Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 3258
Mărime: 18.25KB (arhivat)
Publicat de: Iuliu Vieru
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nanu Roxana

Extras din referat

Finalitatea executiei bugetare se regaseste în documente care consemneaza realizarea indicatorilor de venituri si cheltuieli mai întâi, la contribuabili (îndeosebi prin bilanturile contabile si fiscale) precum si ordonatori de credite bugetare( prin darile de seama contabile bugetare , cu accent pe executia bugetelor de venituri si cheltuieli, precum si a conturilor de executie bugetara ) , apoi la institutiile ierarhic superioare ( dari de seama contabile bugetare cu caracter centralizat si conturile lor de executie bugetara).În acelasi sens mai apar oferte si documente întocmite de institutiile finantelor publice din teritoriu ( de centralizare a indicatorilor bugetari în profil teritorial pe categorii de bugete, separat pentru venituri si separat pentru cheltuieli ), raportarile executiei de casa ale unitatilor de trezorerie pâna la trezoreria centrala.

În plan juridic, legislatia finantelor publice stipuleaza unele prevederi despre:

-masurile si operatiunile presupuse de încheierea exercitiului financiar (cum sunt principiile încheierii executiei bugetare catre finele anului calendaristic si regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite bugetare);

-contului general anual de executie;

-structura conturilor anuale de executie a bugetului;

-contul general de executie a datoriei publice;

-excedentul sau deficitul bugetar;

-executia de casa a bugetelor publice.

Exercitiul bugetar este anual si coincide cu anul calendaristic.Toate drepturile dobandite, operatiunile efectuate in cursul unui an, inclusiv obligatiile si drepturile ce-i revin, direct sau indirect, unui buget in perioada anului respectiv apartin exercitiului corespunzator de executie a bugetului.Pentru toti agentii economici , anul financiar are aceeasi durata ca si exercitiul bugetar.

Executia bugetara se încheie la data de 31 decembrie a fiecarui an, fapt care conduce la anumite reguli în ce priveste problematica gestiunii fiscal-bugetare. Orice venit neîncasat si orice cheltuiala neefectuata pîna la 31 decembrie se va încasa sau se va plati în contul bugetului pe anul urmator.

În acelasi timp, creditele bugetare neutilizate pâna la închiderea anului se anuleaza de drept. Disponibilitatile din fondurile externe nerambursabile si cele din fondurile publice destinate cofinantarii contributiei financiare a Comunitatii Europene, ramase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reporteaza în anul urmator,cu pastrarea destinatiei initiale.In cazul bugetului asigurarilor sociale de stat si bugetelor fondurilor speciale echilibrate prin subventii de la bugetul de stat, sub forma transferurilor consolidabile, excedentele rezultate din executia acestora se regularizeaza la sfârsitul exercitiului bugetar de stat, în limita subventiilor primite. Prevederile legilor bugetare anuale si ale celor de rectificare actioneaza numai pentru anul bugetar respectiv.

Aceeasi lege a finantelor publice, pentru regimul creditelor bugetare neutilizate de ordonatorii de credite, precizeaza ca ordonatorii principali au obligatia de a realiza lunar necesitatea mentinerii unor credite bugetare pentru care, în baza unor dispozitiuni legale sau a altor cauze, sarcinile au fost desfiintate sau amânate si de a propune prin Ministerul Finantelor Publice anularea creditelor respective. Pentru ultima luna a anului bugetar termenul limita pentru transmiterea propunerilor ordonatorilor principali de credite mai sus mentionati este 10 decembrie. Creditele bugetare anuale conduc la majorarea Fondului de rezerva bugetara de la dispozitia Guvernului.

Încheierea exercitiului bugetar reprezinta un ansamblu de masuri, operatiuni, proceduri si atitudini care potrivit legislatiei finantelor publice au menirea sa contureze cu exactitate nivelul realizarii indicatorilor de venituri si cheltuieli la toti participantii la relatiile bugetare.

Ministerul Finantelor Publice stabileste prin norme ori instructiuni, pentru cei implicati în relatiile bugetare, o serie de masuri în legatura cu închiderea executiei bugetare si anume:

" realizarea veniturilor pe total, în structura si pe titulari concomitent cu orientarea controlului fiscal în acest sens;

" utilizarea cu maxima eficienta si în regim sever de economii a fondurilor bugetare;

" efectuarea operatiunilor de tehnica bugetara privind încheierea exercitiului bugetar etc.

Preview document

Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 1
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 2
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 3
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 4
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 5
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 6
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 7
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 8
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 9
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 10
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 11
Încheierea exercițiului în cadrul instituțiilor publice - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Incheierea Exercitiului in Cadrul Institutiilor Publice.doc

Alții au mai descărcat și

Controlul Financiar

INTRODUCERE Viata economico - sociala, în desfasurarea ei complexa de-a lungul timpului, a scos în relief, imposibilitatea individului de a atinge...

Controlul Financiar Preventiv

1. METODOLOGIA DE EXERCITARE A CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV 1.1 Noţiuni introductive Într-o viziune simplă, controlul financiar preventiv este...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Fundamentarea veniturilor la Primăria Dorohoi

CAPITOLUL I Organizarea si functionarea Primariei Municipiului Dorohoi I.1. Scurt istoric Primul document scris cunoscut pâna acum, care atesta...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Primăria Municipiului Iasi

Capitolul 1. Organizare şi funcţionalitate la Primăria Municipiului Iași. 1.1 Scurt istoric. Clădirea impresionantă prin somptuozitate și fastul...

Organizarea Gestiunii Financiare în Cadrul Institutiei Prefectului Iasi

Cap. I Organizarea şi funcţionarea Instituţiei Prefectului Judeţului Iaşi I.1. Institutia Prefectului in cadrul structurii administratiei publice...

Desfășurarea Procesului Bugetar la Unitățile Administrativ Teritoriale

Capitolul 1. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Vaslui 1.1.Scurt istoric Primăria Municipiului Vaslui este instituţia prin...

Abordarea auditului intern - pregătire, realizare, încheiere

Motivatia temei In tara noastra introducerea auditului intern este un domeniu interesant de studiu, cu multe elemente de descoperit si clarificat....

Analiza metodologiei de elaborare, aprobare și execuție a bugetului local

CAPITOLUL I 1. CONŢINUTUL ŞI ETAPELE PROCESULUI BUGETAR ÎN ROMÂNIA 1.1. Interpretări şi semnificaţii cu privire la bugetele publice Procesul...

Organizarea (desfăsurarea) procesului bugetar la unitățile administrativ teritoriale - Consiliul Județean Iași

ORGANIZAREA (DESFASURAREA) PROCESULUI BUGETAR LA UNITATATILE ADMINISTRATIV TERITORIALE CONSILIUL JUDETEAN IASI Capitolul I. Organizarea si...

Ai nevoie de altceva?