Analiza financiară

Curs
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2137
Mărime: 138.42KB (arhivat)
Publicat de: Isidor Ispas
Puncte necesare: 0

Cuprins

  1. Instrumente şi proceduri financiare
  2. 1. Informatia financiara pentru manageri
  3. Studiu de caz
  4. 2. Managementul capitalului circulant
  5. Studiu de caz
  6. 3. Ratele de profitabilitate
  7. Studiu de caz

Extras din curs

1.Informaţia financiară pentru manageri

1.1. Pentru a putea să-şi desfăşoare normal activitatea, orice organizaţie are nevoie de

informaţii. Tipul de informaţii de care are nevoie depinde de specificul activităţii desfăşurate de

aceasta. Managerii respectivelor organizaţii trebuie să fie capabili să organizeze fluxurile de

informaţii financiare, în cazul nostru astfel încât să putem evalua activitatea şi rezultatele obţinute

de firmă cât şi să putem previziona, cel puţin pe un interval limitat de timp rezultatele care vor fi

obţinute. Există mai multe grupuri de persoane care au interese să cunoască rezultatele financiare

ale unei firme. Astfel, sunt grupuri:

• interne: manageri, - angajaţi, - Consiliul de Administraţie,

• externe: - proprietari (acţionari / creditori / investitori), - furnizori, - clienţi, - sponsori,

•alte categorii de grupuri externe: - agenţii guvernamentale, - publicul larg, - concurenţii.

Fiecare firmă are o imagine financiară dată de rezultatele pe care aceasta le obţine într-o

perioadă de timp.

1.1.1. Fluxul de numerar (cash-flow)

Orice firmă trebuie să achite costul intrărilor (materialele şi forţa de muncă) din

veniturile pe care le obţine din vânzarea mărfurilor / serviciilor dar şi din alte surse (credite bancare,

donaţii, sponzorizări) . Fluxul financiar poate fi prezentat schematic astfel:

Furnizori Clienţi

Fluxurile financiare reprezintă lichidităţile, banii, care intră sau ies din conturile firmei

într-o perioadă. Este absolut necesar ca în conturile firmei să existe permanent sume de bani care să

permită onorarea plăţilor curente. Lunar firma va calcula incasarile din vânzări şi plăţile făcute,

rezultând un flux net de numerar, cu un sold de deschidere şi anual de închidere. Urmărindu-se

realizarea unui sold pozitiv trebuie urmărită utilizarea principiului concordanţei, adică toate

cheltuielile facute să ajungă în restul produselor / serviciilor vândute.

Costurile pot fi fixe sau variabile, directe sau indirecte, important ca acestea să fie

introduse cât mai corect în costul fiecărui produs şi implicit în preţul de vânzare al acestora.

1.1.2. Principalele rapoarte financiare

Bani

Stoc de marfa

Majoritatea organizaţiilor trebuie să elaboreze şi să publice rapoartele financiare de uz

extern. De cele mai multe ori ele fac aceasta pentru că le impune legea dar şi investitorii externi, dar

si normele care reglementează activitatea firmei, şi implicit cea de realizare a acestor rapoarte,

diferă de la o ţară la alta. Unele rapoarte se utilizează numai pentru uz intern, ele făcând parte din

contabilitatea managerială. Rapoartele financiare se fac publice şi se afişează şi pe site-ul firmei.

De obicei se elaborează trei tipuri de rapoarte pentru uz extern, în scopul evaluării şi

justificării activităţilor şi tranzacţiilor angajate:

a) bilanţul contabil

b) contul de profit şi pierderi

c) situaţia fluxului de numerar.

a) Aceasta este o fotografie a resurselor disponibile la un moment dat pentru a fi

utilizate în viitor.

Bilanţ contabil la data ..................................... lei

Surse de finanţare Active

- de la proprietari 300

- de la creditori (imprumuturi pe

termen lung) 200

-profituri generate de activitatile din

anul precedent 100

600

- active fixe 450

- ctive circulante 150

600

Valoarea contabilă netă este dată de fondurile actionarilor (capital+rezerve) adică de

400 ron.

b) Aceasta înregistrează veniturile şi cheltuielile corespunzătoare acestora pe perioada

de timp la care se referă declaraţia. Profitul brut (Pb) se calculează prin scăderea cheltuielilor

variabile din veniturile generate de vânzări. Profitul din exploatare rezultă din scăderea din Pb a

cheltuielilor fixe. Profitul net raportat se obţine scăzând din profitul de exploatare a cheltuielilor

financiare. Acesta se distribuie astfel:

–dividende acţionari

–impozit pe profit

–rambursări de credite

–păstrarea în organizaţie ca rezerve.

Vănzări:

în numerar 30

pe credit 30

60

Costul mărfurilor 15

vândute

Profit brut 45

cheltuieli de exploatare 10

amortizare 5

15

Profit din exploatarea 30

dobândă la credit 1

Profit net raportat 29

Preview document

Analiza financiară - Pagina 1
Analiza financiară - Pagina 2
Analiza financiară - Pagina 3
Analiza financiară - Pagina 4
Analiza financiară - Pagina 5
Analiza financiară - Pagina 6
Analiza financiară - Pagina 7
Analiza financiară - Pagina 8
Analiza financiară - Pagina 9
Analiza financiară - Pagina 10
Analiza financiară - Pagina 11
Analiza financiară - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Analiza Financiara.pdf

Alții au mai descărcat și

Rentabilitatea, un indicator al eficienței economice

RENTABILITATEA -INDICATOR AL EFICIENTEI ECONOMICE- In anii care au urmat revolutiei din 1989, economia romaneasca a parcurs un intens si dificil...

Controlul Profitului unei Entități Economice

CAPITOLUL 1 – NOŢIUNI GENERALE PRIVIND PROFITUL 1.1. CONTROLUL PROFITULUI UNEI ENTITĂŢI ECONOMICE Profitul reprezintă scopul sau rezultatul final...

Strategii de Management în Vânzarea cu Amănuntul

CAPITOLUL 1. CONSIDERENTE GENERALE PRIVIND MANAGEMENTUL STRATEGIC ŞI IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 1.1. Cadrul conceptual al managementului strategic...

Diagnosticul Întreprinderii

CAPITOLUL I ELEMENTE FUNDAMENTALE ALE DIAGNOSTICULUI ÎNTREPRINDERII 1.1. Definirea notiunii de diagnostic Etimologic, cuvântul „diagnostic”...

Economia întreprinderii

Introducere În această lucrare se face cunoştinţă cu principalele probleme care trebuie să le cunoască o persoană care doreşte să înceapă o...

Economia și Gestiunea Întreprinderii

CAP 1. ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND “ECONOMIA ŞI GESTIUNEA ÎNTREPRINDERII” 1.1.Definirea noţiunilor de economie, gestiune şi întreprindere 1.2....

Analiza diagnostică a întreprinderii

Curs 1 Elemente introductive. Generalitati De ce un diagnostic? Inainte de a incepe sa rasp la aceasta intrebare important este de a clarifica...

Te-ar putea interesa și

Analiza rezultatelor la SC Temporis SRL

CAPITOLUL I 1. Bilantul contabil – sursa de informatii a analizei economico-financiare 1.1.Teorii privind bilantul Modelul “bilant contabil”,...

Analiza financiar contabilă privind poziția financiară a entității economice studiu de caz la SC San Plant SRL

INTRODUCERE Motto: ,,Analiza este bună ca unealtă a progresului, a civilizaţiei ,bună în măsura în care zdruncină convingerile stupide, risipeşte...

Analiza rentabilității la SC Petal SA

INTRODUCERE În pragul mileniului trei este incontestabil nu numai faptul că lumea se află într-un proces continuu de schimbare, dar şi că ritmul...

Analiza structurii patrimoniale a activului și analiza previzională la SC Dumivest SRL

I. ANALIZA STRUCTURII PATRIMONIALE 1. Analiza poziţiei financiare 1.1 Prezentarea societăţii comerciale • Denumirea societăţii: S.C. DumiVest...

Analiza stării financiare la SC Azomures SA în perioada 2007-2009

Capitolul 1 Prezentarea societății Societatea comercială AZOMUREȘ SA a fost înființată în anul 1991 prin preluarea patrimoniului Combinatului de...

Analiza echilibrului financiar în cadrul SC Petrom

INTRODUCERE Activitatea unei intreprinderi trebuie să fie generatoare de efecte pozitive care conduc la susţinerea principiului continuităţii...

Analiza economico financiară la SC Agrana România SA Buzău

INTRODUCERE Motto: “Nu cauta sa mearga lumea dupa voia ta, ci îndreapta voia ta dupa mersul lumii. Si va iesi bine”.( Epictet) Stiinta a...

Raportare și analiza financiară - analiza situației financiare a SC Aerostar SA

Prezentarea societății SC. AEROSTAR SA este o fabrică de avioane, înființată în anul 1953 la Bacău. Compania activează în domeniul reparării și...

Ai nevoie de altceva?