Gestiunea Politicilor Macroeconomice

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 6531
Mărime: 360.85KB (arhivat)
Publicat de: Stancu Covaci
Puncte necesare: 6
Academia de Studii Economice Facultatea de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică

Cuprins

  1. 1. Prezentarea problemei
  2. 1.1 Obiectivele politicii macroeconomice
  3. 1.1.1 Inflaţia
  4. 1.1.2 Venitul National
  5. 1.1.3 Rata (Cursul) de Schimb valutar
  6. 1.2 Instrumente. Relatia instrumente-obiective
  7. 2. Rezolvarea problemei. Listarea rezultatelor

Extras din proiect

1.1 Obiectivele politicii macroeconomice

Proiectarea unei politici macroeconomice prin care să se înregistreze o inflaţie medie sub 2,61%; o traiectorie a venitului national superioară celei iniţiale şi o rata de schimb inferioară celei iniţiale.

Pentru a studia creşterea economică avem nevoie de o disciplină separată numită macroeconomie, deoarece există forţe care afectează economia în ansamblu , care nu pot fi înţelese complet sau, simplu prin analizarea pieţelor şi produselor individuale. Astfel macroeconomia studiază modul în care se comportă economia în linii generale, fără a se opri asupra nenumăratelor detalii.

Privite la nivel macroeconomic,activităţile economice trec prin stări succesive de:

-creştere

-dezvoltare

-stagnare

-criză

Pentru o analiză macroeconomică a economiei, economiştii studiază şi compară anumiţi indicatori . În baza acestor indicatori starea curentă a unei naţiuni poate fi descrisă de :

-nivelul şi rata creşterii producţiei totale

-gradul de ocupare a forţei de muncă

-rata şomajului

-rata inflaţiei

-rata dobânzii

-valoarea externă a monedei naţionale

-balanţa de plăţi

1.1.1 Inflaţia

Inflaţia apare ca urmare a dezechilibrului dintre cerere şi oferta. Când cererea este mai mare decât oferta atunci cresc preţurile şi pe cale de consecinţă apare inflaţia. În definirea inflaţiei cuvântul cheie este Cererea Agregată (CerAg).

Prin definiţie

CerAg = Cons + Inv + CheltGuv + (Exp - Imp),

în care:

Cons = Consumul privat de pe piaţa respectivă

Inv = Investiţiile din ţara respectivă

ChelGuv = Cheltuielile guvernamentale

Exp = Exporturile ţării respective

Imp = Importurile de pe piaţă.

Consumul privat este dat de suma cumpărăturilor efectuate de persoane şi agenţii economici de pe piaţă. Investiţiile reprezintă fondurile totale publice sau private cheltuite pentru dezvoltare. Cheltuielile guvernamentale includ subvenţiile directe sau mascate din industria extractivă şi prelucratoare (5% din PIB în cazul României), cheltuielile din administraţie, învatamant public, alte cheltuieli publice. Cheltuielile Guvernamentale nu includ bugetele companiilor publice sau în care statul este acţionar majoritar, dar care funcţionează pe bază de profit (fără subventii de la buget).

Aşadar, pentru a nu creşte CerAg peste nivelul ofertei, trebuie reduse unul sau mai mulţi din termenii ecuaţiei de mai sus.

Procesul inflaţionist apare ca un dezechilibru marfaro-bănesc concretizat în existenţa în circulaţie a unui exces de masă monetară în raport cu volumul bunurilor marfare, supuse tranzacţiilor. Acest excedent de masă monetară în raport de volumul bunurilor marfare reflectă în ultimă instanţă existenţa unui exces de cerere totală în raport cu oferta totală, o cerere agregată solvabilă (pentru care există mijloace de plată) nesatisfăcută. Potrivit Legii circulaţiei băneşti, atunci când în circulaţie se află o masă de bani fără valoare proprie, excesivă comparativ cu nevoile circulaţiei, banii se depreciază în raport cu aurul şi celelalte mărfuri. Inflaţia se manifestă deci printr-o scădere a puterii de cumpărare a monedei.

Preview document

Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 1
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 2
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 3
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 4
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 5
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 6
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 7
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 8
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 9
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 10
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 11
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 12
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 13
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 14
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 15
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 16
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 17
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 18
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 19
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 20
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 21
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 22
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 23
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 24
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 25
Gestiunea Politicilor Macroeconomice - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Politicilor Macroeconomice.doc

Alții au mai descărcat și

Ciclicitatea activității economice

I. Ciclicitatea – trăsătură a evoluţiei activităţii economice Evoluţia principalelor laturi ale activităţii economice dintr-o întreprindere,...

Politici Macroeconomice

1. Rezumat: 1. O încercare de definire a politicii macroeconomice (după [2]). Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă o strategie...

Modele de Fundamentare a Politicilor Macroeconomice

1. Politica macroeconomica. Abordari teoretice Politica macroeconomica se concretizeaza in ansamblul de principii, mijloace si metode de actiune...

Fluctuațiile economice de la expansiune la recesiune

Se poate observa cu uşurinţă derapajul economiei României către cheltuieli nesustenabile, evoluţie marcată de trei puncte de inflexiune care...

Macroeconomie și Politici Macroeconomice

Lista tabelelor Tabloul politicii monetare a BCE Tintele anuale de inflaţie ale Băncii Angliei Tintele anuale de inflaţie ale BNR Rezervele...

Mix-ul de Politici Macroeconomice - Modelul lui Tinbergen

Economiile sunt lovite in mod constant de diverse socuri - care afecteaza cererea agregata sau oferta agregata si care au potentialul de a genera...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiul privind Datoria Publică Externă a României în Perioada de Tranziție

CAPITOLUL 1 Managementul datoriei externe . Viziune generala 1.1 Notiunea de datorie externa 1.1.1 Aparitia si evolutia creditarii...

Datoria Externă a României

Managementul datoriei externe . Viziune generală 1.1 Noţiunea de datorie externă 1.1.1 Apariţia şi evoluţia creditării internaţionale Datoria...

Studiu Privind Datoria Externă a României în Perioada 2001-2009

MOTIVAŢIA, IMPORTANŢA ŞI METODOLOGIA CERCETĂRII Datoria externă a devenit o temă de mare importanţă în condiţiile actuale ale dezvoltării...

Titluri de stat

Introducere Având în vedere definiţia generală dată conceptului de piaţă financiară, ca reperzentând spaţiul în care se întâlnesc cererea şi...

Criza Economică și Creditul în România

INTRODUCERE Întreprinderile aflate într - o economie de piaţă se confruntă la un moment dat cu diverse probleme financiare, dar şi cu...

Politici Macroeconomice

1. Rezumat: 1. O încercare de definire a politicii macroeconomice (după [2]). Exemple de întrebări la care ar trebui să răspundă o strategie...

Asociația Internațională pentru Dezvoltare

Introducere Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a fost înfiinţată în anul 1960, în calitate de agenţie interguvernamentală în vederea...

Organizarea și Conducerea BIRD

Capitolul I. Banca Mondială 1.1. Prezentare generală Banca Mondială nu este o bancă în sensul obişnuit al conceptului întrucât ea este alcătuită...

Ai nevoie de altceva?