Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 34 în total
Cuvinte : 7907
Mărime: 181.02KB (arhivat)
Publicat de: Consuela Solomon
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. CAP.I.INTRODUCERE pag.3
 2. 1.1. Motivaţie pentru alegerea temei
 3. 1.2. Noţiunea de dizolvare şi lichidare judiciară. Tipuri.
 4. 1.3. Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale
 5. 1.4. Cadrul legislativ referitor la dizolvarea si lichidarea societăţilor comerciale
 6. 1.5. Organele care aplică procedura de lichidare judiciară
 7. 1.6. Etapele procedurii de lichidare judiciară
 8. 1.7. Contabilitatea lichidării societăţilor comerciale
 9. Deschiderea lichidării
 10. Operaţiile de lichidare
 11. Cap.2.DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA SC AGROMEC SA TEACA
 12. 1.Scurt istoric al societăţii
 13. 2. Deschiderea si desfăşurarea procedurii de reorganizare judiciară
 14. 2.1. Înlocuirea organelor de administrare curentă
 15. 2.2.Predarea gestiunii
 16. Întocmirea inventarului şi a unui bilanţ de închidere
 17. Înregistrarea in evidenţa contabilă a operaţiilor de lichidare
 18. Valorificarea bunurilor
 19. Planul de distribuire a sumelor
 20. Cap.3 CAPITOL INFORMATIC
 21. Cap.4 CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 22. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

Cap.I Introducere

1.1 Motivaţie in alegerea temei

Societatea comerciala poate fi definită ca o grupare de persoane constituită pe baza unui act constitutiv şi beneficiind de personalitate juridică, în care societarii se înţeleg să pună în comun anumite bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerţ, în scopul realizării şi împărţirii beneficiilor rezultate.

Societăţile comerciale parcurg de la înfiinţarea lor un proces normal de existenţă, perioadă în care îşi desfăşoară obiectul său de activitate.

Ele se pot consolida şi dezvolta dacă îşi dovedesc viabilitatea.

Pot sa apară şi momente, uneori anticipate, de restrângere a activităţii sale sau chiar de dizolvare şi lichidare.

Datorită faptului că o societate comercială dispare ca entitate economică, socială şi juridică odată cu dizolvarea şi lichidarea ei este foarte importanta studierea acestei teme, datorită consecinţelor pe care le atrag, atât din punct de vedere juridic cât si din punct de vedere economic

1.2 Noţiunea de dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale

Dizolvarea reprezintă desfiinţarea juridică a societăţii, care se finalizează cu radierea acesteia din registrul de comerţ.

Lichidarea societăţii comerciale reprezintă ansamblul operaţiilor de valorificare a patrimoniului societăţii intrate în dizolvare, de plată a datoriilor şi de partajare între asociaţi a valorii rămase.

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale poate fi de două feluri :

• dizolvare şi lichidare benevolă care poate avea loc in următoarele împrejurări :expirarea duratei stabilite pentru existenţa societăţii, imposibilitatea realizării obiectului societăţii, atingerea scopului pentru care a fost înfiinţată, reducerea capitalului social sub limita admisă, etc.

• dizolvarea şi lichidarea forţată, numită si lichidare judiciară, are loc în cazul în care societatea ajunge în incapacitate de plată, fapt ce conduce la faliment

1.3.Cauzele generale de dizolvare a societăţilor comerciale

Potrivit legii o societate comercială se dizolvă in una din următoarele situaţii:

a.Trecerea timpului stabilit pentru durata societăţii.

Potrivit legii,in contractul de societate trebuie să se prevadă durata societăţii. De vreme ce insuşi actul constitutiv stabileşte durata existenţei societăţii inseamnă că la expirarea termenului contractual,societatea se dizolvă.Astfel fiind,acest efect este expresia voinţei asociaţilor privind soarta societăţii.Dacă in contractul de societate nu s-a prevăzut durata societăţii, oricare asociat poate cere dizolvarea acesteia,care se consideră nelegal constituita.

Societatea comercială se poate constitui si pe durata determinata.

In acest caz, dizolvarea societăţii operează in temeiul legii,fără a fi necesară vreo formalitate.

Efectul dizolvării societăţii,ca urmare a expirarii termenului stabilit pentru durata societăţii,poate fi inlaturat prin prelungirea duratei acesteia.

Ca o măsură preventivă, asociaţii trebuie consultaţi,cu cel puţin un an inainte de expirarea duratei societăţii,cu privire la eventuala prelungire a acesteia. Dacă administratorii societăţii nu organizează consultarea,la cererea oricărui asociat, tribunalul va putea dispune,prin incheiere,efectuarea consultării.

b.Imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societăţii sau

realizarea acestuia.

Societatea comercială se dizolvă in cazul imposibilităţii de a realiza

obiectului său.

Orice societate comercială are un obiect de activitate, care trebuie precizat in actul constitutiv. Acest obiect se realizează in cursul duratei societăţii.

Dacă se constată o imposibilitate a realizării obiectului de activitate propus, evident, societatea işi pierde raţiunea de a exista şi se dizolvă. Acest efect se produce, atât în cazul când imposibilitatea s-a ivit in cursul duratei societăţii, cât şi în cazul când obiectul nu s-a realizat deloc.

Dacă obiectul societăţii s-a realizat şi scopul asociaţilor a fost atins, atunci societatea se dizolvă.

Imposibilitatea realizării obiectului societăţii si realizarea obiectului sunt chestiuni de fapt,care trebuie dovedite pentru a justifica dizolvarea societăţii.

Atât in cazul imposibilitătii realizării obiectului societăţii,cât şi în cazul realizării acestuia,asociaţii pot să modifice obiectul de activitate al societăţii.

c. Declararea nulităţii societăţii.

Societatea comercială se dizolvă şi în cazul nulităţii ei.Nerespectarea cerinţelor legale privind constituirea societăţii atrage nulitatea acesteia.Pe data la care hotarârea judecătorească de declarare a nulitătii a devenit irevocabilă,societatea incetează fără efecte retroactive şi intră în lichidare. O atare încetare a existenţei societăţii echivalează cu dizolvărea ei.

Preview document

Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 1
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 2
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 3
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 4
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 5
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 6
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 7
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 8
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 9
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 10
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 11
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 12
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 13
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 14
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 15
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 16
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 17
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 18
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 19
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 20
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 21
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 22
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 23
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 24
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 25
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 26
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 27
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 28
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 29
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 30
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 31
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 32
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 33
Contabilitatea Dizolvării și Lichidării Societăților Comerciale - Pagina 34

Conținut arhivă zip

 • Contabilitatea Dizolvarii si Lichidarii Societatilor Comerciale.doc

Alții au mai descărcat și

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Controlul de Gestiune prin Sistemul de Buget

1. SISTEMUL DE BUGETE AL INTREPRINDERII 1.1. Prezentare Generala În general cu un orizont anual, bugetele au un rol esenţial, constituind...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea dizolvării și lichidării societăților comerciale

INTRODUCERE Lucrarea prezinta operatiunile ocazionate de dizolvarea si lichidarea voluntara si cea judiciara a societatilor...

Regimul Juridic și Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

CAPITOLUL I – Operaţiunile privind lichidarea societăţilor comerciale din punct de vedere juridic 1.1. Cauzele juridice care determină starea de...

Contabilitatea Lichidării Societăților Comerciale

INTRODUCERE Evenimentele din ultimii ani au determinat multiple şi profunde mutaţii în toate sferele vieţii sociale. Având în vedere că ne...

Contabilitatea decontărilor cu partenerii de afaceri la SC Atto 2002 SRL

CAP. 1. ORGANIZAREA ACTUALĂ A CONTABILITĂŢII Importanţa definirii obiectului de studiu al unei discipline constă în faptul că prin aceasta se...

Contabilitatea Capitalurilor

MEMORIU EXPLICATIV Proiectul prezentat are ca tema CONTABILITATEA CAPITALURILOR. El este structurat in doua parti principale astfel: -...

Contabilitatea capitalului social

ARGUMENT Consider că această parte a contabilitații este extrem de importantă pentru toți agenții economici, iar acestea sunt motivele pentru care...

Contabilitatea Capitalurilor

CONTABILITATEA CAPITALURILOR 1. CONŢINUTUL ŞI STRUCTURA CAPITALURILOR Unităţile patrimoniale, indiferent de tipul şi de forma de organizare,...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Ai nevoie de altceva?