Controlul Financiar Preventiv

Proiect
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5245
Mărime: 306.53KB (arhivat)
Publicat de: Gabriela Bota
Puncte necesare: 8

Cuprins

  1. 1. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 2
  2. 1.1 Noţiuni introductive 2
  3. 1.2 Organizarea controlului financiar preventiv 2
  4. 1.3 Persoane abilitate să exercite controlul financiar preventiv 5
  5. 2. OBIECTIVELE CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 7
  6. 3. FINALIZAREA CONTROLULUI PREVENTIV 12
  7. 3.1. Prezentarea documentelor 13
  8. 3.2. Acordarea vizei. Efecte 14
  9. 3.3. Refuzul de viza – Reglementare 16

Extras din proiect

1. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

1.1 Noţiuni introductive

Într-o viziune simplă, controlul financiar preventiv este aprecierea unui fenomen cu o normă, cu un standard sau cu un anumit model luat drept referinţă.

Controlul financiar preventiv se defineşte ca fiind activitatea de determinare a stărilor unor proiecte de operţiuni economice, reprezentate în documentele financiar-contabile, iar mai apoi presupune compararea acestora cu prevederile legale prin care au fost definite.

În ceea ce priveşte reglementarea acestui tip de control, la noi ăn ţară, acesta a fost introdus prin Legea contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public în data de 31 iulie 1929. Actualmente, controlul financiar preventiv este reglementat prin Legea nr. 30 din 1991.

Necesitatea acestui control derivă din faptul că, într-o economie concurenţială, sunt incompatibile cheltuielile supradimensionate, întrebuinţarea creditelor în limitele disponibile. Se poate spune că ar decurge şi din necesitatea unor fonduri suplimentare pentru recuperarea pagubelor care au fost produse datorită faptului că activitatea realizată de bănci nu a fost îndeaproape supravegheată sau au fost strecurate unele erori.

1.2 Organizarea controlului financiar preventiv

Controlul preventiv este una din formele controlului financiar, alături de controlul operativ curent şi de cel ulterior, care are ca trăsături principale următoarele caracteristici:

- se exercită înainte de efectuarea operaţiunii sau activităţii supuse verificării, sau înainte de lansarea, transmiterea unui document în procesul economic;

- are drept scop identificarea şi eliminarea operaţiunilor care ar putea determina perturbaţii în activitatea băncii;

- contribuie la realizarea unui management eficient al activităţii desfăţurate.

Controlul financiar preventiv este un control specializat-acesta implică verificarea activităţilor economice în ceea ce priveşte legalitatea, oportunitatea, economicitatea operaţiilor ce sunt supuse controlului, al folosirii raţionale a mijloacelor(materiale şi băneşti) şi al apărării integrităţii proprietăţii.

Controlul financiar preventiv este considerat instrumentul specific al acţiunilor de preîntâmpinare a unor deficienţe, de descoperire a operaţiilor nelegale, nereale, de stabilirea a neregulilor ce s-ar putea produce, de imobilizare a fondurilor şi păgubirii societăţii. Controlul de acest tip este unul documentar, deoarece verificarea se face ăn baza documentelor primare ale băncilor.

Controlul este anticipat, ceea ce îl face diferit faţă de celelalte forme de control. Fiind un control prealabil el este preventiv prin excelenţă, în totalitatea sa.

Atunci când se execută controlul se au în vedere următoarele aspect: volumul, complexitatea şi diversitatea operaţiilor, gradul de automatizare şi mecanizare a al întocmirii şi prelucrării documentelor supuse controlului preventiv, amplasarea teritorială a compartimentelor în care se întocmesc documentele, etc.

La elaborare proiectului ordinului sau a deciziei participă toate compartimentele care au legătură cu controlul preventive(societăţi, cadre din conducerea băncii).

În ceea ce priveşte elementele tehnice ce compun un ordin sau o decizie a controlului financiar preventive, cuprind:

- numele şi prenumele persoanei care conduce compartimentul cu atribuţii financiar-contabile şi numele şi prenumele persoanei care îi ţine locul în cazul în care conducătorul lipseşte din unitate;

- numele şi prenumele persoanelor ce sunt împuternicite să execute controlul financiar preventive(inclusiv funcţia acestora), precum şi operaţiile şi documentele ce le sunt repartizate spre control;

- numele şi prenumele conducătorilor de compartimente de specialitate (sau numele şi prenumele persoanelor ce le ţine locul) care semnează documentele ce se pretintă la controlul financiar preventiv;

- obiectivele ce trebuie urmărite în cadrul exercitării controlului pentru fiecare operaţie, categorie de documente în parte şi elementele din cuprinsul documentelor ce se întocmesc şi se prelucrează cu ajutorul mijloacelor automatizate asupra cărora urmează să se exercite controlul financiar preventive.

- termenele maxime, pentru fiecare operaţie în parte, în cadrul cărora urmează să se efectueze verificarea şi a se acorda viza de control financiar preventiv. Aceste termene vor fi stabilite în aşa fel încât să se asigure atât efectuarea operaţiilor în cel mai scurt timp cât şi efectuarea acestui control cât mai aprofundat.

Preview document

Controlul Financiar Preventiv - Pagina 1
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 2
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 3
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 4
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 5
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 6
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 7
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 8
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 9
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 10
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 11
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 12
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 13
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 14
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 15
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 16
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 17
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 18
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 19
Controlul Financiar Preventiv - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Controlul Financiar Preventiv.docx

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice

Finalitatea executiei bugetare se regaseste în documente care consemneaza realizarea indicatorilor de venituri si cheltuieli mai întâi, la...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Controlul Financiar Preventiv

Controlul financiar preventiv Activitatea de exercitare a controlului financiar in România are o vechime destul de mare şi a suferit o serie de...

Controlul financiar preventiv - componentă a controlului intern

1. Controlul financiar preventiv - componenta a controlului intern Controlul financiar preventiv este, de regula, un control al conformitatii,...

Organizarea și Exercitarea Controlului Financiar Preventiv la SC Ramfi Instal SRL

CAP. 1. BAZELE CONCEPTUALE ALE CONTROLULUI 1.1. CONTROLUL FUNCŢIE ESENŢIALĂ A MANAGEMENTULUI Termenul de „control” îl datorăm expresiei contra...

Finalizarea Controlului Financiar Preventiv

1. FINALIZAREA CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV Controlul este un proces de măsurare a performanţei, de iniţiere şi întreprindere a unor acţiuni...

Control Financiar Preventiv

CONTROLUL FINANCIAR Controlul este funcţia managerială de măsurare şi corectare a performanţelor activităţii subordonaţilor, pentru ca planurile...

Controlul Financiar Preventiv în România

Organizarea și exercitarea activității de control financiar preventiv în România 1. Controlul financiar preventiv – noţiuni generale Controlul...

Finalizarea controlului financiar - controlul financiar preventiv delegat

1. Finalizarea controlului financiar preventiv Indiferent care ar fi organul specializat, rezultatele muncii de control trebuie prezentate în mod...

Controlul Financiar Preventiv

1.Generalităţi Definirea noţiunii de control financiar Pe cât de veche în istoria civilizaţiei, pe atât de necesară, activitatea de control, la...

Ai nevoie de altceva?