Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2815
Mărime: 203.03KB (arhivat)
Publicat de: Alina A.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alina
Facultatea de Finante, Banci si Contabilitate
Universitatea Crestina "Dimitrie Cantemir", Bucuresti
Specializare: facultatea de finanțe, bănci și contabilitate

Cuprins

  1. INTRODUCERE ..1
  2. 1. SISTEMUL VENITURILOR BUGETARE ..2
  3. 2. STUDIU DE CAZ (ANALIZA NIVELULUI, DINAMICII SI STRUCTURII VENITURILOR PUBLICE ALE ROMÂNIEI) 5
  4. CONCLUZII 11
  5. BIBLIOGRAFIE .12

Extras din proiect

INTRODUCERE

În cadrul acestei lucrari voi aborda tema sistemului de venituri publice ale Romaniei, perioada analizată fiind 2014-2019. Se vor prezenta componența și importanța sistemului veniturilor bugetare, evoluția ponderii veniturilor publice totale în PIB, precum și dinamica veniturile bugetare pe parcursul a 5 ani (2014-2019) și a factorilor care au determinat această evoluție.

Deasemenea, voi prezenta structura veniturilor publice si voi analiza comparativ ( în anul 2015 față de 2014 și în anul 2017 față de 2016) ponderea prinipalelor tipuri de venituri în total venituri publice.

1.SISTEMUL VENITURILOR BUGETARE

Economia modernă este caracterizată de fenomenul creșterii mai rapide a necesarului de resurse decât a posibilităților de procurare a acestora. Resursele au caracter limitat, în timp ce cererea de resurse prezintă o accentuată tendință de creștere. Resursele sunt elemente ale bogăției unei națiuni. Resursele, provenind din produsul intern brut, la care se adaugă importul, sunt folosite pentru: consum, formare brută de capital și export. Alături de resursele materiale, umane, valutare și informaționale, un rol deosebit îl au resursele financiare.

Resursele financiare reprezinta totalitatea mijloacelor banești necesare realizarii obiectivelor economice si sociale intr-un interval de timp determinat.

În categoria resurselor financiare se includ resurselor autorităților și instituțiilor publice, resursele întreprinderilor publice și private, resurselor organismelor fără scop lucrativ, precum și resursele populației.

Resursele financiare publice includ resursele administrației de stat centrale si locale, resursele necesare protecției si asigurărilor sociale de stat, precum si resursele instituțiilor și autorităților publice cu caracter autonom.

Veniturile generale ale statului sunt formate din totalitatea resurselor banești instituite prin lege, ce alcatuiesc sistemul veniturilor bugetare.

Veniturile bugetului statului si ale bugetelor locale au o mare importanță nu numai ca sume care alimentează bugetul, ci și prin influența pe care acesta o exercită asupra activitații economice si sociale a țării.

Sistemul veniturilor bugetare trebuie astfel conceput, legiferat si aplicat, încât să se realizeze două obiective: a) să alimenteze sistematic bugetul de stat si bugetele locale cu venituri suficiente; b) să stimuleze activitatea economică si socială a agenților economici si a cetățenilor. În România, principiul de fundamentare a bugetelor este cel al metodei automate. Astfel, orice buget are următoarea structură: denumire indicator, cod indicator realizări ale anului „n-2”, programul anului n-1, propuneri anul „n”, estimări ale anului „n+1”, estimări ale anului „n+2”, estimări ale anului „n+3”.

Fundamentarea veniturilor se realizează de Ministerul Economiei și Finanțelor (pentru veniturile care se încasează la bugetul de stat, bugetul asigurărilor de stat și la bugetul fondurilor speciale). Veniturile bugetelor locale sunt estimate de fiecare consiliu local/județean în parte. Veniturile proprii ale diferitelor instituții publice se stabilesc de ordonatorii de credite ale instituțiilor care urmează să le realizeze cu avizul ordonatorilor de credite superiori, dacă este cazul.

Bibliografie

1. Moșteanu Tatiana (coord.), Attila Gyorgy, Campeanu Emilia (2008), Buget și trezorerie publică, editia a 3-a, rev, Editura Universitară, București

2. Văcărel Iulian (coord.), Bercea Florian, Bistriceanu D.Gh., Moșteanu Tatiana (2008), Finanțe publice, ediția a VI, Editura Didactică și Pedagogică, București,

3. Vintilă Georgeta (2008), Fiscalitate: Metode și tehnici fiscale, ediția a doua revizuită și adăugită, Editura Economică, București

4. Legea privind finanțele publice locale nr 273 din 29 iunie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 627 din 20 iulie 2007 cu modificările și completările ulterioare

5. Ministerul Finanțelor Publice - Rapoarte anuale

6. Ministerul Finanțelor Publice - Bugete generale consolidate

Preview document

Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 1
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 2
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 3
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 4
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 5
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 6
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 7
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 8
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 9
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 10
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 11
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 12
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 13
Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019 - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Analiza sistemului de venituri publice ale Romaniei in perioada 2014-2019.docx

Alții au mai descărcat și

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Locul și Rolul Accizelor în Sistemul Impozitelor Indirecte

Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o deţin prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul...

Impozite indirecte - Accizele în România

INTRODUCERE Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului și cea mai veche, în ordinea apariției veniturilor publice....

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Slovenia

Capitolul 1. Strucura resurselor financiare publice conform clasificației oficiale 1.1 Sinteza clasificației bugetare a resurselor financiare...

Studiu de caz pe exemplul României 2016-2019

Politica monetara, este o componenta a politicii economice, ea nu poate fi elaborata si urmarita independent de celelalte actiuni ale puterii...

Analiza comparativă a dimensiunii și structurii resurselor financiare publice în România și Germania

Cap 1 Structura resurselor financiare publice conform clasificatiei oficiale 1.1 Cadru conceptual Resursele financiare reprezintă totalitatea...

Analiza funcționalității bugetelor centrale în România

Introducere Economia publică, prin dimensiune și complexitate, presupune un program economic pe un timp determinat și acoperit printr-un program...

Ai nevoie de altceva?