Impozite indirecte - Accizele în România

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 4484
Mărime: 112.01KB (arhivat)
Publicat de: Alii P.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. univ. dr. Ioana Lăzărescu

Cuprins

 1. INTRODUCERE 3
 2. Capitolul 1. Impozite indirecte - Noțiuni teoretice 4
 3. 1.1. Impozitele, evoluția și rolul acestora în țările cu economie de piață 4
 4. 1.2. Impozitele indirecte - Caracteristici, avantaje, dezavantaje 5
 5. 1.3. Clasificarea impozitelor indirecte 6
 6. Capitolul 2. Studiu de caz privind accizele 9
 7. 2.1. Accizele în Codul Fiscal 9
 8. 2.2 Analiza accizelor în România 2020 11
 9. 2.2.1 Accizele în România - 2020 11
 10. 2.2.2 Accize - cote și scutiri 13
 11. Concluzii 15
 12. Propuneri 15
 13. Bibliografie 17

Extras din referat

INTRODUCERE

Impozitele sunt cea mai importantă resursă financiară a statului și cea mai veche, în ordinea apariției veniturilor publice.

Economiștii de factură liberală, ca de pildă Milton Friedman, laureat al premiului Nobel pentru economie, recomandă utilizarea impozitelor indirecte și eliminarea/diminuarea forte a celor directe, deoarece în acest fel se formează pentru ofertă/cerere prețuri de piață ce reflectă ansamblul mediului de tranzacții, fără a mai fi necesară corectarea rezultatelor financiare finale ale operațiunilor economice cu impactul pe care îl are impozitarea veniturilor și a averii.

Un alt argument se referă la faptul că evaziunea fiscală in cazul acestor impozite este mult mai greu de realizat, astfel încât sporește randamentul fiscal. Această opinie teoretică nu este reflectată in practica fiscală a multor țări (dezvoltate sau mai puțin dezvoltate) în care, în ultimii circa 15 ani, ponderea impozitelor indirecte in total venituri fiscale s-a menținut, cu mici oscilații, relativ constantă.

Potrivit opiniei lui Iulian Văcărel, membru al Academiei Romane, preferința autorităților fiscale pentru impozite indirecte, manifestă de altfel și in Romania, este rezultatul a ceea ce, cu un singur cuvânt, putem numi comoditate.

Capitolul 1. Impozite indirecte - Noțiuni teoretice

1.1. Impozitele, evoluția și rolul acestora în țările cu economie de piață

În economiile moderne, statele colectează impozitele atât pentru finanțare a cheltuielilor, cât și pentru îndeplinirea triplului lor rol de stabilizare, de distribuire și de alocare.

Definițiile date impozitelor sunt multiple, în funcție de teoriile despre impozite care au fost emise în decursul vremii, pe de o parte, iar pe de altă parte, în funcție de poziția autorilor cu privire la impozite.

Cele mai reprezentative definiții ale impozitelor sunt:

“Impozitul reprezintă o formă de prelevare silită la dispoziția statului,fără contraprestație directă și cu titlu nerambursabil,a unei părți din veniturile sau averea unei persoane fizice și/sau juridice, în vederea acoperirii unor necesități publice”.

“Impozitul reprezintă prestație pecuniară, pretinsă pe cale de autoritate, cu titludefinitiv și fără contraprestație, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.” (GastonJeze).

„Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părți din veniturile și/sauaverea persoanelor fizice și juridice la dispoziția statului în vederea acopeririicheltuielilor publice. Această prelevare se face în mod obligatoriu, cu titlu definitiv(nerambursabil) și fără contraprestație directă din partea statului”

Impozitul are caracter universal ca o consecință a suveranității statului și el este o instituție de drept publică fără de care nu se poate concepe existența statului,făcând parte organică din el .

În evoluția modernă a impozitelor, instituirea acestora cu consimțământul contribuabililor a fost subordonată competiției parlamentare, că organe legislative cu caracter reprezentativ de a reglementa impozitele și celelalte venituri necesare acoperirii cheltuielilor publice.

Plata impozitului are caracter obligatoriu pentru toate persoanele fizice și juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau care posedă un anumit gen de avere. Dreptul de a instituii impozite îl are statul, care îl exercită prin organele puterii centrale (Parlamentul) și ale administrației locale de stat.

Bibliografie

1. Ioan Talpoș, Finanțele României, Vol. I, Editura Sedona, Timișoara 1995, pag. 1370.

2. Iulian Văcărel, Gh. Bistriceanu și colectiv, „Finanțe Publice” ed. a IV-a, EdituraDidactică și Pedagogică RA, Bucureșți 2004, pag. 358

3. https://www.academia.edu/6695791/Referatl_ro-Despre_accize

4. https://adevarul.ro/economie/stiri-economice/cat-vor-costa-tigarile-2022-conform-calendarului-majorarii-accizelor-In-12-ani-pretul-s-a-triplat-1_5ac49776df52022f75676359/index.html

5. https://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/CURS%205.pdf

6. https://doctorat.ubbcluj.ro/sustinerea_publica/rezumate/2011/finante/Roiban%20Iosif_RO.pdf

7. http://www.espaco.ro/dictionar/taxele-de-inregistrare-si-de-timbru-1579.html

8. https://www.libertatea.ro/stiri/acciza-la-tigari-creste-cu-1-de-la-1-iunie-si-cu-2-de-la-1-ianuarie-2018-1830389

9. http://www.mfinante.gov.ro/legis.html;jsessionid=BDEEQc44NFyBXsBm0VMHY8lJPrKfnCuZ98IXImpY.master:server32?id=44&pagina=taxe&menu=Impozite

10. https://monitorul.fisc.md/editorial/accizele-2017-2020-produse-din-tutun.html

11. https://www.noulcodfiscal.ro/titlu-8/capitol-1/sectiune-5/articol-354.html

12. https://prezi.com/tgsppvae030r/analiza-impozitelor-indirecte-in-romania-in-periada-2010-201/

13. https://www.profit.ro/taxe-si-consultanta/ultima-ora-acciza-la-tigarete-a-fost-majorata-si-mai-mult-preturile-pachetelor-de-tigari-cresc-de-la-1-ianuarie-18753862

14. https://www.profit.ro/insider/macro/romania-al-treilea-mare-producator-de-tigari-din-ue-18140993

15. https://www.scribd.com/doc/31001627/impozite-indirecte-referat

16. https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_11102018.htm#NivelAccize

17. https://tobacconomics.org/wp-content/uploads/2016/11/Tobacco-Taxation-Fact-Sheet_Romanian.pdf

18. https://ro.wikipedia.org/wiki/Sistemul_fiscal_rom%C3%A2n

Preview document

Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 1
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 2
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 3
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 4
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 5
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 6
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 7
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 8
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 9
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 10
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 11
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 12
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 13
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 14
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 15
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 16
Impozite indirecte - Accizele în România - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Impozite indirecte - Accizele in Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza sistemului de venituri publice ale României în perioada 2014-2019

INTRODUCERE În cadrul acestei lucrari voi aborda tema sistemului de venituri publice ale Romaniei, perioada analizată fiind 2014-2019. Se vor...

Evoluții și tendințe privind politica monetară și fiscal-bugetară în România

INTRODUCERE Scopul acestei lucrări este de a oferi o prezentare și totodată o analiză a evoluției și tendințelor privind politica monetară și...

Locul și Rolul Accizelor în Sistemul Impozitelor Indirecte

Ponderea cea mai mare în cadrul resurselor financiare ale statului o deţin prelevările obligatorii, care sunt realizate prin intermediul...

Particularitățile Impozitelor Indirecte în Uniunea Europeană

Introducere Gradul de dezvoltare al unei economii este determinat într-o proporţie însemnată de structura sistemului fiscal, de modul în care...

Analiza prelevărilor din impozitele indirecte

1. ASPECTELE TEORETICE PRIVIND IMPOZITELE INDIRECTE 1.1 Aspectele conceptuale privind fiscalitatea și rolul ei în economie Politica fiscală a...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind fiscalitatea la o societate comercială

INTRODUCERE Societatea românească încă traversează o perioadă de profunde transformări, generate de tranziţia de la un sistem centralizat la un...

Accizele în România și Armonizarea Lor cu Cele Practicate în Cadrul Uniunii Europene

Introducere În condiţiile complexe ale mecanismelor pieţei concurenţiale şi în legătură directă cu încercările statelor moderne de a utiliza...

Taxa pe valoare adăugată (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Armonizarea fiscală în Uniunea Europeană

1. UNIUNEA EUROPEANĂ 1.1. Prezentare a Uniunii Europene şi scurt istoric La baza actului de naştere a Comunităţilor Europene stă declaraţia din 9...

Studiu privind impozitele indirecte asupra unei societăți comerciale

I. Locul si rolul impozitelor indirecte in cadrul sistemului fiscal din Romania I. 1. Necesitatea reformei fiscale si etapele infaptuirii reformei...

Accizele armonizate - sfera de aplicare și modalități de calcul

INTRODUCERE Modificările importante aduse legislaţiei în domeniul fiscal, modificări determinate de constrângerile interne dar şi de necesitatea...

Impozitele Indirecte

Notiunea de impozit provine din limba latina de la cuvântul “impozitus” si din limba franceza de la cuvântul “impôt”. Impozitul reprezinta o...

Analiza veniturilor și cheltuielilor bugetare de stat

INTRODUCERE Instituirea sistemelor bugetare este rezultatul eforturilor depuse, în mod deosebit de burghezia aflată în ascensiune, pentru a se...

Ai nevoie de altceva?