Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României

Proiect
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 28 în total
Cuvinte : 12143
Mărime: 42.97KB (arhivat)
Publicat de: Andrei Grosu
Puncte necesare: 6

Extras din proiect

Începutul dezvoltării Principatelor române şi mai târziu a României a stat modern este inevitabil legat de dezvoltarea burgheziei europene. Aceasta din urmă este, aşa cum susţine Ştefan Zeletin în „Burghezia română” (1991), efectul creării de noi relaţii comerciale între Europa şi Asia, cu prilejul cruciadelor. Orientul producea, în acea vreme, produse cu mult superioare celor europene, mărfuri care, odată ajunse în Occident, trebuiau plătite ori cu bani, ori cu metale preţioase, deoarece produsele europene ale timpului nu puteau fi comercializate. Zeletin continuă explicaţia conform căreia burghezia a început să se dezvolte cu adevărat în Europa în momentul în care aceasta a produs pentru schimb, ducând astfel la naşterea primei forme de burghezie europeană, şi anume „mica burghezie” (sec XIV-XV). Mica burghezie era caracteristică, după Zeletin, oraşelor libere, care nu aveau ca scop producţia pentru capitalizare ci pentru acoperirea costurilor propriilor nevoi.

Trebuie însă să discutăm şi despre spaţiul românesc şi ceea ce îl caracteriza înainte de influenţa burgheziei europene şi a capitalismului.

După cum explică Gherea în „Neoiobăgia”, baza societăţii dinainte şi în timpul feudalismului o reprezenta agricultura şi relaţiile feudale. „Este însă o necesitate socială imperioasă — afară de schimbul primitiv — care sileşte comuna rurală de atunci să intre în relaţii cu altele: este apărarea războinică de năvălirea vrăjmaşilor. Pentru aceasta era necesară cooperarea concertată şi concentrată a multor comune. De aici a rezultat funcţia unui conducător de război pentru mai multe comune, funcţie socială care, prin abuzul de putere obişnuit, se preface în stăpânire, în dominare: peste feudalii mici apare un stăpân mai mare, care stăpâneşte regiuni întregi. Dar şi către feudalul cel mare tributul se plăteşte, în cea mai mare parte, în natură sau în muncă, nu în bani, pentru că societatea aceea continua să fie bazată pe gospodăria naturală, nu bănească.” (Gherea, 1910). Dacă acea perioadă era caracterizată la început de un schimb minim între comune, o dată cu dezvoltarea agriculturii a venit şi cea a bunurilor materiale, deci a producţiei (surplusul de producţie face posibilă diferenţierea meseriilor) şi inevitabil a schimbului acestor produse. „Şi astfel apare mai desluşit acea formidabilă putere economic menită să schimbe faţa lumii: diviziunea muncii”(Gherea, 1910).

O caracteristică asupra căreia se pun de acord trei autori, Zeletin, Gherea şi Madgearu în „Agrarianism, capitalism, imperialism” (1999) este situaţia ţăranilor în perioada feudală. Aceştia erau iobagi, în sensul că aparţineau de pământul moşiilor boiereşti şi cărora le erau datori cu dijma, adică produse ale culturii şi clacă, adică un număr de zile de muncă obligatorii. În schimbul acestora, iobagii primeau vite şi unelte de muncă. Zeletin enumără urmările acestui tip de relaţie: economice, dependenţa ţăranului de proprietar, sociale, faptul că populaţia era împărţită într-o clasă de aristocraţie funciară şi una de iobagi, şi politice, puterea de stat era deţinută numai de nobilimea funciară, care îşi creează privilegii, înlăturând de la conducere restul populaţiei.

În acest moment la sate se făcea un schimb fără vreo însemnătate prea mare, oraşele fiind locuri unde mica burghezia îşi începea drumul anevoios spre dezvoltare.

În secolele XV-XVI are loc cea mai mare revoluţie în dezvoltarea burgheziei-naşterea capitalismul. Aici se opreşte acordul celor trei autori, căci fiecare vede în mod diferit felul în care capitalismul a afectat societatea română de la acea vreme.

Un lucru este însă cert, ţările dezvoltate din Occident căutau acum noi pieţe de desfacere pentru surplusul de produse, mărfuri care veneau la noi în ţară la preţuri foarte mici. O dată cu venirea capitalismului aceste ţări din vestul Europei cereau la schimb materii brute, adică produse ale solului, iar în cazul nostru grâul era principala resursă comercializată. Odată ce grâul devine marfă şi, aşa cum explică Gherea, astfel de marfă nu se mai dădea sub formă de dijmă, ci sub formă de bani, schimbare care a dus la necesitatea desfiinţării iobăgiei.

Până acum am discutat despre faptul că ţările occidentale aduc influenţa capitalismului prin imboldul schimbului de produse prefabricate ieftine cu produse ale solului. Zeletin, alături de Madgearu pun accentul pe rolul important pe care l-a avut Anglia în iniţierea noastră în noua epocă a capitalismului. Zeletin explică faptul că Anglia venea cu surplusul ei de produse în schimbul căreia cerea cereale la un preţ foarte bun la acea vreme. Însă în Răsăritul Europei, turcii monopolizau viaţa economică şi socială era aproape în întregime influenţată de turci. Principatele Române nu aveau voie să facă negoţ cu ţinuturile învecinate. Astfel, începutul secolului XIX le găseşte în pragul ruine.

Salvarea Principatelor a fost Anglia. După cum am spus mai sus, aceasta, proaspăt ieşită din revoluţia industrială, se confrunta acum cu posibilitatea de a produce mult şi bine, dar şi cu exces de produse care puteau fi vândute la preţuri mici în schimbul căreia să cumpere cereale, decare nu dispunea. Un moment de cotitură care a deschis drumul către dezvoltarea Principatelor a fost războiul ruso-turc din 1828-1829, care s-a terminat cu victoria Rusiei prin Tratatul de la Adrianopol, din 1829.

Preview document

Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 1
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 2
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 3
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 4
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 5
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 6
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 7
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 8
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 9
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 10
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 11
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 12
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 13
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 14
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 15
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 16
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 17
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 18
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 19
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 20
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 21
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 22
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 23
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 24
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 25
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 26
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 27
Perioada Contemporană a Istoriei Sociale a României - Pagina 28

Conținut arhivă zip

  • Perioada Contemporana a Istoriei Sociale a Romaniei.doc

Te-ar putea interesa și

Tratatul de la Varșovia - tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală

INTRODUCERE Lucrarea de faţă se doreşte a fi o relatare a unor evenimente relativ recente care şi-au pus amprenta puternic asupra României, şi în...

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Folclorul și istoria în operele scriitorilor români

INTRODUCERE Istoria și folclorul sînt izvoare nesecate, din care își potolesc setea spirituală marii scriitori, de sub condeiul cărora răsar...

Identitatea Spațiului Balcanic

INTRODUCERE Balcanii, sunt un subiect care reprezintă o continuă provocare, o zonă în care situaţia se poate schimba de la o zi la alta, totuşi,...

Evoluția demografică în Suceava

Aşezat în nordul ţării, la frontiera cu Ucraina, judeţul Suceava este al doilea ca mărime, după judeţul Timiş, având o suprafaţă de 8.555 km2 sau...

Corupția

Delimitări conceptuale Corupţia este catalogată drept o problemă socială complexă, ale cărei modalităţi de manifestare, consecinţe sociale şi...

Terorismul

Introducere Rațiunea alegerii acestei teme rezidă din importanța pe care o reprezintă pericolul terorist pe secena internațională. Astfel cea mai...

Societatea Junimea și renașterea conștiinței naționale

Introducere Studiul de față are ca obiect de cercetare subiectul Societatea “Junimea” și renașterea conștiinței naționale. Motivaţia alegerii...

Ai nevoie de altceva?