Controlul financiar al statului

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 6102
Mărime: 30.24KB (arhivat)
Publicat de: Basarab Eric Avram
Puncte necesare: 7

Cuprins

 1. CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI
 2. 1. OBIECTIVELE ŞI SISTEMUL DE CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI ......3
 3. 1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar al statului 3
 4. 1.2. Sistemul de control financiar al statului 3
 5. 2. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR AL STATULUI DIN SFERA DE ACŢIUNE A EXECUTIVULUI 4
 6. 2.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor 4
 7. 2.2. Corpul de Control al Guvernului 6
 8. 3. ORGANIZAREA ŞI EXERCITAREA CONTROLULUI FINANCIAR AL STATULUI DIN SFERA DE ACŢIUNE A LEGISLATIVULUI 7
 9. 3.1. Curtea de Conturi 7
 10. 3.1.1. Organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României 7
 11. 3.1.2. Atribuţiile de control ale Curţii de Conturi 8
 12. 3.1.3. Controlul financiar ulterior 9
 13. 3.1.4. Exercitarea controlului financiar al Curţii de Conturi în administraţia publică 10
 14. 3.2. Comisii parlamentare 12
 15. BIBLIOGRAFIE 13

Extras din referat

CONTROLUL FINANCIAR AL STATULUI

1. Obiectivele şi sistemul de controlul financiar al statului

1.1. Definirea şi obiectivele controlului financiar al statului

Controlul financiar este definit ca o componentă a controlului economic bazat pe asigurarea echilibrului financiar şi realizarea eficienţei economico – financiare, având drept obiect actele şi operatiunile emise sau înfăptuite de agenţii economici, instituţiile publice, precum şi alţi participanţi la viaţa economico – financiară a statului.

Având în vedere aceste considerente, în cursul efectuării controlului, subiectul activ are ca obiectiv urmărirea măsurii în care actele şi operaţiunile care fac obiectul examinării îndeplinesc conditţile de legalitate, operativitate, eficienţă, economicitate şi realitate.

Acest control se realizează sub diferite forme. Astfel, după criteriul momentului în care se efectueaza în raport de actele şi operaţiunile supuse verificării, există control financiar preventiv, concomitent şi ulterior. Primul este un control specializat prin care se urmăreşte să se prevină înregistrarea fenomenelor negative şi disfuncţionalitatea în economie prin încălcarea dispoziţiilor legale. Acesta se exercită de către conducatorul compartimentului finaciar-contabil, ale carui atribuţii şi răspunderi sunt reglementate de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, Legea nr. 82/1991 Legea contabilităţii şi Hotararea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor.

Se supun controlului financiar preventiv documentele şi operaţiunile ce se referă la drepturi şi obligaţii patrimoniale ale unităţii în faza de angajare şi de plată în raport cu alte persoane juridice şi fizice. În functie de specificul activităţii financiare, documentele ce contin operaţiuni supuse acestei forme de control se stabilesc de conducerile organelor centrale şi locale ale autorităţii executive.

Controlul concomitent se exercită în timpul desfăsurării proceselor economice şi financiare, simultan cu efectuarea actelor şi operaţiunilor legate de aceste activităţi, cu scopul de a interveni pentru corectarea, diminuarea sau eliminarea deficienţelor şi ilegalităţilor, realizându-se din interiorul unităţii, având ca urmare consemnarea datelor culese într-un registru de control.

Controlul ulterior este cel exercitat după ce actele şi operaţiunile economico-financiare au fost executate, realizându-se atât de organele proprii, cât şi de cele din afara unităţii prin acţiuni periodice. Ţinând seama de alte criterii de delimitare a controlului, acesta se mai clasifică, dupa sfera de activitate în intern, când se efectuează pe baza dispoziţiilor din interiorul unităţii sau extern, când se bazează pe documentele existente la alte unităţi.

După modul de concretizare, există control direct, control indirect, control de drept sau control de fapt, iar după oraganele care îl execută se clasifică în control financiar ierarhic, control de gestiune sau control de executie. De asemenea, controlul poate fi permanent sau periodic, total sau parţial.

Activitatea de control se consemnează în anumite documente, cum ar fi raportul de control, actul de consemnare a contravenţiilor, notă de prezentare a raportului de control, notă de expunere a concluziilor, în care se înscriu constatările celui ce controlează.

De principiu, actul de control financiar este actul administrativ întocmit în urma unei acţiuni de control de un organ al statului cu atribuţii de control financiar la o societate comercială ori o instituţie publică şi cuprinde rezultatele verificării legalităţii operaţiunilor în urmatoarele domenii: plata impozitelor, taxelor şi contribuţiilor; respectarea disciplinei financiar-contabile şi valutare, respectarea normelor de comerţ referitoare la gestiunea patrimoniului, admistrarea banului public.

1.2. Sistemul de control financiar al statului

Cadrul general al organizării şi exercitării controlului financiar realizat de structurile guvernamentale este aprobat prin Legea nr. 30/1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar de stat şi a Gărzii Financiare, Hotărârea Guvernului nr. 553/2007 privind organizarea şi funcţionarea Gărzii financiare, Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, Legea nr. 672/2002, privind auditul public intern, Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 91/2003 privind organizarea Gărzii Financiare, Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.

Cum se poate observa, organizarea controlului financiar al statului a fost stabilită prin prevederi legale distincte, atât pentru activitatea desfăşurată în cadrul guvernamental, cât şi pentru cea desfăşurată în sfera de activitate a legislativului.

2. Organizarea şi exercitarea controlului financiar al statului din sfera de acţiune a executivului

Controlul financiar al statului din sfera de acţiune a executivului este în esenţa lui un control administrativ, derivat din sarcinile deosebit de complexe şi variate ce revin puterii executive. Controlul guvernamental are un caracter atât preventiv cât şi ulterior vizând întreaga activitate economico-financiară a sectorului public al economiei, respectiv: regii autonome, companii naţionale, societăţi naţionale cu caracter majoritar de stat, instituţii publice etc., precum şi raporturile întreprinderilor private cu societatea şi cu bugetul statului.

2.1. Ministerul Economiei şi Finanţelor

În sfera de acţiune a executivului, activitatea de control financiar-contabil este organizată pe structuri distincte, care funcţionează atât în cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, ca organ central care are şi atribuţii de control financiar, cât şi în cadrul guvernului însuşi.

Activitatea de control financiar desfăşurată de Ministerul Economiei şi Finanţelor este organizată în structuri distincte astfel:

a) Agenţa Naţională de Administrare Fiscală, prin Direcţia de Control Fiscal şi prin Direcţia de Investigaţii Fiscale

b) Direcţia Generală de Reglementări, Administrare şi Control ale Activelor Statului.

c) Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv

d) Autoritatea Naţională a Vămilor

e) Garda Financiară

a) Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este structura specializată a Ministerului Economiei şi Finanţelor care pune în aplicare politica acestuia în domeniul controlului financiar şi fiscal în legătură cu:

- respectarea de către contribuabili a prevederilor legale privind stabilirea, evidenţierea şi plata integrală şi la termen a obligaţiilor fiscale faţă de bugetul de stat;

- respectarea dispoziţiilor legale de organizare şi desfăşurare a activităţiilor economice producătoare de venituri impozabile;

- organizarea şi conducerea evidenţelor contabile ale contribuabililor;

- identificarea şi combaterea evaziunii fiscale;

- aplicarea şi respectarea reglementărilor în domeniul financiar-valutar şi contabil.

Activitatea de control fiscal desfăşurată de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală este reglementată de Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată.

b) Direcţia Generală de Administrare şi Control al Activelor Statului este structura specializată a Ministerului Economiei şi Finanţelor care pune în aplicare politica acestuia în domeniul controlului financiar în legătură cu:

- modul de gestionare a bunurilor din domeniul public şi privat al statului aflate în administrarea agenţilor economici;

- modul de concesionare şi arendare a terenurilor proprietate publică şi privată aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului;

- avizarea subvenţiilor solicitate de agenţii economici, precum şi controlul utilizării subvenţiilor acordate de la bugetul de stat;

- activitatea economico-financiară a societăţilor comerciale care au raportat pierderi potrivit bilanţului contabil;

- îndeplinirea de către agenţii economici a obligaţiilor rezultate din derularea creditelor externe garantate de stat;

- calcularea şi virarea la bugetul de stat a taxei pentru activitatea de

- prospecţiune, explorare şi exploatare a resurselor minerale şi a redevenţei miniere şi petroliere.

c) Direcţia Generală de Control Financiar Preventiv este structura organizatorică prin care Ministerului Economiei şi Finanţelor pune în practică activitatea de coordonare şi reglementare a controlului financiar preventiv pentru toate entităţiile publice.

Ministerul Economiei şi Finanţelor organizează prin această direcţie controlul financiar preventiv pentru operaţiunile proprii şi pentru operaţiunile privind bugetul trezoreriei statului, al datoriei publice, al operaţiunilor proprii şi alte operaţiuni specifice ale acestui minister şi controlul financiar preventiv delegat.

Preview document

Controlul financiar al statului - Pagina 1
Controlul financiar al statului - Pagina 2
Controlul financiar al statului - Pagina 3
Controlul financiar al statului - Pagina 4
Controlul financiar al statului - Pagina 5
Controlul financiar al statului - Pagina 6
Controlul financiar al statului - Pagina 7
Controlul financiar al statului - Pagina 8
Controlul financiar al statului - Pagina 9
Controlul financiar al statului - Pagina 10
Controlul financiar al statului - Pagina 11
Controlul financiar al statului - Pagina 12
Controlul financiar al statului - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Controlul Financiar al Statului.doc

Alții au mai descărcat și

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Intern în Cadrul SC Tocar Prod SRL

INTRODUCERE Controlul contabil arată, în adevăr, originile contabilităţii. Acum mai bine de 3000 de ani î.e.n.. au fost relevate legile comerciale...

Controlul Financiar de Gestiune la RADET

Cap.I. ASPECTE GENERALE PRIVIIND CFG Definiţia controlului financiar de gestiune Este un control ulterior care urmăreşte respectarea...

Rezultatul Exercițiului

Elaborarea acestui proiect are ca scop sustinerea examenului de atestat,prin care se dovedeste nivelul elevat de cunostiinte acumulate în cei 4 ani...

Contabilitatea Subventiior Guvernamentale

Evaluarea este procesul prin care se determina valorile la care structurile situatiilor financiare vor fi recunoscute in bilant si in contul de...

Organizarea activității de decontare și evidență bancară

I.2. Reglementarea contabilitatii bancare Directia contabilitatii generale are urmatoarele obiective : - defineste politica Bancii în domeniul...

Te-ar putea interesa și

Controlul financiar de stat

1. Controlul financiar de stat 1.1 Organizarea activității de control financiar al statului În perioada tranziţiei de la economia centralizat...

Controlul financiar ulterior al curții de conturi privind execuția bugetului de stat

Introducere Societatea contemporană se confruntă cu o serie de probleme majore cu repercusiuni în spaţiul economic - social şi care ar putea fi...

Controlul Fiscal privind Impozitele Indirecte

Cap. I T.V.A. impozit indirect l. l. Noţiuni generale şi caracteristicile T.V.A. T.V.A. constituie impozit general de consum care se aplicã pe...

Control financiar de stat

Etimologia cuvântului control provine din expresia “contra rolus”, prin care se întelege “verificarea unui act dupa original” . Controlul în...

Controlul financiar de stat

Capitolul 1 - Controlul financiar de stat 1.1 Definirea controlului financiar al statului Controlul financiar este definit ca o componentă a...

Controlul financiar de stat

Cap.1. Obiectivele controlului financiar de stat Controlul financiar de stat este considerat un sistem social orientat foarte complicat.Acesta...

Definirea, obiectivele și sfera de cuprindere a controlului financiar de stat

Capitolul 1: Conceptul de control financiar Controlul financiar intervine în viaţa economică şi se interpune în amplele procese de reformă...

Tehnica impunerii - Direcția Generală a Finanțelor Publice și Controlului Financiar de stat

Capitolul 1 Aspecte generale cu privire la Direcţia Generală a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat Direcţia Generală a...

Ai nevoie de altceva?