 24. Atribuţiile Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. 68
 25. Atribuţiile Tribunalul de primă instanţă European. 70
 26. Atribuţiile Curţii de Conturi Europene. 71
 27. CAPITOLUL V. ALTE ORGANE ALE INSTITUŢIILOR EUROPENE. 73
 28. Organe prevăzute de tratate. 73
 29. Organe tehnice 74
 30. Organe înfiinţate de Instituţiile Comunităţilor Europene. 75
 31. Organe paracomunitare. 75
 32. CAPITOLUL VI. REFORMA TRATATULUI DE LA NISA. 77
 33. Tratatul de la Nisa. 77
 34. Reforma instituţională 79
 35. Modificări generale instituţionale 82
 36. Reforma procedurilor de decizie 87
 37. CAPITOLUL VII. CONSIDERAŢII FINALE. 90
 38. Consideraţii finale privind perspectivele instituţiilor comunitare. 90
 39. Anexe. 95
 40. Listă bibliografică. 102

Extras din proiect

CAPITOLUL I.

EUROPA Şl CONSTRUCŢIA COMUNITARĂ

"Actul unic european, prima revedere generală a tratatelor comunitare, confirmă că, indiferent de faptul că Europa se sprijină pe cele 3 Comunităţi, ea nu se limitează la ele".

Cu toate că reflecţiile cu relevanţă comunitară aparţin, după unii autori, "perioadei Antichităţii, când cucerirle romane au fost considerate ca manifestări ale unei astfel de tendiţe", aceeaşi sorginte având şi încercările de refacere a graniţelor fostului imperiu roman, menţionate în perioada lui Carol cel Mare, prezenta lucrare se va ocupa, îndeosebi, de studiul şi analiza fenomenului comunitar de după anii 1900, mai exact de la sfârşitul primului război mondial şi până în zilele noastre.

Secţiunea I-a.

Istoricul construcţiei comunitare.

Scurt istoric.

Comunităţile europene sunt organizaţii care, pornind de la necesităţile integrării economice, au pregătit condiţiile pentru integrarea politică.

Procesul evolutiv a dus la adâncirea structurilor democratice şi consolidarea puterilor acestora.

Paralel cu procesul evolutiv a avut loc şi extinderea numărului statelor membre, de la cele 6, care au fost la început, până la cele 15 existente în prezent, cu preocupări susţinute de alăturare şi a ţărilor din Europa Centrală şi de Est.

Crearea Comunităţilor europene are ca temei planul lui Robert Schuman fost ministru de externe francez) care, în'anul 1950, a lansat ideea "unei unităţi a Europei Occidentale".

Pornind de la această propunere, 6 ţări europene (Belgia, Franţa, Italia, Germania, Luxemburg şi Olanda) au semnat, în 1951, la Paris, Tratatul care a intrat în vigoare în 1952, instituind prima Comunitate europeană, Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului (C.E.C.A.).Această Comunitate avea ca instituţii: Înalta Autoritate (instituţie suprastatală), Consiliul Special de Miniştri, Curtea de Justiţie şi Adunarea Comună.După ce a intervenit Tratatul de la Bruxelles, din 1965, intrat în vigoare în 1967 (numit şi Tratatul de unificare a Executivului), Comunitatea europeană a cărbunelui şi oţelului dispune de aceleaşi instituţii ca şi celelalte două Comunităţi, ulterior înfiinţate.

Parlamentul european (una dintre instituţiile comune) decide folosirea expresiei "Comunitatea europeană", în scopul de a desemna entitatea politică suprastatală realizată prin tratatele de constituire.De menţionat este faptul că, deşi această terminologie se foloseşte tot mai mult în documentele comunitare, uneori aceasta vine în conflict cu prevederile tratatelor de înfiinţare, fiecare dintre acestea având ca obiectiv stabilirea unei "Comunităţi separate", precum şi cu referirile concrete la instituţiile Comunităţii.

De exemplu, denumirea iniţială a Comisiei, potrivit tratatului, este "Comisia Comunităţilor europene", însemnând autoritatea executivă unică pentru cele 3 tratate care stau la baza Comunităţilor.Comunitatea economică europeană (C.E.E.), precum şi Comunitatea europeană a energiei atomice (C.E.E.A.) au fost înfiinţate prin "Tratatele de la Roma", încheiate în 1957, între aceleaşi 6 state membre ale Comunităţii europene a cărbunelui şi oţelului.Comunitatea economică europeană este, de fapt, cea mai importantă dintre comunităţi cuprizând o sferă largă şi variată de activităţi cu caracter economic şi are relaţii de asociere cu numeroase state de pe diferite continente.

Aceasta şi-a sporit treptat numărul de membri (până a ajuns la cei 15 existenţi în prezent).O preocupare importantă a C.E.E. a fost şi aceea de a încheia Acorduri de asociere cu ţări europene, precum: Islanda, Polonia, Ungaria, Elveţia, Malta, Cipru, România şi forme colective de asociere cu state din Africa, prin convenţiile succesive de la Yaounde (Yaounde I, 1964-1969 şi Yaounde II, 1969-1975).

Acestea au fost înlocuite prin Convenţiile de la Lome (1975, 1991), care au inclus şi state din Caraibe şi Pacific, sporind considerabil numărul statelor asociate.Din perspectiva scopurilor urmărite, observăm că atât C.E.C.A., cât şi C.E.E.A. (EURATOM) au în atenţie crearea unei Pieţe comune a cărbunelui şi oţelului şi, respectiv, a materialelor şi echipamentelor nucleare.C.E.E. intenţionează, potrivit Tratatului de la Roma:

• realizarea unei uniuni vamale, economice şi monetare, prin desfiinţarea taxelor vamale şi a restricţiilor cantitative în comerţul dintre statele membre;

• stabilirea unui tarif vamal comun (T.V.C./T.D.C.) şi a unei politici comerciale comune faţă de terţi;

• promovarea liberei circulaţii a capitalurilor, serviciilor şi a forţei de muncă şi realizarea unei politici economice comune în domeniul agriculturii, trasporturilor, energeticii şi, în perspectivă, o politică bugetară comună.

1. Comunităţile europene în zilele noastre

Comunităţile europene (C.E.) numără în prezent 15 state membre, cu o populaţie de peste 370 de milioane locuitori, şi reprezintă cel mai mare teritoriu comercial din lume.La l ianuarie 1993, C.E. au stabilit mersul ireversibil către integrarea economică, monetară, socială şi politică.

A luat fiinţă Piaţa Unică şi au fost înlăturate o serie de bariere din calea mişcării nestingherite a persoanelor, bunurilor, capitalului şi serviciilor pe tot cuprinsul comunităţilor.

Tratatul asupra Uniunii europene creează o uniune economică şi monetară, precum şi o uniune politică, acordând un statut aparte cetăţenilor europeni, în acelaşi sens vine şi Acordul care stabileşte Spaţiul Economic European între cele 15 state membre ale Comunităţilor şi statele membre ale Asociaţiei europene al liberului schimb.În acest fel, cea mai mare piaţă integrată mondială (peste 370 de milioane de consumatori) devine o realitate.De-a lungul istoriei sale, construcţia europeană a fost marcată de 2 trăsături caracteristice care o deosebesc de încercările anterioare de a uni naţiunile europene:

Preview document

Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 1
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 2
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 3
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 4
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 5
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 6
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 7
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 8
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 9
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 10
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 11
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 12
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 13
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 14
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 15
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 16
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 17
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 18
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 19
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 20
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 21
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 22
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 23
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 24
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 25
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 26
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 27
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 28
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 29
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 30
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 31
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 32
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 33
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 34
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 35
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 36
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 37
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 38
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 39
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 40
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 41
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 42
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 43
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 44
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 45
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 46
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 47
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 48
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 49
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 50
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 51
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 52
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 53
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 54
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 55
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 56
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 57
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 58
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 59
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 60
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 61
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 62
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 63
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 64
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 65
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 66
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 67
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 68
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 69
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 70
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 71
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 72
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 73
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 74
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 75
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 76
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 77
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 78
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 79
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 80
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 81
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 82
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 83
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 84
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 85
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 86
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 87
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 88
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 89
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 90
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 91
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 92
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 93
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 94
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 95
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 96
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 97
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 98
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 99
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 100
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 101
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 102
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 103
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 104
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 105
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 106
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 107
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 108
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 109
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 110
Privire Specială Asupra Sistemului Instituțional Comunitar European - Pagina 111

Conținut arhivă zip

 • Privire Speciala Asupra Sistemului Institutional Comunitar European.doc

Alții au mai descărcat și

Comisia Europeană ca element executiv a UE

Introducere Actualitatea temei investigate Comisia Europeană este instituţia cea mai “revoluţionară” din sistemul comunitar, fiind motorul...

Comisia Europeană

INTRODUCERE Tratatul de la Paris, cel prin care s-a instituit Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului (CECO) a creat patru institutii : -...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

Drept Comunitar European

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei, care si-a tinut prima sa sesiune la 10 august 1949, poate fi...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Semnătura electronică

INTRODUCERE Integrarea este o strategie cu o dimensiune constructivă, iar această componentă constructivă este una cât se poate de bine profilată....

Modelul European de Integrare

1. Modelul european de integrare Integrarea economică este un fenomen complex şi dinamic care vizează unificarea unor spaţii economice anterior...

Modele de creștere economică

Introducere Se spune ca: ”o dată ce cineva începe să se gândească la creşterea economică, îi va fi greu să se mai gândească la altceva”(Robert...

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei

Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, care şi-a ţinut prima sa sesiune la 10 august 1949, poate fi considerată cea mai veche adunare...

Politică externă și de securitate comună

POLITICA EXTERNĂ ŞI DE SECURITATE COMUNĂ –PESC 1. Normele aquis-ului comunitar În opinia specialiştilor în studii de securitate (Barry Buzan, Ole...

Ai nevoie de altceva?