Controlul financiar de stat

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 27 în total
Cuvinte : 7081
Mărime: 171.44KB (arhivat)
Publicat de: Leana Mihai
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Carmen Sandu

Cuprins

 1. 1. Controlul financiar de stat 3
 2. 1.1 Organizarea activității de control financiar al statului 3
 3. 1.2 Organizarea structurilor de control financiar în sfera de acțiune a executivului 5
 4. 2. Controlul fiscal 9
 5. 2.2 Controlul fiscal asupra veniturilor bugetului de stat 10
 6. 2.3 Controlul fiscal privind taxa pe valoarea adaugată 14
 7. 2.4 Controlul fiscal privind accizele 14
 8. 2.5 Controlul fiscal asupra veniturilor bugetare locale 15
 9. 3. Controlul financiar exercitat prin Garda Financiară 19
 10. 4. Concluzii 24
 11. Bibliografie 25

Extras din proiect

1. Controlul financiar de stat

1.1 Organizarea activității de control financiar al statului

În perioada tranziţiei de la economia centralizat planificată, de comandă, la economia de piaţă liberă, multitudinea fenomenelor nou apărute, precum şi lipsa unui foarte exact cadru legislativ au impus, printre alte priorităţi, şi necesitatea instituirii unor forme de control în general şi în special a unor forme de control financiar.Pentru realizarea acestui important obiectiv al economiei de piaţă libere, prin prevederi legale distincte s a aprobat ca organizarea şi exercitarea controlului financiar al statului să se realizeze prin structuri specializate înfiinţate atât în sfera de acţiune a Guvernului, cât şi pe lângă Parlamentul României.

De asemenea, a fost stabilit cadrul general de organizare şi exercitare a controlului financiar la nivelul tuturor unităţilor economice (societăţi comerciale cu capital de stat, regii, companii naţionale, instituţii publice), în cele două forme ale acestuia, control financiar preventiv şi control financiar intern sau control financiar de gestiune.

Tot prin prevederi legale s a urmărit şi unificarea unora dintre struc¬turile cu atribuţii de control financiar existente la nivel naţional, atât în vederea eliminării unor acţiuni paralele sau repetate la aceleaşi unităţi economice,cât şi în scopul utilizării mai eficiente a capacităţii de control a statului de drept.

Prin aceste acţiuni a fost realizată o importantă îmbunătăţire a desfăşurării activităţii de control financiar prin efectele directe sau indirecte, şi anume:

- creşterea autorităţii şi prestigiului activităţii de control financiar;

- crearea cadrului legal de desfăşurare a acţiunilor de control financiar pe baza unei metodologii unice;

- evitarea stărilor conflictuale între contribuabili şi structurile cu atribuţii de control financiar.

Concomitent cu instituirea cadrului legislativ, necesar desfăşurării activităţii de control financiar, atât pentru cel executat de stat, cât şi pentru cel exercitat de unităţile economice au fost stabilite structurile care îl realizează, sfera activităţii fiecăreia dintre aceste structuri şi principalele obiective generale şi specifice ale acestora.Pentru fiecare dintre aceste structuri specializate de control financiar au fost stabilite, prin prevederi legale, modulele organizare, obiectivele şi personalul propriu, ca şi faptul că îşi desfăşoară activitatea după propriul program.

Organul central al puterii executive care aplică strategia şi programul guvernului în domeniul finanţelor publice este Ministerul Finanţelor. În această calitate, Ministerul Finanţelor Publice şi mai nou înfiinţata Autoritate Naţională de Control efectuează, în numele statului, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, ale instituţiilor publice ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor publice şi verifică respectarea reglementărilor financiar contabile în activitatea desfăşurată de către regiile autonome, societăţile comerciale şi alţi agenţi economici, în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de bugetul statului. Scopul acestui control este să prevină şi să combată fraudele, contravenţiile şi infracţiunile la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, prin măsuri adecvate şi operative, admise de lege.

Organizarea de către stat a activităţii de control financiar a fost instituită prin prevederi legale distincte atât pentru activitatea desfăşurată în cadrul guvernamental, cât şi pentru cea desfăşurată în sfera de acţiune a legislativului, Parlamentul României.

Cadrul general al organizării şi exercitării controlului financiar realizat de structurile guvernamentale a fost aprobat prin Legea nr. 30 din 22 martie 1991, privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi Gărzii Financiare. Punerea în aplicarea a prevederilor acestei legi a fost realizată prin Hotărârea nr. 720/1991 a Guvernului României, prin care au fost aprobate Normele de organizare şi exercitare a controlului financiar.Dacă prin aceste prevederi legale s a creat cadrul general al organizării şi exercitării controlului financiar, pentru unele dintre formele sale sa considerat necesară emiterea unor norme legale speciale.

Preview document

Controlul financiar de stat - Pagina 1
Controlul financiar de stat - Pagina 2
Controlul financiar de stat - Pagina 3
Controlul financiar de stat - Pagina 4
Controlul financiar de stat - Pagina 5
Controlul financiar de stat - Pagina 6
Controlul financiar de stat - Pagina 7
Controlul financiar de stat - Pagina 8
Controlul financiar de stat - Pagina 9
Controlul financiar de stat - Pagina 10
Controlul financiar de stat - Pagina 11
Controlul financiar de stat - Pagina 12
Controlul financiar de stat - Pagina 13
Controlul financiar de stat - Pagina 14
Controlul financiar de stat - Pagina 15
Controlul financiar de stat - Pagina 16
Controlul financiar de stat - Pagina 17
Controlul financiar de stat - Pagina 18
Controlul financiar de stat - Pagina 19
Controlul financiar de stat - Pagina 20
Controlul financiar de stat - Pagina 21
Controlul financiar de stat - Pagina 22
Controlul financiar de stat - Pagina 23
Controlul financiar de stat - Pagina 24
Controlul financiar de stat - Pagina 25
Controlul financiar de stat - Pagina 26
Controlul financiar de stat - Pagina 27

Conținut arhivă zip

 • Controlul Financiar de Stat.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Controlul Fiscal privind Impozitele Indirecte

Cap. I T.V.A. impozit indirect l. l. Noţiuni generale şi caracteristicile T.V.A. T.V.A. constituie impozit general de consum care se aplicã pe...

Control financiar de stat

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” . Controlul în...

Controlul financiar de stat

Capitolul 1 - Controlul financiar de stat 1.1 Definirea controlului financiar al statului Controlul financiar este definit ca o componentă a...

Controlul financiar de stat

Cap.1. Obiectivele controlului financiar de stat Controlul financiar de stat este considerat un sistem social orientat foarte complicat.Acesta...

Controlul financiar al statului

CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI 1. Obiectivele şi sistemul de controlul financiar al statului 1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar...

Definirea, obiectivele și sfera de cuprindere a controlului financiar de stat

Capitolul 1: Conceptul de control financiar Controlul financiar intervine în viaţa economică şi se interpune în amplele procese de reformă...

Tehnica impunerii - Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de stat

Capitolul 1 Aspecte generale cu privire la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Direcţia Generală a...

Ai nevoie de altceva?