Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 48 în total
Cuvinte : 12780
Mărime: 1.25MB (arhivat)
Publicat de: Danna P.
Puncte necesare: 8
Materie: Auditul Performantei

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE AUDITUL PERFORMANȚEI 2
 2. 1.1. Definiția și importanța auditului performanței 2
 3. 1.2.Economicitate, eficiență și eficacitate 5
 4. 1.3. Măsurarea și evaluarea economicității, eficienței și eficacității 10
 5. 1.3.1. Măsurarea performanței 10
 6. 1.3.2. Evaluarea performanței 11
 7. CAPITOLUL 2. ANALIZA 13
 8. 2.1. Scopul auditului 13
 9. 2.2. Context legislativ 14
 10. CAPITOLUL 3. ACTIVITATEA REALIZARII RAPORTULUI DE AUDIT 18
 11. 3.1. Activitatea de audit 18
 12. 3.2. Obiectivele la care s-au constatat abateri/erori și frecvența lor 21
 13. 3.3. Resursele publice destinate prevenirii și combaterii răspândirii virusului și gestionării situației de urgență 23
 14. CAPITOLUL 4. PREZENTAREA REZULTATELOR. CONCLUZII SI PROPUNERI 33
 15. 4.1. Prezentare rezultatelor constatate 33
 16. 4.1.1. Administrația publică centrală 33
 17. 4.2. Concluzii 42
 18. 4.3. PROPUNERI 43
 19. Bibliografie 47

Extras din proiect

CAPITOLUL 1. NOȚIUNI GENERALE DESPRE AUDITUL PERFORMANȚEI

1.1. Definiția și importanța auditului performanței

Pe plan internațional, nu există o denumire unitară privind conceptul de auditul performanței. Termenul „auditul performanței” este utilizat în variante diferite de către organizațiile internaționale.

Auditul performanței este sinonim cu sintagma „valoare pentru bani” și cu „auditul managementului”, conform terminologiei emise de Secretariatul Congresului al - XIV - lea al INTOSAI (Organizația Internațională a Instituțiilor Supreme de Audit).

Auditul performanței este definit ca „o examinare obiectivă și sistematică a realității pentru evaluarea performanței unei organizații guvernamentale, program sau activitate, în scopul de a obține informații referitoare la utilizarea fondurilor publice și facilitarea luării deciziilor de către manageri în legătură cu supravegherea și inițierea măsurilor corective care se impun”.

Standardele internaționale de audit INTOSAI definesc conceptul ca fiind „un audit al economicității, eficienței și eficacității cu care entitatea auditată își utilizează resursele pentru îndeplinirea responsabilităților sale”.

Aceste sandarde stipulează că auditul performanței constă în examinarea economicității, eficienței și eficacității (cei „3E”), astfel:

- auditul economicității privind gestionarea activităților administrative ale entităților publice, în conformitate cu principiile și practicile unui management performant;

- auditul eficienței utilizării resurselor financiare, umane și de altă natură, inclusiv examinarea sistemelor informaționale și reglementărilor privind măsurarea și monitorizarea evoluției indicatorilor performanței, precum și examinarea procedurilor utilizate de către entitățile auditate pentru diminuarea riscurilor și remedierea deficiențelor identificate;

- auditul eficacității referitor la îndeplinirea obiectivelor de către entitățile auditate, precum și auditul impactului efectiv al activităților entităților, comparat cu impactul proiectat.

Prin examinarea economicității, eficienței și eficacității unor programe sau activități realizate de entitățile publice se stabilește „în ce măsură banii publici au fost bine cheltuiți.”

Domeniile cel mai frecvent abordate în auditul performanței sunt:

- examinarea performanței folosirii activelor fixe, care se realizează prin examinarea:

- achiziției activelor fixe;

- lucrărilor pentru realizarea sau întreținerea unor construcții sau căi de comunicație;

- cheltuielilor cu personalul ce activează în domeniul public,

- organizării entităților publice.

- examinarea nivelului de îndeplinire a scopurilor, pentru a evalua:

- gradul de îndeplinire a obiectivelor programelor și activităților finanțate din fonduri publice;

- rezultatele inițierii și aplicării unor măsuri cu caracter legislativ,

Tot în cadrul auditului performanței se examinează dacă au fost întreprinse măsurile corective necesare și se evaluează acele acțiuni ale managementului care au un impact semnificativ asupra economicității, eficienței și eficacității programului activității entității. Astfel, în cadrul auditului performanței se realizează:

- examinarea sistemului de control intern al entității auditate;

- evaluarea deciziei prin care s-a ales varianta optimă pentru derularea unui program sau a unei activități;

- analizarea modului de administrare a unui program sau a unei activități și evaluarea sistemului de măsurare a performanței.

Auditul performanței se recomandă a se efectua și în cazul existenței unor suspiciuni cu privire la economicitatea, eficiența și eficacitatea cu care a fost derulat un program, proiect sau o activitate.

Deși auditul performanței nu presupune examinarea sistemului financiar - contabil, respectiv a situațiilor financiare ale entităților auditate și nici verificarea conformității cu legile și reglementările în vigoare, se pot efectua și astfel de verificări, dacă este cazul.

Bibliografie

1. B.C. Andronic - Performanța firmei, Editura Polirom, Iași, 2000

2. L. Dobroțeanu, C.L. Dobroțeanu - Audit - concepte și practici: abordare națională și internațională, Ed. Economică, București, 2002

3. Florea, I.C. Macovei, R. Florea, M. Berheci - Introducere în expertiza contabilă și auditul financiar, Ed. CECCAR, București

4. M. Ghiță , V. Mareș - Auditul performanței finanțelor publice, Ed. CECCAR, București, 2002

5. Legea nr.672/2002

6. C. Iațco - Modernizarea controlului financiar, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2007

7. C. Iațco - Modernizarea controlului financiar, Ed. Tipo Moldova, Iași, 2007

8. M. Toma - Inițiere în auditul situațiilor financiare ale unei entități, Ed. CECCAR, București, ediția a II - a, 2007

9. Evaluarea impactului financiar la data de 20 iulie 2020

10. Ministerul Finanțelor Publice - cheltuieli realizate pentru combaterea pandemiei COVID-19 până la 30.06.2020

11. http://www.curteadeconturi.ro/

12. https://mfinante.gov.ro/ro/web/site

13. http://www.ms.ro/

Preview document

Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 1
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 2
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 3
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 4
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 5
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 6
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 7
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 8
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 9
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 10
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 11
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 12
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 13
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 14
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 15
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 16
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 17
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 18
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 19
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 20
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 21
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 22
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 23
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 24
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 25
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 26
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 27
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 28
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 29
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 30
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 31
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 32
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 33
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 34
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 35
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 36
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 37
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 38
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 39
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 40
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 41
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 42
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 43
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 44
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 45
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 46
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 47
Gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență - Pagina 48

Conținut arhivă zip

 • Gestionarea resurselor publice in perioada starii de urgenta.doc

Alții au mai descărcat și

Piața muncii - Impactul pandemiei Covid19 asupra pieței muncii

INTRODUCERE Lucrarea de față are ca obiectiv abordarea informațiilor privind piața muncii și importanța acesteia in economia României, precum și...

Impactul pandemiei COVID-19 asupra economiei României

La începutul anului 2020, în China a izbucnit una dintre cele mai mari pandemii a istoriei contemporane. La scurt timp de la apariție, virusul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Managementul Situațiilor de Urgență Produse de Cutremure în Zone Aglomerate Urbane

Introducere Baza acestei lucrãri o constituie strategia de actiune si de management al situatiilor de urgentã create în urma producerii unui...

Evaluarea Riscurilor de Cutremur la Nivelul Județului Vrancea

Baza acestei lucrări o constituie strategia de acţiune şi de management al situaţiilor de urgenţă create în urma producerii unui cutremur într-o...

Adoptarea actelor administrative în situații de urgență

Cap. 1.Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, denumit în continuare...

Strategia adaptării serviciilor de apă canal

1 ABORDARI TEORETICE GENERALE ÎN SFERA SERVICIILOR PUBLICE LOCALE 1.1 Serviciile publice: necesitate, continut Serviciul public reprezinta forma...

Transportul

I. Importanta si rolul transportului auto. Transportul poate fi definit ca activitatea prin care se realizează deplasarea mărfurilor pe diferite...

Adoptarea administrative a actelor în situații de urgență

Noţiuni privitoare la activitatea executiv –administrativă Activitatea executiv-administrativă este una dintre cele trei forme fundamentale de...

Gestiunea Crizelor de Comunicare

TEMA 1 IMAGINEA PUBLICĂ A ORGANIZAŢIEI În societatea contemporană, factorii psiho-sociali, politici, economici şi culturali determină modificări...

Ai nevoie de altceva?