Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice

Proiect
9/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 44 în total
Cuvinte : 13031
Mărime: 869.00KB (arhivat)
Publicat de: Iasmina Roșca
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. Introducere 5
 2. 1.1. Sisteme de agricultură 6
 3. Capitolul II Descrierea conceptului de agricultură ecologică 10
 4. 2.1. Definiţie, motivaţie, istoric 10
 5. 2.2. Conversia la agricultura ecologică 15
 6. 2.2.1. Cadrul instituţional şi normativ 15
 7. 2.2.2. Conversia la agricultura ecologică 16
 8. 2.3. Piaţa produselor ecologice 16
 9. Capitolul III Porumbul 18
 10. 3.1. Importanţă. Biologie. Ecologie 18
 11. 3.1.1. Importanţă 18
 12. 3.2.2. Compoziţie chimică 19
 13. 3.2.3. Răspândire 19
 14. 3.1.4. Sistematică. Origine. Hibrizi cultivaţi în România 20
 15. 3.1.5. Particularităţi biologice 23
 16. 3.1.6. Fazele creşterii şi dezvoltării stadiale 25
 17. 3.1.7. Cerinte fata declimă şi sol 27
 18. 3.1.8. Zone ecologice 30
 19. Capitolul IV Tehnologia de cultivare a porumbului ȋn condiţii ecologice 31
 20. 4.1. Alegerea terenului 31
 21. 4.2. Pregǎtirea terenului 32
 22. 4.3. Semănatul 33
 23. 4.4. Lucrǎri de întreţinere în timpul vegetaţiei 34
 24. 4.5. Recoltarea şi depozitarea 35
 25. Capitolul V Tehnologia de obţinere a fulgilor de porumb în condiţii ecologice 38
 26. 5.1. Schema tehnologică de fabricaţie a fulgilor de porumb 39
 27. 5.2. Descrierea procesului tehnologic de obtinere a fulgilor de porumb 40
 28. 6. Avantaje si dezavantaje ale cultivǎrii şi consumului de produse ecologice 41
 29. 7. Concluzii 43
 30. 8. Bibliografie 44

Extras din proiect

CAPITOLUL I

INTRODUCERE

Agricutura ecologică promovează sisteme de producţie durabile, diversificate şi echilibrate, în vederea prevenirii poluării recoltei şi mediului. Producţia ecologică în cultura plantelor, fără utilizarea produselor tradiţionale nocive, cunoaşte o preocupare specială de câteva decenii în ţările dezvoltate economic. Interesul pentru produsele şi producţia ecologică este în continuă creştere şi în ţara noastră. Regretabil este faptul că suprafeţele cultivate în condiţii ecologice în ţara noastră sunt încă foarte reduse.

În vederea extinderii sistemului de agricultură ecologică în România, s-au stabilit reglementări legislative naţionale privind producerea, prelucrarea şi valorificarea produselor agroalimentare ecologice, în concordanţă cu normele internaţionale în acest sens. Între acestea, amintim: Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000, respectiv Legea nr. 38/2001; H.G. nr. 917/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a acestor reglementări (inclusiv anexele la normele metodologice) etc. Pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor acestor reglementări, funcţionează Autoritatea Naţională a Produselor Ecologice (ANPE), ca serviciu de specialitate în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei, Pădurilor şi Mediului, care asigură respectarea tuturor prevederilor legale specifice şi asigură controlul privind metodele de producţie ecologică a produselor agroalimentare.

Tehnologiile plantelor de câmp sunt elaborate în spiritual acestor reglementări, eficiente economic şi nepoluante, cu prevenirea deteriorării mediului şi menţinerii resurselor fundamentale ale agriculturii. Se recomandă amplasarea culturilor în asolament pe parcele convertite la agricultura ecologică, după cele mai bune premergătoare, unele care îmbunătăţesc şi fertilitatea solului (cum sunt plantele leguminoase şi îngrăşămintele verzi), utilizarea numai a îngrăşămintelor admise în agricultura ecologică şi excluderea tuturor pesticidelor care poluează producţia şi mediul.

Bolile, dăunătorii şi buruienile în acest sistem de cultură, se combat prin cultivarea celor mai rezistente soiuri/hibrizi, prin asolamente corespunzătoare, procedee mecanice şi fizice de combatere, protejarea entomofaunei utile etc. Soluţiile tehnologice preconizate au la bază cunoaşterea elementelor de biologie ale plantelor, orientând specialistul în aplicarea lor în diferite condiţii de climă şi sol. Sunt evidenţiate condiţiile optime de vegetaţie, întregul complex de măsuri fitotehnice, în vederea sporirii randamentului fotosintetic de producere a biomasei utile şi punerii în valoare a potenţialului genetic al soiurilor şi hibrizilor cultivaţi.

Plantele incluse în acest ghid asigură o mare parte din produsele necesare alimentaţiei oamenilor şi furajării animalelor, reprezentând şi o importantă sursă de materii prime pentru diferite industrii producătoare de bunuri de consum.

1.1. Sisteme de agricultură

Agricultura ecologică a apărut ca o alternativă la practica intensivă, convenţională (industrializată) de agricultură bazată pe maximizarea producţiilor prin folosirea de intranţi, de stimulatori ai producţiei cu caracter energo-intensiv în cantităţi mari, cu scopul creşterii continue a producţiei agricole, pentru o populaţie în continuă creştere, preponderent urbană.

Accentuarea factorilor de intensivizare ca: folosirea în cantităţi mari a îngrăşămintelor chimice de sinteză cu aport şi accesibilitate rapidă asupra plantelor, mobilizarea unor rezerve nutriţionale şi biotice din sol, prin intervenţii drastice asupra solului, introducerea în genomul plantelor de cultură a unor gene de rezistenţă la boli, dăunători şi buruieni prin aşa-numitele organisme modificate genetic (OMG), cu impact asupra biodiversităţii şi echilibrului biotic din sol, apă, atmosferă şi produse agricole au avut consecinţe deosebit de grave prin diminuarea progresivă a conţinutului de materie organică din sol, prin deteriorarea structurii solului, prin creşterea pericolului de eroziune, reducerea numărului de reprezentanţi ai mezofaunei (râme, colembole, carabide s.a.), prin creşterea gradului de compactare şi tasare a solului şi, în final, prin reducerea semnificativă a fertilităţii naturale a acestuia. Asupra mediului s-au adus prejudicii grave prin poluare cu nitriţi şi nitraţi în apele de suprafaţă şi cele freatice, prin acumulări de substanţe toxice în sol, furaje şi produse agricole cu consecinţe grave asupra sănătăţii oamenilor şi animalelor. Ca urmare a penetraţiei toxinelor în circuitul sol-plantă-animal-om s-au produs mutaţii ireversibile asupra faunei micro, mezo şi macrobiotice cu consecinţe asupra echilibrului milenar al mediului şi îndeosebi asupra sănătăţii omului.

Începând cu anul 1980, biologii şi ecologiştii care se ocupau cu ocrotirea naturii sălbatice au tras primul semnal de alarmă arătând că fără o schimbare a mentalităţii şi a modului de a privi resursele naturale, îndeosebi cele regenerabile, acestea vor dispare şi odată cu ele întreaga civilizaţie se va prăbuşi.

Puţin câte puţin, după cecetători şi agricultorii au manifestat un interes crescând pentru practici agricole integrate mai bine în ciclurile naturii. Au început să fie formulate unele concepte şi principii în vedera trecerii la modele alternative de agricultură.

Aşa cum arăta regretatul cercetător N. Staicu, „în acest stadiu de dezvoltare a agriculturii este de interes general de a se armoniza necesităţile imediate cu legile naturii de lungă durată, constituindu-se un agroecosistem integrat în mediul ambiant, apropiat de organizarea şi funcţionarea biosferei şi care să furnizeze produse nutritive diversificate din punct de vedere nutritiv şi calitativ asigurând consumatorilor o alimentaţie echilibrată şi nepoluată”.

În trecerea spre noi alternative de agricultură, a fost reactualizată agricultura biodinamică, lansată cu peste 50 de ani în urmă de Rudolf Steiner, dar s-au căutat şi modele adaptate sfârşitului de mileniu ca sistemul de agricultură integrată în ciclurile naturii, numită durabilă (sustenabilă) s-au alte sisteme ca agricultură organică, biologică, regenerativă, agroecologică, ecoagricolă, naturală sau alte denumiri specifice unor zone geografice, pretabile la adaptări pentru o agricultură mai aproape de nevoile de alimentaţie sanogenă a omului.

Preview document

Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 1
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 2
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 3
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 4
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 5
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 6
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 7
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 8
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 9
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 10
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 11
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 12
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 13
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 14
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 15
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 16
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 17
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 18
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 19
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 20
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 21
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 22
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 23
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 24
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 25
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 26
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 27
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 28
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 29
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 30
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 31
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 32
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 33
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 34
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 35
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 36
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 37
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 38
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 39
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 40
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 41
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 42
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 43
Tehnologia de obținere a porumbului în condiții ecologice de cultură și obținerea unui produs alimentar în condiții ecologice - Pagina 44

Conținut arhivă zip

 • Tehnologia de Obtinere a Porumbului in Conditii Ecologice de Cultura si Obtinerea unui Produs Alimentar in Conditii Ecologice.doc

Alții au mai descărcat și

Tehnologia obținerii berii

Berea este o bautura alcoolica nedistilata, obisnuita prin fermentarea cu drojdie a unui must realizat din malt, apa si fiert cu hamei. Unii...

Creșterea animalelor domestice în sistem ecologic - creșterea ovinelor

1. Agricultura ecologică Agricultura ecologică urmăreşte obţinerea de alimente prin metode de cultură care respectă mediul înconjurator, adică...

Anasonul

Alte nume: Engleza: Anise, Aniseed, Sweet Cumin Franceza: Anis vert, Boucage Germana: Anis Italiana: Anice, Anice verde Spaniola: Anís,...

Tehnologia alimentară

Omul, spre deosebire de alte vieţuitoare, nu consumă toate alimentele aşa cum se găsesc în natură, ci numai după o prealabilă prelucrare. Această...

Te-ar putea interesa și

Produse Ecologice

1. Agricultura organicã si producele ecologice. PRODUSELE ECOLOGICE Aparitia unor efecte metabolice nedorite induse de dezechilibre alimentare a...

Tehnologii Agricole

Realizarea unui scurt studiu-inventar (max. 3 pag.) al resurselor de sol si apa si al preocuparilor agricole si zootehnice din localitatea in care...

Evaluarea Temeliei Ecologice

Evaluarea temeliei ecologice 25.02.2013 săptămâna 2 curs 1 1) Sistemul conceptual ( suprafata bioproductiva, suprafata ecoproductiva,...

Etica în Afaceri

Introducere Cursul intitulat Etica în afaceri are în centrul atenţiei etica şi responsabilitatea socială, noţiuni care sunt transpuse în...

Ai nevoie de altceva?