Igiena apei utilizată în industria alimentară

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 8631
Mărime: 82.80KB (arhivat)
Publicat de: Filofteia Costache
Puncte necesare: 8

Cuprins

 1. 1. CALITATEA IGENICĂ A APEI UTILIZATĂ ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 2
 2. 1.1. Generalități 3
 3. 1.2. Sursele de apă 5
 4. 1.2.1. Apele de suprafață 6
 5. 1.2.2. Apele subterane 6
 6. 1.3. Alimentarea cu apă potabilă 6
 7. 1.3.1. Condiții de calitate ale apei potabile 7
 8. 1.3.1.1. Caracteristicile organoleptice 7
 9. 1.3.1.2. Caracteristicile fizice 8
 10. 1.3.1.3. Caracteristicile chimice 9
 11. 1.3.1.4. Caracteristicile radioactive 14
 12. 1.3.1.5. Caracteristicile bacteriologice 16
 13. 1.3.1.6. Caracteristicile biologice 19
 14. 1.4. Protecția sanitară a apei 20
 15. 1.4.1. Controlul calității apei 22
 16. 1.4.2. Condițiile speciale pentru apa folosită în industria alimentară 25
 17. 1.5. Metode de îmbunătăţire a calităţii apelor 26
 18. 1.5.1. Sedimentarea naturală 26
 19. 1.5.2. Decantarea cu coagulant 26
 20. 1.5.3. Filtrarea apei 26
 21. 1.5.4. Dezinfectarea apei 27
 22. 1.5.5. Corectarea calităţii apei 27
 23. 2. APA ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ 28
 24. 2.1. Apa în industria laptelui și a produselor lactate 28
 25. 2.2. Apa în industria cărnii și a peștelui 29
 26. 2.3. Apa pentru industria morăritului 30
 27. 2.4. Apa în industria panificației și a pastelor făinoase 30
 28. 2.5. Apa în industria uleiurilor 31
 29. 2.6. Apa în industria zahărului 31
 30. BIBLIOGRAFIE 32

Extras din proiect

1. CALITATEA IGENICĂ A APEI UTILIZATĂ ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ

1.1. Generalități

Apa reprezintă unul din factorii principali de mediu, care influ¬ențează profund biosfera și viața social-economică a planetei.

Apa reprezintă componentul majoritar al materiei vii; mediul în care se desfășoară principalele reacții ale metabolismului; determină, în mare măsură, fenomenele meteorologice, vremea și clima; contri¬buie la circuitul materiei în natură; constituie un factor tehnologic in-dispensabil activităților economice și sociale, etc.

Apa reprezintă un element indispensabil vieţii, constituind un factor important în aproape toate procesele de producţie industrială.

În industria alimentară apa are întrebuinţări multiple în procesul tehnologic ca: materie primă sau auxiliară; apă de spălare; apă de sortare; apă de răcire şi transport al diverselor materiale.

Necesarul de apă al diferitelor subramuri ale industriei alimentare, se stabileşte în funcţie de procesele de producţie şi diversitatea tehnologiilor de fabricaţie (ex. abatoare 3,5 m3 de animal sacrificat; spirt de cartofi 5 m3/t; pâine 0,9 m3/t etc.).

Apa potabilă este definită ca fiind acea apă care prezintă caracteristici proprii consumului şi care prin consumul său nu prezintă pericol pentru sănătatea consumatorului.

Apa folosită în procesele tehnologice ale industriei alimentare, trebuie să corespundă unor caracteristici care să asigure calitate corespunzătoare a produselor alimentare, să fie potabilă şi să aibă caracteristici organoleptice corespunzătoare. Gustul şi mirosul apei depind de compoziţia chimică, temperatură şi prezenţa unor substanţe volatile.

Pentru determinarea gustului şi mirosului apei se recomandă folosirea metodei "diluţiei" sau a limitei prag, care constă în principiul din diluarea apei de analizat în proporţii variabile, cu o apă de referinţă (presupusă ideală din punct de vedere organoleptic) pînă se va constata dispariţia gustului din apă. Determinarea se face la 300C.

Pragul limită este dat de relaţia:

P(G.M.) =

unde:

P(G.M.) – prag de gust şi de miros

N – număr de ml de apă din proba supusă analizei

R – număr de ml apă de referinţă adăugaţi pentru diluarea limită.

Prin concentraţie, pragul este egal cu unitatea cînd supusă analizei, fără vreo diluare cu apa de referinţă, prezintă caracteristici normale.

Apa tehnologică pentru industria alimentară trebuie să aibă caracteristici microbiologice normale. În afara condiţiilor de potabilitate stabilite de STAS se recomandă absenţa actinomicetelor, a bacteriilor feruginoase şi manganoase care formează precipitate mucilaginoase în apă modificînd proprietăţile organoleptice

Atât apa de la robinet cât și apa din puțuri și alte surse trebuie să răspudă calitativ normelor legale, în care scop se impune determinarea acestor calități. În scopuri de uman și de producție, se impune determinarea calității apei care ia în calcul noi surse de apă, sau schimbul surselor de apă existente.

Periodic, pentru aprecierea calității apei potabile consumate în industria alimentară, se iau probe.

De câte ori este cazul sau când apa este suspectată ca sursă de îmbolnăvire (intoxicații) sau vehicul al agenților cauzali ai bolilor (microorganisme, paraziți), se recoltează probe.

Deoarece în industria alimentară (abatoare, fabrici de lapte, panificație, bere, etc.) se folosesc volume mari de apă, examenul se face pe probe recoltate din sursele exploatate (apa care se folosește în aceste scopuri).

Stabilirea necesarului de apă într-o întreprindere de industrie alimentară va lua în calcul:

- apa pentru procesul tehnologic, spălare și dezinfec¬ție;

- apa pentru nevoile proprii ale personalului;

- apa pentru întreținerea căilor de acces, a eventualelor zone verzi și apa de rezervă, necesară combaterii incendiilor.

Debitul de apă necesar producției este diferit, în funcție de speci¬ficul procesului tehnologic, de utilajele folosite și de caracteristicile materiei prime utilizate. Calculul necesarului de apă pentru nevoile tehnologice este corelat cu calculul producției pe faze și cu volumul producției.

Preview document

Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 1
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 2
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 3
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 4
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 5
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 6
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 7
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 8
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 9
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 10
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 11
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 12
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 13
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 14
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 15
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 16
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 17
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 18
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 19
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 20
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 21
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 22
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 23
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 24
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 25
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 26
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 27
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 28
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 29
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 30
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 31
Igiena apei utilizată în industria alimentară - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Igiena Apei Utilizata in Industria Alimentara.docx

Alții au mai descărcat și

Obtinerea Pastelor Făinoase cu Ou

Inroducere Pastele făinoase reprezintă produse alimentare cu durată relativ mare de conservare, obţinute din făină de grâu bogată în gluten şi...

Tehnologia preparării bucatelor de bază din pește

Introducere Pestele este considerat una dintre sursele principale ale alimentatiei oamenilor. In alimentatia umana pestele detine o pondere...

Tehnologia Produselor Alimentare

Introducere Alimentaţia omului reprezintă unul dintre stâlpii fundamentali a construcţiei sale. sănătatea şi echilibrul fiecăruia, se află în...

Laptele și Produsele Lactate

I. GENERALITATI 1.1 Standardizarea – definitie si rol Conform definitiei date de Organizatia Internationala de Standardizare, standardul (norma)...

Tehnologia preparării bucatelor de bază din pește prăjit

Introducere: Bucatele calde de peste ocupă un loc important în sortimentul de bucate pregătite la întreprinderile alimentatiei publice. Pestele...

Microbiologia Fructelor și Condimentelor - Microorganisme de Alterare a Fructelor și Condimentelor

1.MICROBIOLOGIA FRUCTELOR Fructele joaca un rol important in alimentatie, valoarea lor nutritiva depinzand de compozitia lor chimica – continutul...

Proiectarea camerei frigorifice de păstrare a peștelui congelat

Introducere. Masinele frigorifice se refera la baze termodinamice ale racirii artificiale, constructia, principiul de actiune si calculul...

Afumarea

Conservarea prin afumare a produselor alimentare cu referire la afumarea salamurilor crude tip Sibiu 1. Memoriu justificativ Afumarea face parte...

Te-ar putea interesa și

Studii Privind Procedee și Instalații pentru Epurarea Apelor Uzate Menajere

CAP.I. INTRODUCERE I.1 Poluarea mediului înconjurător Definită mai pe larg, poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale ale mediului...

Tehnologia și Controlul Calității Salamului de Vară

PARTEA I 1. INTRODUCERE Diversificarea producţiei din carne şi perfecţionarea continuă a tehnologiei de fabricaţie influenţează în mare măsură...

Calitatea Apei Potabile

LABORATOR DE DETERMINÃRI FIZICO-CHIMICE 42 Argument ,,Apei i-a fost datã puterea magicã de a deveni seva vietii pe Pãmânt!” Leonardo Apa este...

Igiena în industria alimentară

1. Igiena in industria alimentara: Principiile igienei in industria alimentara - Igiena=Hygeia inseamna sanatate - Igiena= stiinta care studiaza...

Riscuri ce Decurg din Contaminarea Mediului Exterior

CAPITOLUL NR.1 INTRODUCERE Poluarea reprezintă modificarea componentelor naturale prin prezenţa unor componente străine, numiţi poluanţi, ca...

Igiena apei

Apa este un element de constituţie esenţial şi majoritar al materiei vii, care asigură desfăşurarea tuturor proceselor vitale. Se afirmă în acest...

Ape uzate din industria alimentară

ARGUMENT Pentru a proteja mediul inconjurator in adevaratul sens al cuvantului, este nevoie de cunoastere si de vointa de a o face. Poluarea in...

Igiena Apei Folosită în Industria Alimentară

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Tema noastră este: Igiena apei folosită în industria alimentară. Am ales tema asta deoarece apa este un element de bază...

Ai nevoie de altceva?