Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul

Proiect
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 91 în total
Cuvinte : 29781
Mărime: 2.39MB (arhivat)
Publicat de: Stancu Deaconu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: IOAN RUS
Universitatea „Dimitrie Cantemir” Tg-Mureş Facultatea de Ştiinţe Economice Specializarea Economia comerţului, turismului şi serviciilor

Cuprins

 1. Capitolul 1. Considerente generale privind managementul strategic şi
 2. implementarea strategiei pag.3
 3. 1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic pag.4
 4. 1.1.1. Definirea managementului strategic şi modalităţi de identificare pag.5
 5. 1.1.2. Fundamentarea managementului strategic pag.8
 6. 1.2. Implementarea strategiei pag.13
 7. 1.2.1. Pregătirea implementării pag.15
 8. 1.2.2. Evaluarea şi controlul strategiei pag.17
 9. 1.3. Tipologia strategiilor pag.19
 10. 1.3.1. Clasificarea strategiilor pag.20
 11. 1.3.2. Determinanţii endogeni şi exogeni ai strategiei în cadrul firmelor de comerţ pag.27
 12. Capitolul 2. Comerţul cu amănuntul şi rolul managerului de vânzări în aplicarea
 13. strategiilor de management pag.32
 14. 2.1. Conţinutul activităţii, rolul economic şi funcţiile comerţului cu amănuntul pag.33
 15. 2.2. Sectorizarea activităţii de vânzare cu amănuntul şi structura formelor de vânzare
 16. ale acesteia pag.38
 17. 2.3. Tipologia tendinţelor conturate cu privire la evoluţia comerţului cu amănuntul pag.46
 18. 2.4. Rolul managerului de vânzări în aplicarea strategiilor de management pag.49
 19. Capitolul 3. Strategii de management în vânzarea cu amănuntul pag.54
 20. 3.1. Contextul strategic al firmelor de vânzare cu amănuntul pag.55
 21. 3.1.1. Importanţa strategiilor de management în vânzarea cu amănuntul pag.56
 22. 3.1.2. Gestionarea vânzărilor de mărfuri cu amănuntul pag.58
 23. 3.1.3. Tipuri de strategii aplicate în funcţie de dimensiunile şi formele comerţului cu
 24. amănuntul pag.60
 25. 3.2. Analiza SWOT – instrument important în aplicarea strategiilor de management pag.62
 26. 3.2.1. Modele de analiză tip SWOT pag.65
 27. 3.2.2. Particularităţi de utilizare a analizei SWOT în România pag.70
 28. 3.2.3. Utilizarea analizei SWOT în comerţul cu amănuntul pag.71
 29. 3.3. Previziunea vânzărilor în cadrul comerţului cu amănuntul pag.73
 30. 3.3.1. Metode de previziune pag.74
 31. 3.3.2. Pârghii economice utilizate în politica de vânzări cu amănuntul pag.79
 32. 3.4. Avantajele practicării managementului strategic pag.83
 33. Concluzii şi propuneri pag.88
 34. Bibliografie pag.90

Extras din proiect

CAPITOLUL 1.

CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI

1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic

Dacă pe plan mondial managementul strategic reprezintă o practică a cărei utilitate şi permanenţă este demonstrată de firmele de succes, pentru multe din firmele româneşti, deşi recunoscut ca importanţă, rămâne cantonat în planul teoretic. Explicaţiile unei asemenea stări de lucruri sunt multiple: mediul de afaceri românesc incert, lipsa experienţei în mânuirea instrumentarului specific, şi, de ce să nu recunoaştem, o mentalitate care de multe ori acţionează ca un factor restrictiv.

Începând cu anii ’90, firmele româneşti au fost obligate să acţioneze într-un mediu marcat de mecanisme cvasi-necunoascute. Experienţa acumulată în peste un deceniu de acţiune a demonstrat că managementul trebuie să se implice in proiectarea viitorului firmei pe baza unei viziuni clare, mânuind instrumentele pe care teoria la pune la dispoziţia practicii. Chiar dacă managementul strategic este o disciplină care s-a constituit prin generalizarea unor experienţe aparţinând marilor firme şi corporaţii din ţările dezvoltate, în prima fază firme şi corporaţii americane, teoria deosebit de generoasă oferă instrumente al căror grad de generalitate permite aplicarea lor în funcţie de specificul organizaţiei şi de condiţiile concrete de acţiune.

Conceptul de „management strategic” este promovat spectaculos la începutul anilor ’70 de americanul Igor Ansoff, profesor la Universitatea Vanderbilt din SUA. Nucleul conceptului l-a constituit, iniţial, planificarea strategică, activitate circumscrisă funcţiei de prevedere a managementului. Practicarea manangementului strategic implică întregul personal în fundamentarea şi mai ales în implementarea strategiilor. Combinarea şi adaptarea metodelor şi tehnicilor aparţinând managementului, analizei economice, matematicii, sociologiei şi tehnicilor militare asigură managementului strategic fundamentul ştiinţific al unui mod de gândire şi acţiune complex, aşa cum cer împrejurările actuale ale vieţii economico-sociale.

1.1.1. Definirea managementului strategic şi modalităţi de identificare a strategiei

Managementul strategic este una din formele de conducere moderne, axată pe schimbările şi modificările ce trebuie operate în cadrul organizaţiei şi în interacţiunile acesteia cu mediul în care funcţionează, pentru a evita producerea unor situaţii în care bunuri şi servicii oferite de organizaţie, fabricaţia şi vânzarea acestora, întreaga activitate desfăşurată să devină depăşite, în neconcordanţă cronică în raport cu schimbările produse.

Definiţii ale managementului strategic

C. Russu defineşte managementul strategic ca un proces prin care managementul de vârf al organizaţiei determină evoluţia pe termen lung şi performanţele acesteia, asigurând formularea riguroasă, aplicarea corespunzătoare şi evaluarea continuă a strategiei stabilite.

După R. Daft , managementul strategic reprezintă setul de decizii şi acţiuni folosit pentru formularea şi implementarea strategiilor şi planurilor, set care poate deveni o bună corelaţie din punctul de vedere al competivităţii între organizaţie şi mediul său, care să permită îndeplinirea obiectivelor organizaţiei.

Managementul strategic cuprinde, de asemenea, activităţi asociate deciziilor, precum planificarea, inclusiv stabilirea scopurilor şi a obiectivelor, precum şi eşalonarea în timp a realizării lor. Managementul strategic este procesul folosit în firmele moderne pentru a ajuta managerii să răspundă unor întrebări strategice, precum: Unde se află organizaţia? Încotro trebuie să se îndrepte? Ce schimbări există în mediul ambiant al firmei şi cu ce ritm se produc? Ce curs de acţiune poate ajuta firma în îndeplinirea obiectivelor şi scopurilor sale? Din acest punct de vedere, astăzi complexitatea şi sofisticarea proceselor decizionale din organizaţiile moderne impun existenţa managementului strategic.

De fapt, conducerea variatelor şi multiplelor activităţi interne este o parte din responsabilitatea managementului modern. Mediul extern al firmei impune un alt set de factori provocatori: este vorba de mediul extern imediat format din concurenţi, furnizori, clienţi, ale căror inexplicabile preferinţe trebuie anticipate, sau de agenţii guvernamentale care monitorizează respectarea legislaţiei. La crearea climatului în care există şi se dezvoltă afacerea contribuie şi mediul extern îndepărtat: acesta conţine condiţiile economice, socio-culturale, tehnice şi tehnologice, priorităţi politice, ecologice şi legislative, fiecare dintre acestea fiind necesar să fie anticipate, monitorizate şi încorporate în deciziile managementului superior. Aceste influenţe sunt subordonate unor consideraţii majore care apar în procesul decizional, adică multiplele obiective ale stake-holderilor implicaţi în afacere: proprietari, acţionari, salariaţi, bancheri, sindicate, administraţii.

Preview document

Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 1
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 2
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 3
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 4
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 5
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 6
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 7
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 8
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 9
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 10
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 11
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 12
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 13
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 14
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 15
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 16
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 17
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 18
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 19
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 20
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 21
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 22
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 23
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 24
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 25
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 26
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 27
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 28
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 29
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 30
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 31
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 32
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 33
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 34
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 35
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 36
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 37
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 38
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 39
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 40
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 41
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 42
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 43
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 44
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 45
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 46
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 47
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 48
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 49
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 50
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 51
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 52
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 53
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 54
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 55
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 56
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 57
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 58
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 59
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 60
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 61
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 62
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 63
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 64
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 65
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 66
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 67
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 68
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 69
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 70
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 71
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 72
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 73
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 74
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 75
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 76
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 77
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 78
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 79
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 80
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 81
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 82
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 83
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 84
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 85
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 86
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 87
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 88
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 89
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 90
Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul - Pagina 91

Conținut arhivă zip

 • Strategii de Management in Vanzarea cu Amanuntul.doc

Alții au mai descărcat și

Activitatea de distribuție și vânzare la SC Dumar Stil SRL

Introducere Economia de piaţă reprezintă acel tip de economie în care piaţa şi concurenţa hotărăsc ce bunuri şi servicii se produc, în care...

Strategii Economice ale Firmei, Planul ca Instrument de Concretizare și de Realizare a Lor

CAPITOLUL I PREZENTAREA INTREPRINDERI Denumirea societatii: PETROM S.A. Sediul social: Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 239 sector 1 Numarul...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Analiza financiară

1.Informaţia financiară pentru manageri 1.1. Pentru a putea să-şi desfăşoare normal activitatea, orice organizaţie are nevoie de informaţii....

Te-ar putea interesa și

Analiza activității promoționale

1. Continutul si rolul publicitatii Publicitatea este un complex de activitati prin care un mesaj cu semnificatie comerciala privind un produs...

Diversificarea Produselor Heidi Chocolate

Capitolul I : Prezentare generala “Heidi Chocolate SA” 1.1.Prezentarea generala a firmei Heidi Chocolaet SA a fost fondata in anul 1994 de catre...

Analiza și evaluarea operațiunilor logistice la nivelul firmei - SC Gabi's Pappa Reale

1.1 Date de identificare a grupului de firme Gabi’s & Pappa Reale Grupul de firme Gabi’s & Pappa Reale a luat naştere în 1991. Firma a pornit doar...

Franciza Gloria Jeans Coffees

Partea I 1.1. Franciza Franciza este operatiunea care imbraca forma unui contract prin care o persoana numita francizor ii acorda unei alte...

Analiza Diagnostic a Tehnologiei unei Unități Comerciale în Funcțiune

Cap. I. Aspecte definitorii ale pietei magazinului 1.1 Localizare si vad comercial REAL- o companie a METRO Group METRO Group este unul din cele...

Particularități ale strategiilor și managementul strategic în sectorul public

Introducere Noi abordari ale managementului din sectorul public sunt imperative acum cand guvernele intra in noul mileniu. Dinamica pietei a creat...

Retail la viteza modei - Zara

Abstract Mama de varsta mijlocie cumpara haine de la Zara pentru ca sunt ieftine, in timp ce fiica acesteia (in jurul varstei de 20 de ani) le...

Analiza comparativă între calitatea serviciilor oferite de Carrefour și Real

Introducere Calitatea - masura in care un set de caracteristici intrinseci indeplinesc niste cerinte. (ISO 9000:2000) "Calitate = aptitudine de...

Ai nevoie de altceva?