Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 37301
Mărime: 172.09KB (arhivat)
Publicat de: Teona Cristea
Puncte necesare: 11

Cuprins

 1. CAPITOLUL I
 2. CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI
 3. 1.1 Repere doctrinare şi legale privind drepturile omului
 4. 1.2 Drepturile omului în postmodernism. Liga Naţiunilor privind drepturile omului
 5. 1.3 Analiza principalelor documente internaţionale care garantează drepturile omului
 6. CAPITOLUL II
 7. ROLUL CONSILIULUI EUROPEI PRIVIND PROTECŢIA DREPTURILOR OMULUI
 8. 2.1 Consiliul Europei – garant al drepturilor şi libertăţilor omului
 9. 2.1.2 Carta Socială Europeană
 10. 2.2 Mecanisme de protecţie şi garantare a drepturilor şi libertăţilor omului
 11. 2.3 Curtea Europeană a Drepturilor Omului
 12. 2.3.1 Condiţii de admisibilitate
 13. CAPITOLUL III
 14. IMPLICAREA ORGANISMELOR COMUNITARE ÎN PROTECŢIA DREPTURILOR ŞI LIBERTĂŢILOR FUNDAMENTALE ALE CETĂŢEANULUI
 15. 3.1 Rolul Comisiei Europene în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 16. 3.2 Rolul Parlamentului European în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 17. 3.3 Instituţia Ombudsmanului European şi rolul său în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
 18. 3.4 Controlorul European pentru protecţia Datelor şi rolul său în protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului
 19. 3.5 Implicaţii ale Comitetelor Consultative în domaniul protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţeanului
 20. 3.5.1 Comitetul Regional
 21. 3.5.2 Comitetul Economic şi Social European
 22. CAPITOLUL IV
 23. ROMÂNIA ŞI DREPTURILE ŞI LIBERTĂŢILE FUNDAMENTALE ALE OMULUI
 24. CONCLUZII ŞI PROPUNERI
 25. BIBLIOGRAFIE

Extras din proiect

CAPITOLUL I

CONSIDERAŢII GENERALE CU PRIVIRE LA DREPTURILE OMULUI

“Toate fiinţele umane se nasc libere şi

egale în demnitate şi în drepturi”

(Art.1 din Declaraţia Universala a Drepturilor Omului)

Omul, fiinţă socială prin esenţă, se raportează în mod necesar la semeni, la societate în ansamblu, aceasta fiind cadrul care-i asigură existenţa şi dezvoltarea prin aceea ca ,,fiecare are un statut al său în care se însumează totalitatea drepturilor pe care societatea le acordă sau le pretinde de la fiecare” .

Drepturile sunt reflectate prin aspiraţiile omului spre o viaţă mai bună, spre un nivel de trai mai ridicat în scopul satisfacerii necesităţilor materiale şi spirituale. Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale reprezintă o preocupare majoră a societăţii umane.

Încălcările drepturilor omului impun dezideratul cunoaşterii extinse, conştiente de către întreaga populaţie, a normelor imperative în domeniu, astfel încât forţa coercitivă a statului să poată fi exercitată adecvat prin organele sale de drept.

Prin norme de drept s-a fundamentat ,,status libertatis” al persoanei, noţiune care în timp a avut ca rezultat cristalizarea instituţiei numita „a drepturilor omului”, ce reprezintă o garanţie solidă a desfăşurării în condiţii optime a relaţiilor sociale.

Forţa coercitivă a statului apare ca fiind o modalitate eficace de armonizare a acestora. Această idee şi-a găsit consacrarea şi în art. 29 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, potrivit căruia fiecare persoană este supusă în exercitarea drepturilor sale unor îngrădiri prevazute de lege ,,în scopul recunoaşterii şi respectării drepturilor şi libertăţilor altora şi în scopul satisfacerii exigenţelor juste, cerute de morală, de ordinea publică şi de bunăstarea generală într-o societate democratică”.

În lumea contemporană instituţia drepturilor omului reprezintă o cerinţă majoră şi în timp concepţiile cu privire la drepturile omului au suferit importante corective, în prezent instituţia fiind deosebit de complexă. Se poate vorbi chiar de un proces al elaborarii drepturilor omului pe plan internaţional, dat fiind substanţialele dezvoltări ale acestora, determinate în principal de adoptarea a numeroase convenţii internaţionale. Se poate aprecia că instituţia are un caracter bivalent, fiind în acelaşi timp şi o ,,instituţie de drept intern, integrată normelor constituţionale ale unei ţări sau alteia, afectând un număr considerabil de ramuri de drept.”

De subliniat, dincolo de aceste aspecte, cauza lor determinantă, respectiv esenţa ştiinţei drepturilor omului, aceea de a fi ,,ramură specială a ştiinţelor sociale care are ca obiect studiul raporturilor dintre oameni în funcţie de demnitatea umană, determinând drepturile şi facultăţile al caror ansamblu este necesar înfloririi personalităţii fiecărei fiinţe umane”

Iniţial drepturile omului s-au afirmat în domeniul civil şi politic, ulterior în plan economic şi social, aceste etape fiind înregistrate în doctrină ca prime generaţii ale drepturilor omului, între care există o interdependenţă evidentă.

Instituţia drepturilor omului se înfăţişează în prezent ca o instituţie deosebit de complexă, ce ţine atât de ordinea juridică, internă, cât şi cea internaţională. Reflectând un anumit standard câştigat de protecţia internaţională a drepturilor şi libertaţilor ce aparţin oricăror fiinţe umane, ea defineşte şi însumează un ansamblu de drepturi, libertaţi şi obligaţii ale oamenilor unii faţă de alţii, ale statelor de a apăra şi de a promova aceste drepturi, ale întregii comunităţi internaţionale de a veghea la respectarea drepturilor şi libertaţilor respective in fiecare ţară, intervenind în acele situaţii în care drepturile omului ar fi incălcate într-un anumit stat. Cuprinzând principii, mecanisme,proceduri ce ţin de ordinea juridică internă, dar şi de cea internatională, instituţia drepturilor omului prezintă un caracter bivalent, fiind în acelaşi timp o instituţie de drept intern, integrată normelor constituţionale, dar şi o instituţie de drept internaţional, configurând trăsăturile unui principiu juridic aplicabil în relaţiile dintre state.

Problematica drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului este reglementată de dreptul constituţional în plan intern şi este în acelaşi timp obiect al reglementărilor de drept internaţional public.

Pentru definirea lor trebuie sa luăm în consideraţie că:

a) sunt drepturi subiective;

b) sunt drepturi esenţiale pentru cetăţeni;

c) datorită importanţei lor sunt înscrise în acte deosebite, cum ar fi declaraţii de drepturi, legi fundamentale (constituţii).

a) Drepturile fundamentale ale cetăţenilor nu constituie o categorie de drepturi deosebite prin natura lor de celelalte drepturi subiective. La fel ca orice drepturi subiective ele constituie o anumită facultate (posibilitate) recunoscută de dreptul obiectiv unei persoane de a adopta o

Preview document

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 1
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 2
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 3
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 4
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 5
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 6
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 7
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 8
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 9
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 10
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 11
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 12
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 13
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 14
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 15
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 16
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 17
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 18
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 19
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 20
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 21
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 22
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 23
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 24
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 25
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 26
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 27
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 28
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 29
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 30
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 31
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 32
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 33
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 34
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 35
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 36
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 37
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 38
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 39
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 40
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 41
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 42
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 43
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 44
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 45
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 46
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 47
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 48
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 49
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 50
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 51
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 52
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 53
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 54
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 55
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 56
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 57
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 58
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 59
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 60
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 61
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 62
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 63
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 64
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 65
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 66
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 67
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 68
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 69
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 70
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 71
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 72
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 73
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 74
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 75
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 76
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 77
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 78
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 79
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 80
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 81
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 82
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 83
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 84
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 85
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 86
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 87
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 88
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 89
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 90
Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Rolul Institutiilor si Organismelor Europene in Protectia Drepturilor Omului.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

Instituțiile Uniunii Europene

Consideratii generale privind institutiile Uniunii Europene si procesul decizional în cadrul Comunitatii. 1.1. Aparitia si dezvoltarea...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Terorismul în Europa

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1. SCURT ISTORIC Prima utilizare a cuvântului “terorism” datează din timpul Revoluţiei Franceze, pe atunci...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

România și participarea la acțiunile OSCE după anul 2000

Introducere Problemele de securitate au fost o preocupare permanentă a liderilor politici și militari datorită transformărior și schimbărilor din...

Tratatul de la Lisabona

INTRODUCERE Inevitabil, tratatul de la Lisabona este un document foarte lung – peste 300 de pagini în forma sa consolidată, incluzând anexele şi...

Protecția Drepturilor Omului

Omul beneficiaza de drepturi inerente fiintelor umane oriunde s-ar afla, indiferent de statutul sau regiunea unde s-a nascut, locuieste, munceste...

Repere în Construcția Europeană

1.1. Premisele apariţiei Uniunii Europene Din cele mai vechi timpuri societăţile din spaţiul geografic european au evoluat nu doar în sensul...

Ai nevoie de altceva?