Situația pieței de capital în UE și România

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 66 în total
Cuvinte : 27996
Mărime: 105.78KB (arhivat)
Publicat de: Bogdan Demeter
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prisecaru Petre
Universitatea de Ştiinţe şi Arte Gheorghe Cristea

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1: SITUAŢIA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN UE 3
 2. 1.1. Impactul introducerii euro asupra pieţelor de capital 3
 3. 1.2. Obstacole în calea procesului de integrare 9
 4. 1.3. Alte obstacole structurale 10
 5. 1.4. Integrarea financiară şi oportunităţile create de ea 12
 6. 1.5. Concentrarea pieţelor bursiere în UE 13
 7. 1.6. Rolul fondurilor de pensii în finanţarea pe termen lung 15
 8. 1.7. Rolul capitalului de risc 17
 9. CAPITOLUL 2: DIRECTIVELE UE ÎN DOMENIUL EMISIUNII VALORILOR MOBILIARE 20
 10. 2.1.Directiva privind admiterea titlurilor 20
 11. 2.2.Directiva privind elementele specifice listării 21
 12. 2.3.Directiva 85/611/EEC 23
 13. 2.4.Directiva privind pieţele instrumentelor financiare 23
 14. 2.5. Directiva privind insider - dealing-ul şi manipularea pieţei 24
 15. 2.6. Efectul Directivelor 25
 16. 2.7.Evoluţia viitoare a pieţei Uniunii Europene 27
 17. CAPITOLUL 3: PIATA DE CAPITAL IN ROMANIA 30
 18. 3.1.Cadrul legislativ şi adoptarea acquisului comunitar 30
 19. 3.2. Strategia de dezvoltare a pieţei bursiere 34
 20. 3.3. Transformări şi perspective instituţionale - fuziunea burselor 36
 21. 3.4. Supraveghere consolidată 38
 22. 3.5. Guvernanta corporatistă 39
 23. 3.6. Reglementarea organismelor de plasament colectiv 42
 24. CAPITOLUL 4 - STUDIU DE CAZ: DINAMICA PIETEI DE CAPITAL
 25. IN ROMANIA 43
 26. 4.1.Evoluţia pieţei de capital în intervalul 2000-2006 43
 27. 4.2.Situaţia pieţei de capital în 2007 47
 28. 4.3. Perspective incerte pentru anul 2008 60
 29. BIBILOGRAFIE 63

Extras din proiect

CAPITOLUL 1

SITUAŢIA PIEŢEI DE CAPITAL ÎN UE

Uniunea Europeană traversează un proces de integrare financiară al cărui catalizator - moneda unică - generează modificări radicale pe pieţele monetare şi de capital. Pe fondul fenomenelor complexe derulate după Maastricht în cadrul Comunităţii Europene, aspectele financiare ale integrării ţărilor recent intrata în UE şi inclusiv ale integrării României în Uniunea Economică şi Monetară sunt în prezent greu de apreciat, având în vedere că procesul se desfăşoară cu viteze diferitev şi pe orizonturi diferite de timp. Perspectivele procesului pot fi descifrate prin investigarea chiar a procesului complex al integrării financiare şi monetare a ţărilor vest-europene datorită dificultăţilor şi oportunităţilor identificate cu acest prilej. Programul de integrare monetară, care a demarat practic după introducerea Sistemului Monetar European în 1979, dar s-a accelerat în anii 90 şi în acest deceniu, conţine atât elemente de fundamentare a funcţionării pieţei de capital unificate cât şi elemente de transformare a pieţelor financiare naţionale, pe care cu siguranţă vor trebui să le parcurgă şi ţările est europene, inclusiv România, la momentul potrivit.

1.1. Impactul introducerii euro asupra pieţelor de capital

Introducerea monedei europene a avut un impact deosebit şi substanţial asupra integrării pieţelor europene de capital. Integrarea unei mari părţi a pieţelor financiare şi de capital este menită să întărească competitivitatea economiei europene. Acest lucru nu se produce însă în mod automat, numeroase obstacole trebuind să fie înlăturate prin activitatea instituţiilor europene şi prin voinţa statelor naţionale. Agenţii specializate ale Uniunii Europene avertizează chiar asupra riscului ca fondurile europene să fie canalizate spre direcţii inadecvate de dezvoltare în situaţia în care distorsiunile, barierele şi imperfecţiunile care stăvilesc în continuare mobilitatea capitalului pe pieţe financiare se vor menţine.Presiunile concurenţiale stimulează oferta de servicii eficiente din punct de vedere al costurilor, asigurând creşterea calităţii şi eliminând rentele monopolistice din structura preţurilor. Pentru investitori, ca şi pentru populaţia care economiseşte, integrarea permite o diversificare a portofoliilor, reducând astfel riscul financiar. Statisticile actuale arată că alocarea curentă a economiilor populaţiei şi agenţilor economici din ţările comunitare se orientează cu precădere spre pieţele naţionale de capital, indiferent de ratele comparative de randament înregistrate pe pieţele vecine.

Servicii financiare mai eficiente stimulează competitivitatea, reduc costul capitalurilor, iar din punct de vedere al cererii asigură soluţii competitive de finanţare pentru achiziţionarea de bunuri de consum şi bunuri de investiţii. Introducerea monedei euro a creat deci oportunităţi pentru o mai bună integrare a pieţelor financiare europene. În cazul în care se produce integrarea şi sporurile de eficienţă, pieţele europene de capital vor putea rivaliza cu cele din SUA, atât ca mărime cât şi ca eficienţă. La sfârşitul anului 1995 valoarea de piaţă a activelor bursiere şi a activelor bancare din ţările din UE a crescut la mai mult de 27 trilioane USD. Prin comparaţie, valoarea de piaţă a aceloraşi active din SUA a crescut la aproape 23 trilioane USD. Dacă UEM va conduce însă la integrarea deplină a pieţelor financiare europene, acest lucru depinde totuşi de mai mulţi factori. Este necesar un complex de măsuri atât la nivel naţional cât şi la nivel comunitar pentru a înlătura taxele, barierele legale şi de reglementare, cât şi alte impedimente din calea integrării depline a pieţelor de capital.

- condiţii propice pentru integrare

Pieţele europene de titluri de valoare au devenit mai integrate şi mai lichide în perioada ultimilor 10 ani, determinate fiind de procesul global de dereglemetare financiară, de oportunităţile pentru investiţii şi dezintermedierea bancară. Problemele majore ale datoriilor în lire sterline, de exemplu, au stimulat dezvoltarea unor pieţe de obligaţiuni secundare eficiente şi au determinat o creştere a garanţiilor guvernamentale, transformându-le într-o alternativă atrăgătoare faţă de depozitele bancare.

Mobilitatea capitalului în interiorul ţărilor din UE a fost uşurată şi de convergenţa politicilor macroeconomice. În acest cadru, introducerea monedei euro modifică stimulentele astfel încât să încurajeze garantarea pe viitor a finanţelor europene, să armonizeze practicile de piaţă şi să ofere o mai mare transparenţă în stabilirea preţurilor, astfel:

- în primul rând, adoptarea unei singure monede reduce costul tranzacţiilor financiare;

- în al doilea rând, euro elimină riscul schimburilor externe în cazul contractelor pe termen lung între entităţile din ţările EMU, pe când importanţa relativă a altor tipuri de risc va creşte. Riscul de credit va deveni cel mai important determinant al preţurilor titlurilor de valoare, dar şi alţi factori (de exemplu, riscurile de lichiditate, de reglementare, legale) vor influenţa la rândul lor stabilirea preţurilor Ţările vor fi astfel motivate să-şi îmbunătăţească infrastructurile financiare;

- în al treilea rând, luate împreună, eliminarea riscului monedei, convergenţa circulaţiei creditelor şi practicile de piaţă pot duce la creşterea adâncirii şi lichidităţii pieţelor financiare europene. Contractele de pe pieţele pe termen scurt se vor închide în euro şi vor putea circula pe pieţele naţionale. Pentru titlurile de valoare cu mai mult de o valută, competiţia dintre schimburile valutare ar putea duce la consolidarea activităţilor economice într-o singură locaţie. Chiar pieţele care rămân oarecum segmentate (datorită circulaţiei mai mari a creditelor sau a restricţiilor) vor deveni mai lichide datorită costurilor scăzute ale tranzacţiilor şi unui număr relativ mic de restricţii economice;

- în al patrulea rând, barierele de la graniţa investiţiilor vor scădea iar anumite valute intra-EMU şi restricţii ale investiţiilor care se aplică acum fondurilor comune de capital, cum ar fi fondurile de pensii şi companiile de asigurare vor deveni irelevante. Mărimea şi diversitatea portofoliilor gestionate de investitorii instituţionali din UE ar putea creşte rapid ca urmare a acestui fapt.

Preview document

Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 1
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 2
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 3
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 4
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 5
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 6
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 7
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 8
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 9
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 10
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 11
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 12
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 13
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 14
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 15
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 16
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 17
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 18
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 19
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 20
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 21
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 22
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 23
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 24
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 25
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 26
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 27
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 28
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 29
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 30
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 31
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 32
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 33
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 34
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 35
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 36
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 37
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 38
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 39
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 40
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 41
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 42
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 43
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 44
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 45
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 46
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 47
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 48
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 49
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 50
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 51
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 52
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 53
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 54
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 55
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 56
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 57
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 58
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 59
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 60
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 61
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 62
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 63
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 64
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 65
Situația pieței de capital în UE și România - Pagina 66

Conținut arhivă zip

 • Situatia Pietei de Capital in UE si Romania.doc

Alții au mai descărcat și

Piața financiară - concept și forme

CAP. I PIAŢA FINANCIARĂ- DEFINIRE ŞI DESCRIERE Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa...

Supravegherea pieței de capital în Uniunea Europeană

I. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1. 1. PIAŢA DE CAPITAL ŞI NECESITATEA SUPRAVEGHERII ACESTEIA Dezvoltarea economică a unei ţări sau regiuni depinde în...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Activitate bancară. servicii bancare. legislație bancară

PARTEA I Armonizarea legislatiei financiare romanesti in vederea competitiei Europene Capitolul I Prezentarea principalelor aspecte legate de...

Armonizarea cu standardele internaționale de contabilitate cu privire la activele imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Piața Valutară în România

Introducere Obiectivul fundamental al politicii valutare începând cu anul 1991 l-a constituit înfăptuirea convertibilităţii interne a leului, ca...

Managementul Riscului

Fara capacitatile intelectuale ale oamenilor, societatile de asigurare sunt doar cladiri dotate cu calculatoare. David Frost, The Journal...

BCR - guvernanță corporativă

Introducere Guvernanta corporativa desemneaza mecanismele dupa care o companie este condusa si controlata. Se refera la relatiile dintre...

Intermediarii pieței de capital reglementate - societățile de servicii de investiții financiare - SSIF

Capitolul I Piata de capital reglementată I.1. Conceptul de piaţă de capital reglementată În orice economie modernă, unii membrii ai societăţii...

Despre Leasing în România

Repere introductive Schimbarile ce survin in economia mondiala, cerintele fata de progresul tehnico-stiintific in privinta inlocuirii fondurilor...

Situația fluxurilor de trezorerie

I INTRODUCERE Accelerarea procesului de privatizare, dezvoltarea pietei de capital si a economiei libere de piata, precum si accentuarea...

Ai nevoie de altceva?