Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 18041
Mărime: 94.03KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Păduraru
Puncte necesare: 12

Cuprins

 1. PARTEA I 1
 2. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DREPTULUI 1
 3. SECŢIUNEA 1 1
 4. 1.1. SENSURILE ŞI ETIMOLOGIA TERMENULUI „DREPT”. SENSUL FILOSOFIC ŞI SENSUL JURIDIC AL TERMENULUI 1
 5. 1.2.NECESITATEA DEFINIRII DREPTULUI 4
 6. 1.3. ORIGINEA ŞI DIMENSIUNEA ISTORICĂ A DREPTULUI 5
 7. 1.4. DIVIZIUNILE GENERALE ALE DREPTULUI 10
 8. 1.4.1 Dreptul intern şi extern 10
 9. 1.4.2 .Dreptul determinator şi sanţionar 11
 10. 1.4.3 .Dreptul public şi privat 11
 11. 1.4.4. Definiţia dreptului 12
 12. DEFINIŢIA DREPTULUI CA FENOMEN 18
 13. SECŢIUNEA 1. CARACTERISTICILE DREPTULUI 18
 14. 2.1. DREPTUL CA ANSAMBLU DE REGULI 18
 15. 2.2. DREPTUL CA ANSAMBLU DE REGULI DE CONDUITĂ 19
 16. 2.3. REGULILE JURIDICE VIZEAZĂ EXTERIORIZAREA CONŞTIINŢEI 20
 17. 2.5. REGULILE JURIDICE SUNT REGULI GENERALE ŞI IMPERSONALE 21
 18. PARTEA II 26
 19. PRINCIPIILE ŞI FUNCŢIILE DREPTULUI 26
 20. SECŢIUNEA 1 26
 21. PRINCIPIILE DREPTULUI 26
 22. 1.1. NOŢIUNEA DE „PRINCIPIU” 26
 23. 1.2. ROLUL PRINCIPIILOR DREPTULUI 29
 24. 1.3. PRINCIPIILE DREPTULUI 30
 25. 1.3.1. Principiile dreptului 30
 26. 1.3.2. Principiul libertăţi şi legalităţii 31
 27. 1.3.3. Principiul justiţiei 33
 28. 1.3.4. Principiul responsabilităţii 35
 29. SECŢIUNEA 2 36
 30. FUNCŢIILE DREPTULUI 36
 31. 2.1. NOŢIUNEA FUNCŢIILOR DREPTULUI 36
 32. 2.2.1. Funcţia de instituţionalizare sau formalizarea juridică a organizării social politice 37
 33. 2.2.1. Funcţia de conservare apărare şi garantare a valorilor fundamentale ale societăţii 38
 34. 2.2.3. Funcţia de conducere a societăţii 39
 35. 2.2.4. Funcţia normativă 39
 36. PARTEA III 41
 37. INTERPRETAREA DREPTULUI 41
 38. SECŢIUNEA 1 41
 39. NOŢIUNEA ŞI SCOPUL INTERPRETĂRII 41
 40. 1.1. INTRODUCERE. NOŢIUNEA ŞI SCOPUL INTERPRETĂRII 41
 41. 1.2. APLICARE ŞI INTERPRETARE A DREPTULUI 41
 42. 1.3. NECESITATEA INTERPRETĂRII 42
 43. SECŢIUNEA 2 45
 44. FORMELE INTERPRETĂRII 45
 45. 2.1. INTRODUCERE 45
 46. 2.2. INTERPRETARE OFICIALĂ 45
 47. 2.2.1 Interpretare autentică 46
 48. 2.2.2 Interpretarea judiciară (cazuală) 48
 49. 2.2.3 Interpretarea administrativă 50
 50. 2.3. INTERPRETAREA NEOFICIALĂ 51
 51. PARTEA IV 52
 52. METODELE DE INTERPRETARE A DREPTULUI 52
 53. SECŢIUNEA 1 52
 54. PROCEDEELE ELEMENTARE ALE INTERPRETĂRII 52
 55. 1.1. INTRODUCERE 52
 56. 1.2. INTERPRETAREA GRAMATICALĂ 52
 57. 1.3. METODA SISTEMATICĂ 53
 58. 1.4. METODA LOGICĂ 54
 59. 1.5. METODA ISTORICĂ 56
 60. 1.6. INTERPRETAREA TELEOLOGICĂ 56
 61. SECŢIUNEA 2 57
 62. PROCEDEELE INTERPRETĂRII CONSTRUCTIVE ŞI RESTRICTIVE 57
 63. 2.1. INTRODUCERE 57
 64. 2.2. CELE DOUĂ TENDINŢE ALE INTERPRETĂRII 57
 65. 2.3. PROCEDEELE INTERPRETĂRII CONSTRUCTIVE 59
 66. 2.4. PROCEDEELE INTERPRETĂRII RESTRICTIVE 60
 67. 2.5. CÂTEVA PRINCIPII DE INTERPRETARE 61
 68. 2.6. INTERPRETAREA LEGII ŞI INTERPRETAREA ACTELOR PRIVATE 63
 69. SECŢIUNEA 3 65
 70. FUNCŢIA CREATOARE A INTERPRETĂRII ŞI RESPONSABILITATEA INTERPRETULUI 65
 71. 3.1. FUNCŢIA CREATOARE A INTERPRETĂRII 65
 72. 3.2. RESPONSABILITATEA INTERPRETULUI 65
 73. PARTEA V 67
 74. ANALOGIA 67
 75. PARTEA VI 69
 76. REMARCI CONCLUZIVE 69
 77. BIBLIOGRAFIE 70

Extras din proiect

PARTEA I

CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NOŢIUNEA DREPTULUI

Secţiunea 1

1.1. Sensurile şi etimologia termenului „drept”. Sensul filosofic şi sensul juridic al termenului

Termenul „drept” poate fi înţeles în două sensuri, care acoperă două realităţi distincte. În limbajul filosofic care s-a conturat treptat, pornind de la ideile lui Aristotel şi Platon sau Tomas d’Aquino, dreptul este conceput în sensul de justeţe, echitate. În acest sens prin drept înţelegem de a da sau a recunoaşte fiecăruia ceea ce i se cuvine. Sensul acesta este prezentat în operele jurisconsulţilor romani, în lucrările lor de bază care amintim: „Instituţiile”, „Digestele”, „Questiones”, „Response”, „Definiţiile”.

Cât priveşte sensul juridic al termenului şi aici va trebui să facem, o distincţie şi să deosebim dreptul obiectiv de dreptul subiectiv.

Dreptul obiectiv reprezintă totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor şi colectivităţilor în cadrul vieţii sociale, în anumite cazuri chiar prin forţa de constrângere a statului.

Dreptul subiectiv este îndrituirea subiecţilor participanţi la un raport juridic concret, respectiv ceea ce pot să pretindă ei de la ceilalţi subiecţi de drept în cadrul unui raport juridic.

În situaţiile de mai sus „obiectiv” şi „subiectiv” nu sunt utilizate în sens filosofic, după obiectiv este ceea ce există independent de voinţa noastră, iar subiectiv este ceea ce depinde de voinţă. Dreptul obiectiv ca totalitate a normelor juridice exprimă faptul că ele sunt independente de subiectele raportului juridic concret. Drepturile subiective decurg din dreptul obiectiv.

În limba engleză există doi termeni diferiţi pentru a desemna cele două sensuri ale termenului „drept”. Astfel sunt LAW pentru dreptul obiectiv şi RIGHT pentru dreptul subiectiv.

Sensul cel mai răspândit al termenului „drept” este cel de drept obiectiv. Din această cauză ori de câte ori se foloseşte expresia „drept” fără un alt atribut se înţelege dreptul în sensul lui directiv.

Dreptul obiectiv privit ca un ansamblu de reguli de conduită este menit să reglementeze viaţa oamenilor grupaţi în societate. Şi dreptul obiectiv, la rândul lui poate fi privit sub un dublu aspect: ca un ansamblu de izvoare (acte normative, obiceiuri, practică judiciară), care reprezintă aspectul static al dreptului şi care presupune cercetarea, descrierea, sistematizarea formelor sub care se prezintă regulile de drept – pe de o parte, iar pe de altă parte formele prin care se realizează dreptul precum şi autorităţile (organele de stat) care sunt competente să utilizeze aceste forme şi care reprezintă aspectul dinamic al dreptului.

Există unii autori care înţeleg prin drept nu numai o totalitate de norme ci şi o totalitate de concepte care permit transpunerea în drept a cerinţelor de fond ale vieţii sociale. Ei arată „În acelaşi timp cu substanţa” (şi pentru ai da satisfacţie) dreptul ar apărea deci, prin intermediul tehnicii, nu numai ca un ansamblu de norme, ci şi ca un ansamblu de concepte. Prin semnificaţia pe care conceptele o au, dreptul, privind nu în scopurile care îl comandă, ci în mijloacele prin care se exprimă s-ar înfăţişa cu alte cuvinte, într-un fel specific cu o construcţie logică.

Mai amintim că pentru o denumire totalitatea normelor de drept care sunt în vigoare la un moment dat ţi se aplică într-o anumită ţară se utilizează expresia de „drept pozitiv”.

Preview document

Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 1
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 2
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 3
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 4
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 5
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 6
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 7
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 8
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 9
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 10
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 11
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 12
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 13
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 14
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 15
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 16
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 17
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 18
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 19
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 20
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 21
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 22
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 23
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 24
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 25
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 26
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 27
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 28
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 29
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 30
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 31
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 32
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 33
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 34
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 35
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 36
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 37
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 38
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 39
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 40
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 41
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 42
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 43
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 44
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 45
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 46
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 47
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 48
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 49
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 50
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 51
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 52
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 53
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 54
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 55
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 56
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 57
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 58
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 59
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 60
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 61
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 62
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 63
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 64
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 65
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 66
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 67
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 68
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 69
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 70
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 71
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 72
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 73
Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului - Pagina 74

Conținut arhivă zip

 • Studiul asupra Metodelor de Interpretare a Dreptului.doc

Alții au mai descărcat și

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Teoria generală a dreptului

TEMA I TEORIA GENERALA A DREPTULUI SI LOCUL EI ÎN SISTEMUL STIINTELOR JURIDICE 1. Necesitatea studierii dreptului Fenomenul dreptului...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Noțiuni Generale de Drept

I Noţiunea de ,,drept” şi locul dreptului în sistemul ştiinţelor sociale. 1. Rolul ştiinţei în epoca modernă. Ştiinţa s-a structurat în epoca...

Dimensiunea socială a dreptului

Dreptul este un produs al societatii, in consecinta existenta si exercitarea drepturilor omului este posibila doar datorita reglementarii juridice...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Importanța lui Ibn Khaldun pentru filosofia arabă a istoriei

Introducere 1. Din Imperiu arab – Imperiu islamic Originar din Tunis, Ibn Haldun este un reprezentant tipic al vecului al XIV-lea. La data...

Cercetare de Marketing Privind Calitatea Serviciilor Prestate în Cadrul Firmei

Introducere Mi-am ales această temă deoarece am dorit să cunosc mai bine firma la care lucrez, respectiv, S.C. Confiden Travel S.R.L., hotel...

Politici și tratamente contabile privind impozitul pe profit

Obiectivul general al prezentei lucrari îl reprezintă tratarea aspectelor contabile si fiscale in ceea ce priveste impozitul pe profit, prin...

Constituția Uniunii Europene

Se poate spune ca dorinta unei Europe Unite este o idee foarte veche. Multi gânditori, multe personalitati au gândit o astfel de Europa Unita înca...

Exercitarea Atribuțiilor Specifice Funcției de Președinte al Înaltei Curți de Casație și Justiție

CAP.I - PREZENTAREA SINTETICĂ A ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - ORGANIZAREA ŞI COMPETENŢELE ÎNALTEI CURŢI DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE În...

Politici și Opțiuni Privind Contabilitatea intre Interesul Fiscal și Interesul Gestionar al Unei Inteprinderi

Cap. 1. Noţiuni teoretice privind contabilitatea intre interesul fiscal si interesul gestionar al unei întreprinderi 1.1. Raportul contabilitate-...

Dezvoltarea Abilității Creatoare a Preșcolarilor prin Modificarea Raportului educatoare-copil

Cap. I Importanţa teoretică şi practică a creativităţii în etapa actuală Perioada preşcolară constituie o etapă distinctă în procesul de instruire...

Medicină legală - reacția vitală

CAPITOLUL I CONSIDERATII INTRODUCTIVE 1.1. ASPECTE GENERALE CU PRIVIRE LA REACŢIA VITALĂ Problema reacţiei vitale este aproape atât de veche ca...

Ai nevoie de altceva?