Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat

Proiect
9.3/10 (4 voturi)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 7593
Mărime: 90.95KB (arhivat)
Publicat de: Ion Mazilu
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dr. ing. Sion Iuliana
1% GrĂsime, Cu O Capacitate De 10000 L Lapte Materie PrimĂ Pe Zi

Cuprins

 1. Memoriu justificativ.4
 2. Capitolul 1. Tehnologia fabricaţiei a laptelui de consum sterilizat.5
 3. 1.1.Proprietăţile produsului finit; domenii de utilizare.5
 4. 1.2. Variante tehnologice de fabricaţie.7
 5. 1.3. Alegerea variantei optime. 9
 6. 1.4. Descrierea variantei optime.10
 7. Capitolul 2. Caracteristicele materiilor prime.16
 8. 2.1. Laptele in antichitate.16
 9. 2.2. Importanţa laptelui.17
 10. 2.3. Factorii care influenţează cantitatea şi calitatea laptelui.17
 11. 2.4. Proprietăţile fizice şi chimice ale laptelui.18
 12. 2.5. Compoziţia chimică a laptelui. Controlul calităţii laptelui.19
 13. 2.6. Din punct de vedere igienico-sanitar. 20
 14. 2.7.Transportul laptelui.23
 15. Capitolul 3. Calculul de bilanţ.25
 16. 3.1. Bilanţ de materiale.25
 17. 3.2. Bilanţ termic.29
 18. Capitolul 4. Norme de protecţia muncii.30
 19. 4.1. Măsuri pentru protecţia muncii în sectorul prelucrării laptelui.30
 20. 4.2. Protecţia muncii la efectuarea analizei laptelui.30
 21. 4.3. Igiena utilajelor, a ustensilelor de lucru şi a ambalajelor.31
 22. 4.4. Igiena mijloacelor de transport.31
 23. Bibliografie. 32

Extras din proiect

MEMORIU JUSTIFICATIV

Proiectul prezintă tehnologia de obţinere a laptelui sterilizat de consum.

LAPTELE este un lichid de culoare alb-gălbuie secretat de glanda mamară a mamiferelor.

Laptele a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca aliment principal în hrana diferitelor popoare.

Este alimentul cel mai complex şi mai uşor asimilat de organism, constituind unul din alimentele de bază şi în nutriţia omului. Laptele este denumit şi „Sângele Alb” prin valoarea sa hrănitoare. Are peste o sută de substanţe nutritive necesare vieţii omului(20 aminoacizi, peste 10 acizi graşi, 4 feluri de lactoze, 25 vitamine, peste 45 elemente minerale, proteine). Proteinele conţin aminoacizi necesari creşterii şi menţinerii sănătăţii. Grăsimea în afară de rolul ei energetic constituie şi la formarea rezervelor de grăsime în organism. Vitaminele conţinute în proporţii apreciabile ridică valoarea nutritivă a laptelui.

Fabricarea laptelui de consum sterilizat capătă o dezvoltare tot mai mare în majoritatea ţărilor dezvoltate industrial datorită posibilităţii păstrării o perioadă mai îndelungată şi a caracteristicilor lui igienice, respectiv lipsei totale de bacterii de specii vegetative, dar şi sporulante.

Cerinţele faţă de calitatea laptelui-materie primă pentru fabricarea laptelui sterilizat sunt superioare celor faţă de laptele folosit la fabricarea laptelui pasteurizat. Pentru acest sortiment de lapte se foloseşte numai lapte de calitatea superioară şi I şi care nu coagulează la proba cu alcool de 72%.

Tehnologia fabricării laptelui sterilizat cuprinde următoarele operaţii:laptele este încălzit la 35.40˚C, apoi trecut prin curăţatorul centrifugal pentru îndepărtarea impurităţilor mecanice. Laptele curăţit este omogenizat şi sterilizat prin diferite procedee.

Proiectul este structurat pe mai multe capitole:

- capitolul 1: Tehnologia fabricaţiei a laptelui de consum sterilizat;

- capitolul 2: Caracteristicele materiilor prime;

- capitolul 3: Calculul de bilanţ;

- capitolul 4: Norme de protecţia muncii.

Capitolul 1. Tehnologia fabricaţiei a laptelui de consum sterilizat.

1.1.Proprietăţile produsului finit; domenii de utilizare.

Din punct de vedere teoretic prin sterilizare se înţelege distrugerea integrală a germenilor prezenţi sub formă vegetativă sau sporulată, ceea ce ar rezolva toate problemele de igienă şi conservare.

În cazul laptelui, acest rezultat poate fi realizat foarte greu şi cu modificări însemnate ale constituienţilor laptelui.

Din punct de vedere practic, distrugerea în totalitate a microflorei nu este necesară. Scopul sterilizării este numai de a distruge bacteriile patogene din lapte,iar pe cele banale în asemenea măsură încît durata de conservare a laptelui să fie foarte lungă. Acest efect nu implică în mod necesar sterilizarea.

Tehnologia fabricării laptelui sterilizat cuprinde următoarele operaţii:laptele este încălzit la 35.40˚C, apoi trecut prin curăţatorul centrifugal pentru îndepărtarea impurităţilor mecanice. Laptele curăţit este omogenizat şi sterilizat prin diferite procedee care vor fi expuse mai departe.

Omogenizarea laptelui. Întrucît laptele sterilizat este destinat unei conservări îndelungate în procesul tehnologic de fabricare este prevăzută operaţia de omogenizare care are drept scop stabilizarea emulsiei de grăsime. În felul acesta se evită separarea grăsimii în timpul depozitării în ambalaj şi aderarea ei la suprafaţa interioară a acestuia.

Globulele de grăsime se separă din lapte, prin sedimentare, cu o viteză stabilită după formula lui Stockes:

v=2/9*r2(γl-γg)g/ή

în care:

v- este viteza de plutire a globulelor de grăsime, în m/s;

r- raza globulei de grăsime, în m;

γl- masa specifică a laptelui degresat, în kgf/m3;

γg- masa specifică a globulei de grăsime, în kgf/m3;

ή- vâscozitatea dinamică a laptelui, în kgs/m2;

g-acceleraţia gravitaţională, în m/s2.

Din formula de mai sus reiese că viteza de plutire a globulelor de grăsime este proporţională cu pătratul razei sale.

În procesul de omogenizare,dimensiunile globulelor de grăsime se micşorează pînă la 0,1-0,5µ, adică aproximativ de 10 ori. Prin urmare, viteza de plutire a globulelor de grăsime se micşorează de 100 de ori. Practic grăsimea din laptele omogenizat nu se mai poate separa la suprafaţa.

Există diferite tipuri de omogenizatoare, însă toate realizează fărîmiţarea globulelor de grăsime prin diferite efecte: şoc, laminare sau detentă.

Există un sistem de omogenizator care realizează micşorarea dimensiunilor globulei de grăsime prin trecerea laptelui printr-o supapă de omogenizare instalată de obicei pe conducta de admisie, sub acţiunea unei pompe cu plunger. Supapa de omogenizare este împinsă de un arc către un orificiu cu diametrul de 5-10 mm.

Sub acţiunea presiunii ridicate, creată de pompa cu plunger, supapa se deschide, formând o fantă prin care trec globulele de grăsime. Dimensiunile acestei fante sunt foarte reduse.

Preview document

Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 1
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 2
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 3
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 4
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 5
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 6
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 7
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 8
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 9
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 10
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 11
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 12
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 13
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 14
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 15
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 16
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 17
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 18
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 19
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 20
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 21
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 22
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 23
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 24
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 25
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 26
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 27
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 28
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 29
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 30
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 31
Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat - Pagina 32

Conținut arhivă zip

 • Sectie de Prelucrare a Laptelui in Vederea Obtinerii de Lapte de Consum Sterilizat.doc

Alții au mai descărcat și

Proiectarea unei secții de procesare a laptelui

I. Proiectare sectie de procesare ACORD DE MEDIU Pentru proiectul “Infiintare fabrica de procesare lapte 3500 L/zi”, investiţie ce se va...

Implementarea H.A.C.C.P. într-o unitate de procesare a laptelui materie primă în vederea obținerii laptelui de consum

INTRODUCERE H.A.C.C.P. este un sistem ştiinţific de autocontrol al procesului de fabricaţie, care a fost îndelung utilizat în producerea...

Tehnologia Preparării Brânzeturilor

1.Tehnologia preparării branzeturilor Definiţia internatională a brânzeturilor este formulate astfel: produs obţinul după coagularea laptelui şi...

Tehnologia de fabricare a laptelui bătut

Capitolul I STUDIU DE LITERATURA 1.1 Fisa tehnica a produsului DENUMIREA PRODUSULUI ::LAPTE BATUT fabricat din lapte de vaca pasteurizat, cu...

Fabrică de prelucrare a laptelui în brânzeturi

1.1. Documentatia de proiectare 1.1.1. Schema tehnologică de fabricare a produselor lactate din tema cu detalierea operaţiilor ce necesita frig;...

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Să se proiecteze o secție de prelucrare a laptelui în vederea obținerii de lapte de consum sterilizat, 2% grasime, cu o capacitate de 10000 litri lapte materie primă pe zi

Memoriu justificativ Fabricarea laptelui de consum sterilizat capătă o dezvoltare tot mai mare în majoritatea ţărilor dezvoltate industrial...

Te-ar putea interesa și

Secție de prelucrare a laptelui în vederea obținerii laptelui de consum sterilizat

MEMORIU JUSTIFICATIV Fabricarea laptelui de consum sterilizat capătă o dezvoltare tot mai mare în majoritatea ţărilor dezvoltate industrial...

Secție de Prelucrare a Laptelui în Vederea Obținerii de Lapte de Consum Sterilizat

Capitolul I 1.1. Laptele - materie primă Primul aliment de care organismul uman are nevoie încă de la naştere este laptele. Laptele este un...

Controlul Calitații Laptelui

Laptele ca materie prima pentru realizarea de lapte pentru consum si fabricarea de produse lactate, este deosebit de valoros, avand in vedere...

Să se proiecteze o secție de prelucrare a laptelui în vederea obținerii de lapte de consum sterilizat, 2% grasime, cu o capacitate de 10000 litri lapte materie primă pe zi

Memoriu justificativ Fabricarea laptelui de consum sterilizat capătă o dezvoltare tot mai mare în majoritatea ţărilor dezvoltate industrial...

Ai nevoie de altceva?