Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 74 în total
Cuvinte : 19443
Mărime: 337.86KB (arhivat)
Publicat de: Luca Rotaru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ion Popa
Academia de Studii Economice

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

GENERALITĂŢI PRIVIND SATISFACŢIA LA LOCUL DE MUNCĂ

În trecut, vechea concepţie a managementului cuprindea puţine preocupări legate de individ sub aspectul personalităţii, comportamentului, propriului său sistem de valori şi a nevoilor sale.

Odată cu trecerea timpului însă, modificările survenite la nivel economic şi social şi chiar la nivel ştiinţific în general, conturează din ce în ce mai pregnant necesitatea unei schimbări de optică în ceea ce priveşte individul şi munca sa. Ca urmare, între obiectivele managementului modern se vor cuprinde o serie de noi preocupări cum ar fi cele legate de analiza şi planificarea resurselor umane, pregătirea profesionala şi dezvoltarea carierei individuale şi organizationale, integrarea profesionala, evaluarea posturilor şi a performantelor, motivarea personalului şi multe altele.

Tot în categoria noii viziuni manageriale vom încadra şi problemele ce ţin de satisfacţia personalului de care noi ne vom ocupa în continuare.

1.1. Conceptul de satisfacţie a muncii

Încercarea de a defini satisfacţia muncii, pare la prima vedere un lucru banal, însă, o analiza mai atentă asupra acestei probleme va dovedi contrariul. În primul rând, trebuie precizat că în literatura de specialitate au fost date mai multe definiţii ale satisfacţiei muncii. Aceste afirmaţii reprezintă doar un " îndemn " în a nu trata cu superficialitate sau mai bine zis doar la suprafaţă, o problemă care în aparenţă pare simplă sau, pentru unii, poate chiar nesemnificativă.

Vom încerca în continuare să definim cât mai complet satisfacţia muncii privită din mai multe unghiuri şi, am putea spune, cu mai " mulţi ochi ".

O prima încercare ar fi că satisfacţia muncii reprezintă un ansamblu de atitudini ale angajaţilor faţă de activităţile depuse la serviciu. Aici mai trebuie făcută precizarea că munca în sine a acestor angajaţi poate fi privită fie ca parte (fiind vorba de mai multe componente), fie ca întreg (ca tot unitar al acestor componente). De aici, şi posibilitatea de a privi şi satisfacţia muncii în mod diferenţiat.

Ca parte, vom întâlni "satisfacţia de faţetă" (Gary Johns) ca fiind practic tendinţa angajatului cu privire la gradul de satisfacţie faţă de diferitele aspecte şi implicaţii (faţete) pe care munca purtată de acesta le presupune. Sugestive ca faţete pot fi enumerate următoarele: munca însăşi, salariul, promovările, recunoaşterea, beneficiile, condiţiile de lucru, colegii de muncă, politica organizatională.

Ca întreg, ca un tot unitar, vom întâlni "satisfacţia generală" reprezentând un indicator general al satisfacţiei unui angajat vis-a-vis de munca sa, însă privită per total, ca o medie a atitudinilor.

O altă încercare ar fi aceea de a privi satisfacţia muncii ca pe o emoţie plăcută, un sentiment pozitiv, rezultate în urma unei evaluări individuale a muncii desfăşurate de un angajat (R.Mathis). Şi aici putem puncta faptul că această evaluare individuală poate fi atât personală şi internă (angajatul însuşi), cât şi parţial externă (colegi, manageri). Oricum, esenţa acestei definiţii o reprezintă sentimentele legate de rezultatele obţinute, indiferent dacă acestea au la baza o determinare personală sau extrapersonală.

Dacă avem în vedere planurile prin care poate fi privită satisfacţia muncii, atunci putem afirma că ar putea fi două: planul psiho-social şi planul economic. Prin prisma acestora, satisfacţia muncii poate fi definită drept gradul în care sunt acoperite cerinţele interne privind munca în întregul ei, în ansamblu, a personalului. Aceste cerinţe interne practic pot avea o dublă interpretare: pot fi privite atât ca ansamblu de atitudini ale personalului faţă de muncă, cât şi ca rezultate concrete ale muncii.

Este absolut necesar a fi făcută şi o altă diferenţiere prind satisfacţia muncii. Este vorba de faptul că satisfacţia muncii, sau, după caz, însatisfacţia muncii unui angajat, depinde, pe de o parte, de caracteristicile individului (valori, atitudini, comportament, personalitate) şi, pe de altă parte, de caracteristicile (elementele) postului pe care acesta îl ocupă. Totodată, mai poate fi făcută şi o remarcă absolut firească: munca pe acelaşi post poate fi şi este definită diferit de oameni; fiecare om o va concepe diferit, în funcţie de propria sa viziune, în funcţie de propriul sau sistem de valori despre munca pe postul respectiv.

1.2. Teorii referitoare la satisfacţia muncii

Pe măsura ce managementul modern evoluează apar şi se conturează treptat mai multe teorii privitoare la satisfacţia angajaţilor.

1.2.1. Teoria discrepanţei

Este teoria conform căreia satisfacţia muncii privită ca atitudine îşi are fundamentul în discrepanţa dintre rezultatele dorite ale muncii şi cele percepute a fi fost obţinute.

Practic se face referire la satisfacţia muncii privită ca produs al credinţelor (ceea ce credem) şi al valorilor asociate (ceea ce simţim).

Este strâns legată şi de faptul ca acelaşi post poate fi ocupat de doi indivizi care cred şi simt lucruri diferite privitoare la el, în concordanta cu experienţa, cu pregătirea şi alte aspecte personale ce ţin de propriul sistem de valori, percepţie, apreciere, dorinţe, preferinţe, în funcţie de temperamentul, comportamentul, firea fiecăruia. Ca urmare, cei ce-şi vor realiza cât mai multe dorinţe ale muncii lor vor avea o satisfacţie generală mai mare.

Preview document

Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 1
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 2
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 3
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 4
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 5
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 6
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 7
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 8
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 9
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 10
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 11
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 12
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 13
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 14
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 15
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 16
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 17
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 18
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 19
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 20
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 21
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 22
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 23
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 24
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 25
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 26
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 27
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 28
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 29
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 30
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 31
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 32
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 33
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 34
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 35
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 36
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 37
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 38
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 39
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 40
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 41
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 42
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 43
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 44
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 45
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 46
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 47
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 48
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 49
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 50
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 51
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 52
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 53
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 54
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 55
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 56
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 57
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 58
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 59
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 60
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 61
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 62
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 63
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 64
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 65
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 66
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 67
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 68
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 69
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 70
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 71
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 72
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 73
Satisfacția și factorii ei în cadrul firmei - Pagina 74

Conținut arhivă zip

  • Satisfactia si Factorii Ei in Cadrul Firmei.doc

Alții au mai descărcat și

Industria Ospitalitatii

CAPITOLUL 1 INDUSTRIA OSPITALITĂŢII. CONCEPTE ŞI PARTICULARITĂŢI 1.1 STADIUL ACTUAL AL DEZVOLTĂRII TURISMULUI Turismul reprezintă, atât prin...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Lucrare de disertație - managementul motivării

INTRODUCERE “Motivarea este arta de a face oamenii sa faca ceea ce vrei tu, pentru ca ei doresc sa o faca.” Dwight Eisenhower O problema care...

Căi de creștere a motivației angajaților în cadrul companiei SC Boromir SA

Motivarea personalului a înregistrat în ultima vreme o importanță foarte mare deoarece resursa umană a căpătat valențe tot mai însemnate. Practic...

Analiza Performanței Organizației CFR Călători sa prin Prisma Satisfacției Consumatorilor

Analiza performantei organizatiei CFR Calatori SA prin prisma satisfactiei consumatorilor Ultimul deceniu a reprezentat o lectie amara pentru...

Leadership - Stiluri de Conducere - Studiu de Caz Caracterizarea unui Lider

Capitolul I Introducere Leadership - conducere; Leader - conducator; „Nimic nu este mai practic decat o teorie buna” K. Lewin Intrucat in...

Metode Cantitative în MRU - SC Motexco SRL

Rezumat S.C. MOTEXCO S.R.L. este o companie română cu capital privat extern, care are ca principal obiect de activitate producţia şi comerţul cu...

Analiza Pensiunilor din Cluj Napoca

In ultimele decenii, factorul uman a devenit un element primordial in dezvoltarea afacerilor, productivitatea, eficienta si performanta firmelor...

Acordurile Europene

1.1. Conţinutul economic al motivaţiei Motivaţia reprezintă suma forţelor, energiilor interne şi externe care iniţiază şi dirijează comportamentul...

Managementul Resurselor Umane - SC Select Grup SA

INTRODUCERE Satisfacţia locului de muncă este rezultatul de împlinire a unor necesităţi, se bazează pe recunoaşterea şi aprecierea pozitivă a...

Ai nevoie de altceva?