Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE

Proiect
9.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 76 în total
Cuvinte : 28918
Mărime: 152.12KB (arhivat)
Publicat de: Adnana Peter
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lucia Castravet
Ministerul Educaţiei şi Tineretului al RM Universitatea de Stat din Moldova Facultatea Ştiinţe Economice Catedra Finanţe şi Bănci

Cuprins

 1. Introducere .3
 2. Capitolul I. Cadrul general privind conceptul de sistem monetar
 3. 1.1 Sistemul monetar: concept, particularităţi.7
 4. 1.2 Clasificări şi tipuri de sisteme monetare.13
 5. Capitolul II. Particularităţi de dezvoltare a Sistemului Monetar European (SME)
 6. 2.1 Sistemul Monetar European: apariţie, funcţionare.22
 7. 2.2 Uniunea Economică şi Monetară – obiectiv central al SME.30
 8. 2.3 Perspective de dezvoltare a SME.38
 9. Capitolul III. Cercetarea sistemului monetar naţional al Republicii Moldova
 10. 3.1 Dezvoltarea sistemului monetar naţional.51
 11. 3.2 Promovarea politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei.54
 12. Concluzii şi propuneri.64
 13. Bibliografie.67
 14. Adnotare.69
 15. Anexe.70

Extras din proiect

Introducere

Sistemul monetar poate fi definit ca un anumit mod de organizare şi reglementare a circulaţiei monetare dintr-o ţară, pe baza unor legi speciale ale statului respectiv. De asemeanea putem găsi şi următoarea definiţie că sistemul monetar reprezintă „totalitatea instrumentelor şi tehnicilor, precum şi un complex de instituţii şi modalităţi care permit reglementarea circulaţiei monetare dintr-o ţară, prin intermediul unui ansamblu de norme juridice care sunt adoptate de autoritatea publică”.

Odată cu consolidarea statelor, acestea şi-au asumat anumite atribuţii monetare, şi anume de a crea moneda, de a defini unitatea monetară, precum şi de a stabili paritatea metalică. Politica monetară a statului, determinată de condiţiile generale de dezvoltare ale acestuia, impune existenţa unui sistem monetar unic, ce are ca rol de a asigura stabilitatea şi elasticitatea sistemelor monetare. Aşa dar, sistemele monetare au trăsături comune, generale, dar se individualizează în funcţie de specificul naţional şi al perioadei.

În funcţie de elementele componente ale sistemelor monetare, s-au putut indentifica, de-a lungul evoluţiei lor următoarele tipuri: sisteme metaliste şi sisteme nemetaliste.

Sistemele monetare metaliste au la bază metalul monetar, în funcţie de care se poate realiza distincţia între bimetalism şi monometalism.

Conform academicianului Costin Kiriţescu, bimetalismul reprezintă „o bază a sistemelor monetare în cadrul căreia două metale, aurul şi argintul, servesc ca echivalent general şi ca mijloc de circulaţie”. Bimetalismul a fost introdus în speranţa că ar putea asigura mai bine, decît monometalismul argint (cel mai vechi etalon metalic), stabilitatea monedei prin procese compensatoare. În cadrul acestui sistem baterea monedelor etalon pentru ambele metale era liberă, circulaţia lor fiind paralelă şi simultană.

Caracteristic sistemelor monetare actuale îl reprezintă etalonul bazat pe puterea de cumpărare. Afirmarea puterii de cumpărare, în calitate de etalon monetar, rezultă din contribuţia diferită a bunurilor şi serviciilor, în cadrul unei economii naţionale sub formă de corespondent al monedelor aflate în circulaţie. Dimensionarea acestui etalon este posibil de atins prin determinarea puterii de cumpărare a monedelor , pe baza indicilor de preţ, şi mai apoi a cursurilor de schimb între monedele naţionale ale diverselor ţări.

Comparativ cu bimetalismul, în cadrul monometalismului, rolul de metal monetar este îndeplinit fie de aur, fie de argint. Astfel, monometalismul poate fi definit ca un sistem bănesc, care prevede că un singur metal (aurul sau argintul) poate servi ca echivalent general şi drept bază a circulaţiei băneşti, iar monedele şi semnele valorice aflate în circulaţie sunt convertibile în aur sau argint. În cadrul acestui sistem, conţinut de aur sau argint al fiecărei unităţi monetare era stabilit prin lege fiind precizată cantitatea de metal monetizat.

Atunci cînd etalonul monetar a fost reprezentat de argint, sistemul a fost denumit „silver standard”, iar în cazul folosirii aurului ca metal monetar denumirea sistemului a fost „gold standard”, acesta fiind cel mai răspîndit sistem monometalist. De asemenea au existat încercări de a folosi platina ca bază a sistemului monetar, dar datorită rarităţii şi a valorii ridicate, s-a renunţat la acest metal.

Sistemul Monetar European a fost lansat în 13 martie 1979, ca succesor al „şarpelui monetar”, fiind conceput într-un moment în care Europa cunoştea o mare instabilitate, ceea ce a condus autorităţile monetare europene spre căutarea unei „zone de stabilitate monetară”. Consiliul European de la Copenhaga, din 7-8 aprilie 1978, şi cel de la Breme din 6-7 iulie, acelaşi an, au tras liniile noului sistem. Acestea au fost adoptate de Consiliul European de la Bruxelles, în decembrie 1978, iar punerea în aplicare a fost decisă la 13 martie 1979. La sistem au aderat Franţa, Germania, Belgia, Italia, Danemarca, Olanda, Luxemburg şi apoi Anglia.

Principiile de bază ale noului sistem au fost următoarele:

1. cursuri de schimb fixe, dar ajustabile la perioade relativ lungi; aceste cursuri se stabilesc prin definirea şi respectarea unui „curs pivot” al fiecărei monede participante faţă de etalonul comun reprezentat de ECU;

2. repartizarea echilibrată a sarcinilor de intervenţie şi de ajustare care revin diverselor ţări participante;

3. solidaritatea ţărilor membre, realizată, în principal, prin crearea unei rezerve valutare comune şi prin credite reciproc acordate în caz de dificultăţi în ceea ce priveşte balanţa de plăţi sau finanţarea intervenţiilor.

Aceste principii s-au concretizat în următoarele caracteristici tehnice ale SME:

• apariţia ECU şi rolul central pe care acesta l-a jucat în sistem;

• existenţa unui indicator de divergenţă care declanşează intervenţiile băncilor centrale pe piaţă;

• instituţionalizarea şi perfecţionarea sprijinului destinat intervenţiei pe piaţă pentru menţinerea cursului în limitele prestabilite.

Banca Naţională a Moldovei a fost înfiinţată în anul 1991 prin decretul preşedintelui Republicii Moldova din 4 iunie 1991 "Cu privire la Banca Naţională a Moldovei" conform căreia Banca Republicană din Moldova a Băncii de Stat a URSS a fost reorganizată în Banca Naţională a Moldovei. La 11 iunie 1991 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea cu privire la Banca Naţională de stat a Moldovei, iar la 12 iunie 1991 Legea cu privire la bănci şi activitatea bancară. Astfel, aceste acte legislative au pus fundamentul sistemului bancar din Moldova.

Atribuţiile de bază ale B.N.M. sunt:

1. stabilirea şi implementarea politicii monetare şi valutare în stat;

2. activitatea de bancher şi agent fiscal al statului;

3. autorizarea, supravegherea şi reglementarea activităţii instituţiilor financiare;

4. supravegherea sistemului de plăţi în Republica Moldova şi facilitarea funcţionării eficiente a sistemului de plăţi interbancare;

5. emisiunea monedei naţionale;

6. stabilirea, prin consultări cu Guvernul, a regimului cursului de schimb al monedei naţionale;

7. gestionarea rezervelor valutare ale statului;

8. întocmirea balanţei de plăţi a statului;

9. reglementarea valutară pe teritoriul Republicii Moldova s.a.

Preview document

Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 1
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 2
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 3
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 4
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 5
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 6
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 7
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 8
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 9
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 10
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 11
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 12
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 13
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 14
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 15
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 16
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 17
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 18
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 19
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 20
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 21
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 22
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 23
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 24
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 25
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 26
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 27
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 28
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 29
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 30
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 31
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 32
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 33
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 34
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 35
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 36
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 37
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 38
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 39
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 40
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 41
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 42
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 43
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 44
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 45
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 46
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 47
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 48
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 49
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 50
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 51
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 52
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 53
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 54
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 55
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 56
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 57
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 58
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 59
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 60
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 61
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 62
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 63
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 64
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 65
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 66
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 67
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 68
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 69
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 70
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 71
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 72
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 73
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 74
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 75
Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova și a Sistemului Monetar al UE - Pagina 76

Conținut arhivă zip

 • Analiza Sistemului Monetar al Republicii Moldova si a Sistemului Monetar al UE.doc

Alții au mai descărcat și

Etalonul monetar - tipuri de sisteme monetare

CAPITOLUL I MONEDA ŞI EVOLUŢIA SA. SCURT ISTORIC. Secţiunea 1. Moneda şi funcţiile ei 1.1.Noţiune Moneda a contribuit substanţial la...

Uniunea Monetară Europeană

1. Politica monetară Este încă foarte răspândită ideea că banii reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente de care dispun factorii de...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Falsificarea Banilor

Introducere Actualitatea temei investigate. În structura celor mai periculoase infracţiuni privind sistemul financiar-creditar, un loc aparte îl...

Influența Sistemului Monetar Internațional Asupra Economiei Naționale

INTRODUCERE Actualitatea temei. Încercarile de creare a unui sistem monetar international, precum si infiintarea acestuia sunt strans legate de...

Fabricarea sau punearea în circulație a semnelor bănești false sau a titlurlor de valoare false

Introducere Actualitatea și importanța temei Indiferent de locația geografică, originea etnică, statutul social sau nivelul de educație,...

Sistemul Financiar al României

INTRODUCERE Sistemul financiar care are în calitate de obiect relatiile financiare, instrumentele si tehnicile de plata reprezinta un domeniu de...

Politici Financiare și Monetare Privind Asigurarea Echilibrului Financiar

POLITICI FINANCIARE SI MONETARE PRIVIND ASIGURAREA ECHILIBRULUI FINANCIAR Politica reprezintă o formă de organizare şi conducere a societaţii...

Inflația

Cuvinte Cheie • Inflaţie, deflaţie, dezinflaţie • Creştere economică neinflaţionistă • Inflaţie contemporană • Creştere economică...

Evoluția Structurii Agregatului Monetar M1 în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Republica Moldova este încă o ţară cu economie în tranziţie, structura financiară existentă prezintă unele...

Ai nevoie de altceva?