Cheltuieli pentru agricultură

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 2 fișiere: doc, ppt
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 12055
Mărime: 327.44KB (arhivat)
Publicat de: Dorin Dumitriu
Puncte necesare: 10
PREZENTAT LA SESIUNEA DE COMUNICARII STIINTIFICE 2009

Cuprins

 1. Capitolul 1. Aspecte generale 2
 2. Capitolul 2. Obiectivele domeniului agricultură în perioada 2002- 2007 5
 3. Capitolul 3. Cheltuieli publice pentru agricultura- prezentare şi analiză 9
 4. Capitolul 4. Programe şi proiecte realizate în perioada 2002-2007 şi surse de finanţare 11
 5. 4.1. Programul de finantare FIDA 11
 6. 4.2. Programul de finanţare rurală 12
 7. 4.3. Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli pentru achiziţionarea de utilaje noi 13
 8. 4.4. Programul de creştere a competitivităţii produselor alimentare 14
 9. 4.5. Programul Fermierul 15
 10. 4.6. Planul National Strategic pentru Dezvolare Rurală 17
 11. 4.7. Creditul BIRD 17
 12. 4.8. Proiectul de Dezvoltare Rurala (PDR) 18
 13. 4.9. Proiectul “ Modernizarea Sistemului de Informare şi Cunoaştere în Agricultura” (MAKIS) 19
 14. 4.10. Proiectul pentru dezvoltare rurală a Munţilor Apuseni 20
 15. 4.11. Proiectul privind “Reabilitarea şi Reforma Sectorului de Irigaţii” 20
 16. 4.12. Programe derulate în 2007 de ministerul agriculturii 21
 17. Capitolul 5. Fonduri pentru Dezvoltare Rurală 23
 18. Capitolul 6. Fonduri europene pentru agricultură - Politica agrară comună 32
 19. Capitolul 7. Subvenţii şi finanţări pentru agricultură 2008-2009 33
 20. 7.1. Credite agricole 37
 21. 7.2. Subventii UE 2008 37
 22. Capitolul 8. Concluzii 38
 23. Bibliografie 39

Extras din proiect

Capitolul 1. Aspecte generale

Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să producă şi pentru export.

Ea este însă supusă unor fenomene naturale şi economice care influenţează direct producţia agricolă, cum sunt: calamităţile naturale, dăunătorii, bolile în domeniul creşterii animalelor sau variaţiile preţurilor produselor agricole.

Pentru a contracara efectele negative ale acestor fenomene şi pentru a-i asigura condiţii corespunzătoare de activitate şi dezvoltare, agricultura are nevoie de un important sprijin din partea statului.

În ţările dezvoltate, programele privind agricultura se bazează pe sprijinul financiar acordat de stat cu titlu nerambursabil. În aceste ţări finanţarea bugetară a căpătat caracterul unui instrument de intervenţie din partea statului în agricultură, de susţinere a intereselor unor categorii de producători sau de consumatori, de protejarea pieţei interne de concurenţa străină sau de cucerirea unor pieţe externe pentru plasarea surplusului de produse agricole.

La nivelul Uniunii Europene, din anul 1992 s-au stabilit noi direcţii de finanţare a agriculturii comunitare şi a agricultorilor pe seama fondurilor structurale comunitare. Fondul structural care acordă ajutoare financiare nerambursabile pentru agricultori şi acţiuni din agricultură este Fondul European de Orientare şi Garanţie Agricolă (FEOGA). EI este structurat pe două secţiuni: garanţie şi orientare. Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă - secţiunea de garanţie (FEOGA-SG) este principalul instrument financiar pentru realizarea obiectivelor politicii agricole comune (PAC) cu cele doua direcţii de acţiune: agricultura şi dezvoltarea rurală.

FEOGA-SG reprezenta, în anul 2001, 45% din totalul cheltuielilor bugetului Uniunii Europene. Susţinerea financiară a agriculturii deosebit de puternică, a condus la menţinerea unor preţuri ridicate la produsele agricole din U.E., comparativ cu preţurile produselor agricole pe piaţa mondială. Acest fapt a necesitat modificări în PAC., reflectate prin reformele din 1992 şi 1999, ultimele înscrise în Agenda 2000.

Ele vizează "o deplasare a accentelor spre competitivitate, durabilitate şi multilateralitate şi o reducere a importanţei acordate unor obiective ca garantarea existenţei ofertei de produse agricole, subvenţiilor şi intervenţiilor asupra pieţei agricole”.

În România, agricultura este considerată prioritate naţională strategică; în politica economică a acestei ramuri se urmăreşte consolidarea proprietăţii private şi asigurarea pieţelor agricole. În "Strategia Naţională de Dezvoltare Economică a României pe termen mediu" se arată că rezultatele obţinute prin aplicarea măsurilor de reformă în sectorul agricol trebuie consolidate, avându-se în vedere securitatea alimentară a populaţiei şi necesitatea modernizării satului românesc.

Se va urmări şi stimula formarea de exploataţii agricole de dimensiuni optime, eficiente din punct de vedere economic; de asemenea "vor fi promovate politici de produs vizând sprijinirea creşterii eficienţei economice pe întregul lanţ de activitate agricolă, de la producţie până la comercializarea pe piaţa internă şi externă”.

Prin politica financiară pentru agricultură se urmăreşte să se creeze un sistem eficient de sprijinire a agriculturii folosind forme şi instrumente specifice. Astfel, în perioada 1997 - 2000 a fost folosit sistemul de cupoane valorice (pentru a facilita procurarea de materiale şi servicii agricole necesare diferiţilor producători agricoli), precum şi sistemul unor prime (acordarea prin CEC a unui sprijin de 1 milion lei la hectarul de teren cultivat) şi subvenţii pentru achiziţionarea de tractoare şi maşini agricole sau procurarea de seminţe şi material săditor certificat.

Preview document

Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 1
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 2
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 3
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 4
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 5
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 6
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 7
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 8
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 9
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 10
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 11
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 12
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 13
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 14
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 15
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 16
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 17
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 18
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 19
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 20
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 21
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 22
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 23
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 24
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 25
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 26
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 27
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 28
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 29
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 30
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 31
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 32
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 33
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 34
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 35
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 36
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 37
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 38
Cheltuieli pentru agricultură - Pagina 39

Conținut arhivă zip

 • Cheltuieli pentru Agricultura
  • Cheltuieli pentru Agricultura.doc
  • Cheltuieli pentru agricultura.ppt

Alții au mai descărcat și

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Fonduri Structurale

INTRODUCERE Lucrarea abordează o temă de mare actualitate în contextul aderării României la U.E. în anul 2007, întrucât politica naţională de...

Impactul TVA asupra cash-flow-ului investițional în cadrul unui proiect cu finanțare europeană

IMPACTUL T.V.A. ASUPRA CASH-FLOW-ULUI INVESTITIONAL IN CADRUL UNUI PROIECT CU FINANTARE EUROPEANA. ANALIZA INDICATORILOR FINANCIARI. ANALIZA...

Fundamentarea Deciziei de Finanțare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii prin Fonduri Structurale

CAPITOLUL I 1.1. Fondurile Structurale - caracteristici principale. UE urmăreşte realizarea a trei obiective pentru reducerea diferenţelor dintre...

Mutații în sistemul bancar românesc în perspectiva integrării europene

CAP. I Reforma în sistemul bancar românesc în perioada de tranzitie la economia de piata Procesul integrarii europene este echivalent cu procesul...

Fonduri Europene Nerambursabile

1. Descriere generală a instrumentelor de pre-aderare ale Uniunii Europene Începând cu anul 2000, Uniunea Europeană sprijină statele candidate...

Fonduri și programe ale Uniunii Europene - integrare financiar monetară europeană

CAP. 1 Istoric al fondurilor europene În Tratatul de la Roma statele semnatare menţionau că este necesar ”de a consolida economiile lor şi de a...

Fonduri și Programe ale Uniunii Europene

Introducere În ultima vreme, la nivelul societăţii europene avem de a face cu un subiect mult discutat, şi anume fondurile europene, considerat a...

Te-ar putea interesa și

Organizarea Contabilității la Direcția Generală pentru Agricultură și Industrie Alimentară

CAPITOLUL 1 CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND AGRICULTURA ÎN ROMÂNIA 1.1. CAUZELE CRIZEI AGRICULTURII ROMÂNEŞTI Agricultura în România ocupa alături...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Primăria Orașului Târgu Neamț

Capitolul 1 – Organizarea şi funcţionarea Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ 1.1. Scurt istoric - Data înfiinţării: odată cu apariţia Legii nr....

Analiza Cheltuielilor Publice în România

1. Cheltuielile publice – concept si trasaturi Conceptul de cheltuieli publice este indisolubil legat de conceptul de sector public, care poate fi...

Cheltuieli publice pentru agricultură

Prezentare generala a sectorului agricol si forestier Agricultura este una din ramurile cheie ale economiei romanesti. Contributia agriculturii...

Analiza Eficienței Economice a Cheltuielilor pentru Protecția Mediului în Agricultură

Introducere Agricultura reprezintă o ramură economică de interes strategic naţional, chemată să asigure securitatea hranei pentru populaţie şi să...

Reforma bugetului comunitar în contextul extinderii UE

Cap. 1. Politica bugetară a Uniunii Europene 1. 1. Conţinutul şi evoluţia politicii bugetare a UE Bugetul Uniunii Europene finanţează politicile...

Politici bugetare expansioniste și eficiența lor

Capitolul I. 1. Noţiuni referitoare la politica bugetară 1.1 Politica bugetară Politica bugetară, fiind strâns legată cu cea monetar-creditară,...

Forme ale cheltuielilor publice cu subvențiile și implicațiile lor asupra activității economice

Cap. 1 : Conceptul de subvenție și clasificarea acestora. 1.1. Definirea subvențiilor și semnificația acestora. Subvențiile sunt o formă de...

Ai nevoie de altceva?