Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal

Proiect
10/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 17 în total
Cuvinte : 5099
Mărime: 46.15KB (arhivat)
Publicat de: Nicoleta A.
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Asist.Univ.Dr.Toderaşcu Carmen

Cuprins

 1. Cap 1.CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE
 2. 1.1 Conceptul de control fiscal
 3. 1.2 Organizarea controlului fiscal la nivelul autorităţilor publice locale
 4. 1.3.Clasificarea impozitelor şi taxelor locale
 5. 1.3.1 Controlul fiscal privind impozitul pe clădiri
 6. 1.3.2Controlul fiscal asupra impozitelor pe terenuri ocupate de clădiri şi alte construcţii
 7. 1.3.3Controlul fiscal privind taxa asupra mijloacelor de transport mecanice
 8. 1.3.4. Taxa pentru eliberarea avizelor,certificatelor şi autorizaţiilor
 9. 1.3.5 Taxa pentru folosirea locurilor publice
 10. 1.3.6.Taxele de timbru
 11. 1.3.7. Taxa pentru folosirea mijloacelor de publicitate şi reclamă
 12. 1.3.8. Taxa pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru silvicutură sau agricultură
 13. Cap 2.COMBATEREA EVAZIUNII PRIN CONTROLUL FISCAL
 14. Concluzii
 15. Date bibliografice

Extras din proiect

Cap 1.CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE

1.1Conceptul de control fiscal

Controlul fiscal reprezintă o parte a controlului financiar fiind instrumentul pe care organele publice îl folosesc în verificarea,supravegherea şi determinarea prin metode şi tehnici specifice,constituind astfel resursele financiare ale statului.

Din prisam legiuitorului controlul fiscal nu reprezintă decat scopul respectării obligaţiilor în legătură cu declararea şi calcularea corectă,dar şi plăţile la termenele stabilite prin lege a taxelor şi impozitelor sau alte vărsăminte obligatorii datorate bugetelor de stat sau bugetului local.

Conform OG nr 62/29 august 2002 care modifică OG nr 70/1997-Controlul fiscal este ansamblul activităţilor având ca scop verificarea sincerităţi a declaraţiilor,dar şi verificarea corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii,conform legii a obligaţiilor fiscale de către contribuabili.

Obligaţiile fiscale cuprind următoarele aspecte:

1.obligaţia de a declara bunurile şi veniturile care urmează să fie impozitate,sau după caz a altor taxe datorate sau a impozitelor.

2.obligaţia de a calcula şi înregistra în evidenţa contabilă a impozitelor care se fac prin stopare la sursă şi plata acestora la termenele stabilite.

3.alte obligaţii care îi cuvin contribuabililor în folosirea şi executarea legislaţiei fiscale.

1.2 Organizarea controlului fiscal la nivelul autorităţilor publice locale.

Controlul fiscal este exercitat de către organele de control fiscal din cadrul Ministerului Finanţelor Publice,iar în teritoriu prin intermediul unităţilor teritoriale numite organe de control fiscal.

Controlul fiscal la nivel local se realizează prin servicii specializate din structura Direcţiilor Finanţelor Publice Locale,având următoarele structuri:

- Serviciul impunere,constatare,control fiscal persoane juridice

- Serviciul impunere,constatare,control fiscal persoane fizice

Organele fiscale le revine obligaţia de a exercita controlul fiscal printr-un mod eficient fără a afecta activitatea curentă a contribuabilului.

Obiectivele urmărite de cei care exercită controlul fiscal local au dreptul să:

- Verificarea prin sondaj sau în totalitate a oricărui document,înscris,registru sau evidenţe contabile a contribuabililor verificaţi,referitoare la obiectul controlului,primind astfel copii de pe orice înscris,document ori înregistrare contabilă.

- Solicitarea contribuabililor controlaţi în scris ori verbal,toate justificările şi informaţiile referitoare la abaterile constatate.În cazul solicitării răspunsului în scris,contribuabilii în termen de 5 zile de la primirea solicitării le revine obligaţia de a furniza informaţiile respective.

- Stabilirea în sarcina contribuabilului diferenţe de impozite şi taxe,calcularea majorării de întârziere,penalităţi de întărziere pentru neplată în termenele legale a impozitelor şi taxelor datorate.

- Răspunderea pentru rezultatele controlului,în limita documentelor supuse constatărilor şi controlului efectuate şi consemnate în actul de control

- Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legile contabile şi fiscale.

- Anularea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor fiscale şi contabile şi dispunerea măsurilor necesare pentru îndeplinirea corectă a obligaţiunilor fiscale ce le revin contribuabililor.

Scopul determinării modului de respectare a obligaţiiilor fiscale şi stabilirea exactă a impozitelor datorate le revin contribuabililor ,organele de control fiscal,ori dupa caz conducerile serviciilor autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale de specialitate au dreptul să solicite informaţii de la:

- Persoane fizice/juridice care deţin păstrarea sau administrarea de bunuri sau sume de bani ale contribuabililor care deţin relaţii de afaceri cu aceştia sau care pot oferi informaţii despre operaţiunile verificate.

- Organe ale administratiei publice centrale şi locale ,instituţii publice sau de interes public.

Informaţiile obţinute ,datele dar şi toate actele obţinute de organele de control fiscal ori după caz serviciile de specialitate ale autorităţilor administraţiei publice locale ,vor face parte din dosarul fiscal al contribuabilului putând fi luate în considerare la recalcularea impozitelor datorate.

Bibliografie

Cărţi:

Sorin V.Mihăescu,Control financiar-bancar, Editura Universităţii‚’’Alexandru Ioan Cuza”Iaşi -2016

Văcărel I., „Politici economice şi financiare de ieri şi de azi”, Ed. Economică, Bucureşti, 1996

Cordescu V., „Evaziunea fiscală în România”, Teza de doctorat, Iaşi 1936, pag.37

Site-uri

http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_33628/OUG-nr-80-2013-taxele-judiciare-de-timbru.html

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/acasa/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOI9DD3MPIwsjLwsHF2dDBydLfxCLZyBAu7GQAWRQAUGOICjASH94fpR-JS4uxhDFeCxwks_Kj0nPwns3EjHvCRji3T9qKLUtNSi1CK90iKgcEZJSUGxlaqBqkF5ebleYl5iml5RvqoBNvUZ-cUl-hFIyvQLciMMskxzynwcFRUBQAKIqw!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Preview document

Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 1
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 2
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 3
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 4
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 5
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 6
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 7
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 8
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 9
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 10
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 11
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 12
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 13
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 14
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 15
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 16
Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale și combaterea evaziunii prin controlul fiscal - Pagina 17

Conținut arhivă zip

 • Controlul fiscal asupra veniturilor bugetelor locale si combaterea evaziunii prin controlul fiscal.docx

Alții au mai descărcat și

Impactul Evaziunii Fiscale asupra Mediului Economic și Social

CAP.1. EVAZIUNEA FISCALĂ ÎN ROMÂNIA: CARACTERISTICI ŞI FORME DE MANIFESTARE 1.1.Consideraţii generale În literatura de specialitate, evaziunea...

Dubla Impunere Fiscală Internațională

Ca urmare a evoluţiei relaţiilor economice internaţionale, în urma mondializării economiei şi a raporturilor de interdependenţă în care este...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Evaziunea fiscală în contextul integrării României în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În orice economie, scopul principal al unui sistem fiscal este de a constitui o sursă stabilă şi solidă de venituri publice. Pe de...

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Analiza Critică a Procesului Bugetar de Stat în România

Introducere Procesul bugetar, sub aspectul conţinutului, reprezintă ansamblul acţiunilor şi măsurilor întreprinse de instituţiile abilitate ale...

Organizarea și funcționarea Primăriei Municipiului Iași

Primăria Municipiului Iaşi Capitolul I: Organizarea şi funcţionarea Primăriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Orasul Iaşi se numără printre...

Sistemul Fiscal în România

Siatemul fiscal reprezinta modul de cercetare si actiune, procedeele si modalitatile de investigare in vederea prevenirii, constatarii si...

Organizarea Controlului Fiscal asupra Veniturilor Bugetului Local Iași

CAP.1 CONTROLUL FISCAL ASUPRA VENITURILOR BUGETELOR LOCALE Controlul fiscal este o formă a controlului financiar exercitat de organele statului...

Cheltuieli Bugetare

I.1. Scurt istoric Directia generală a finantelor publice este unitate teritorială a Ministerului Finantelor Publice, prin care se realizează, în...

Controlul financiar și evaziunea fiscală

Capitolul I Controlul financiar I.1 Noţiuni introductive Termenul „control” îl datorăm expresiei contra rolus, care înseamnă verificarea actului...

Ai nevoie de altceva?