Gestiunea financiară a întreprinderii - studiu de caz

Proiect
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: xls
Pagini : 3 în total
Mărime: 18.53KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Maxim
Puncte necesare: 3
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Stanculescu

Extras din proiect

Proiect GFI

Prezentare generala

Societatea a fost infiintata in anul 1994 si are ca obiect principal activitatea de comert cu produsele nealimentare.

I.ANALIZA POZITIEI FINANCIARE

Bilant

ACTIV SUME2006 SUME2007 PASIV SUME2006 SUME2007

ImobilizariNete 76810 55615 Capital propriu 187451 211447

Stocuri 171966 174081 Datorii fin. 34467 12848

Creante 35219 47866 DatExpl 69843 56500

● clienti 31035 43012 ●furnizori 28055 43722

●alte creante 4184 4854 ●alte dat. 41788 12778

Disponibilitati 7766 3233 Credite bancare curente 0 0

TOTAL 291761 280795 TOTAL 291761 280795

Indicatorii echilibrului financiar

1.Situatia neta

SN=ACTIV TOTAL - DATORII TOTALE

2006 2007

SN=187451 SN=211447

Interpretare: In ambii ani SN a fost pozitiva ceea ce inseamna ca societatea are o gestiune financiara

sanatoasa. Se observa o crestere a SN in 2007 fata de 2006 , fapt ce sugereaza ca averea

actionarilor a crescut.

2.Fondul de rulment

FR=Surse permanente - Nevoi permanente=(CPR+DAT) -IMOnete

2006 2007

145108 168680

Interpretare: Fondul de rulment este pozitiv in ultimii doi ani sugerand echilibru financiar pe termen lung.

Se respecta regula de finantare a nevoilor permanente din surse durabile, o parte din

aceste surse ramanand si pentru finantarea activelor circulante

Fondul de rulment propriu

FRP=CPR- IMOnete

2006 2007

110641 155832

Fondul de rulment strain

FRS=FR-FRP=DAT

2006 2007

34467 12848

3.Nevoia de fond de rulment

NFR=(Stocuri + Creante) - DatExpl

2006 2007

137342 165447

Interpretare: NFR-ul inregistreaza valori pozitive in ambii ani,deci societatea se confrunta cu o situatie normala.

4.Trezoreria neta

TN=FR-NFR

2006 2007

7766 3233

Interpretare: Trezoreria neta pozitiva inregistrata in 2007 si 2006 reflecta echilibru financiar in general.

5.Cash-flow

CF=TN2007 - TN2006

-4533

Cf<0 de unde rezulta ca din 2006 pana in 2007 s-a diminuat capacitatea de autofinantare a societatii.

(au iesit 4533 RON)

II.ANALIZA PERFORMANTEI FINANCIARE

Contul de profit si pierdere

Venituri SUME2006 SUME2007 Cheltuieli SUME2006 SUME2007

ven.din vz mf=CAneta 894706 849395 Cheltuieli cu mp si mc 14184 10136

Productia imobilizata 0 0 Alte chelt materiale 5804 10297

Productia stocata 0 0 Chelt cu energia si apa 2140 2356

alte ven.din expl. 10841 2 Chelt pv marfurile 682971 633978

●ven.din ced.active 10841 2 Chelt cu personalul 47903 55561

Ven. exploatare-Total 905547 849397 Chelt pv prestatiile externe 63425 62082

venituri din dobanzi 22 9 Amortizare/Proviz. de expl. 16245 21195

alte venituri financiare 0 0 Alte chelt din exploatare 5120 12336

Ven. financiare-Total 22 9 ● impozite, taxe si vars.asim 695 1103

Ven.extraordinare 0 0 ● chelt cu desp.,donatii si ac.ced. 4425 11233

Profitul contabil 62457 36681 Cheltuieli exploatare-Total 837792 807941

Profitul net 52103 30489 Cheltuieli privind dobanzile 5320 4939

Alte cheltuieli financiare 0 -155

Cheltuieli financiare-Total 5320 4784

Cheltuieli extraordinare-Total 0 0

Impozitul pe profit 10354 6192

a)Marjele de acumulare in varianta anglo-saxona:

2006 2007

EBITDA=CA - Chelt.de expl.mon. 84022 62815

EBIT=EBITDA - AMO,Provizione 67777 41620 0,165778055

EBT=EBIT - Chelt pv dobanzile 62457 36681

PN=EBT - Impozit pe profit 52103 30489

Interpretare: EBITDA>0 in ambii ani ceea ce implica faptul ca activitatea de exploatare se reflecta la nivelul

trezoreriei printr-un surplus monetar de 84022 in anul 2006, respectiv 62815 in anul 2007.

EBIT>0 rezulta ca activitatea de baza a societatii este rentabila.

EBT>0, intreprinderea are un profit brut de 62457RON in 2006 si 36681RON in anul 2007, o parte

din aceste sume fiind alocate remunerarii statului.

PN>0, firma este performanta.

b)Marjele de acumulare in varianta franceza:

2006 2007

CAneta 894706 849395

+Productia stocata 0 0

+Productia imobilizata 0 0

=Productia exercitiu 894706 849395

-Consumuri externe 768524 718849

=Valoarea adaugata 126182 130546

-Chelt.cu personalul 47903 55561

- Imozite, taxe si vars.asim 695 1103

=Excedent brut din ex. 77584 73882

+Alte venituri din expl 10841 2

- Alte cheltuieli din expl 4425 11233

- AMO,Provizioane 16245 21195

=Rezultat exploatare 67755 41456

+Venituri financiare 22 9

-Cheltuieli financiare 5320 4784

=Rezultatul curent 62457 36681

+Venituri extraordinare 0 0

-Cheltuieli extraordinare 0 0

=Profitul brut 62457 36681

- Impozitul pe profit 10354 6192

=Profitul net 52103 30489

Interpretare: VA de 126182RON in 2006, respectiv 130546 RON in 2007remunereaza salariatii,

statul, creditorii, actionarii si intreprinderea.

EBE : In 2006 societatea a avut un surplus monetar al activitatii de exploatare de 77584RON ,

iar in 2007 acesta a inregistrat o valoare de 73882RON, observandu-se o usoara scadere.

Surplusul generat din activitatea de baza se reflecta in Rezultatul din Exploatare, valoarea

acestuia scazand de la 67755RON in anul 2006 la 41456RON in anul 2007.

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii - Studiu de Caz.xls

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Analiza rentabilității la nivelul S.C. LC Info S.A. Brașov

Legătura financiară a activităţii intreprinderii, mai precis compartimentul financiar trebuie să exercite influenţe favorabile în mecanismele de...

Diagnosticul Financiar și Evaluarea la SC Euroconstruct SA

CAP. 1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. 1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE S.C. „EUROCONSTRUCT” S.A. este persoană...

Diagnosticul financiar - instrument al previziunii, analizei performanței financiare și a managementului firmei

CAPITOLUL I DIAGNOSTICUL FINANCIAR-INSTRUMENT AL PREVIZIUNEI Diagnosticul este un demers prealabil oricărui proces decizional,care permite...

Analiza performanței financiare pe baza contului de profit și pierdere la Aerostar SA

Introducere Criza economică actuală și problemele sociale și de mediu determină creșterea rolului de informare financiară și economică în luarea...

Influența structurii financiare a SC Bread Star SRL asupra rezultatului economico-financiar

CAP 1. PREZENTAREA DOCUMENTELOR DE SINTEZĂ 1.1 Bilanţul şi conceptul juridic al patrimoniului Studiul financiar al bilanţului, evidenţiază...

Utilizarea tehnologiilor informaționale în scopul informatizării

Introducere Prin elaborarea acestei lucrări mi-am propus să evidențiez impactul tehonologiilor moderne în alcătuirea analizelor...

Structura financiară a întreprinderii - studiu de caz la SC Artezi SRL

INTRODUCERE Identificarea surselor de finanțare a unei activități, precum și combinarea acestora în scopul de a obține un raport...

Realizarea politicii de preț în cadrul întreprinderii

CAP. I - Sistemul de factori determinanți în realizarea politicii de preț la întreprindere Prețul reprezintă una din pârghiile...

Ai nevoie de altceva?