Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene

Proiect
9/10 (3 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 81 în total
Cuvinte : 20547
Mărime: 123.43KB (arhivat)
Publicat de: Capcelea V.
Puncte necesare: 12
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Aureliu Margineanu
Este redat aprofundat sistemul fiscal al RM cat si o analiza comparativa cu cel european. totodata sunt expuse modificarile efectuate in legislatia fiscala: pozitiv si negativ asupra mediului de afaceri.

Cuprins

 1. Introducere 3
 2. Capitolul I. Sistemul fiscal actual al Republicii Moldova
 3. 1.1 Legislaţia fiscală în Republica Moldova 5
 4. 1.2 Serviciul fiscal de stat al Republicii Moldova 14
 5. 1.3 Sistemul de impozite şi taxe în Republica Moldova 21
 6. Capitolul II. Practica ţărilor europene în domeniu
 7. 2.1 Sistemul fiscal actual al ţărilor europene 28
 8. 2.2 Tendinţe actuale de perfecţionare: esenţă, direcţii, scopuri 32
 9. Capitolul III. Aspiraţii şi dimensiuni de aliniere a Republicii Moldova
 10. la standardele europene
 11. 3.1 Esenţa, conţinutul şi rolul modificărilor efectuate la momentul actual 37
 12. 3.2 Strategii de perfecţionare a sistemului fiscal în Republica Moldova 47
 13. Concluzii şi propuneri 55
 14. Bibliografie 59
 15. Anexe 61

Extras din proiect

Introducere

Republica Moldova este un stat în care, societatea a ajuns să-şi consume resursele de viitor (financiare, materiale şi umane), pe care, în mod normal o societate le îndreaptă spre dezvoltare. Această situaţie s-a creat din numeroase şi complexe motive, printre care ar fi: prioritatea exclusivă a intereselor politice, neglijarea frecventă a intereselor economice, ignorarea intereselor individului ca factor dinamic al societăţii.

Şi totuşi, rolul finanţelor publice pentru un stat în curs de dezvoltare nu este o taină, din contra este foarte evident, iar sursa primordială şi majoritară de asigurare a statului cu finanţe publice în Republica Moldova sunt impozitele şi taxele fiscale.

Să nu uităm nici de faptul că Republica Moldova tinde spre o integrare europeană, adică ea trebuie să demonstreze că acest obiectiv este cu adevărat un obiectiv strategic naţional şi să efectueze un şir de modificări şi reforme în toate domeniile, inclusiv şi în cel fiscal, pentru a se putea alinia la standardele europene.

De aici şi rezultă actualitatea temei lucrării date „Sistemul fiscal al Republicii Moldova: aliniere la standardele europene”, pe care ne propunem să o studiem şi să o analizăm în continuare, încercînd de a răspunde la întrebări de genul:

- Ce este sistemul fiscal şi cum el funcţionează?

- Care sunt funcţiile şi rolul lui într-un stat?

- Care sunt şi cum funcţionează serviciile administrării fiscale în Republica Moldova?

- Care este sistemul fiscal practicat de ţările Uniunii Europene?

- Ce sunt impozitele şi taxele fiscale?

- Conexiunea dintre contribuabili şi sistemul de impozite şi taxe?

- Care sunt şi ce presupun ultimele reforme în domeniul fiscal?

- Ce măsuri se planifică a se lua în domeniul fiscal pentru a se putea alinia la standardele europene?

Aşadar, prezenta lucrare cuprinde: întroducerea, 3 capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie şi anexe.

Capitolul I „ Sistemul fiscal actual al Republicii Moldova” caracterizează sistemul fiscal al Republicii Moldova, elementele lui componente, clasificarea, rolul şi funcţiile în cadrul unui stat, precum şi noţiunea de politică fiscală a unui stat, ca componentă a sistemului fiscal din Republica Moldova, enumerarea impozitelor şi taxelor aplicate în Republica Moldova.

În capitolul II „Practica ţărilor europene în domeniu”, se analizează sistemul fiscal a ţărilor din comunitatea europeană şi tendinţele ei de perfecţionare în viitor.

În capitolul III „Aspiraţii şi dimensiuni de aliniere a Republicii Moldova la standardele europene” sunt redate cele mai recente reforme şi modificări ale sistemului fiscal din Republica Moldova, precum şi a celor ce se planifică a fi implementate în raport cu tendinţele de aliniere la standardele europene.

Capitolul I

Sistemul fiscal actual al Republicii Moldova

1.1 Legislaţia fiscală în Republica Moldova.

Sistemul fiscal este un produs al gîndirii, deciziei, acţiunii factorului uman, ca urmare a evoluţiei societăţii umane, creat iniţial pentru a răspunde unor obiective financiare, la care ulterior, s-au adăugat şi obiective de natură economico-sociale.

Elementele de natură economică şi relaţiile dintre acestea, concretizate în diverse tehnici de stabilire şi percepere a cuantumului diverselor prelevări fiscale, gestiunea acestora şi deciziile de natură politică constituie componentele principale ale sistemului fiscal.

Preview document

Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 1
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 2
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 3
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 4
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 5
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 6
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 7
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 8
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 9
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 10
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 11
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 12
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 13
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 14
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 15
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 16
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 17
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 18
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 19
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 20
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 21
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 22
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 23
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 24
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 25
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 26
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 27
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 28
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 29
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 30
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 31
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 32
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 33
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 34
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 35
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 36
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 37
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 38
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 39
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 40
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 41
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 42
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 43
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 44
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 45
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 46
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 47
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 48
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 49
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 50
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 51
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 52
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 53
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 54
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 55
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 56
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 57
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 58
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 59
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 60
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 61
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 62
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 63
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 64
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 65
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 66
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 67
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 68
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 69
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 70
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 71
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 72
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 73
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 74
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 75
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 76
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 77
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 78
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 79
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 80
Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene - Pagina 81

Conținut arhivă zip

 • Sistemul Fiscal al Republicii Moldova - Aliniere la Standardele Europene.doc

Alții au mai descărcat și

Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta influiențează...

Pardisurile fiscale și companiile offshore

Introducere Lucrarea cu titlul Paradisurile fiscale și companiile offshore face parte din tema Paradisurile fiscale în care se prezintă aspecte...

Raport de practică - inspectoratul fiscal de stat botanică

Capitolul I „Caracteristica generală a Sistemului Fiscal al Republicii Moldova” Sistemul fiscal reprezintă o componentă a sistemului financiar al...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Centrale termice Tehnologii. Centralele termice de diferite tipuri produc agent termic - apa calda si abur, -pentru toate sectoarele economiei...

Analiza Eficienței Procesului de Demonopolizare și Privatizare a Sistemului Energetic în Republica Moldova

Prefaţă Importanţa energiei în activitatea omului în general, cît şi a economiei tării în particular este incontestabilă. Valorile umane s-au...

Reglementarea impozitelor vamale

Introducere „Constituirea statului modern s-a înfăptuit prin implementarea impozitului, sau mai exact, prin reglementările legale privind...

Importanța fiscalității și reformelor din acest domeniu pentru dezvoltarea economică

Actualitatea temei rezidă în importanţa pe care o are fiscalitatea şi reformele din acest domeniu pentru dezvoltarea economică a oricărui stat....

Rolul TVA-ului în formarea veniturilor bugetare în Republica Moldova

Impozitele şi taxele - o categorie financiară, cu caracter istoric, a căror apariţie este legată de existenţa statului şi a banilor. Ca urmare,...

Proiectarea unei locații web pentru serviciul fiscal

INTRODUCERE Informatizarea a devenit unul din factorii principali de dezvoltare a societății contemporane. Un rol important în procesul de...

Bazele contabilității

Tema 1. Noțiuni privind contabilitatea și principiile de bază ale acesteia 1.1. Noțiuni privind contabilitatea și rolul ei în sistemul...

Ai nevoie de altceva?