Controlul financiar operativ curent

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6430
Mărime: 682.31KB (arhivat)
Publicat de: Iana C.
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Cap. 1 Control financiar operativ curent . 4
 3. 1.1 Controlul operativ curent în instituții 4
 4. 1.2 Controlul operativ curent în bănci 4
 5. 1.2.1Organizarea și executarea controlului operativ curent în bănci ..5
 6. 1.2.2 Controlul operativ curent exercitat la grupele operative 6
 7. 1.2.3 Controlul operativ curent exercitat la serviciile de contabilitate 8
 8. 1.2.4 Controlul operativ curent exercitat la serviciul casierie .9
 9. Cap.2 Controlul bancar operativ curent exercitat vizând conținutul economic al oprațiunilor 12
 10. 2.1 Control bancar operativ asupra operațiunilor de creditare 12
 11. 2.2 Controlul plăților între agenții economici 13
 12. 2.3 Controlul operativ curent asupra operațiilor cu mijloace de plată străine 16
 13. 2.4 Controlul operativ curent al operațiunilor cu numerar .19
 14. 2.5 Controlul operativ curent asupra fondurilor de salarii ..21
 15. 2.6 Controlul bancar operativ curent privind corectitudinea întocmirii documentelor ..21
 16. Concluzii ...22
 17. Bibliografie ...23

Extras din proiect

Introducere

Controlul financiar este activitatea entităților de stat, municipale, publice, și a altor întreprinderi reglementate de lege de a verifica actualitatea și eficacitatea planificării financiare, validitatea primirii veniturilor în fondurile corespunzătoare, corectitudinea și eficiența utilizării acestora. Multitudinea de entități economico-sociale și diversitatea aspectelor ce descriu activitatea lor au dus la apariția mai multor forme de control financiar și executarea acestora de către diferite categorii de organe. Aceste forme pot fi clasificate după mai multe criterii, și anume: momentul exercitării, aria de cuprindere, scopul urmărit, modalitățile de executare, poziția organelor de control față de unitățile controlate.

În funcție de momentul exercitării, controlul financiar poate fi: anterior, concomitent sau posterior.

În această lucrare, vom prezenta detalii despre controlul financiar operativ curent. Controlul financiar prevede verificarea conformității faptelor financiare cu legislația actuală, fezabilitatea economică a utilizării și realizării rezultatelor finale efective ale activităților. Se efectuează în momentul executării tranzacțiilor monetare, tranzacțiilor financiare, emiterii de împrumuturi și subvenții. Acesta previne posibilele abuzuri în primirea și cheltuirea fondurilor, contribuie la respectarea disciplinei financiare și la implementarea la timp a plăților în numerar.

Capitolul 1. Controlul financiar operativ curent

1.1 Controlul operativ curent în instituții

La nivelul întreprinderilor și instituțiilor, indiferent de forma lor de organizare și proprietate, acestea își stabilesc anumite obiective, și anume: eficacitatea și eficiența funcționării, fiabilitatea informației interne și externe, conformitatea cu legile, regulamentele și politicile interne. În vederea realizării acestora, fiecărei componente structurale a organizației îi sunt atribuite sarcini și funcții specifice. Astfel, este definită o structură organizatorică adecvată pentru îndeplinirea obiectivelor. Controlul există la toate nivelele organizației și se manifestă prin diferite forme: autocontrol, controlul în lanț sau controlul ierarhic. Acesta urmărește repartizarea rațională și eficientă a resurselor materiale și bănești, prevenirea și depistarea fraudelor sau abaterilor de la disciplina financiară și menținerea integrității patrimoniului. Controlul operativ curent verifică desfășurarea procesului de lucru, pentru a stabili în ce măsură corespunde planului și pentru a evita posibilele erori. Autocontrolul efectuat de fiecare angajat asupra activității sale are scopul de a identifica problema și a găsi soluțiile potrivite, și în acest mod perfecționându-și rezultatele individuale. Organizația poate opta pentru un control extern sau autocontrol ținând cont de niște factori:

- comportamentul angajaților ( cinstiți, responsabili sau opusul );

- modul de conducere ( autoritar sau democrat );

- metoda de remunerare ( individual sau colectivă ).

1.2 Controlul operativ curent în bănci

Controlul operativ curent este axat pe activitățile curente, în special pe progresul operațiunilor curente de lucru, respectarea programului general de lucru, disponibilitatea resurselor necesare, nivelul costurilor curente, programul și suma cheltuielilor. Instrumentul principal al controlului operativ este monitorizarea, al cărei scop este de a detecta abaterile nedorite în activitățile unei organizații bancare de la rezultatele planificate și eliminarea lor în timp util.

În cadrul monitorizării activităților curente ale băncii se efectuează următoarele:

- Determinarea celor mai importante tipuri și indicatori de activități pentru bancă ca obiecte de monitorizare;

- Selectarea unui grup de persoane responsabile pentru monitorizare, determinarea puterilor și gradului de responsabilitate al acestora;

- Elaborarea formularelor de raportare bazate pe rezultatele monitorizării și determinarea calendarului depunerii acestora;

- Dezvoltarea și corectarea indicatorilor estimați și stabilirea limitelor amplitudinii fluctuațiilor posibile ale acestora;

- Monitorizarea performanței indicatorilor și identificarea dinamicii schimbărilor;

- Identificarea și analiza motivelor abaterilor valorilor efectiv obținute ale indicatorilor față de cei planificați;

- Pregătirea și transmiterea unui raport privind rezultatele monitorizării.

Bibliografie

Bibliografie

- ” Control financiar-bancar ” Sorin V. Mihăescu, Editura Universității ” Alexandru Ioan Cuza ” , Iași 2017

- https://vanbet.ro/?fbclid=IwAR0asluOCuVBNudkFKyiwGIqQpn0iAFKU-Uxp3qTcx4VtGkkGamIy5lNmT8

- https://bnm.md/ro/content/regulamentul-privind-organizarea-contabilitatii-bancile-din-republica-moldova-aprobat-prin

- https://bnr.ro/apage-Mobile.aspx?pid=404&actId=141355&fbclid=IwAR3843DyPyqGzNmhHQh3y5coALBGfENBsocgymmAzcIoGjQoaznEqkqldw8

- https://www.brd.ro/_files/pdf/manual_smartop.pdf?fbclid=IwAR2fWgEu2Nh3KpQ33eP_iBZXYYguQWbMFlv2Np78Mg5gnm9bfy8xMIK-ubI

- https://www.unicredit.ro/content/dam/cee2020-pws-ro/DocumentePDF/CIB-Formulare/Dispozitie%20de%20plata%20externa%20RO.pdf?fbclid=IwAR2Zczha9dDRIQH4hW7pY256etQGXt7H07RhUboI_j6gIkqNfzAylWnoXXY

- https://www.bnr.ro/apage-Mobile.aspx?pid=404&actId=21836&fbclid=IwAR1S_Jbt-_EK0EyKlrG6hIk5BcvE-njxuQllgKt8JkuD-c2uTEoivJ1Sry8

Preview document

Controlul financiar operativ curent - Pagina 1
Controlul financiar operativ curent - Pagina 2
Controlul financiar operativ curent - Pagina 3
Controlul financiar operativ curent - Pagina 4
Controlul financiar operativ curent - Pagina 5
Controlul financiar operativ curent - Pagina 6
Controlul financiar operativ curent - Pagina 7
Controlul financiar operativ curent - Pagina 8
Controlul financiar operativ curent - Pagina 9
Controlul financiar operativ curent - Pagina 10
Controlul financiar operativ curent - Pagina 11
Controlul financiar operativ curent - Pagina 12
Controlul financiar operativ curent - Pagina 13
Controlul financiar operativ curent - Pagina 14
Controlul financiar operativ curent - Pagina 15
Controlul financiar operativ curent - Pagina 16
Controlul financiar operativ curent - Pagina 17
Controlul financiar operativ curent - Pagina 18
Controlul financiar operativ curent - Pagina 19
Controlul financiar operativ curent - Pagina 20
Controlul financiar operativ curent - Pagina 21
Controlul financiar operativ curent - Pagina 22
Controlul financiar operativ curent - Pagina 23

Conținut arhivă zip

 • Controlul financiar operativ curent.docx

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Intern de Gestiune

CAPITOLUL I 1.1. PRINCIPII GENERALE PRIVIND CONTROLUL FINANCIAR În conformitate cu prevederile legale, controlul financiar se organizează prin...

Controlul financiar fiscal și expertiza contabilă

Introducere: Controlul financiar este definit ca fiind actiunea de determinare a starii unor activitati economice reprezentate in documente...

Control Financiar Preventiv

Controlul financiar preventiv reprezintă activitatea prin care se verifică legalitatea şi regularitatea operaţiunilor efectuate pe seama fondurilor...

Controlul financiar operativ curent exercitat în bănci

Introducere În acest proiect se va prezenta exercitarea controlului operativ curent în societățile bancare. În primul capitol este conturată...

Control Financiar Bancar Curent

Control financiar operativ curent 1. Controlul operativ curent în intreprinderi și institutii În cadrul entităților economice, precum și în...

Etapele metodologiei controlului financiar operativ curent pe cazul Alpha Bank

CAPITOLUL I CONTROLUL OPERATIV CURENT IN ALPHA BANK Controlul bancar operativ curent se manifesta asupra operatiunilor initiate de banca in...

Controlul financiar operativ curent

Introducere În cadrul acestui proiect vom aborda o ramură a controlului financiar-bancar și anume controlul financiar operativ curent. Pentru...

Controlul financiar operativ-curent

INTRODUCERE Controlul financiar în funcție de momentul exercitării Fig.1. Formele controlului în funcție de momentul exercitării Controlul...

Ai nevoie de altceva?