Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii

Proiect
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 52 în total
Cuvinte : 19226
Mărime: 352.39KB (arhivat)
Publicat de: Dediu A.
Puncte necesare: 9
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Sebastian Lazar
Acest proiect a fost prezentat la Univ.Al.I.Cuza, profilul finante-banci si a fost realizat in urma analizei activitatii SC Antibiotice SA

Cuprins

 1. CAPITOLUL 1. Rolul şi locul impozitului pe profit în sistemul fiscal modern 2
 2. 1.1. Impozitul pe profit: scurtă caracterizare, geneză şi evoluţie .2
 3. 1.2. Rolul impozitelor pe profit în contextul actual .8
 4. 1.3. Dimensiuni ale prelevărilor fiscale sub forma impozitului pe profit (în România şi pe plan internaţional) 12
 5. CAPITOLUL 2. Impactul impozitului pe profit asupra structuri financiare şi valorii întreprinderii 16
 6. 2.1. Impactul impozitului pe profit asupra structurii financiare .16
 7. 2.2. Impactul impozitului pe profit asupra valorii întreprinderii 24
 8. CAPITOLUL 3. Impactul impozitului pe profit asupra rezutatelor financiare şi trezoreriei întreprinderii .31
 9. 3.1. Impactul impozitului pe profit asupra rezultatului financiar şi distribuirii acestora (impozitul dividendelor) 31
 10. 3.2. Impactul impozitului pe profit asupra trezoreriei întreprinderii 41
 11. Concluzii şi propuneri 46
 12. Bibliografie .50

Extras din proiect

Capitolul I. Rolul şi locul impozitului pe profit

în sistemul fiscal modern

„În neocapitalismul modern, impozitul capătă o semnificaţie mai largă;

el încetează de a mai constitui grăuntele de nisip care jenează angrenajele

pentru a deveni unul dintre regulatoarele şi motoarele maşinii”

Maurice Duverger

1.1. Impozitul pe profit: scurtă caracterizare, geneză şi evoluţie

În cadrul societăţii moderne, sistemul fiscal joacă un rol important în cadrul activităţii economice, prin funcţiile care îi sunt atribuite. În particular, impozitul constituie un instrument creat în scopul de a „recompensa” statul pentru asigurarea anumitor utilităţi de natură publică, cu caracter colectiv. Aşadar, impozitul este o categorie economică, element al circuitului economic, strâns legat de apariţia statului, fiind considerat un preţ pe care agenţii economici şi cetăţenii trebuie să îl plătească pentru serviciile publice sociale, culturale sau administrative, inclusiv securitatea, furnizate de stat.

Într-un sens mai larg, impozitul este „contribuţia bănească obligatorie, generală şi definitivă (nerambursabilă), directă sau indirectă, efectuată de persoane juridice şi fizice din veniturile şi averea lor la bugetul statului sau la cele locale, în cuantumul şi la termenele prevăzute de lege, fără obligaţia din partea statului de a presta plătitorului un echivalent direct şi imediat, necesar pentru satisfacerea cerinţelor societăţii” .

Rolul impozitului în cadrul circuitului economic rezidă în faptul că acesta reprezintă izvorul principal al formării veniturilor bugetului de stat şi al finanţării cheltuielilor publice, fiind totodată un instrument al politicii economice, prin care se redistribuie o parte a veniturilor. De asemenea, funcţia sa de principală pârghie financiară constă în capacitatea de a influenţa activitatea economică prin stimularea investiţiilor, orientarea consumului, extinderea schimburilor externe şi corectarea tendinţelor negative în evoluţia proceselor economice şi sociale.

În practica financiară se întâlneşte o diversitate de impozite, care se deosebesc nu numai ca formă, ci şi în ceea ce priveşte conţinutul. În particular, conform clasificării întâlnite în lucrările de specialitate , impozitul pe profit se încadrează în categoria impozitelor directe personale, care se aplică beneficiului obţinut din desfăşurarea unei activităţi economice, reprezentând totodată una din principalele surse de venituri ale bugetului de stat.

În funcţie de criteriul scopului urmărit prin impunere, impozitul pe profit este un impozit financiar, iar după frecvenţa cu care se realizează este un impozit permanent (ordinar). După obiectul impunerii, acesta se încadrează în categoria impozitelor pe venit, deoarece profitul este o formă de venit obţinut prin intermediul unei activităţi economice, ca urmare a investirii unui capital. În acest caz totuşi, este de menţionat faptul că pentru ca venitul realizat să poată fi calificat profit, este necesar ca activitatea economică să fie desfăşurată cu scopul obţinerii de beneficiu.

Geneză şi evoluţie

Dintre categoriile diferite de impozite întâlnite în lucrările de specialitate, impozitele directe (categorie în care se înscrie şi impozitul pe profit) reprezintă forma cea mai veche de impunere, practicându-se şi în perioadele premergătoare epocii moderne, odată cu apariţia primelor forme ale instituţiei statului. Însă o extindere mai mare au cunoscut abia în epoca modernă, în special în primele decenii ale secolului al XX-lea, când în locul impozitelor aşezate pe obiecte materiale sau pe diferite activităţi (impozite de tip real), şi-au făcut apariţia impozitele de tip personal, stabilite pe diferite venituri (salarii, profit, rentă) sau pe avere, conducând la extinderea impunerii asupra marii mase a muncitorilor şi funcţionarilor .

Introdus pentru prima dată în SUA în 1920, impozitul pe profit s-a răspândit în Germania şi apoi în toate ţările europene, mai ales după al doilea război mondial (în Franţa în 1948). Cu toate că americanii au fost promotorii acestui tip de impozit, tot ei au fost cei care au pus la îndoială existenţa unei taxe asupra corporaţiilor, formulând chiar propuneri pentru integrarea venitului pe venitul corporaţiilor cu impozitul pe venitul personal într-un singur sistem, dintre care cea mai radicală abordare este „metoda parteneriatului” – toate veniturile unei corporaţii erau atribuite acţionarilor, iar fiecare dintre aceştia datora impozit pe venitul personal, metodă criticată în principal datorită dificultăţilor administrative.

Preview document

Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 1
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 2
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 3
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 4
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 5
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 6
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 7
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 8
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 9
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 10
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 11
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 12
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 13
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 14
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 15
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 16
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 17
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 18
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 19
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 20
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 21
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 22
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 23
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 24
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 25
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 26
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 27
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 28
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 29
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 30
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 31
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 32
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 33
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 34
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 35
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 36
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 37
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 38
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 39
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 40
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 41
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 42
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 43
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 44
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 45
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 46
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 47
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 48
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 49
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 50
Impactul impozitului pe profit asupra activității întreprinderii - Pagina 51

Conținut arhivă zip

 • Impactul Impozitului pe Profit asupra Activitatii Intreprinderii.doc

Alții au mai descărcat și

Impozitul pe profit - comparație la nivelul statelor membre ale uniunii europene

INTRODUCERE Lucrarea de licenţă IMPOZITUL PE PROFIT. COMPARAŢIE LA NIVELUL STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE aduce prin prezentarea efectuată...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Întreprinderii

Capitolul 1 Scurt istoric privind impozitul pe profit În ţara noastră, taxele au fost introduse încă din vremuri străvechi, când acest teritoriu...

Impactul impozitării profitului asupra activității întreprinderii

Cap.1 Sistemul fiscal Impozitele şi taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii noastre economico-sociale, prin intermediul lor...

Impozite directe - studiu de caz Republica Federală Germania

INTRODUCERE Bugetul tuturor țărilor, mai mari sau mai mici, dezvoltate sau mai puțin dezvoltate se alimentează, în principal, din prelevări...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Intreprinderii

1.Impozitul-elemente genereale În literatura de specialitate impozitele sunt definite ca fiind o formă de prelevare a unei părți din veniturile...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Întreprinderii

Impactul impozitării profitului asupra activităţii întreprinderii Rezumat Indiferent de structura sistemului fiscal, de gradul de fiscalitate sau...

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Folosirea Parghiei Impozitelor pentru Influentarea Activitătii economico-sociale

Cap.1 Rolul impozitelor in functionarea mecanismului financiar 1.1 Impozitele - rol de pârghie financiara a finantelor publice Notiunea de...

Te-ar putea interesa și

Managementul Finanțării și Creditării Comerțului Exterior Românesc

CAPITOLUL 1. ROLUL STATULUI ÎN FINANŢAREA ŞI SPRIJINIREA ACCESULUI FIRMELOR ROMÂNEŞTI PE PIEŢELE INTERNAŢIONALE DE BUNURI ŞI SERVICII La nivelul...

Impactul Impozitării

CAPITOLUL I DECIZIILE FINANCIARE PRIVIND INVESTIŢIILE ŞI PROCESE DECIZIONALE AFERENTE ACESTORA LA NIVEL DE ÎNTREPRINDERE 1.1. Definirea...

Impactul politicii fiscale a statului asupra activității întreprinderii

CAPITOLUL 1. POLITICA FISCALĂ – COMPONENTA PRINCIPALĂ A POLITICII FINANCIARE A STATULUI. 1.1 Conţinutul politicii fiscale a statului. Una din...

Analiza Incidentei Impozitului pe Profit Asupra Activitătii Întreprinderii și Prognoze ale Acesteia

Analiza incidentei impozitului pe profit asupra activitătii întreprinderii si prognoze ale acesteia 1.1 Analiza incidentei impozitului pe profit...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Întreprinderii

Capitolul 1 Scurt istoric privind impozitul pe profit În ţara noastră, taxele au fost introduse încă din vremuri străvechi, când acest teritoriu...

Impactul impozitării profitului asupra activității întreprinderii

Cap.1 Sistemul fiscal Impozitele şi taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii noastre economico-sociale, prin intermediul lor...

Impactul Impozitului pe Profit asupra Activității Întreprinderilor

1.Impozitul pe profit Impozitele reprezintă cea mai importantă formă de prelevare către stat a unei părţi din averea persoanelor fizice sau...

Impactul Impozitării Profitului asupra Activității Întreprinderii

Caracterizare generală privind impozitele Impozitele constituie prin mărimea, ariile de manifestare şi vechime forma principală de constituire a...

Ai nevoie de altceva?